فهرست مطالب

اطلاعات جغرافیایی (سپهر) - پیاپی 45 (بهار 1382)

نشریه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)
پیاپی 45 (بهار 1382)

 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 4,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/06/15
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مهدی مدیری صفحه 2

  زمین کروی است یا بهتر اسفرویید (شبه کره) یا بیضوی است. یک نقشه باید تا آنجا که امکان دارد به دقت، زمین سه بعدی را بر یک سطح مستوی دو بعدی نشان دهد. در تولید نقشه مهم آن است که به یک رابطه شناخته شده و معلوم بین موقعیت های حقیقی برروی زمین و نقاط برابر آن در روی نقشه دست یابیم. بنابراین، ساخت هر نقشه ای باید با یک سیستم تصویر نقشه شروع گردد... و ده ها سیستم تصویر نقشه وجود دارد که می توانید از میان آنها یکی را انتخاب نمایید. فرایند سیستماتیک و منظم انتقال نقاط از سطح کروی زمین به یک سطح مستوی (نقشه) به صورتی که روابط مکانی حفظ گردد، سیستم تصویر نقشه گفته می شود. فرایند مزبور سیستم تصویر نقشه یا به کارگیری هندسه و روابط ریاضی تحقق می یابد. از نظر مفاهیم هندسی، زمین اسفرویید (شبه کره) می باشد که اندکی فشرده است. بنابر تعریف دیگری، نمایش نصف النهارات و مدارات زمین به صورت شبکه ای به نام شبکه مختصات جغرافیایی برروی صفحه ای مستوی را سیستم تصویر نقشه می گویند. سیستم های تصویر چگونه استنتاج و استخراج می شود؟

 • سید یحیی صفوی صفحه 9

  نقاط یا مناطق اسکان شهری دلالت بر قطعاتی از زمین دارد که تراکم جمعیت در آنها برابر یا بیش از سیصد نفر در کیلومتر مربع است و متوسط ساختمانها دست کم یک ساختمان در هر هکتار می باشد. این تعریف کلیه شهرک های کوچک، حومه شهری و نیز شهرهای کوچک و بزرگ با اشکال متفاوت، خواه در مجاورت یکدیگر و یا در فواصل دوری از یکدیگر قرار داشته  باشند، را در برمی گیرد که بر روی زمین مسطح یا ناهموار بنا شده باشد.

 • م. ح. رامشت، نوجوان، انتشاری صفحه 12

  در مطالعات جغرافیایی یکی از دغدفه های اصلی ژئومورفولوژیست ها دستیابی به تحلیل هایی است که در چارچوب فرم اراضی و فرایندهای ژئومورفیک تبیین پذیر باشد. این مسئله بدون بررسی های میدانی و مشاهدات مستقیم بویژه در مورد پدیده های کوچک مقیاس امکان پذیر نبوده و کارهای دورکاوی تصویر اگرچه تا حدودی می تواند در حل این مشکل کمک نماید ولی استفاده از تصاویر و در دسترس بودن آنها به سهولت دسترسی نقشه های 1:50000 توپوگرافی نیست.

 • رقیه گل وری صفحه 22

  سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS، به منظور اهداف نظامی مثل تعیین موقعیت تک نقطه ای و ناوبری توسعه، یافته است. اولین کاربردهای غیرنظامی GPSبرای اهداف ژیودزی، شامل اندازه گیری خط مبنا با استفاده از روش های دیفرانسیلی می باشد. زمانی که سیستم های سازه ای بلند کنترل می شوند، می توانیم تکنولوژی GPS را به عنوان یک روش اندازه گیری جابه جایی ها معرفی کنیم. در این مقاله، 2 آزمایش به منظور ارزیابی دقت اندازه گیری ها با استفاده از GPS ارایه گردیده است. همچنین، ارزیابی توانایی GPS برای اندازه گیری کمترین حرکات برج تلویزیونی Stuttgart و دودکش بلند صنعتی نیروگاه (Opole) در اثر بادهای ضعیف ارایه گردیده است.

