فهرست مطالب

پژوهشنامه حمل و نقل - سال ششم شماره 4 (پیاپی 21، زمستان 1388)
 • سال ششم شماره 4 (پیاپی 21، زمستان 1388)
 • 130 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1389/01/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حمید بهبهانی، مهدی بابایی، سید رضازمانی ثانی صفحه 301
  امروزه روند رو به رشد تصادفها در راه ها و تلفات و خسارتهای ناشی از این گونه حوادث باعث ضایع شدن و اتلاف سرمایه های کشور می شوند. بنابراین سرمایه گذاری صحیح و شناخت هر یک از عوامل سه گانه تصادف (راه، راننده و وسیله نقلیه)، بررسی اصولی مشکلات این عوامل و بیان راه حلهای کاربردی می تواند تا حد زیادی از بروز این گونه حوادث بکاهد. یکی از معضلات اساسی شبکه راه های کشور وجود دسترسی های فراوان به راه های اصلی است؛ به نحوی که این دسترسی ها که معمولا فاقد شرایط لازم طراحی، عملکردی و کنترلی هستند به صورت مکانهای تصادف خیز درآمده اند. هدف از این تحقیق تعیین میزان تاثیر تراکم دسترسی های حاشیه ای بر نرخ تصادفها در راه های کشور است. برای این منظور با معرفی پارامترهای دخیل در تصادفها، تحلیل آماری توصیفی و مدلهای آماری رگرسیونی ارایه می شوند تا نوع ارتباط میان نرخ تصادفهای جاده ای و عوامل اصلی وقوع آن از جمله تراکم دسترسی ها در جاده های کشور مشخص شود. از مهم ترین نتایج تحقیق، این است که با افزایش و کاهش تراکم دسترسی ها، نرخ تصادفها نیز با نسبتی افزایش یا کاهش می یابد. زمانی که تراکم دسترسی ها اندک است، رشد نرخ تصادفها همراه با افزایش تراکم دسترسی ها روندی ملایم دارد، اما هنگامی که تراکم دسترسی ها از حدی بیشتر می شود، نرخ تصادفها رشد قابل شوندی پیدا می کند. بنابراین علاوه بر تراکم دسترسی، عوامل مهم دیگری نیز در وقوع تصادفها به ویژه در راه های با شمار زیاد دسترسی؛ نقش دارند.
  کلیدواژگان: نقاط دسترسی، نرخ تصادف ها، تراکم دسترسی، راه اصلی برون شهری
 • رضا توکلی مقدم، مهدی علینقیان، علیرضا سلامت بخش صفحه 311
  حمل و نقل در سیستم های اقتصادی تولیدی و خدماتی از جایگاه مهمی برخوردار است و بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی1 (GNP) هر کشوری را به خود اختصاص می دهد. به همین جهت محققان نسبت به بهبود مسیرها وحذف سفرهای غیرضروری و یا ایجاد مسیرهای کوتاه جایگزین، اقدام کرده اند. مباحثی مانند فروشنده دوره گرد، مسیریابی وسیله نقلیه2 (VRP) و غیره در همین راستا توسعه یافته اند. عموما، در مورد مسیریابی تسهیلات فرض بر این است که نوعی انحصار در محیط وجود دارد و هیچ گونه توجهی به تاثیر مسیریابی مناسب بر رقابت در نظر گرفته نشده است. این مقاله، بر مبنای مشاهدات دنیای واقعی، رویکرد جدیدی از مسائل مسیریابی وسائط نقلیه به نام مسیریابی رقابتی توسعه یافته است. در این رویکرد توجه به رقابت بین رقبا و تمایل به دسترسی سریع تر به مشتریان با ارزش بالا برای کسب نقدینگی بیشتر علاوه بر یافتن مسیرهای کوتاه، مد نظر قرار گرفته است. مساله مسیریابی وسائط نقلیه در حالت رقابتی نیز با توجه به اینکه حالتی از مسیریابی وسائط نقلیه است، جز مسائل NP-Hard قرار می گیرد. در این مقاله، در راستای رویکرد جدید، مدل ریاضی ارایه شده و سپس برای اعتبار بخشی این مدل پیشنهادی، از نرم افزار لینگو برای حل مسائل با ابعاد کوچک استفاده شده است. در ضمن، برای حل مسائل با ابعاد بزرگ از الگوریتم فراابتکاری تلفیقی مبتنی بر شبیه سازی تبرید با اپراتورهای ژنتیک استفاده شده است. در انتها، مطالعه موردی بر روی یکی از شرکت های پخش در شیراز انجام گرفته و نتایج حاصل گزارش شده است.
