فهرست مطالب

تحقیقات پیشرفته زیست محیطی - پیاپی 6 (آبان 1388)
 • پیاپی 6 (آبان 1388)
 • 68 صفحه، بهای روی جلد: 30,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/08/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سخن نخست
  صفحه 3
 • گفت و گو
 • موضوع کمبود آب را جدی تر دنبال کنیم
  روح الله حمیدیان صفحه 4
 • مقاله
 • تخصیص بار آلودگی رودخانه بر اساس تغییرات آنتروپی
  محمد کارآموز، آزاده احمدی، مسعود طاهریون صفحه 7
 • تازه های علمی
  صفحه 14
 • حذف متیل ترشیاری بوتیل اتر از آب به کمک اکسیداسیون شیمیایی با واکنش فنتون
  آرش شاه منصوری، احمد خدادادی دربان، حسین گنجی دوست صفحه 20
 • دیدگاه
 • برنامه های دولت برای مدیریت مصرف آب
  صفحه 26
 • مقاله
 • محاسبه توان خودپالایی قسمتی از رودخانه کرخه جهت ورود فاضلاب شهری و مقایسه آن با وضعیت کنونی رودخانه
  یاسر حسینی، حیدرعلی کشکولی، آرش آذری، سعید برومند نسب، هادی معاضد صفحه 27
 • نانو اسفنج ها به کمک پاکسازی آلودگی های نفتی می آیند
  صفحه 33
 • بررسی وضعیت کیفی و آلودگی آب های زیر زمینی شمال دریاچه ارومیه
  احد حبیب زاده صفحه 34
 • چگونگی تولید لجن اسیدی در فرآیند احیا مجدد روغن موتور مصرف شده و صدمات زیست محیطی آن
  صفحه 42
 • ارزیابی اثرات سد مخزنی کرخه بر کیفیت آب ورودی با استفاده از مناسبترین شاخص های کیفی آب
  علی نیکو نهاد، هادی معاضد صفحه 44
 • بررسی تاثیر فاضلاب های صنعتی بر کیفیت شیمیایی آب های زیر زمینی
  احمدرضا پیشکار دهکردی، حسین پورمقدس صفحه 50