فهرست مطالب

پژوهشنامه آفریقا
پیاپی 1 (بهار 1388)

 • تاریخ انتشار: 1388/03/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • جمهوری اسلامی ایران با استفاده ازتکنیک های تصمیم گیری چندشاخصه / اولویت بندی جایگاه کشوره ای آفریقایی درسیاست های اقتصادی،اجتماعی وسیاسی
  مهدی پورطاهری صفحات 11-28
  آفریقا قاره ای وسیع و شامل مناطق مختلف جغرافیایی می باشد که از ظرفیت های اقتصادی برخوردار است. حضور منابع غنی کشاورزی در کشورهای مرکزی و غربی قاره، منابع عظیم نفتی در شمال و کشورهای صنعتی در جنوب آن سبب شده تا این قاره در ردیف غنی ترین قاره های جهان قرار گیرد. در سال های اخیر، بسیاری از کشورهای آفریقایی به میزان رشد اقتصادی چشمگیری دست یافتند و سرمایه گذاری در امور زیربنایی را آغاز کردند. وجود فرصت های اقتصادی در زمینه خدمات عمومی، بنادر، معدن، نفت و گاز، کشاورزی و گردشگری به حضور قدرتمند کشورهای صنعتی دنیا در این قاره در سال های اخیر منجر شده است. جمهوری اسلامی ایران در مقام قطب سیاسی خاورمیانه به منظور توسعه اقتصادی و سیاسی روابط خود با کشورهای جهان، جایگاه ویژه ای را برای قاره آفریقا در سال های اخیر گشوده است. با این وجود، لازم است برقراری روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با کشورهای آفریقایی در چارچوب روابط دوجانبه، به گونه ای گسترش یابد تا ضمن توجه به مزیت های نسبی هر کشور، منافع متقابل حاصل آید. تبیین این روابط از طریق اعمال روش های تصمیم گیری چندشاخصه با استفاده از روش تاپسیس، نشان می دهد کشورهای مصر و آفریقای جنوبی از بالاترین اولویت در برقراری روابط متناسب با متغیرهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی، گردشگری، سیاسی، مذهبی و آموزشی برخوردارند.
  کلیدواژگان: آفریقا، ایران، روش های چندشاخصه، روابط دوجانبه
 • احمد بخشی صفحات 29-65
  در تنظیم راهبرد سیاست خارجی، درک و تبیین صحیح و کامل قدرت و توان ملی، به ویژه در بعد سیاست خارجی، مقتضیات و ویژگی های محیط خارجی و قاعده و الگوی حاکم بر محیط منطقه ای و بین المللی، شناخت فرصت ها، آسیب پذیری های محیطی و تهدیدهای موجود و بسیاری عوامل دیگر، اهمیت دارند.
  هدف از این تحقیق، شناخت جایگاه آفریقا در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس سند چشم انداز بیست ساله است و سعی شده ضمن اشاره به روابط تاریخی ایران با این قاره و بررسی وضعیت موجود، با استفاده از ماتریس SWOT (قوت، ضعف، فرصت و تهدید)، قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران در قاره آفریقا بررسی و از این طریق، راهکارهایی به سیاستگذاران عرصه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ارائه شود. با اجرایی شدن این راهکارها؛ آفریقا جایگاه واقعی خود را در روابط خارجی جمهوری اسلامی پیدا می کند و در پی آن، بخشی از سند چشم انداز که به روابط خارجی وابسته است، محقق می شود.
  کلیدواژگان: آفریقا، ایران، روابط خارجی، _ سند چشم انداز، ماتریس SWOT
 • محسن موحدی قمی صفحات 65-96
  یکی از مناطقی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی جایگاه خاصی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پیدا کرد، قاره پهناور آفریقا بود؛ ازاین رو، روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با کشورهای قاره آفریقا در اولویت های سیاست خارجی کشور قرار گرفت. انقلاب اسلامی ایران به دلیل ماهیت و روح آزادیخواهی، استعمارستیزی و خدامحوری اش (ر.ک: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول 2، 3، 9، 11، 56، 152، 154) به سرعت مورد توجه مردم کشورهای آفریقایی قرار گرفت و با کسب جایگاه ارزشمندی نزد ملت های آفریقایی، از وجهه و اعتبار خاصی برخوردار گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، گسترش و تعمیق روابط با کشورهای قاره آفریقا در تمامی ابعاد آن، یکی از مهم ترین رویکردها در سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار گرفت؛ از این رو، از ابتدای پیروزی انقلاب، به نحو چشمگیری بر میزان سطح همکاری با کشورهای آفریقایی افزوده شد و در حال حاضر به گونه ای با تمام کشورهای آن قاره روابط سیاسی برقرار است.