  کلیدواژگان: مسیریابی وسائط نقلیه، نقدینگی، محیط رقابتی، برنامه ریزی ریاضی، الگوریتم شبیه سازی تبرید
 • سید مهدی زهرایی، کامیار کرباسی آرانی صفحه 325
  پل های بزرگراهی، مهم ترین عضو شریان حیاتی شبکه حمل و نقل کشور در هنگام بروز بلایای طبیعی همچون زلزله اند. در میان راه حل های گوناگون بهسازی لرزه ای پل ها، جداسازی لرزه ای را می توان گزینه ای مناسب جهت بهسازی لرزه ای پل های موجود بزرگراهی کشور دانست. تعویض تکیه گاه های الاستومری موجود با جداگرهای لرزه ای لاستیکی- سربی راه حلی کارآمد برای بی نیاز کردن زیر سازه پل از تقویت های پرهزینه سازه ای است. از آنجا که استفاده از جداگرهای لرزه ای سبب افزایش تغییرمکان عرشه می شود، برآورد هرچه دقیق تر مقدار تغییرمکان عرشه برای برآورد فضای آزاد مورد نیاز در انتهای شاه تیرهای پل ضروری است. در این مقاله؛ با هدف برآورد واقعی تر این تغییرمکان ها، از یک قانون پلاستیسیته همبسته برای رفتار غیرخطی جداگر لرزه ای، استفاده شده است و تحریک زلزله در هر دو جهت طولی و عرضی به طور همزمان به پایه پل اعمال گردیده و نتایج حاصل از این تحلیل با حالت مرسوم تحریک یک جهته پایه و رفتار پلاستیسیته غیرهمبسته جداگر لرزه ای مورد مقایسه قرار گرفته است. مقایسه نتایج، حاکی از برآورد غیر واقع بینانه تغییرمکان های حداکثر و حداقل جداگر در حالت یک جهته غیر همبسته نسبت به حالت دو جهته همبسته است.
  کلیدواژگان: جداگرهای لرزه ای لاستیکی، سربی، تکیه گاه الاستومری، تحلیل تاریخچه زمانی دینامیکی غیرخطی، جداسازی لرزه ای، تحریک یک جهته و دو جهته زلزله
 • جعفر فتحعلی، فرشته سادات میرجلالی صفحه 341
  مکانیابی صحیح فرودگاه ها یکی از مهم ترین عوامل در سرویس دهی بهینه آنهاست. فرض کنید شبکه G=(V،E) که راسها و یالهای آن دارای وزن هستند داده شده باشد. در مساله مکانیابی مرکز، هدف پیدا کردن نقطه ای بر روی شبکه است به گونه ای که فاصله وزنی این راس تا دورترین نقطه روی شبکه کمینه شود. در این مقاله ابتدا مروری بر مساله مکان یابی مرکز و روش تاپسیس داشته، سپس با ترکیب مدل مکان یابی مرکز و روش تاپسیس با در نظر گرفتن مراکز شهرستان های استان سمنان به همراه شهر بیارجمند به عنوان رئوس درخت استان، به مکان یابی فرودگاه استان سمنان پرداخته می شود.. در این مقاله نشان داده می شود که با توجه به شاخصهای در نظر گرفته شده بهترین محل یرای احداث فرودگاه استان سمنان، در 16کیلومتری غرب شهر دامغان است.