 • خسرو خواجه صفحه 25

  به هنگام کاربرد فتوگرامتری در محیط های صنعتی، به سیستم های تمام خودکاری نیاز است که بدون نظارت انسانی توانایی عملکرد داشته باشند. عناصر مهم و اصلی در چنین سیستم هایی، قدرت تفکیک بسیار بالای دروبین ها، استحکام و پایداری دوربین ها از نظر شکل و ساختمان هندسی دوربین ها و دفعات بالای پاسخ آنهاست. در همین راستا، یک سری دوربین های مدرنی طراحی شده است که با ارایه هر دو حساسگر 2000×3000 و 70000× 40000 موانع جاری را که بر سرراه دستیابی به دقت از میان برداشته است و توانایی بالقوه زیادی را برای دستیابی به دقت بالای مترولوژی تصویر (3D) از خود نشان می دهد. کارآیی بالا و مشخصه های سیستم مترولوژی تصویر (3D) باعث گردیده است که سازندگان معدود، ولی برخوردار تخصص بالا جایی را در بازار جهانی برای خود باز کنند. اکثر این گونه سیستم ها را می توان با برخورداری از مشخصه های زیر نشان داد: - اهداف ویژه (هداف انعکاسی برگشتی، دیودهای ساطع نور- (LED)ها، مشخصه های شیءای با کنتراست بالا، تصویر نقاط و الگوها و غیره) که برای سیگنال درآوردن نقاط مورد نظر جهت کنتراست بهینه بکار می رود.

 • سید علی عبادی نژاد صفحه 28

  سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) اوایل دهه 1960 برای اولین در کانادا مطرح شد واز آن تاریخ به بعد روز به روز برطرفداران آن افزوده شد و در دهه 80 جنبه جهانی پیدا کرد. هم اکنون موسسات بزرگ و حتی شرکتهای کوچک که شمار کارکنان آنها از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کند، یا سیستم های اطلاعات جغرافیایی ملی و فراگیر نموده اند تا بتوانند اطلاعات و داده های ذی قیمتی را در اختیار ادارات و شرکت های دولتی و خصوصی قرار دهند. بدین طریق آنها از دوباره کاری ها در امر جمع آوری داده ها و رقومی کردن نقشه ها جلوگیری می کنند. امروزه بیشتر مقالات به این علم، نتیجه آزمایش های انجام شده در میدان را منعکس می کنند و کمتر به مبانی این علم می پردازند. در نتیجه اغلب دیده می شود که متخصصین در مرحله پیشرفته علم بسیار توانا ولی در مرحله بنیادی ضعیف هستند. برخلاف بیشتر انواع داده هایی که در سیستم های جدید اطلاعاتی به طور معمول به کاربرده می شوند، داده های جغرافیایی از پیچیدگی ویژه ای برخوردارند، زیرا این داده ها بایستی شامل اطلاعاتی درباره موقعیت مکانی، ارتباطات توپولوژیک محتمل و ویژگی های ثبت شده موضوعات باشند، جنبه های توپولوژیک و مکانی سیستم اطلاعات جغرافیایی در طراحی و نقشه کشی، وجوه افتراق بین این سیستم ها و سیستم جدید اطلاعاتی دیگر هستند که در بانکداری، تحقیقات کتابخانه ای و برای رزرو بلیط هواپیما و ثبت پرونده های پزشکی به کار گرفته می شوند. داده های جغرافیایی با تکیه بر سیستم های مختصات استاندارد به مکان هایی از سطح زمین مربوط می شوند. چنانچه موضوع مورد مطالعه سطح محدودی را شامل شود، سیستم مختصات می تواند صرفا محلی باشد و در غیر این صورت ممکن است در سطح شبکه ملی یا در سطح بین المللی به صورت شبکه تصویری باشد، مانند: سیستم مختصات شبکه مرکاتور که مورد قبول همگان است. داده های جغرافیایی اغلب به عنوان مصداق جغرافیایی «موضوعات» و پدیده ها به رسمیت شناخته شده اند. تمامی مطالعات جغرافیایی از مفاهیم پدیده شناختی مثل شهر، رودخانه دشت سیلابی، حدود طبقات گونه های گیاهی و پیوستگی خاک به منزله اجزای اصلی تجزیه و تحلیل و ترکیب اطلاعات پیچیده استفاده می کند.

