فهرست مطالب

تازه های جهان بیمه - پیاپی 59 (اردیبهشت 1382)
 • پیاپی 59 (اردیبهشت 1382)
 • 62 صفحه، بهای روی جلد: 1,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/02/16
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سخن سردبیر
  صفحه 66
 • رویکردی نو به بیمه در مناطق روستایی افریقا
  علی اعظم محمد بیگی ترجمه: علی اعظم محمد بیگی صفحه 68
  این مقاله از آن جهت حائزاهمیت است که بیمه گران زیادی سعی نموده اند تا پوشش های بیمه ای مناسبی را مبتنی بر آداب و رسوم قبیله ای در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ارائه نمایند ولی تاکنون کمتر بیمه گری در این خصوص موفق بوده است.
 • بررسی بیمه های نفت و گاز فلات قاره در مرحله اکتشاف نفت
  کامبیز پیکارجو ترجمه: کامبیز پیکارجو صفحه 80
 • مدیریت ریسک های انرژی
  فرزانه قرتکینی ترجمه: فرزانه قرتکینی صفحه 104
 • علمکرد بازار جهانی بیمه در خلال سال های 2000-1999
  سوران سیدی ترجمه: سوران سیدی صفحه 116
 • اخبار بازار بیمه
  مریم منتصرالدوله ترجمه: مریم منتصرالدوله صفحه 124
 • تازه های پژوهشکده بیمه / توصیه های کاربردی پایان نامه های بیمه ای
  صفحه 126