  کلیدواژگان: مکانیابی مرکز، روش تاپسیس، مکانیابی فرودگاه
 • عبدالحمید مدرس صفحه 351
  هدف این تحقیق، توسعه الگوریتم بهینه سازی برای حل مسئله مسیریابی در برنامه ریزی توزیع با کارآیی وانعطاف پذیری زیاد است. در این مقاله ابتدا با بکارگیری مدلی جامع، انواع مسایل موجود در برنامه ریزی توزیع مورد دسته بندی قرار گرفته و سپس مسئله مسیر یابی مشخصی که به مسایل واقعی در برنامه ریزی توزیع بسیار نزدیک است، انتخاب شده است. با توجه به نتایج چشمگیر ارایه شده توسط روش های ابتکاری پیشرفته، روش جستجوی ممنوع برای توسعه الگوریتم مورد نظر انتخاب شده و الگوریتم جدیدی با ویژگی های ابتکاری برای حل این مسئله توسعه یافته است. برای ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی، نتایج این الگوریتم با موفق ترین روش های ارایه شده در این حوزه مقایسه شده است. نتایج این ارزیابی نشان می دهد که این الگوریتم توانایی لازم را برای ارایه جوابهای قابل مقایسه با بهترین الگوریتم هایی که تاکنون ارایه شده اند، دارد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی توزیع، مسیر یابی، روش های ابتکاری، جستجوی ممنوع
 • نادر مهرگان، وحید قربانی، کارشناس ارشد صفحه 367
  یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور، بخش حمل و نقل است که اهمیت زیاد آن به دلیل وابستگی شدید سایر بخش های اقتصادی کشور به این بخش است. این بخش سهم بسیار زیادی در مصرف بنزین کشور داشته است. مصرف فزاینده بنزین در بخش حمل و نقل، امروزه به معضلی بزرگ در اقتصاد ایران تبدیل شده که جهت ارایه راهکاری مناسب در این زمینه، بررسی عوامل مؤثر بر میزان تقاضا از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.در این مقاله، تابع تقاضای بنزین در بخش حمل و نقل در کوتاه مدت و بلند مدت در طی سال های 1385- 1353 به روش ARDL، تابعی از قیمت حقیقی بنزین، تولید ناخالص داخلی، تعداد خودروها و عمر متوسط خودروهای بنزین سوز قرار گرفته است. نتایج نشان داده که کشش قیمتی بنزین در کوتاه مدت 04/0-، و در بلند مدت به دلایلی چون تثبیت پیاپی قیمت اسمی و نبود جایگزین مناسب برای آن در بخش حمل و نقل بی معنی بوده است. کشش درآمدی کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب 57/0 و 89/0 به دست آمده است. کشش مربوط به تعداد خودروهای بنزین سوز در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب 33/0 و 51/0 و کشش مربوط به عمر متوسط خودروهای بنزین سوز در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب 15/0 و 24/0 بوده است. سرعت تعدیل الگو 64/0- برآورد شده است؛ یعنی در هر سال 64 درصد از عدم تعادل ایجاد شده در دوره قبل تعدیل می شود. آزاد سازی قیمت بنزین، گازسوزکردن وسایل نقلیه بنزین سوز، گسترش و ایجاد تنوع در ناوگان حمل و نقل عمومی شهری و بین شهری، کاهش عمر متوسط خودروهای بنزین سوز و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، از پیشنهادات مطرح شده در این مقاله است.
  کلیدواژگان: تقاضای بنزین، ARDL، حمل و نقل، کشش درآمدی
 • مسعود یقینی، سید فرید قنادپور صفحه 381
  ارایه مدلی برای برنامه ریزی کار خدمه راه آهن، هدف عمده از پژوهش حاضر است که در آن می بایست برای گروه های خدمه مورد نیاز جهت ارایه سرویس به سفرهای موجود در جدول زمان بندی حرکت قطارها، برنامه ریزی شود. مدل پیشنهادی به دو فاز مستقل تقسیم می شود که در فاز اول با استفاده از استراتژی جستجوی Depth First Search تمام سفرهای رفت و برگشتی که شروع و خاتمه آنها در محل استقرار خدمه است تحت عنوان مجموعه pairing ها تعیین می شوند. در فاز دوم با استفاده از مساله Set Covering Problem به مدلسازی مساله پرداخته می شود و با استفاده از الگوریتم ژنتیک با تعریف اپراتورهایی خاص بهینه می شود. در نهایت زیر مجموعه ای از pairing ها با حداقل هزینه که تمام سفرها را تحت پوشش قرار داده اند برای تخصیص به گروه های خدمه تعیین می شوند. نهایتا«برای تعیین اعتبار مدل پیشنهادی به حل چندین مساله از مسایلی که توسط Beasley برای مساله برنامه ریزی خدمه مطرح شده اند پرداخته می شود که به استناد نتایج حاصل شده، الگوریتم پیشنهادی جواب هایی با کیفیت و زمان حل مناسب تولید کرده است.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی کار پرسنل، مساله Set Covering Problem (SCP)، الگوریتم ژنتیک، روش جستجوی Depth First Search (DFS)
 • یادداشت پژوهشی
 • مرتضی قارونی نیک صفحه 397
  در این مقاله نحوه عملکرد سامانه مدیریت تونلهای راه 1(RTMS) ایران ارایه می شود. تعریف RTMS و اهداف و مراحل اصلی پیاده سازی سامانه مدیریت تونلها و نحوه درجه بندی اجزای تونلها با توجه به نتایج بازرسی ها و چگونگی عملکرد نرم افزارتهیه شدهRTMS برای مدیریت تعمیر و نگهداری تونلهای راه از دیگر مواردی است که در این تحقیق پیگیری شده است. برای کالیبراسیون سامانه، پنج دهانه از تونلهای راه مورد بازرسی قرار گرفتند و برداشتهای انجام شده در نرم افزاری که به این منظور تهیه شده بود، وارد و عملکرد آن کنترل شد.
