فهرست مطالب

قالی ایران - پیاپی 88 (آذر و دی 1388)

ماهنامه قالی ایران
پیاپی 88 (آذر و دی 1388)

 • 48 صفحه، بهای روی جلد: 12,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/10/15
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سرمقاله
  صفحه 4
 • قالی چهار فصل تبریز
  امید بنام صفحه 5
 • فراخوان برای اجرای طرح های پژوهشی سال 88
  صفحه 9
 • اخبار فرش
  صفحه 12
 • فرش ایران، رسانه ای کهن
  حمید کارگر صفحه 14
 • گره زرین، نماد میلیون ها گره
  حمیده بیک وردی صفحه 17
 • بررسی تاریخ فرش ایران از آغاز تا اسلام
  آرزو سلطانی نژاد، اکبر شیرانی صفحه 20
 • بررسی تداوم معنایی و فرمی نقشنامه های قالی پازیریک
  اعظم رسولی صفحه 25
 • فرش بافی در استان فارس
  حسین یاوری صفحه 28
 • گزارش همایش بازارشناسی قالی آذربایجان
  صفحه 34
 • گزارش نمایشگاه فرش اصفهان
  صفحه 35
 • معرفی فرش های اصیل
  صفحه 40