  قاره آفریقا، مجموعه ای از کشورهای درحال توسعه با درجات پیشرفت و توسعه متفاوت است. این قاره در کنار ظرفیت های سیاسی و فرهنگی چشمگیر، سرزمینی غنی از لحاظ مواد خام و معدنی، استعدادهای بسیار کشاورزی، ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی فراوان، بازار بکر و گسترده، نیروی کارگر ارزان و بدون چالش های مربوط به اتحادیه کارگری می باشد؛ همچنین مورد توجه جدی قدرت های اقتصادی غرب و مقصد برنامه های میان و بلندمدت قدرت های اقتصادی میانی (چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی و...) و اولویتی مهم در سیاست خارجی این کشورهای محسوب می شود. جمهوری اسلامی ایران نیز در این خصوص، سیاست خارجی خود را در آن قاره بر مبنای بسط و گسترش روابط با کشورهای آفریقا قرار داده است.
  کلیدواژگان: آفریقا، اقتصادی و فرهنگی، _ ایران، روابط سیاسی، سیاست خارجی، همکاری های همه جانبه
 • محمدرضا شکیبا صفحات 97-122
  سازمان های غیردولتی آفریقایی با حمایت اتحادیه آفریقا و برخی سازمان های بین المللی تلاش خود را در دهه اخیر افزایش داده، درصددند در الگوی جدید توسعه، کارآیی و کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، نهادینه ساختن تنوع و تکثر و نظم را ارائه دهند و به تدریج مردم سالاری و شایسته پروری را در مردم نهادینه کنند.
  در دو دهه اخیر، جوامع آفریقایی با پذیرش شیوه تعدد احزاب و کاسته شدن از هیجان های قبیله گرایی اوایل دوران استقلال، غیرایدئولوژیک شدن جوامع و مسلط شدن گفتمان، ضرورت پیشرفت و توسعه، و جایگزینی تدریجی مردم سالاری، شاهد نوعی خردمحوری در امور دولتی، اقتصادی و سیاسی بوده است که راه را برای حضور نخبگان و افراد شایسته هموار می سازد. در دو دهه پس از نود، جوامع مدنی آفریقایی به رغم محدودیت ها و وجود کانون های مقاومت، از رشد، تنوع و پویایی نسبتا چشمگیری برخوردار شده و راه پیشرفت را، به کندی اما پیوسته، طی کرده اند؛ اگرچه علی رغم شکل گرفتن و رشد سازمان های غیردولتی و جوامع مدنی در آفریقا، هنوز شهرنشینی و مردم سالاری نهادینه نشده و چه بسا آن آتش آگاهی به اندک باد مخالفی فرو کاسته، به سردی گراید. در این امر، علاوه بر بی مهری سیاستمداران، باید به بی توجهی و بی علاقگی روشنفکران آفریقایی به ارائه راه حل های موردی برای مشکلات و علاقه آن ها به مهاجرت از قاره، سستی در تولید ادبیات مناسب، نبود امکان دسترسی و مبادله آزاد اطلاعات در جوامع آفریقایی و ضعف تئوریک تلاشگران جوامع مدنی و برخی وابستگی ها به دنیای غرب اشاره کرد.