  کلیدواژگان: مدیریت سامانه تونل، بازرسی تونل، تعمیر و نگهداری تونلها
|
 • H. Behbahani, M. Babaee, S.R. Zamani Sani Page 301
  Today, existence of several access driveways to Iranian main roads has become one of the main problems of the national roads network. As the design, operation and monitoring conditions in such roads do not match the existing standards; many dangerous spots are formed in these roads.The main goal of this research is to determine the impact of access density on accident rates in Iranian roads. For this purpose, at the first phase, the terminology of access roads, their characteristics and also design and operation parameters were taken into consideration and defined. Then, by considering road accidents trends, those parameters which directly have impact on accidents were theoretically introduced and considered. Then the descriptive statistical analysis and statistical regression models were presented in order that the relation between roads accident rate and main relevant factors causing accidents (of which we can refer to access driveways), become clear. The main results of this research are as follows:•Changes in the density of access driveways can directly affect the rate of accident with the same ratio.•Less density in access driveways will result in smoother incremental trend of accident rates.•When access density increases and passes some specific limit, the accident rates increase remarkably.•In roads where there are a lot of access driveways, after some specific maximum limits, with an increase in access density, the accident rates decrease. Therefore, there are also other important factors causing accidents, especially in roads with many access driveways.
 • R. Tavakkoli-Moghaddam, M. Alinaghian, A. R. Salamat Bakhsh Page 311
  Transportation, which has a specific division in production economics and service systems, has a great value in a gross national product (GNP) in every country. Thus, most researchers worked on improving routes, omitting unimportant transportations, or replacing shortcut routes. For these reasons, they have developed a traveling salesman problem (TSP) and a vehicle routing problem (VRP). The classical and deterministic VRP seeks routes with the lowest cost from a depot to a geographically dispersed customers’ set with known demands. Usually in the VRP, monopoly in an environment is the first assumption in solving the problem. Also attending to the competitors for getting better success is important. In the real-world situation, customer’s cash is limited, and a competitor that reach to customers earlier than others can receive the maximum cash. So, providing the specific service to customers earlier than other competitors is very important. In this paper, getting the maximum cash is considered in our presented model with a competitive environment. In the best of our knowledge, the VRP with maximizing cash in the objective function has not been considered in the literature. Thus, we consider a bi-objective model that minimizes the total distance travelled and maximizes the cash flow in a competitive environment. These objectives conflict with each other (i.e., the better one of them, the worse the other). So for facing to this difficulty, a weighting method is needed to integrate these objectives into a single minimization cost function. The presented mathematical model is solved by the Lingo 8 software for various test problems. Since exact solutions of VRPs that belong to the category of NP-hard problems are not practical in large scale, a hybrid simulated annealing (SA) algorithm embedded with genetic operators is proposed in order to obtain an efficient solution in a reasonable computational time. Furthermore, a real case study is carried out to validate our presented model and the related results are reported. Finally, the remarkable conclusion is presented.
