فهرست مطالب

مسکن و محیط روستا - پیاپی 127 (پاییز 1388)

فصلنامه مسکن و محیط روستا
پیاپی 127 (پاییز 1388)

 • 116 صفحه، بهای روی جلد: 8,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/11/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • معماری
 • محسن سرتیپی پور صفحه 2
  بررسی تاریخ تمدن در ایران زمین نشان از قدمتی هزاران ساله و ریشه-ای بسیار کهن دارد و سوابق آن تا چند هزار سال پیش پیدا شده است. اولین نشانه های تمدن در ایران به حدود شش هزار سال پیش از میلاد می-رسد، که انسان های ساکن در کوه ها و غارها کم کم به سمت دشت های حاصلخیز شرق، مرکز و غرب نزدیک شدند. بقایای تمدن و سکونتگاه های انسانی در جلگه های نجد ایران مانند شهر سوخته در سیستان (هزاره سوم و چهارم پیش از میلاد)، تپه حصار دامغان (هزاره پنجم پیش از میلاد)، سیلک کاشان، جیرفت و اطراف مرودشت و شوش و هفت تپه ثابت شده است. آثار به جامانده در این محوطه ها نشان از زندگی روستایی در آنها داشته است. مناطقی مانند گنج دره، سراب آسیاب در کرمانشاه، علی کش در دهلران، گوران در هلیلان و چغابنوت در خوزستان از قدیمی ترین کانون های روستایی ایران محسوب می شوند. بر اساس این شواهد روستاها را می توان نخستین سکونتگاه هایی محسوب نمود که شکل گیری تمدن ایرانی از آنجا شروع گردید و بسیاری از شهرهای کنونی که مظهر تمدن ما محسوب می شوند مولود آنها هستند. شناسایی و حفظ میراث گرانبهای معماری روستایی ضمن اینکه نوعی پاسداری از سرمایه های ملی تاریخی کشور است به ما کمک می نماید تا با کشف رمز و رازها؛ نمادها و نشانه هایی که در آنها نهفته است اصول پایدار بجای مانده از گذشته را در کالبد جدید جاری نماییم و هویت و اصالت معماری سکونتگاه های روستایی حفظ گردد. این مبحث اهمیت این آثار، راهکارهای شناخت و حفظ و احیاء آنها را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد.
  کلیدواژگان: میراث فرهنگی، معماری، روستا، حفاظت و احیاء، توسعه روستایی
 • مرتضی توکلی، غریب فاضل نیا، امان گلدی شرافت سید صفحه 14
  معماری روستایی ایران به لحاظ ماهیت کارکردی و پاسخگویی به نیازهای انسانی فعالیت های مردمی، عناصر تولیدی و محیط زیست، مجموعه ای همگن و متشکل با هویت کالبدی خاص را تشکیل می دهد که تجلی گاه ارتباطات و کارکردها و نقش چند عملکردی فضاها است. طرح، تکنولوژی و شیوه ساخت مسکن روستایی، ابعاد، تناسبات، مقیاس و انطباق با شرایط درون و بیرون واحد مسکونی همه و همه از میزان تاثیر و تقویت روابط انسانی با امکانات و شرایط محیط طبیعی و الزاماتی حکایت دارد که بصورت تجربی و در طول زمان به صورت اصول، معیارها و کمیت هایی در ساختار فضایی مسکن بروز یافته است. این نوشتار به الگوهای مسکن روستایی موجود در شهرستان و عوامل تاثیرگذار در تحول آنها و راهکارهای تدوین الگوی بهینه مسکن برای سکونتگاه های روستایی با توجه به نیازهای جدید امروزی و ویژگی های طبیعی و اقلیمی مناطق می پردازد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده و از طریق مطالعه کتابخانه ای و اسنادی مبانی نظری لازم اتخاذ و اطلاعات تکمیلی از طریق مصاحبه و پرسشنامه و مشاهدات میدانی کامل شده است.
