فهرست مطالب

تشخیص آزمایشگاهی - پیاپی 64 (دی و بهمن 1388)
 • پیاپی 64 (دی و بهمن 1388)
 • 64 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1388/12/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • اخبار آزمایشگاهی
  زیر نظر دکتر محمدجواد غروی صفحه 4
 • گزارش اولین موارد رشد استنوتروفوموناس مالتوفیلیا از بیماران بستری در بیمارستان رازی رشت
  دکتر عباس افراه، حلیمه خوش آموز، کلثوم اسدپور، دکتر علی محمدی جوبنی صفحه 5
 • نامه ای از خوانندگان
  صفحه 7
 • نقش پلی مورفیسم در دیابت نوع 1
  دکتر کامران قائدی، محمدیحیی وحیدی صفحه 8
 • سلول های بنیادی سرطانی
  دکتر زهره حجتی، نجمه حشمت پور صفحه 15
 • طراحی واکسن های BCG نوترکیب به منظور افزایش کارآیی و بی خطر بودن آن
  عاطفه همراهی، دکتر حسین خان احمد شهرضا، حسین زارعی جلیانی صفحه 21
 • بررسی کشت خون نوزادان مشکوک به سپتی سمی
  شاهین ابراهیمیان، علی ملکی، محسن عمرانی، دکتر علی میکائیلی، دکتر آنیتا رنجبر صفحه 28
 • نقش اسکافولدهای سه بعدی در کشت سلول های بنیادی، آنژیوژنز و تحویل مولکولهای زیستی
  راحله امیرخواه، حبیب رضانژاد، حجت نادری مشکین صفحه 35
 • عفونت توام انگل لیشمانیا و ویروس HIV
  احمد مردانی صفحه 48
 • بیوفیلم
  ناهید سپهری راد، رقیه قلی زاده، جواد دهمرده صفحه 54
 • آخرین نتیجه ارزیابی کیفی اقلام آزمایشگاهی
  صفحه 61