 • S. M. Zahraiee, K. Karbasi, Ph Page 325
  Highway bridges are the most important members of transportation network, which play the key role of lifelines at the time of natural disasters like earthquakes. Several solutions for rehabilitation of highway bridges have been proposed by engineers among which seismic isolation solution seems to be a good solution from the practical point of view.Replacement of existing elastomeric bearings with lead-rubber seismic isolators is a solution that exempts the substructures from expensive retrofit work. Since the use of seismic isolators increases the displacements of the deck, more exact estimation of the displacements is essential to provide enough gap distance at the end of girders. In case of underestimation of the gap, there is a high probability of collision between two adjacent decks or deck and abutment. Such collision causes not only seismic isolation to be non-effective but also harmful for bridge health and serviceability. Deck fall and abutment rotation are some of the results.In this paper, for more exact estimation of the deck displacements, a coupled plasticity model has been used for nonlinear modelling of the seismic isolators. Earthquake excitation also has been applied bidirectional in two orthogonal (longitudinal and transverse) directions simultaneously. A comparison between the results of coupled plasticity-bidirectional excitation and uncoupled plasticity-unidirectional excitation has been carried out. The results show that the deck displacements are estimated unrealistically in the uncoupled plasticity-unidirectional excitation modelling (common engineering practice) relative to the coupled plasticity-bidirectional excitation modelling.
 • Dj. Fathali, F. Mirjalali Page 341
  Finding the location of airport is an important factor to reduce transportation costs. In this paper we want to find the location of an airport in the Semnan province of Iran. We use the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) method and the algorithm of finding the center of a tree to find the best location of airport. To model this problem consider a graph which its vertices and edges represent the cities and roads, respectively. TOPSIS is one of the well-known methods for multiple attribute decision making. We first use this technique to determine the weights of cities. Then an algorithm of solving center location problem in a tree is applied to find the location of airport in the Semnan province. The center location problem is one of important problem in the location theory; this problem asks to find the location of a facility in the graph such that the maximum weighted distances from vertices of graph to this facility is minimized. In this research we consider the five cities and assign ten attributes to each city. According these attributes the weights of vertices are determined by TOPSIS method. After solving the center problem in the graph of Semnan province we find that the optimal location of the airport in this province is in the road between the cities Damghan and Semnan which it is distance from Damghan is 16 KM.
 • A. Modares Page 351
  The most important operational decision related to transportation in the supply chain planning is the routing and scheduling of deliveries. Vehicle Routing and Scheduling Problem (VRSP) is a significant task in both supply chain planning and distribution optimization. A very large body of research and modeling literature has been devoted to address VRSP. But most of them concentrated on hypothetical or simplified problems and disregarded many practical aspects of such problems. On the other hand, many practical problems have been tackled by different commercial systems for this class of problems, but little has been published about them. The primary objective of this paper is to develop a flexible algorithm for solving complex real VRSP arises in practice. VRSP can be simply defined as: planning efficient flow of goods between facilities by a fleet of carriers through the transportation networks. This statement reveals the main components or objects of VRSP problems, namely, goods, facilities, carriers and transportation networks. Each object may have its owners, who impose their objectives and restrictions to the problem. For example, drivers may be considered as the owners of vehicles who may impose working time or region constraints.In developing the algorithm, the most important criteria have been flexibility and speed. Most of new algorithms developed by researchers are problem specific. They might improve the quality of results at the expense of reducing the flexibility of algorithm to handle new constraints or increasing its computation time. Among various families of heuristics for optimization problems, Tabu Search (TS), Genetic Algorithms (GA) and Simulated Annealing (SA) have shown promising performance to solve various combinatorial problems. TS has several features which make it suitable candidate for real life complex cases. Robustness, simplicity and flexibility are the most important features of TS. In our experiences, the flexibility of GA is questionable and SA needs complicated parameter adjustment to gain high quality results. Therefore, we selected TS as framework for developing optimization algorithm. In TS algorithm, during the search process, current solution may deteriorate from one iteration to the next. To avoid cycling, recent explored solutions are temporarily declared forbidden by putting their selected attributes in the Tabu list. The