  کلیدواژگان: فرایند، تدوین، الگوی بهینه، مسکن، روستا
 • مهندس مرتضی خسرونیا صفحه 32
  محققی که بخواهد در میان عوامل شکل دهنده مسکن جزئی را برگزیند و به تحقیق بپردازد باید اولا جایگاه آن را در ساختار کلی عوامل محیطی را که مسکن در آن احداث می شود تبیین نماید و ارتباط آن را با دیگر عوامل به خوبی بشناسد. ثانیا سطح ژرفانگری خود را مشخص سازد، به عبارتی ابتدا به یک بینش کلی نیازمند است تا گزینش او مبتنی بر شناخت صورت گرفته باشد. در مقاله حاضر سعی شده به این بینش کلی پرداخته شود و عوامل تعیین کننده شکل گیری مساکن روستایی مشخص و مورد تحلیل قرار گیرد. به مفاهیم خانه و خانه روستایی و مفهوم جبر و فعل جبری پرداخته و به رویکردهای مختلف جبر محیطی و جبر فرهنگی و همچنین ارتباط متقابل عوامل اثر گذار در معماری روستایی پرداخته می شود و در خاتمه به میزان و درجه اثرگذاری هر عامل (محیطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) از خصوصیات شکل دهنده کالبد معماری روستایی که تحت تاثیر دو گروه کلی از عوامل مرتبط با محیط و طبیعی و عامل انسان شکل می گیرد، پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: مسکن، مسکن روستایی، جبر، فعل جبری، جبر محیطی، فرهنگ، بینش اجتماعی
 • بافت روستایی
 • ارزشیابی اثرات کالبدی اجرای طرح های هادی روستایی / مطالعه موردی: شهرستان رشت - بخش خمام
  تیمور آمار، رضا صمیمی شارمی صفحه 44
  تهیه و اجرای طرح هادی روستایی با بیش از دو دهه سابقه از اساسی ترین اقداماتی است که به منظور توسعه فیزیکی روستاهای ایران اجرا شده است. با توجه به ادامه روند اجرای این طرحها، ارزشیابی اثرات کالبدی اجرای طرحها موضوع مهمی است که می تواند از یک سو پیامدهای اجرای طرح را در روستاها مشخص کند و از سوی دیگر با شناسایی قوتها و ضعف های موجود اطلاعات لازم را برای مدیریت بهتر طرح ها فراهم نماید. در این راستا پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی اثرات کالبدی اجرای طرح های هادی در یکی از نواحی شهرستان رشت (بخش خمام) تهیه شده است. روش تحقیق در این مطالعه از نوع «توصیفی-تحلیلی» است و بخش عمده داده-های مورد استفاده از طریق عملیات میدانی و با استفاده از تکنیک پرسش نامه جمع آوری شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که اجرای طرح هادی از لحاظ نحوه ساخت و ساز مسکن و معماری روستا جهت بهسازی و مقاوم سازی - دفع بهداشتی زباله ها و دسترسی روستاییان به خدمات به طور نسبی موفق بوده است، اگر چه در مقایسه اجرای این طرح ها در مواردی چون دفع بهداشتی فاضلاب های خانگی، بهبود وضعیت معابر و کاهش تبدیل اراضی زراعی به کاربری غیرکشاورزی چندان موفق نبوده است.