 • نصرالله مولایی هشجین صفحه 32

  نظام دامداری کوچ نشینان ایران یکی از کهن ترین و مهم ترین شیوه های پرورش دام کشور بوده است از ویژگی های اساسی این نظام اتکای اصلی آن به مراتع طبیعی است به طوری که دام به صورت طبیعی و در قلمرو ایل و با استفاده از مراتع ییلاقی، میان بند و قشلاقی تغذیه می شود. تغییر در اکوسیستم مرتعی در نتیجه چرای انواع دام امری اجتناب ناپذیر است که اگر این تغییر با نظارت و کنترل صورت نگیرد موجب فرسایش خاک، کاهش مداوم پوشش سطح زمین از گیاهان مرتعی، به خطر افتادن محیط طبیعی و نیز حیات کوچ نشینان می گردد. مدیریت چرا به دنبال دخالت در تغییرات مذکور از طریق کنترل شدت و زمان چرا بوده است تا از این طریق به حداکثر بازدهی تولید با دستیابی به انبوهی و ترکیب گیاهی، به حداقل رساندن تخریب محیط و نیز سودآوری برای دامداران دست یافت. با عنایت به اهمیت چرای طبیعی دام ها در مراتع از یک طرف و لزوم حفظ محیط طبیعی و آبخیزداری از طرف دیگر و با هدف اوجه به مدیریت چرای دام ها در آبخییزداری در این مقاله براساس روش تحقیق توصیفی و با بهره گیری از شیوه اسنادی و کتابخانه ای و نیز مطالعات میدانی در قالب مشاهده و تحلیل پرسشنامه به بررسی تحلیلی مدیریت چرای دام ها و آبخیزداری پرداخته شده است.

 • ترجمه: حمید مالمیریان صفحه 41

  باستان شناسی مربوط به مطالعه علمی تاریخی و ماقبل تاریخ مردم به وسیله تجزیه و تحلیل بقایای باقی مانده از آنها به ویژه آن بقایایی که از طریق حفاری زمین کشف شده است می باشد. تجسس های باستان شناسی، آثار تاریخی بدیهی جوامع اولیه را بررسی می کند. وجود این مکان ها اغلب از طریق اسناد تاریخی شناخته شده است. به ویژه اهمیت تفسیر عکس هوایی در تعیین مکانهایی که نامی از وجود آنها در تاریخ ذکر نشده اثبات شده است. عوارض سطحی و زیرسطحی (زیرزمینی) مورد نظر باستان شناسی به وسیله استفاده از تفسیر عکس هوایی شناسایی شده است. عوارض سطحی شامل خرابه ها، دروازه ها، ستون های سنگی و سایر علایم سطحی قابل دیده می گردد. مثال های خرابه های قابل رویت عبارت هستنداز: ساختمان های سنگی نظیراستون هنگ (انگلستان)، قلعه ها (سراسر اروپا)، و اقامتگاه های سرخ پوستان در جنوب غربی آمریکا، مثال هایی دروازه ها عبارت هستند از دروازه های پرنده ای شکل و ماری شکل چرخ های داروی نظیر چرخ داروی «بیگ هورن» در ویومینگ و چرخ داروی کوه موس در ساسکاچ وان سایر علایم سطحی شامل عکس های سرخپوشان و خطوط قدیمی ناری، در پرو می شود. نگاره (2-31) خطوط نازکا را نشان می دهد. تخمین زده می شود که آنها حداقل 1500 سال پیش بوجود آمده اند و منطقه ای در حدود 500 کیلومترمربع را در برمی گیرند تعداد زیادی اشکال هندسی به علاوه خطوط باریک مستقیم که به درازای 8 کیلومتر می رسند پیدا شده اند. حسب ظاهر، آنها از پاک سازی میلیون ها سنگ به منظور نشان دادن تن های روشن تر زمین زیرین ساخته شدند. سنگ های کنار گذاشته شده، اطراف مرزهای خارجی خطوط بر روی هم انباشته شدند.

