فهرست مطالب

حقوق خصوصی - پیاپی 12 (بهار و تابستان 1387)
 • پیاپی 12 (بهار و تابستان 1387)
 • تاریخ انتشار: 1386/03/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نجادعلی الماسی، بهنام حبیبی صفحه 5
  «فولک» (folk) به معنی مردم و «لور» (lore) به معنی دانستنی ها و علم به کار می رود و کلمه فولکور (folklore) در مفهوم اصطلاحی عبارت است از: «مجموعه ای از تولیدات، آثار، خلاقیت و عقاید و سنن گروه یا جامعه ای معین که با شیوه های ملموس و غیر ملموس و در قالب اشکال هنری (اعم از اجرایی غیر اجرایی) و ادبی یا به صورت دانش بومی (شامل دانش طبی، دانش کشاورزی و دانش زیست محیطی) منابع طبیعی و منابع ژنتیک و مانند آن تبلور یافته و به یک معنی، عامل شناسایی اجتماعات و شناسنامه فرهنگی این جوامع می باشد که در طول قرن ها میراث فرهنگی و تمدن ملت ها را شکل داده است».
  در سال 1982، سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) و یونسکو برای حمایت اثباتی و پیش گیرانه از جلوه های فولکور و مظاهر فرهنگی و حفظ، احیا، تشویق و توسعه آن ها، به تنظیم مقررات نمونه برای قانون گذاری داخلی کشورها پرداختند.
  کلیدواژگان: جلوه های فولکور، میراث فرهنگی، مالکیت فکری، مردم بومی.، فولکور
 • فخرالدین اصغری آقمشهدی، حمیدرضا ابوئی صفحه 29
  امروزه حسن نیت به عنوان یکی از اصول اخلاقی، در حقوق قراردادها جایگاهی بس شگرف یافته است، به گونه ای که در برخی از نظام های حقوقی، به عنوان یک قاعده لازم الرعایه در مراحل انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد شناخته می شود. قریب به اتفاق کشورهای دارای حقوق نوشته، در این گروه جای می گیرند. مقاله حاضر صرفا جایگاه حسن نیت را در مرحله انعقاد قرارداد مورد بررسی قرار می دهد؛ مرحله ای که از مذاکرات مقدماتی آغاز می شود و غالبا تا مرحله الحاق قبول به ایجاب ادامه می یابد. با بررسی سیستم های حقوقی ایران و انگلیس درمی یابیم که رعایت حسن نیت در هیچ یک از این دو نظام حقوقی، جز در موارد استثنایی، در مرحله انعقاد قرارداد به عنوان یک قاعده کلی مورد پذیرش قرار نگرفته است.
  کلیدواژگان: اکراه.، حسن نیت، انعقاد قرارداد، تدلیس، معامله منصفانه
 • محمدتقی رفیعی صفحه 51
  یکی از مکانیسم های شیوه پرداخت قیمت کالا در تجارت بین المللی، استفاده از گشایش اعتبار اسنادی است. اعتبار اسنادی، علاوه بر این که سندی بانکی و در تحلیل نهایی، یک سند تجاری محسوب می گردد، متکی و مستند به روابط قراردادی میان متقاضی اعتبار و بانک گشاینده اعتبار است. در تبیین ماهیت حقوقی قرارداد گشایش اعتبار که در حقیقت، منشا و موجد اعتبار است و در تعیین حدود و سامان حقوق و تعهدات این دو موثر است؛ تفاسیر و نظرات متفاوتی ابراز شده است. برخی آن را با عقد وکالت، عقد حواله، عقد ضمان و مانند آن قابل تطبیق دانسته اند. با توجه به ویژگی های حقوقی حاکم بر این قرارداد، منطقی و شایسته است که در تبیین ماهیت آن، از تحلیل های حقوقی نوینی بهره جست. در این مقاله، قرارداد گشایش اعتبار اسنادی با عقود اذنی و عقود مشارکتی مورد مقایسه قرار گرفته و سپس بر مبنای ماده 10 قانون مدنی تحلیل شده است.
