فهرست مطالب

شکار و ماهیگیری - پیاپی 27 (زمستان 1388)
 • پیاپی 27 (زمستان 1388)
 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/11/01
 • تعداد عناوین: 19
|
 • سخنی با خوانندگان
  صفحه 2
 • تک گلوله ای جدید برای تفنگ های ساچمه زنی
  صفحه 3
 • گلوله دوم در شکار بزرگ
  صفحه 8
 • جی جاق
  صفحه 14
 • قوش و قوش بازی
  صفحه 21
 • پاسخ های مربوط به تیراندازی
  صفحه 25
 • تراپ معلولین
  صفحه 30
 • گم شدن در یک جهنم یخی
  صفحه 33
 • بایست و تحویل بده
  صفحه 37
 • نگهداری سگ در هوای سرد
  صفحه 40
 • سگ ها و ترس از تیراندازی
  صفحه 42
 • عوامل موثر در افزایش مشارکت در حفاظت از ذخایر آبی و آبزی رودخانه و دریاچه سد لار
  صفحه 45
 • به دنبال ماهی ها
  صفحه 48
 • دریاچه گهر
  صفحه 50
 • تخلف از قوانین پایتخت
  صفحه 52
 • گراتن ماهی (آشپزی)
  صفحه 53
 • ساخت پشه مصنوعی قدم به قدم
  صفحه 54
 • خبر
  صفحه 58
 • عکس های یادگاری
  صفحه 62