 • حسین حاتمی نژاد صفحه 45

  تحلیل های جغرافیای جمعیت راجع به روابط و مناسبات متقابل میان گروه های انسانی و گستره های جغرافیایی عمدتا مبتنی بر داده های آماری است. وجود چنین تحلیل هایی پیش زمینه هر گونه برنامه ریزی آمایش سرزمین و سازماندهی فضای زندگی خواهد بود. بی گمان به دلیل تحولات اجتماعی- اقتصادی و به ویژه تغییرات حاصل در نظام های سیاسی جهان امکان پیش بینی دقیق شاخص های جمعیتی برای کشورهای جهان وجود ندارد. برای مثال تحولات سیاسی افغانستان طی ربع قرن گذشته و تحولات آتی احتمالی در عراق اثرات چشمگیری بر ساختار و ترکیب جمعیت و تحرکات مکانی آن در سطح کشور ایران داشته و خواهد داشت. به هر تقدیر جداول پیوست وضعیت شاخص های جمعیت ایران و پیش بینی آن ها را تا افق 2015 میلادی نشان می دهد. جداول (1) تحولات جمعیتی ایران را از سال 1260 تا 1375 نشان می دهد. همانطور که از ارقام مندرج در این جدول برمی آید، از سال 1260 تا 1300 نرخ رشد جمعیت ایران بسیار پایین و معادل 6/0 درصد محاسبه شده است. پایین بودن سطح تغذیه و بهداشت و بالابودن میزان مرگ و میر در جمعیت عامل مهمی در پایین بودن نرخ رشد جمعیتی بشمار می رود. از سال 1300 تا 1320 (جنگ جهانی دوم) رشد متعادلی رد جمعیت مشهود است. در این دو دهه نرخ رشد در حدود 5/1 درصد بوده است. رقمی که در حال حاضر (1381) نیز در مورد جمعیت ایران صدق می کند.

 • بهرام آزادبخت صفحه 47

  منطقه بیجار درزون ایران مرکزی واقع شده است. این منطقه بر روی نوار آتشفشانی ارومیه - دختر با امتداد شمال غرب - جنوب شرق قراردارد. برای بررسی مختصری از وضعیت زمین شناسی منطقه بیجار به شرح زیر تقسیم بندی می شود.

 • علی حاج آقا محمدی صفحه 49

  استان بوشهر با جمعیتی افزون بر 700 هزار نفر که از نظر جغرافیایی در کنار ساحل گسترده دریایی واقع شده ذخایر و منابع ثروتی عظیمی را در خود جای داده است. و از لحاظ تعداد صیاد و شناور نسبت به سایر استان ها ساحلی در ردیف دوم قرار می گیرد. در این تحقیق نخست ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این استان و کم و کیف عملکرد تولیدی آنان در رابطه با عوامل عمده ای چون ویژگی های فردی و خانوادگی صیادان و مختصات شناورها و مراکز صید و تکنولوژی صید و صیادی در سطوح خرد مورد مطالعه قرار می گیرد و سپس عملکرد صید و صیادی در این استان و نقش آن در تامین زندگی بخش قابل توجهی از ساکنان این استان و ایجاد اشتغال در محل و شناخت موانع موجود بر سر راه افزایش کمی و کیفی صید بررسی می شود. براساس یافته های بدست آمده از چند منطقه صید در بوشهر این نتیجه بدست آمده که پراکندگی صیدگاه ها، نوع صید، هزینه بربودن ابزار صیدف رابطه درون گروهی گروه های صیادی، فضای حاکم بر زندگی صیادی و رابطه این گروه ها با سازمان شیلات اگر به درستی مورد توجه قرار نگیرد. مشکلاتی را به همراه خواهد داشت و احتمال آنکه در درازمدت سازمان شیلات (متولی صید در ایران) را از اهداف خود باز دارد کم نیست.

 • شهاب قهرمانی صفحه 54

  در این مقاله به بررسی نقش ژئومورفولوژی در مکانیابی و اجرای سد و نیروگاه ملاصدرا در محدوده تنگ براق بر روی سرشاخه رودخانه کر, پرداخته شده است. تعیین مکان نهایی اجرای این طرح و ساخت بدنه اصلی سد تحت تاثیر مستقیم بررسی ژئومورفولوژیکی محدوده مطالعاتی بوده است.