  کلیدواژگان: طرح هادی روستایی، اثرات کالبدی طرح هادی، ارزشیابی، شهرستان رشت، بخش خمام
 • یاسر زارعی صفحه 56
  معمولا آنچه در بیان هدف طرح هادی گفته می شود، ایجاد بستر لازم برای توسعه، رشد و بالندگی روستا طی یک افق 10 ساله است. براساس ماده 7 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب آذر ماه 1366 مجلس شورای اسلامی این مهم بر عهده بنیاد گذاشته شده است و دستگاه های ذیربط موظفند هماهنگی با این نهاد را در دستور کار خود قرارداده و مردم نیز در این امر مشارکت نمایند. فرآیند تهیه طرح هادی عموما طولانی و دارای مشکلاتی است که بیان آنها در جهت برنامه ریزی و ساماندهی مسیر تولید هر طرح منجر به نزدیک شدن به اهداف اصلی نهفته در ماهیت آن خواهد گردید. آنچه در این نوشتار بیان می شود در واقع نقدی است بر کل روند تهیه طرح و ارائه راه حل های کارا. به عبارت دیگر، هدف باز کردن پنجره ای است به سوی کرانه های بی کران تهیه طرح و رویکرد نقادانه به آن. بنابراین هدف تنها بیان چالشها نیست بلکه به چالش کشیدن چالشها است.
  کلیدواژگان: طرح هادی، فرآیند، عوامل تهیه، قوانین و راهکارها
 • فناوری
 • یوسف گرجی، الناز حاجی ابوطالبی صفحه 66
  ساختمان ها و زندگی در آنها در طول دو دهه گذشته بسیار تغییر کرده است. در واقع می توان گفت که به جز تعداد کمی از استثناهای موجود، ساختمان های کنونی از آن نوع زیستگاه ها نیستند که به حال حاضر تعلق داشته باشند. با توسعه در زمینه مصالح، فرآورده ها و روش های ساخت ابداعی، حرکت به سوی ساختمان هایی با کارایی بالاتر و صرفه اقتصادی بهتر و سازگار با محیط زیست امری ضروری می نماید. ما در حال حاضر در آستانه نسل بعدی ساختمان ها هستیم؛ ساختمان هایی با درجات متعددی از تکنولوژی جدید (Hi-Tech) که کاملا رفتار اکولوژیکی دارند و قادرند با بهره گیری هوشمندانه از مصالح سازگار و عملکرد مناسب، در برابر تغییرات مستقیم و غیر مستقیم پیرامون خود واکنش نشان دهند و خود را با شرایط مناسب تطبیق دهند. این نوآوری ها وظایف جدیدی را برای طراحان و معماران ایجاد می کند که از قافله پرسرعت تکنولوژی عقب نمانده و آنها را درطرح های خود بکار گیرند. لذا در این مقاله، معرفی مصالح هوشمند و عملکرد آنها و مهمتر از آن نحوه بکارگیری و رفتار آنها در پروژه های ساختمانی هدف اصلی می باشد که در کشورهای پیشرفته به اجرا درآمده اند. امید است که شناخت مصالح هوشمند به صورت عملی ما معماران را در بکارگیری این مصالح که مهمترین مزیت آنها بهینه سازی و مدیریت هوشمند انرژی است، ترغیب نماید.
  کلیدواژگان: مصالح هوشمند و معماری، مصالح و فرآورده نوین، فن آوری نوین معماری
 • مدیریت روستایی
 • اسماعیل آقایی زاده صفحه 82
 • برنامه ریزی
 • سعید ملکی، حجت شیخی صفحه 94
  شاخص های مسکن شاید مهمترین و کلیدی ترین ابزار در برنامه ریزی مسکن باشند. بررسی شاخص های اجتماعی مسکن یکی از وسایل و شیوه های شناخت ویژگی های مسکن به شمار می رود که می توان به کمک آن پارامترهای موثر در امر مسکن را شناخت و هرگونه برنامه ریزی و تصمیم مسکن را تسهیل نمود. در این مقاله با توجه به نقش شاخص های اجتماعی در برنامه ریزی توسعه مسکن به معرفی برخی از شاخص های کیفی مسکن (امکانات و تسهیلات، مصالح ساختمانی و سوخت مصرفی) در سطح استان های کشور پرداخته شده و نقش این شاخص ها در برنامه ریزی و توسعه مسکن مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری مساکن موجود استان های کشور بوده و اطلاعات و داده های آماری مربوط به آن با استفاده از شاخص ترکیبی توسعه انسانی تجزیه و تحلیل شده است. هدف مقاله تعیین میزان توسعه و رتبه بندی استان های کشور از نظر شاخص های اجتماعی کیفی مسکن می باشد. بر اساس این شاخص ها، استان ها در چهار گروه بسیار محروم، محروم، درحال توسعه و توسعه یافته از نظر میزان توسعه یافتگی قرار گرفته اند. نتیجه این مقاله بیانگر پایین بودن و نامناسب بودن کیفیت وضع مسکن در آنها می باشد. این وضعیت توجه ویژه برنامه ریزان را جهت تامین خدمات ضروری و جنبی در بخش مسکن و دسترسی به خدمات اجتماعی مورد نیاز، در رسیدن به تعادل فضایی و عدالت اجتماعی طلب می کند.