  کلیدواژگان: آفریقا، آموزش، اهل البیت، جنبش زنان شیعی، سازمان غیردولتی، فرهنگ
 • امیربهرام عرب احمدی صفحات 123-134
  کشور ایران با سابقه درخشان تاریخی خویش از دیرباز بسیاری از مناطق جهان را تحت تاثیر فرهنگ و تمدن خود قرار داده است. در این میان، جدای از چین، هند، آسیای مرکزی، بخش هایی از اروپا و شمال آفریقا که از قدیم الایام تحت تاثیر جلوه های عمیق فرهنگی تمدنی ایران زمین بوده اند، شرق آفریقا نیز در نتیجه تعاملات فرهنگی با ایران از نخستین قرون اسلامی، بسیاری از آداب و رسوم و سنت های نیاکان ما را در خود جای داده که برگزاری عید نوروز با تشریفات خاص، یکی از آن سنت هاست. در واقع، نوروز تنها بخشی از فرهنگ ایرانیان است که به همراه دیگر شاخصه های فرهنگ و تمدن ایران، نظیر معماری، واژه های فارسی، ادبیات، سال هجری شمسی، باورهای عامیانه و... از دیرباز بخشی از میراث فرهنگی ماندگار در بین بومیان بوده است. ازاین رو، می توان گفت گستره فرهنگی این جشن باستانی امروزه مرزها را درنوردیده و در مناطقی دورافتاده در شرق آفریقا نیز به عنوان نماد خیر و برکت گرامی داشته می شود. در این مقاله، تاریخچه عید نوروز و نحوه ورود آن به شرق آفریقا به وسیله ایرانیان شیرازی الاصل، آداب و رسوم خاص برگزاری آن در سواحل و جزایر کشورهای تانزانیا و کنیا و ورود این آیین کهن سواحیلی و نحوه برپایی آن در جزیره زنگبار که با سنت های بومیان این منطقه درهم آمیخته، مطالعه و بررسی شده است.
  کلیدواژگان: زنگبار، شرق آفریقا، شیرازی ها، ماکوندوچی، _ نوروز
 • سلینمان حیدرپوردعویسرا صفحات 135-154
  رشد جمعیت و نیاز بیشتر به منابع، فرصت های اقتصادی و تجاری برای رفع مشکلاتی چون فقر، گرسنگی، بیکاری و انرژی، کشورهای جهان را وادار کرده است تا به فکر چاره جویی باشند. در این خصوص سه دسته از کشورها هستند که به دلایلی، چون توسعه نیافتگی در زمینه های اقتصادی و عمرانی و صنعتی، رشد اقتصادی بالا و نیاز به انرژی فراوان، درآمد مازاد و نیاز به سرمایه گذاری برای رفع بیکاری و صادرات محصولات، ناچارند به دنبال منابع مالی، انرژی، مواد خام و بازارهای تازه باشند.
  قاره آفریقا با قدمتی هزاران ساله، قدیم ترین قاره جهان با بیش از 30 میلیون کیلومتر مربع معادل یک پنجم خشکی های کره زمین، 54 کشور مستقل و جمعیتی بالغ بر 900 میلیون نفر حدود هفده درصد جمعیت جهان را در خود جای داده است. این قاره از نظر منابع کانی و طبیعی غنی ترین و در عین حال به لحاظ توسعه نیافتگی و فقر در ردیف عقب مانده ترین قاره جهانمحسوب و پیش بینی می شود در سال 2050 م. جمعیت آفریقا به 2 میلیارد نفر برسد. با توجه به درآمد مازاد ناشی از فروش نفت در ایران، تورم ناشی از افزایش نقدینگی، مشکل بیکاری و نیاز به مواد خام و بازار مصرف محصولات، توجه به ویژگی های منحصربه فرد قاره آفریقا برای سرمایه گذاری و همکاری های اقتصادی ضروری است. با توجه به اهداف یادشده، مقامات بلندپایه کشور با هدف حمایت از محرومان، رسیدن به اهداف چشم انداز سند بیست ساله و کمک به مسلمانان، می توانند علاوه بر صادرات محصولات کشاورزی، صنعتی و رفع بیکاری در داخل کشور، با نیروی انسانی ماهر و دانش فنی در توسعه و پیشرفت آفریقا نیز گام مؤثری بردارند.
  کلیدواژگان: بیکاری، توسعه، سرمایه گذاری، فقر، همکاری اقتصادی
 • محمدحسن ایپکچی صفحات 155-164
  دولت های آفریقایی در دهه های پس از انقلاب و استقلال با بحران شدید روبه رو بوده اند. پژوهش های محققان نشان می دهد که ضعف ساختاری دولت های آفریقایی عامل اصلی درگیری های داخلی است. از دید این تحقیق مهم ترین مشکلات این قاره بی ثباتی شدید دولت ها، حکومت های نظامی، فساد و خودکامگی، درگیری های متعدد خشونت آمیز، افزایش بیماری های عفونی، سوء تغذیه و معضلات زیست محیطی، کمبود زیرساختارهای مهم (آموزشی، خدماتی و...) است. در کنار این وقایع نگران کننده، چهره دیگری از آفریقا نیز بر همگان آشناست حرکت جوامع آفریقایی به سوی مردم سالاری و توسعه است که دارای فراز و نشیب های فراوان است. در این مقاله سعی برآن است که ضمن بررسی موانع تحقق مردم سالاری و توسعه به تلاش های کارگزاران و رهبران این قاره اشاره گردد و همچنین در پایان راهکارهایی در این زمینه ارائه گردد.