 • فرشته توکلی صفحه 58

  هدف از مطالعات زمین شناسی مشخص نمودن لایه های آبدار و مخازن حوضه های آبریز و همچنین مشخص نمودن تکتونیک و زمین شناسی ساختمانی منطقه است. بطورکلی دشت الیگودرز و ارتفاعات جنوبی آن در محل برخورد واحد ساختمانی مهم زمین شناسی ایران قرار گرفته است. بطوری که از شمال به ناحیه سنندج، سیرجان و از جنوب غربی به اشترانکوه که جزء ناحیه خرد شده زاگرس و یا زاگرس مرتفع محدود گردیده است. با توجه به موقعیت خاص منطقه از نظر زمین شناسی، ساختمانی بطور خلاصه به شرح دو نمونه پرداخته می شوند.

 • محمود محبی صفحه 62

  مزیت داده های تکراری (Wifs) با قدرت تفکیک مکانی ضعیف برای تخمین محصولات است. تجزیه و تحلیل داده های (Wifs) در زمان های مختلف نشان دهنده تغییراتفنولوژیکی است که باعث جداسازی محصولات شده و می تواند برای تشخیص محصولات و تغییرات بدلیل مراحل مختلف رشد استفاده شود.نتایج نشان داده شده از داده های (Wifs) در زمان های مختلف نشان می دهد که محصولات مختلف با توجه به مشخصات زمانی، طیفی از هم جدا می شوند. به هر حال اشکالی شبیه جنگل، شهر و آب های عمیق و تغییرات کم یا عدم تغییرات آنها را نشان می دهند. این اشکال می توانند برای نرمال کردن اثرات اتمسفری در داده های زمانی که برای پروفیل طیفی لازم هستند استفاده شوند.

|
 • Mahdi Modiri Page 2

  The earth is spherical, or in a better estimation, spheroid (pseudo-sphere) or elliptical. A map should represent the 3D land on a two-dimensional surface as accurate as possible. In producing maps, it is important that we achieve a clear and distinguished relationship between realities on the Earth and corresponding points on the map. Therefore, making any map must start with a map projection system. There are dozens of map projection systems that one can choose from among. The systematic and orderly process of transferring points from spherical surface of the earth to a flat surface (map) in a way that spatial relationships are preserved is called a map projection system. The process of map projection system is implemented through application of geometry and mathematical relations. In terms of geometric concepts, the earth is a spheroid (pseudo-spheroid) which is slightly compressed. According to another definition, the mapping of the meridian and the earth's orbits as a network called the Geographic Coordinate Network on a flat surface is called the map projection system.

 • Seyyed Yahya Safavi Page 9

  Urban spots or areas refer to parts of the earth with a population density equal to or more than 300 inhabitants per square kilometer and the average number of buildings of at least one per hectare. This definition covers all small towns and suburbs as well as small and large cities with different shapes, whether adjacent to each other or at distances from one another, which are based on smooth or rough ground.

 • M.H. Ramesht, Nojavan -Enteshari Page 12

  In geographic studies, one of the main concerns of geomorphologists is the achievement of analyses that can be explained within the framework of landform and geomorphic processes. This issue is not possible without field surveys and direct observations, especially for small-scale phenomena, and although visual remote sensing is able to help solve the problem to a degree, availability of images and their utilization are not as easy as access to 1: 50000 topographic maps. This paper, which is the result of a research project at the Islamic Azad University, describes a method that studies and analyzes the form of contour lines in topographic maps in order to explain the geomorphic forms and processes that create them, and to determine the principles and basics that are based on formic assessment of contour lines in topographic maps. To achieve such principles, the assessment of thirty regions in terms of field surveys, analysis, recognition and classification of landforms and contour lines and the relationship between landform and the type of contour lines have been carried out in the framework of an experimental comparative method. The most important result obtained in these studies is that the form of contour lines in topographic maps indicates the spatial content, which means that it is possible to recognize the form and process as well as the forming material of sediments of a region without possession of geological information by relying on certain theorems and analyzing the morphology of contour lines in topographic maps.

  Keywords: contour lines, form, process, base surface, Loess, baseline
 • Roghiyyeh Golvari Page 22

  The global positioning system (GPS) has been developed for military purposes, such as single-point position determination and navigation. The first civilian GPS applications were for geodetic purposes including baseline measurement using differential methods. When tall structural systems are controlled, we can introduce GPS technology as a method of measuring displacements. In this paper, two experiments were performed to evaluate the accuracy of measurements using GPS. In addition, an assessment of the GPS capability to measure the smallest movements of the Stuttgart television tower and the high industrial chimney of the Opole power plant due to weak winds has been presented.