  کلیدواژگان: بانک گشاینده اعتبار.، اعتبار اسنادی، قرارداد گشایش اعتبار، متقاضی اعتبار
 • امیرحسین رنجبریان، فریبا نواب دانشمند صفحه 97
  جامعه جهانی همواره به دنبال راه حل ها و گزینه هایی است که از رهگذر آن ها بتواند به تقویت صلح و همچنین افزایش و گسترش توسعه بپردازد. یکی از گزینه های مطرح در این زمینه آموزش حقوق بشر است که بر پایه افزایش دانش و مهارت های حقوق بشری استوار شده است و به دلیل تاثیری که بر اطلاعات و مهارت های اقشار مختلف جامعه می گذارد، دارای توان بالقوه تغییر در جامعه، دگرپذیری، درک سایر ملت ها و در نهایت تقویت صلح می باشد. یکی دیگر از مواردی که آموزش حقوق بشر می تواند در حوزه آن تاثیر بگذارد مساله توسعه است. هنگامی یک جامعه به توسعه پایدار می رسد که در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود رشدیافته باشد. آموزش حقوق بشر با توجه به محتوای خود می تواند در این زمینه موثر باشد.
  کلیدواژگان: آموزش حقوق بشر، آموزش.، حقوق بشر، توسعه، صلح
 • علیرضا باریکلو صفحه 115
  نکاح، مهم ترین قراردادی است که یک شخص در دوران عمر خود آن را منعقد می کند. انعقاد این قرارداد به دلیل ویژگی شخصی زن و همچنین نقشی که او در عقد نکاح و زندگی مشترک و خانواده ایفا می کند؛ مهم تر است. به همین جهت، به نظر می رسد، شایسته است قانونگذار ایرانی در سه مرحله قبل از بلوغ با ممنوع اعلام کردن تزویج و بعد از بلوغ با نظارت دادگاه صالح در احراز مصلحت و غبطه زن در نکاح و در دوران رشد با صحیح دانستن عقدی که بدون اذن پدر و یا پدربزرگ پدری منعقد کرده است؛ حمایت های خاصی از زنان کند که اقدامات حمایتی هر دوره با دوره دیگر متفاوت است.
  در این مقاله جنبه های متفاوت لزوم حمایت های حقوقی لازم از زنان در انعقاد نکاح در سه مرحله مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: زنان، بلوغ، رشد.، انعقاد، ازدواج
 • سیدعلی علوی قزوینی صفحه 141
  به دنبال اظهار نظرها و نشست های متعدد علمی در خصوص روش های کمکی تولید مثل (ART) و ضرورت به کارگیری از آن در درمان ناباروری، مجلس شورای اسلامی در تاریخ 8/5/1382 قانون «نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» را به تصویب رساند، و آیین نامه اجرایی آن نیز درسال 1383 تصویب و منتشر شد.
  قانون مزبور با بهره گیری از فتاوای فقها و اندیشه های حقوقی توانسته است تا اندازه ای مشکل خانواده های بدون فرزند را حل کرده و زمینه تحقق امید زوج های نابارور را به داشتن فرزند در کانون خانواده خود فراهم آورد.
  تصویب این قانون گام مهمی در تحول حقوق ایران در حل مسائل مربوط به انتقال جنین و ابعاد مختلف حقوقی آن به شمار می رود. قانون مزبور به رغم نوآوری ها و جنبه های مثبت آن، در مواردی دارای نقایص و کاستی های قابل توجهی است که می توان گفت در مقایسه با قانون کشورهای پیشرفته دارای نقایص عدیده ای است.
  کلیدواژگان: قانون اهداء جنین، اهداء کنندگان جنین، اهدا شوندگان جنین.، کودکان آزمایشگاهی
 • محمدهادی کاویانی صفحه 165
  دامنه اختیارات حکومت از جمله موضوعات مطروحه در مباحث فلسفه سیاسی و حقوق اساسی است. این مساله در نظام جمهوری اسلامی، با طرح مساله ولایت مطلقه فقیه اهمیت بسیار زیادی یافت است؛ زیرا از این واژه، حکومت های مطلقه به ذهن متبادر می شود. از آن جا که در یک نظام حقوقی، همه رفتارهای حکومتی باید بر اساس هنجارهای حقوقی باشد، می توان فرضی را تصور کرد که با وجود ذکر نشدن چنین صلاحیتی، رهبری نظام به انحلال نهادهای قانونی مثل مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی دست بزند. مبنای انتصاب و انتخاب در ولایت فقیه که شواهدی از آن ها در قانون اساسی هست، پاسخ های متفاوتی به این سوال داده اند. مطالعه اجمالی این مبانی و پاسخ های احتمالی این دو مبنا موضوع این نوشتار است. در مبنای انتخاب، شرعا و قانونا انحلال مجالس مذکور، مجاز و ممکن نیست.