  کلیدواژگان: آفریقا، اجماع آفریقایی، بحران، توسعه، دموکراسی
 • مهدی رستگاراصل صفحات 165-184
  ایجاد اتحادیه افریقا در سال 2002یک سری مناظراتی را بین اندیشمندان و کارشناسان بر انگیخت به طوری که بعضی از اندیشمندان آن را الگوبرداری و کپی اتحادیه اروپا دانستند و براین نکته تاکید داشتند که تاسیس این اتحادیه با توجه به حرکت تقلیدی از اروپا با مشکلاتی روبرو خواهد بود. نویسنده بر این اعتقاد است که این نهاد، ساختار و تاریخی ویژه خود را دارا می باشد و هم در خاستگاه و هم در سازمان ها و اجزای مختلف هر دو اتحادیه، تفاوت هایی محسوس به چشم می خورد که آن ها را با یکدیگر متمایز می سازد. در این راستا در این مقاله به بررسی نحوه ایجاد و سابقه تاریخی دو اتحادیه اشاره شده است و ضمن اشاره به نقاط اشتراک و افتراق به بررسی ساختارهای هر دو اتحادیه، اهداف و اصول و مکانیزم های اجرایی آنان پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: اتحادیه آفریقا، اتحادیه اروپا، الگو برداری، ساختار اجرایی، مطالعه مقایسه ای
 • آلاری کوله صفحه 20
  ایران و قاره آفریقا علاوه بر سابقه طولانی روابط، دارای سرنوشت مشترک می باشند. این اشتراک به همراه تلاش ایران و آفریقا برای ارائه الگوئی غیر از الگوی توسعه غرب آنان را در معرض تهاجم رسانه ای غرب قرار داده است که این امر موجب می گردد طرفین برای خنثی کردن آن به تقویت روابط دو و چند جانبه همت گمارند.
  ایران و قاره آفریقا دارای دارای توانمندی های خوبی در عرصه اقتصادی می باشند که در صورت تحقق آن به رشد و رفاه دو جانبه کمک می نماید. از مهم ترین عرصه و توانمندی های ایران می توان به پیشرفت در بخش کشاورزی، صنعت، الکتریسیته و حمل و نقل اشاره کرد که این کشور می تواند با در اختیار قرار دادن دانش آن به پیشرفت و آبادانی آفریقا کمک نماید و در ضمن آفریقا قاره ای سرشار از ثروت های معدنی و طبیعی است که می تواند بخش قابل ملاحظه ای از نیازهای ایران را بر طرف نماید. در بخش سیاسی نیز ایران علاوه بر روابط دو جانبه با کشورهای آفریقائی با اتحادیه آفریقا و دیگر سازمان های مهم این قاره همکاری دارد که این تعامل مثبت نقش مهمی در گسترش روابط داشته است.
  جمهوری اسلامی ایران با توجه به سابقه تاریخی و صلح آمیز و بافت مذهبی قاره، باید روابط فرهنگی و مذهبی خود را در آفریقا افزایش دهد و در بخش های آموزشی و فرهنگی حضور بیشتری داشته باشد که این امر مساله همکاری های اقتصادی و سیاسی را تسهیل می نماید. از طرف دیگر فرصت های موجود در ایران برای آفریقائی ها نا شناخته است که با معرفی فرصت ها و آشنائی آنان با پیشرفت های گوناگون ایران زمینه برای افزایش تعاملات فراهم خواهدگردید.