 • Khosrou Khajeh Page 25

  Application of photogrammetry in industrial environments requires full automation capable of functioning without human supervision. The main elements in such systems are the high resolution of cameras, the strength and durability of cameras in terms of their geometric shape and structure and the frequency of their response. In this regard, a series of modern cameras have been designed that provide both 2000 × 3000 and 70000 × 40000 sensors and so remove the usual obstacles that preclude the acquisition of precision and show great potential for high precision metrological 3D images.The high efficiency and features of the 3D metrology system have made it possible for the few but highly skilled producers to find a place in the global market. Most of these systems can be characterized by the following features: Specific objectives (reflective targets, light emitting diodes (LEDs), high contrast object characteristics, points and patterns image, etc. that are used to produce signals representing the desired points in order to achieve optimal contrast.

 • Seyyed Ali Ebadinejad Page 28

  Geographic Information System (GIS) was introduced for the first time in Canada in the early 1960s, and since then its users increased day by day until it became global in the 1980s. Large institutions, and even small companies whose number of staff do not exceed the number of the two hands’ fingers, have established national or global geographic information systems to be able to provide valuable information and data to public and private departments and companies. In this way, they prevent unnecessary repeat of work during collecting data and digitizing maps. Today, most of the papers in this science reflect the results of field experiments and pay less attention to the principles of this science. As a result, it's often observed that experts are very capable at the advanced stage of science but weak at its fundamental stage. Unlike most data types that are commonly used in new information systems, geographic data is of particular complexity, since these data should include information about location, probable topological connections and recorded characteristics of certain matters. The topological and spatial aspects of the GIS used in design and mapping, and the means of distinguishing between these systems and a new system are among the information that have applications in various fields such as banking, secondary research, booking of airplane tickets and recording medical cases. Geographic data are connected to certain points of the earth’s surface based on standard coordinate systems. If the subject under study relates only to a limited area, the coordinate system can be purely local, otherwise it may be a visual network at the national or international level, such as the Mercator Coordinate System, which is confirmed by everyone in the field. Geographic data are often recognized as a geographical example of "topics" and phenomena. All geographic studies use phenomenological concepts such as city, river, flood plain, limits of classes of plant species and soil continuity as the main components of the analysis and synthesis of complex information.

 • Nasrallah Mowla'ei Hashjin Page 32

  The nomadic animal husbandry system of Iran is one of the oldest and most important methods of animal husbandry breeding in the country. The basic features of this system include its main reliance on natural pastures, so that livestock is fed naturally in the territory of the Ile (tribe) using summer and winter ranges. Change of rangeland ecosystem as a result of the grazing of various types of animal husbandry is inevitable, and if this change is not supervised and controlled, it will lead to soil erosion, a steady decline in the vegetation surface cover of rangelands and risk to the natural environment and life of nomads. Grazing management has been seeking to interfere in the changes through control of intensity and time of grazing in order to maximize the production yield by achieving quantity and plant composition, minimizing environmental degradation and profitability for livestock breeders. Considering the importance of natural grazing of animal husbandry in rangelands on the one hand and the necessity of preserving the natural environment and watershed management on the other, and with the aim of paying due attention to livestock grazing management in watersheds, in this paper, based on descriptive research method and using documentary and secondary methods as well as field studies in the form of observation and analysis of questionnaires, analytical survey of livestock grazing and watershed management have been conducted.

 • Hamid Malmirian Page 41

  Archeology deals with historical and prehistoric study of people by analyzing their remnants, especially the remains discovered through excavation. Archeological exploration studies the evident historical monuments of early societies. The existence of these places is often known through historical documents. Particularly important is the interpretation of aerial photograph in determining places not mentioned in history. Surface and subterranean features significant for archeology are identified by using aerial photo interpretation. Surface features including ruins, gates, stone columns and other surface signs can be directly seen. Examples of visible ruins are:Rocky buildings such as Stonehenge (England), castles (across Europe), and Indian residences in the southwest of America; gates including bird-shaped and snake-shapes; circular wheels such as the Big Horn Drug Wheel in Wyoming, and other superficial signs including Indians’ pictures in Peru. The image (2-31) shows the Nazca lines. It is estimated that they were formed at least 1500 years ago and have a region of approximately 500 square kilometers. Many geometric shapes, along with narrow straight lines that are 8 km long have been found. Apparently they have been built up through removal of millions of stones to show the lighter earth tones of the ground below. Stones removed, the lines were piled up around the outer boundaries.