TS algorithm has been evolved over time and several innovative features are included in this algorithm by researchers to enhance its performance. In the proposed algorithm, a cheapest insertion routine has been used for building initial solution. Neighborhood structure is another component which heavily influences the behavior of the algorithm. In order to improve the quality of solution or speed up the algorithm, numerous enhanced neighborhood structures have been proposed by researchers. Practical experiments show that a combination of relocation, exchange and 2opt* can provide high quality results within low computational time. We have examined more complex routines like CROSS and 3-opt, which resulted in no meaningful value and higher computation time. Since the problem contains contradicting objectives, using specific to artificially help the algorithm in finding better solutions is harmful and reduces the effectiveness of the algorithm.In order to evaluate the performance of proposed algorithm optimization engine, a comprehensive experiment is conducted on a set of standard problem available in the literature. In this experiment we have used the (CMT) 14 standard VRP benchmark instances. These problems contain 50 to 199 cities in addition to depot. Our intention was to demonstrate the capability of proposed algorithm on classical VRP for which enormous research and experiments has been done. The performance of proposed algorithm is compared with several best known advanced heuristic algorithms. The average deviation of proposed algorithm results from the best known solutions is 0.55 percent. In three instances, it provides the best known solutions. This experiment shows that the proposed algorithm can provide comparable results with sophisticated TS algorithm for classical VRP. Since the proposed algorithm is deigned for real complex problems, we believe that it can easily attain higher quality solutions than algorithms which are designed and tested for standard problems. Most of available algorithms are quite specific and need special modification for more complex cases.The computation time of algorithms can not be compared directly, since they have run on different machines. Its average run time for the proposed algorithm on CMT set is 0.5 minutes, which is also an outstanding performance. This experiments shows that the proposed algorithm can provide high quality results comparing to the leading edge heuristic algorithms.
 • N. Mehregan, V. Ghorbani Page 367
  Transportation is one of the most important economic sectors, which the performance of the other economic sectors is highly depends on it. High gasoline consumption in this sector has been an issue in Iranian economy. Because of high gasoline consumption there is not any alternative for the government unless the import of gasoline which this could lead in trade deficit. Moreover as a result of economic habitation it would be more tangible. Because of some facts such as low price of gasoline in Iran, none existence of a suitable substitution, high consumption and its effects on macroeconomic variables it would be necessary to investigate the main factors which affects the gasoline's consumption in transportation sector. Therefore this study aimed to estimate long and short- term gasoline consumption function in transportation sector in Iran.In this area, one of the studies that was carried out by Esmailnai, A. (1999) employed data from 1967-1998 for Iran, The results indicate that the demand for gasoline is inelastic with respect to price and income. Naji Eltony (2003) in Kuwait also found same results. Furthermore Khaksari,A & Ardebali, P.(2006), Gaskari, R. Eghbali, A. Eidani,M.(2005), Khatai,M.Eghdami,P.(2005), Zaranejad,M.Ghapanchi,F.(2007), Norozi,H.Salgi,M.(2006), Pagolatous,J.H.(1986), Johanson,T.&Totto,L.(1983), Adegbulugde, A. & Dayo, F.(1986), Akinboade, O. Ziramba, E. Wolassa, L.(2008) also studied the gasoline consumption in transportation sector and its sub sectors such as road, rails and so on. In this study oil-group price index to calculate real price was studied. The investigation of nominal and real price of gasoline for the period over 1974-2006 shows that in spite of increasing nominal price of gasoline between these years, the real price decreased. Also, results showed that the average growth of gasoline consumption in transportation sector was 8.4%. In order to estimate the short and long term demand function of gasoline in transportation sector of Iran the Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) method has been used. This method in spite of providing coefficient of long term model would give the error correlation term too. To estimate the model the MICROFIT 4.0 package has been used.This study aimed to estimate short-term and long-term gasoline demands in transportation sector during the periods (1974-2006) using ARDL method by considering real price of gasoline, GDP, number of cars and average lifetime of cars as independent variables. The dummy variable is defined for 1981 & 1982 which in these years the consumption of gasoline has decreased. When the variables of interest are non-stationary or exhibit a unit root, the procedures of conventional econometric technique may not be appropriate pointed out that in the presence of non-stationary variables, an OLS regression might become a spurious regression, thereby leading to biased and meaningless results. It is important to test stationary of time-series data to set up an appropriate methodology in the