  کلیدواژگان: مسکن، شاخص اجتماعی، شاخص کیفی، شاخص توسعه انسانی، استان های کشور، ایران
|
 • Dr. Sartipipour, Mohsen Page 2
  The study of civilization history of Iran terrain has shown the myriads of year's antiquity and primeval root and its backgrounds have found until several years ago. The first Iran civilization symbol has reached about six thousands years AC, which the human being reside on mountains and caves that gradually have accessed to fertile east, center and west fields. The civilization vestiges and human settlements have firmed on Najd plains of Iran such as sokhteh city in Sistan (third and fourth millennium AC), Hesar hill in Damghan (fifth millennium AC (Silk of Kashan, Jiroft and Marvdasht environs and shosh and Hafttappeh. The remainder arts have shown the sign of rural life in these areas. The areas as Ganje dareh, Sarabasiyab in Kermanshah, Alikesh in Dehloran, Goran in helilan and Chogabenot in Khozestan have numbered the most oldest rural epicenter of Iran. According to these evidences, the villages could be considered the first settlements which the Iranian civilization formation has began from there and many of current cities that they and manifestation of our civilization epitome, have been their originator. The identification and preservation of precious heritage of rural architecture are considers a kind of country's historical national assets protection, which help us to flow the stable principles remainder of past on the new structure through discovering of mysteries and secrets, marks and symbols that have hidden on them and preserve the architectural authenticity and identification of rural settlements. This discussion has been studied and appraised the importance of these arts, their cognition, preservation and revival solution.
 • Dr. Tavakoli, Morteza, Dr. Fazelnia, Gharib, Sharafat Seied, Aman Geldi Page 14
  Rural architecture of Iran from the point of view of functional nature and meeting human needs of popular activities, production elements and environment form a harmonious and organized collection with special physical nature that is a representation of contacts, functions and multi-functional role of spaces. Design, technology, and the method of rural housing construction, dimensions, proportions, scale and conformity with inside and outside conditions of residential unit, all indicate the rate of effect and strengthening the human relations with facilities, natural environment conditions and requirements that has revealed experimentally and over time in the form of principles, measures and quantities in spatial structure of housing. The article aims at dealing with present rural housing pattern in the city and the influential factors in their development and strategies for compilation of optimum housing pattern for rural dwellings regarding the modern needs, natural and climate features of the region. The research method was descriptive-survey and through library and documentary study, theoretical basics were adopted and the complementary information was completed by interview, questionnaire and field observations.
 • Khosronia, Morteza Page 32
  To Study some of influential factors affecting housing, researcher should first explain its position in general structure of environmental factors in which housing embedded in, and to recognize it in relation to other factors. Second, he should identify his insight level; in other words, he needs a general insight that enable him to have base for his choice on that. This article examines this general insight and influential factors affecting rural housing which are to be identified and recognized. It also examines concepts such as house, rural house and constraint. In the following part different perspectives of environmental and cultural constraint and mutual relation of influential factors in rural architecture are examined. Finally, it examines the amount of influence of each factors (environmental, cultural, social, economic) forming attributes of rural architecture framework which is influenced by two general groups of environmental and human factors.
