فهرست مطالب

دانش نما - پیاپی 174-175 (آبان - آذر 1388)
 • پیاپی 174-175 (آبان - آذر 1388)
 • 196 صفحه، بهای روی جلد: 30,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/11/05
 • تعداد عناوین: 32
|
 • سخن اول
 • زاینده رود، دوباره زنده شد
  سردبیر صفحه 3
 • مقدمه
 • تحلیل بیان و بررسی علل خشک شدن زاینده رود
  مهدی بصیری صفحه 5
 • فصل اول:مقالات/اطلاعات کلی در خصوص زاینده رود
 • کاوش در تاریخچه رودخانه زاینده رود
  سیداحمد خاتون آبادی صفحه 12
 • تاثیر زاینده رود در شکل گیری تمدن های باستانی و سکونت های انسانی
  محسن جاوری صفحه 22
 • زنده رود، مرده از بیداد زندگان
  مسعود برهانی صفحه 27
 • جایگاه علم در حیات زاینده رود
  محمد کوشافر صفحه 32
 • زاینده رود اصفهان در عصر قاجار
  عبدالمهدی رجایی صفحه 33
 • زاینده رود، فراتر از یک رود
  مهندس سیده پوراندخت سعادتی صفحه 38
 • زاینده رود غریب و فرزندان ناسپاس
  مهندس اسفندیار امینی صفحه 47
 • آب زاینده رود به کجا می رود؟
  صفحه 57
 • حوزه آبخیز زاینده رود نیازمند مدیریت جامع
  مهندس علی نجفی، مسعود نصری، مهندس رسول اطهری صفحه 59
 • فصل اول:عوارض ناشی از قطع جریان آب در زاینده رود
 • اثرات زیست محیطی خشکسالی با اشاره هایی به وضعیت این پدیده در حوضه ی زاینده رود
  محمد سلطانی صفحه 66
 • اثرات خشکی زاینده رود بر اقتصاد استان اصفهان
  محمدحسین ادیب صفحه 74
 • فصل اول:ترکیبات آب زاینده رود
 • بررسی کیفیت شیمیایی آب زاینده رود و توان خودپالایی آن
  جهانگیر عابدی کوپایی، مهندس زهره نصری، مهندس علیرضا مامن پوش صفحه 76
 • اتمسفر زاینده رود
  محمدعلی مرادی صفحه 81
 • چالش های موجود در نتیجه افزایش آلاینده ها بر اثر کاهش دبی رودخانه زاینده رود
  سعید اسلامیان، صالح ترکش اصفهانی صفحه 84
 • فصل اول: پل های زاینده رود
 • تاثیرات خشکی زاینده رود بر پل های تاریخی
  مهندس سید مرتضی فرشته نژاد صفحه 87
 • خشکسالی تهدیدی بر پل های زاینده رود
  مهرداد حجازی صفحه 90
 • فصل اول: گاوخونی
 • پیامدهای محیط زیستی مرگ گاوخونی نگین فیروزه ای دیار زنده رود
  مهندس محمد درویش صفحه 108
 • تالاب گاوخونی از آغاز تا امروز
  مهندس مریم امیدی صفحه 115
 • فصل دوم: مصاحبه ها
 • زاینده رود، یک سرمایه ی ملی و متعلق به همه ی ملت است / گفت و گو با حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا رهبر، نماینده ی مردم در مجلس شورای اسلامی
  صفحه 122
 • اصفهان بر محور زاینده رود توسعه یافته است / مصاحبه با آقای مهندس فولادگر، نماینده ی محترم مردم در مجلس شورای اسلامی
  صفحه 130
 • با توجه به شرایط موجود احتمال قطع جریان آب در زاینده رود وجود دارد / مصاحبه با دکتر مهدی بصیری
  صفحه 138
 • رودخانه ی زاینده رود، شاهرگ حیاتی شهر اصفهان / دیدگاه های شهرداری اصفه ان در خصوص زاینده رود
  صفحه 142
 • عدم تعادل بین منابع و مصارف آب موجب خشکی زاینده رود گردید / دیدگاه های مدیرعامل سازمان آب منطقه ای استان اصفه ان
  صفحه 146
 • فصل سوم: دیگر مطالب
 • خبرها، گزارش ها و بیانیه ها
  صفحه 152
 • برگ دیگر
  صفحه 164
 • مکاتبات بدون پاسخ
  صفحه 165
 • فصل چهارم: مقالات تخصصی
 • معماری مراکز اطلاع رسانی، از دیروز تا امروز
  مهندس حامد فتوت، مهندس دیهیم تاکی، شهره خدابخشی صفحه 168
 • نما یا نمایش
  مهندس سیدیوسف احمدی صفحه 173
 • اهمیت ترک در ساختمان های کوتاه
  رضا اکبری، مهندس مهرداد امیری نیا صفحه 185
 • سامانه ی خودکار نوردهی به واحدهای شمالی و نورگیرها
  مهندس منصور منصوری صفحه 192