formation of econometric models. Therefore, prior to testing a long-run equilibrium relationship between gasoline consumption and dependent variables, the Augmented Dickey–Fuller tests were carried to examine the presence of a unit root for all study variables. Results of ADF tests for stationary are showed that gasoline consumption and average lifetime of cars are stationary in level, I (0) and other variable are stationary first differences, I (1).Results indicate that gasoline price elasticity in short-term is -0.04 while in long-run is meaningless, because of the fixed nominal price and a lack of suitable substitution for gasoline in transportation sector. Short-term & long-term income elasticity for gasoline is 0.57 and 0.89, respectively. We also found that the short-term & long-term elasticity of gasoline for number of cars is 0.33 and 0.51, respectively. For average lifetime of cars the short-term & long-term elasticity is 0.15 and 0.24, respectively. The result also shows that income had more effects and the cars average life time had the least effect on gasoline consumption in short and long term. The lagged error correction term was significant with expected negative sign (-0.64). The CUSUM and CUSUMSQ tests on gasoline consumption in transportation sector have been done and the results showed a stabilization of coefficient in confidence level 5%.By conclusion, low price elasticity of gasoline resulted in low efficiency of price policy. Therefore liberalization of gasoline price and omitting of its subsidy could increase the efficiency of price policy. Meanwhile the liberalization of gasoline price could decrease the high consumption. Because of the fact that there is no any suitable substitution for gasoline in transportation sector the demand for gasoline is inelastic with respect to price and income. Hence, substitution of gasoline with CNG would be a good solution. Since there is a strong and positive relation between the number of cars and imports in recent years it would be useful to develop and diverse public transportation such as subway, tram, bus, and so on. The results presented that there is also a strong and positive relation between average lifetime of car and the amount of gasoline consumption, therefore, declining average lifetime of cars and scrapping old car are recommended.
 • M. Yaghinif. Ghannadpour Page 381
  This paper aims to solve railway crew scheduling problem that is concerned with building the work schedules of crews needed to cover a planned timetable. The proposed model is a two-phase procedure. For the first phase, the pairing generation, a depth first search approach is employed to generate a set of round trips starting and ending at home base. The second phase deals with the selection of a subset of the generated pairings with minimal cost, covering all trips that have to carry out during a predefined time period. This problem, which is modeled by set covering formulation, is solved with a genetic algorithm. In order to check for quality and validity of the suggested method, we compare its results with the final solutions that are produced over the 6 test problems of Beasley and Cao (1996). Comparison of the results indicates good quality and solutions.
 • M. Gharouni Nik Page 397
  Existence of vast mountainous areas in Iran has caused construction of many tunnels for connection of the provinces and regions of the country. Maintenance of road tunnels in Iran has been performed in the past with traditional method and only based on observational and occasional inspections. The most important factors in determining the appropriate method of maintenance has been experiences of the operators and the life cycle and prioritization of tunnels based on their present situation in road network have not been paid attention.In order to achieve the goals established for the administration, operation and maintenance of a tunnel it is necessary to have one or more systems to collect the relevant information and make it available at all times. Such a system is termed a Road Tunnel Management System (RTMS).Nowadays, with regard to increasing age of tunnels, maintenance is not solely sufficient and establishment of a system for management and systematic maintenance of tunnels is necessary. Tunnel Management System is a valuable tool which helps the directors in performing optimum maintenance in tunnels, allocating appropriate financial support and alarms tunnel owners in critical conditions.In some countries, national regulations refer to tunnel operations. This requires the production and delivery of documents and reports to various authorities on the condition and maintenance undertaken on the tunnel structures and safety equipment. This may include all the maintenance work and inspections done by the operator. The inspection and maintenance records must be easily retrieved for examination by these authorities. Such systems may be manual, but it is more efficient if they are computer based.This paper has been prepared based on the results of a research programme to establish a system for road management in Iran. In this paper after defining the concept of Road Tunnel Management System (RTMS) and main goals of its establishment, the main stages in this regard have been defined and considered separately. The methods of gradation of tunnel components after inspections in conjunction with structural, electrical and mechanical systems gradation tables have been presented. Finally, the method of RTMS software operation has been explained.