فهرست مطالب

آینه میراث - سال چهارم شماره 3 (پیاپی 15، زمستان 1380)
 • سال چهارم شماره 3 (پیاپی 15، زمستان 1380)
 • 126 صفحه، بهای روی جلد: 8,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1380/11/16
 • تعداد عناوین: 25
|
 • یادداشت ماه
 • گنجهای پنهان
  صفحه 2
 • مقاله
 • بررسی سفرنامه دوم مظفرالدین شاه به اروپا از نظر ادبی
  احمد خاتمی صفحه 3
 • سیر تاریخی سندبادنامه در زبان فارسی
  سید محمدباقر کمال الدینی صفحه 10
 • ابزارها و عناصر شخصیت پردازی در متون داستانی عرفانی (2)
  قدسیه رضوانیان صفحه 16
 • نقد و معرفی کتاب
 • پیدایش علم به مفهوم امروزی آن (معجزه یونان)
  جعفر آقایانی چاوشی صفحه 20
 • گزارشی از چاپهای مجمل التواریخ و القصص, و تصحیح مجدد آن
  مهدی دشتی صفحه 30
 • گذری بر کتاب لوایح جامی در عرفان اسلامی
  سوسن آل رسول صفحه 34
 • هیچکس بن هیچکس
  بدرالسادات شاهرضایی صفحه 39
 • یادداشتی کوتاه بر گنجینه بهارستان (ادبیات فارسی)
  عصمت اسماعیلی صفحه 42
 • یاد
 • زندگی نامه مختصر استاد ابوالقاسم قربانی
  یونس کرامتی صفحه 44
 • در آستانه تحقیق و نشر
 • هیاکل النور و فلسفی اندیشان ایران و اسلام
  محمد کریمی زنجانی اصل صفحه 47
 • سفارت نامه خوارزم
  عباس اقبال صفحه 55
 • درباره تحفة الملوک
  علی اکبر دارانی صفحه 60
 • مخزن الانشاء و گزارشی از تصحیح آن
  فرحناز وطن خواه صفحه 64
 • در جست و جوی نسخ خطی
 • گزارشی از بعضی نسخه های خطی مرحوم حاج حسین نخجوانی
  فرید قاسملو صفحه 72
 • همراه با دستنوشته ها (3)
  ایگناتی کراچکوفسکی ترجمه: پرویز اذکایی صفحه 76
 • آشنایی با مصححان و محققان
 • آربری و فهرست نگاری نسخه های خطی
  مریم اردستانی صفحه 85
 • درباره تصحیح متون
 • نسخه های خطی قدیم باید ملاک تصحیح متون ادبی بشود
  مجتبی مینوی صفحه 89
 • بایسته ها و شایسته های تحقیق
 • سراج القلوب
  نامیر کاراخلیلوویچ صفحه 98
 • آشنایی با دفتر دوم تذکره سفینه خوشگو
  سید کلیم اصغر (هندی) صفحه 102
 • مراکز علمی و فرهنگی
 • مرکز تحقیقات تاریخ, هنر و فرهنگ اسلامی (ایرسیکا)
  سید مهدی جهرمی صفحه 108
 • نسخه خطی ایرانی و اسلامی در گسترده جهان (2)
  بدرالسادات شاهرضایی صفحه 112
 • آینه اخبار
  صفحه 115
 • تازه های متون در مجلات
  صفحه 119
 • نامه ها
  صفحه 122