  کلیدواژگان: آفریقا، ایران، تهدیدها، توانمندیها، روابط خارجی
|
 • Pages 11-28
  Africa is a vast continent including a variety of different geographical regions enjoying economical potentials. Rich agricultural sources in the central and western countries of the continent, great oil sources in the northern parts and industrial countries located in the south of this continent have turned Africa into one of the richest world continents. During the recent years several African countries have reached a considerably high economical growth and have started investment in the fundamental and basic affairs. Economical opportunities in the field of public services, ports, mine, oil and gas, agriculture and tourism has led to the presence of world powerful industrial countries in this continent in the recent years. The Islamic Republic of Iran, as the political pole of the Middle-East, has considered a special position for the continent of Africa within recent years in order to develop its economical and political relations with other world countries. Still, it should be noticed that economical, political and social relations with the African countries becomes developed on the basis of principles regarding mutual relations in which both sides earn profits considering their own privileges relatively. Defining such relations by using Multi-Attribute decision-making, the method of TOPSIS, shows that the South African countries and Egypt have the highest priority in creating relations according to industrial, agricultural, service, tourism, political, religious and educational varieties.
 • Pages 29-65
  In arranging the strategies of foreign policies, these factors are significant; understanding and offering a right expression about the national power and ability especially regarding the foreign policies, the needs and characteristics of foreign environment and the principles and patterns ruling over the international and regional atmosphere, recognition of the opportunities, the vulnerability of region and also the existing threats. The purpose of this research is the realization of Africa's place in foreign relation of the Islamic Republic of Iran based on twenty year plan. Also an attempt has been made by the writer to survey Iran's historical relation with this continent on one hand and its present position and situation using the SWOT Matrix (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) and to show the strong and weak points, added to the opportunities and threats toward Africa for presenting some guidelines to the decision makers in cultural, economical, political and social fields on the other hand. Once these guidelines are implemented, Africa will earn its status within Iran’s foreign relations, and following this issue, part of the mentioned document- which is about Africa- will be realized.
 • Pages 65-96
  Since the victory of the Islamic Revolution initiated in Iran, the vast continent of Africa was among those regions which earned a particular position in the foreign policies of the Islamic Republic of Iran. Therefore political, cultural and economical relations with the African continent became one of the priorities of Iran’s foreign policies. The people of the African countries became interested in the Islamic Republic of Iran due to its essence and spirit of freedom, anti-colonialism, and being based on faith and Godly values. (Refer to the Islamic Republic of Iran Constitution; tenets 2,3, 9,11, 56, 152, 154). The Islamic Republic of Iran earned a precious validity and high credit among the African nations as a result of gaining a decent position. After the Islamic Revolution, the development and enrichment of relations with the African countries in all the possible aspects turned into one of the most significant approaches within Iran’s foreign policies. As a result since the beginning of the Islamic Revolution, cooperation with the African countries faced a considerably high increase and now Iran has political relations with all the countries in this continent. Africa, as a continent, is a compilation of developing countries; while each country has a different level of development and progress. This continent is a very rich land possessing raw and mining materials, high potential for agriculture, high economical and social potential, an innovative and vast market, cheap workforce and lack of any challenge in the Working Class Union; in addition to high political and cultural potentials. It is also of notice in the western economical powers and the target of short term and long term programs of the average economical powers (including China, India, Brazil, South Africa etc), and of special and high priority in the foreign policies of the mentioned countries. The Islamic Republic of Iran has based its foreign political relations with the African countries regarding development and improvement.
 • Pages 97-122
  The African non-governmental organizations have increased their activities and efforts in the last decade through the support of the African Union and some of the international organizations. These organizations intend to offer development, efficiency and effectiveness, responsibility, clarity, and the internalization of variety, multiplicity, and regularity and principle in the new pattern, in order to gradually internalize the principles of democracy and decency among people. In the last two decades, the African Communities have observed a kind of wisdom-based manner in governmental, economical and political affairs by accepting the variety and multiplicity of parties; added to decrease of tribal excitements related to the primary period of independency, the communities becoming non-ideological, added to other issues such as; the dominancy of dialogue and discourse, the necessity of progress and development, and the replacement of democracy which has finally paved the way for the presence of the elite and suitable, respected figures. Within the two decades following the nineties, the African civil communities have enjoyed a relatively high growth, variety and dynamicity despite the limitations and the existence of resisting and protesting associations. They have actually passed the path towards progress slowly yet constantly; although despite the establishment and growth of non-governmental and civil organizations and communities in Africa, still urbanism and democracy are internalized. Even at times the fire of knowledge approaches setting out with a weak opposing wind. Regarding this issue, in addition to the unkindness and negligence of the politicians, one should also point to the ignorance and disinterest of the African intellectuals and elite in offering case solutions for problems, and their interest in immigration from the continent, weakness in producing a proper literature, lack of access to free information and its exchange within the African communities and the theoretical weakness of those seeking democratic communities and some dependences on the west.