  کلیدواژگان: انتصاب، انتخاب، ولایت فقیه، مجلس خبرگان.، رهبری
|
 • Nejad-Ali Almasi, Behnam Habibi Page 5
  Folklore consists of two separate words, "folk" and "lore". "Folk" means people and "lore" means knowledge. Generally, the folklore refers to culture and traditional knowledge. We can also define folklore as a collection of works, creations, ideas and tradition of certain groups or ethnics belonging to a nation that include tangible and intangible elements, such as, literature and artistic work, values, practices, traditional knowledge and the like. In this article, we have reviewed the experience of certain countries in this respect. We have also discussed the model law drafted by WIPO and UNESSCO for protection of folklore. This article is mainly dealt with this model law in order to assess whether it has been successful in providing full photoreaction of folklore.
 • Fakhroddin Asqari Aghmashadi, Hamid-Reza Abouei Page 29
  “Good faith” as one of the ethical rules has found an important position in contract law. In many countries, good faith is regarded as a mandatory rule to be respected in formation, performance and interpretation of contracts. Good faith is a fundamental principle in almost all civil law countries. This article deals only with good faith in formation of contract. The duty to observe good faith begins from negotiations and pre-contractual relations. In this article, the position of good faith in formation of contract in English and Iranian legal systems will be reviewed. We conclude that unlike civil law countries, the observance of good faith in formation of contract is not regarded as a general rule in common law of England and Iranian law.
 • Mohammad Taqi Rafiee Page 51
  Documentary credit or letter of credit (LC) is one of the methods of payment in international commerce. The documentary credit is a binding commitment from the issuing bank to pay a sum of money to the beneficiary on certain conditions. The applicant needs to contract with an issuing bank to open a LC. The legal nature of such contract is a controversy issue and thus different opinions are brought up in explaining its nature. This contract is the basis for the rights and obligations of the applicant and issuing bank. Some believe that the said contract is comparable to the proxy contracts, money order contracts and suretyship contracts. To examine the legal nature of this contract in Iranian law, we need to benefit from modern theories and legal analysis. In this article, the nature of the contract for opening LC is examined by reference to specific contracts and non-specific contracts as mentioned in Article 10 of Iranian civil code.
 • Amir Hosein Ranjbarian, Fariba Navab Daneshmand Page 97
  World community is always seeking solutions and ways to improve peace and enhance development. Human rights education which increases public awareness of human rights is one way for achieving peace and development. Such education would result in changing society, understanding other nations and strengthening peace and prosperity. If a society grows up in all economic, social and cultural dimantions, it will achieve consistent development. Human rights education provides a better situation for development and prevents human rights abuses and violations which are regarded as obstacles to development. This article intents to examine the role of human rights education in the process of development and achieving the peace.
 • Alireza Bariklou Page 115
  The contract of marriage is the most important contract which a person may conclude during his or her life. As women are vulnerable and their commitment to the marriage is very tight, Iranian legislator should protect women on the conclusion of marriage contracts in three stages; before age of puberty by prohibiting any marriage, after age of puberty but before attaining majority by judicial supervision on their interests and after age of majority by permitting them to marry in despite of the objection of their fathers or grandfathers. In this article, the necessity of legally protecting women in conclusion of marriage contract has been discussed
 • Seyed Ali Alavi Qazvini Page 141
  Contemporary enhancement of medical sciences along with the possibility of cure for barrenness via (ART) made hope for many barren couples; so that, the technique was soon warmly received by infertile couples all over the world. The new situation has raised certain questions in respects of morality, legal, sanitation, social, psychology and religion status. Consequently, comprehensive supporting laws have to be passed to regulate different aspects of dedicating foetus to an infertile parent. In Iran, a legislation was approved by the Parliament on 8/5/1382 on the way of dedicating a fetus to infertile couples. Subsequently its executive by-law was approved by the Board of Ministers and published in the same year. Although the above legislation was a step forward in resolving the legal difficulties of infertile couples, it suffers from some considerable defects and shortcomings. The present article is an attempt to demonstrate the weak and strong points of the legislation and to provide certain suggestions for its possible improvement.
 • Mohamad Hadi Kaviani Page 165
  The scope of power of governments is one of the main issues in political philosophy and constitutional law. This issue has become significant in Islamic Republic of Iran as an absolute spiritual leadership has been contemplated in the Iranian constitution. As the rule of law indicates that all governmental acts must be based on law, it may be assumed that dissolution of Khobregan House (Expert House) and Parliament by the leader is not possible as they have elected through public voting. In Article 110(8) of the Iranian Constitution, the dissolution of Parliament has been predicated, but there is no provision in the Constitution regarding the dissolution of Khobregan House. This article reviews the principles of Islamic law and constitution law to see whether the Leader could dissolve the institutions elected by public.