فهرست مطالب

شکار و ماهیگیری - پیاپی 26 (پاییز 1388)
 • پیاپی 26 (پاییز 1388)
 • 58 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/08/20
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سخنی با خوانندگان
  صفحه 2
 • متروسیستم
  صفحه 3
 • سرعت یا قدرت؟
  صفحه 6
 • کارهای فلزی تفنگ دولول (دوبل)
  صفحه 12
 • چاخ لق
  صفحه 14
 • قوش و قوش بازی
  صفحه 20
 • مرگ اردک
  صفحه 25
 • قبضه های جدید
  صفحه 26
 • ساخت قنداق به طریق کول
  صفحه 29
 • چوب در مقابل مواد مصنوعی
  صفحه 31
 • ادامه قوش و قوش بازی
  صفحه 33
 • گم شدن (ادامه)
  صفحه 37
 • ساخت طعمه با خمیر
  صفحه 40
 • سه نوع پرتاب آرام
  صفحه 42
 • شرایط مطمئن برای صید گربه ماهی
  صفحه 45
 • صید ماهی کپور
  صفحه 48
 • ماهی کپور یا ماهی شکاری؟
  صفحه 50
 • قاشقک خود را امتحان کنید
  صفحه 53
 • خبر
  صفحه 54
 • شوخی
  صفحه 56