 • Pages 123-134
  The sparkling historical record of Iran has played a vital role in influencing many world regions both in culture and civilization. In addition to China, India, Middle Asia, parts of Europe and North Africa, which have been deeply influenced by Iran’s rich cultural and civilized manifestations since old days, Eastern Africa has also included many of our old rituals, traditions and customs through cultural interactions with Iran since the first Islamic centuries. The celebration of the New Year (known in Iran as Norouz) with great ceremonies is one of their traditions. As a matter of fact, Norouz is merely a part of the Iranian culture which has been among the old and abiding inheritances along with the other characteristics of the Iranian culture and civilization such as architecture, Persian words, literature, the Islamic Calendar, common beliefs etc. So it can be said that the cultural domains of this ancient celebration has gone beyond the borders of Iran and even in some distant parts of East Africa, it is honored as a symbol of grace and blessing. This paper studies and surveys the following points; the history of Norouz and how it was introduced in Eastern Africa by Iranians from the city of Shiraz, the particular rituals and customs of celebrating it in the coasts and the islands of Tunisia, Kenya and how this ritual celebration got into the old coastal rituals, in addition to how it is held in Zangibar Island and somehow intermingled with the local and native traditions of there too.
 • Pages 135-154
  Population growth, and higher need for sources, economical and trading opportunities for solving problems such as poverty, hunger, unemployment and lack of energy, has made the world countries to seek solutions. There are three groups of countries which are forced to seek sources in financial, energy, raw material and new marketing fields due to lack of development in economical and structural and industrial fields, high economical growth and need for a large amount of energy, surplus income and need for investment in order to solve unemployment and export of productions. The continent of Africa which is over a millennium years old, is the world’s oldest continent; covering over 30 million square kilometer; equal with one fifth of the earth’s dry lands. Africa has 54 independent countries and a population of more than 900 million which covers around 15% of the world population. The continent of Africa is rich in mineral and natural sources, while considering poverty and lack of development it is one of the least developed countries. It is predicted that by 2050 the population of this continent will reach beyond 2 billion. Considering the extra income of selling oil in Iran, inflation resulting from the increase of bankroll, the problem of unemployment and need for raw materials and the consuming market of productions, it is necessary to pay attention to Africa’s exclusive features for investment and economical cooperation. Keeping in mind the mentioned goals, the authorities and political figures can take steps in developing and making progress in Africa through skilled forces in order to support the deprived class, reaching the goals of the Twenty Year plan and helping Muslims as well; in addition to exporting agricultural and industrial productions and finally solving unemployment too.
 • Pages 155-164
  The African states have faced severe crises in the decades following the revolution and independency. The researchers’ studies show that the structural weakness of the African states is the main factor in the interior battles and conflicts. According to this research, the most important issues concerning this continent are; the high instability of the governments, military governments, corruption and tyranny, several violent struggles, increase of contagious illnesses, malnutrition, and problems regarding the living environment, lack of sufficient sub-structures (educational, services etc) etc. In addition to such alarming issues, Africa has revealed another facet to the world too; the tending movement of African communities towards democracy and development which has serious vicissitudes. This article intends to survey the obstacles in the way of democracy and development; while it also points to the attempts of the executors and the leaders of this continent; added to some suggested strategies at the end.
 • Pages 165-184
  The foundation of the African Union in 2002 caused a series of controversies and debates among the intellectuals and experts; in a manner that some of the intellectuals regarded it as taking model from the European Union, while they also emphasized that the establishment of this union- considering that it is taking model from Europe- will bring about some problems. The author of this article believes that this organ possesses its own individual and specific structure and history; while there are clear and specific differences in the origin, organizations and the constructing parts and elements of these two unions; which makes them quite distinct. Regarding the mentioned issue, this essay tries to elaborate on the path, origin of establishment and the historical records of these two unions; and simultaneously it also points to their similarities and the differences in structure, goals, principles and executing mechanisms.