 • Hosein Hataminejad Page 45

  Population geographic analyses dealing with relationships and interactions between human groups and geographic spheres are mainly based on statistical data. The existence of such analyses will be the prerequisite of any land allocation planning and organization of living space. There is no doubt that due to socioeconomic changes and especially changes in world political systems, it is not possible to accurately predict demographic indicators for the countries of the world. For example, Afghanistan's political transformations over the past quarter of century and possible future developments in Iraq have, and will have, significant effects on the structure and composition of population and its spatial movements across the country. In any case, the tables of the Index show the status of the indicators of Iranian population and their prediction up to 2015. Table (1) shows the demographic changes of Iran from 1881 to 1996. As the figures in this table show, from 1881 to 1921, the population growth rate of Iran was very low and equal to 0.6%. Low levels of nutrition and health and higher mortality rates were major factors in this low population growth rate. From the years 1921 to 1941 (World War II), a steady growth in population is observable. In these two decades, the growth rate was about 1.5 percent. The current figure (2002) also applies to Iranian population.

 • Bahram Azadbakht Page 47

  The district of Bijar is located in Central Iran. This area is located on the urumiyyeh-dokhtar volcanic strip along the northwest-southeast direction. For a brief survey of the geological situation, the district of Bijar is subdivided as follows.

 • Ali Haj Agha Mohammadi Page 49

  The Bushehr province, geographically located along the vast sea shores with a population of more than 700,000 people, contains tremendous natural wealth and resources. This province holds the second place amongst the country’s provinces in terms of the number of fishing and floating boats. In this research, the socioeconomic and cultural characteristics of this province and it’s quality of productive performance is studied in relation to major factors such as individual and familial characteristics of fishermen, coordinates of the vessels and fishing centers and the technology of fishing at micro level, and then the performance of fishing in this province and its role in providing a significant portion of the livelihood of inhabitants of this province and creating employment in the area and the existing obstacles on the way of increasing the quantity and quality of fishery are investigated. Based on the findings on several fishing areas in Bushehr, the conclusion was made that if the distribution of fishing sites, the type of fishing, the cost of fishing equipment, the relationships within fishing groups, the atmosphere governing the life of fishery and the relationship of these groups with the Fisheries Organization are not paid due attention, there will be some problems, and it is not unlikely that the Fisheries Organization miss its goals in the long run.

 • Shahab Ghahramani Page 54

  In this paper, we investigate the role of geomorphology in locating and implementing Mullah Sadra dam and power plant in the Tang-e-Baragh area on the Kor River. Determination of the final location of the implementation of this design and construction of the main body of the dam has been directly influenced by geomorphological study of the area. The upstream strait has been selected as the location of the project due to appropriate morphology of its floor and side banks compared to the main strait, which has an inappropriate morphology with faults, seams and gaps.

  Keywords: Locating, Tang Baragh, Kor River, main strait M, ollasadra Dam, Power Plant, dam elevation, morphological characteristics
 • Fereshteh Tavakkoli Page 58

  The purpose of geological studies is to identify water-containing layers and basin reservoirs, as well as to determine the tectonic and geological structure of the area. In general, the Aligudarz plain and its southern highlands are located at the site of the major geological structural unit of Iran, so that it is bounded on the north to Sanandaj and Sirjan and on the southwest to Oshtorankooh, which is part of the High Zagros. Considering the geologically and structurally special location of the site, two examples are briefly described.

 • Mahmud Mohebbi Page 62

  The advantage of repetitive Wifs data with poor spatial resolution is to estimate products. The analysis of Wifs data at different times indicates the phenological changes that cause the product to be isolated and can be used to identify the products and changes due to different stages of growth.The results of the Wifs data at different times show that different products are separated according to temporal and spectral characteristics. However, they show similar shapes like forest, city and deep water with their little or no changes. These shapes can be used to normalize atmospheric effects on temporal data needed for spectral profiles.