 • Dr. Amar, Teimour, Samimi Sharami, Reza Page 44
  Provision and implementation of the rural-guide plans dating back to two decades ago and have been one of the basic actions in order to promote the physical development of Iran's villages. Regarding the continuation of the implementation of these plans, we consider the evaluation of the physical effects arising from this trend is crucial which is on one hand can determine the consequences of the implementation of the plans in the villages, and on the other hand provides the fundamental information for a better management of the plans that enable us to realise the present weaknesses and strengths. The present research has been carried out in order to evaluate the physical effects of the rural-guide plans in one of the district of Rasht called khomam. In this study, the researchers have applied the descriptive-analytical method (in the study), and most of the data have been experimentally collected via questionnaire. The results of this research suggest that the implementation of these plans have been relatively successful in the following aspects; the building construction method, rural architecture for improvement and strengthening, hygienic waste disposal, and accessibility of services to the villagers. However, it has not been as successful as the above-mentioned aspects in some other aspects such as hygienic sewage system, passages improvement, and in changing agricultural landuse into the non- agriculture.
 • Dr. Gorji Mahlabani Yousef, Haj Abotalebi, Elnaz Page 66
  Buildings and living in them have changed over the last two decades. Apart from a few exceptions, it is not spectacular buildings and housing types that define our times. Through the development of innovative materials, products and ways of construction, it is essential to move toward more efficient, economical and ecological buildings.Now, we are standing at the threshold of the next generation of buildings; buildings with various degrees of high technology, which are completely ecological in their behavior and which through the intelligent use of functionally adaptive materials and products, are able to react to changes in their direct or indirect surroundings and adjust themselves to suit.This creates new tasks for the designers and planners of these buildings, who must be aware of quick moving of technology and use them in their designing.Indeed, the main goal of this essay is to define smart materials and their functions and more importantly to explain how they are utilized in the constructive projects in the developed countries.It is promising that being familiar with the practical use of smart materials would encourage architects and designers to utilize these materials which their main advantage, intelligent management of energy.
 • Aghaeizadeh, Ismaeil Page 82
  The villager's satisfaction and trust, concerning the performance of involved organizations, has great effect in raising their eagerness of staying at the village, and to increase the production rate at the same time, but the significant factors that effect the villager's satisfaction are usually neglected. The public opinion in general and the villager's views in particular with regard to the achievement of organizations, could not be considered as a final judgment, whether the result is satisfactory or not; most of the judgments maybe due to personal interest, not as a result of their operation.For instance, a study was carried out in same villages of Bandar Anzali Township with high rate of literacy (nearly 90%) which bring a relatively high level of knowledge. The study was only targeting the views of the villagers concerning the above mentioned matter, not the performance of the related organizations. This confirmed that usually the point of views of the villagers are just their personal interest, rather than a sustainable development prospect.
 • Dr. Maleki, Saeed, Shykhi, Hojjat Page 94
  Housing indicators maybe the most important and the most fundamental factor in housing planning. Considering the housing social indicators in one of the approaches to understand housing characteristics, with which can be discover the effective parameters in the housing issue and facilitate any decision making in housing planning. This paper identifies with a view to the role of the social variables in the planning of housing development, certain quality variables (facilities, construction material and fuel) which have been relevant to explain housing development planning in the Iranian provinces. The methodology in this paper is descriptive and analytical. The statistical sample is the country province's existing housing through which the statistical data has been studied and analysed by using HDI. This paper aim to determine the level of the country provinces from the perspective of social indexes of housing. How good the Iranian provinces are developed in housing? These variables suggest categorization of the Iranian provinces into four classes of highly deprived, deprived, developing and developed. The result shows the poor quality of the housing in those provinces and in turn requires adequate attention to be spent by public planners in provision of necessary and subordinate housing services, facilitating public access to such services and social justice.