فهرست مطالب

Veterinary Science and Technology - Volume:1 Issue:1, 2009
 • Volume:1 Issue:1, 2009
 • تاریخ انتشار: 1388/07/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ابوالقاسم نبی پور صفحه 1
  سیستم هدایتی قلب از طریق ایجاد مداوم امواج الکتریکی و هدایت آن، قلب را قادر به ضربان منظم می نماید. از آنجائیکه اطلاعات بافت شناسی سیستم هدایتی قلب در انسان و سایر پستانداران در زمینه های مختلف علمی مانند بافت شناسی، کالبدشناسی، آسیب شناسی و کاردیولوژی مورد نیاز می باشد، مقاله مروری حاضر بر آن است تا اطلاعات پایه در مورد بخش مهمی از این سیستم یعنی گره دهلیزی-بطنی را فراهم آورد. ساختار بافت شناسی و عرضه خونی در این گره و نیز مسیرهای بین گره ای که امواج الکتریکی را از گره سینوسی به گره دهلیزی- بطنی هدایت می کنند، مورد بحث قرارخواهد گرفت.
 • جاسم استخر، ناصر سنچولی، مریم شمس لاهیجانی، لیلا حاتمی، مینو دبیری صفحه 11
  کینازولینون ها ترکیباتی هتروسیکلیک با فعالیت های فارماکولوژیک متنوع (ضد باکتریایی، ضد قارچ، درمان تومور و ایدز) هستند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر یک ترکیب جدید از کینازولینون ها به نام،4(3H) quinazlonones-2-ethyl-2-phenyl ethyl (QEPE) روی سلول های صلاحیت دار سیستم ایمنی و طحال نوزادان موش باردار نژاد Balb/C می باشد. موش های باردار به سه گروه (n=10)، کنترل، شم و آزمایشی تقسیم و در روز 8 تا 15 بارداری به ترتیب آب مقطر، متیل سلولز 5% (حلال کینازولینون ها) و 100 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن از QEPE دریافت کردند. نمونه های خون از قلب نوزادان 5 روزه و همچنین طحال آنها برای مطالعه برداشته شد. بررسی آماری نشان داد که افزایش معنی داری در وزن طحال، ضخامت کپسول و تعداد سلولهای ماکروفاژ طحال می باشد.
 • عبدالکریم زمانی مقدم، امین بیغم صادق، سیاوش شریفی، سعیده حبیبیان صفحه 19
  روش های بیهوشی موثر و ایمن در برنده های کوچک خانگی مانند سایر حیوانات برای انجام معاینه، تشخیص و اعمال درمانگاهی مانند رادیوگرافی، بانسمان زخم، خونگیری، اندوسکوبی و روش های ترمیم شکستگی بسیار مهم هستند. هدف این مطالعه مقایسه کارایی بیهوشی حاصل از تجویز داخل بینی گزیلازین، دیازپام و میدازولام در کبوترها است. در این مطالعه 15کبوتر خانگی بالغ و سالم از هر دو جنس با وزن 8/61 ± 289 مورد استفاده قرار گرفتند. گزیلازین (9/1 ± 4/ 29 گرم به ازای هرکیلوگرم)، دیازپام (9/0 ± 4/ 6 گرم به ازای هرکیلوگرم)، میدازولام (1 ± 5/ 6 گرم به ازای هرکیلوگرم) بوسیله میکروپیپت در داخل بینی تجویز شد. زمان وقوع، طول دوره خوابیدن به پشت و طول دوره بیهوشی اندازه گیری و ثبت شد. این مطالعه نشان داد که تجویز دارو در داخل بینی کبوترها می تواند بیهوشی سریع و مطمئنی را ایجاد نموده و تجویز دیازپام و میدازولام می تواند بیهوشی مناسبی را برای اعمال تشخیصی و درمانی مختصر فراهم آورد.
 • غلامرضا هاشمی تبار، غلامرضا رزمی صفحه 27
  هیداتیدوز یکی ازبیماریهای مشترک بین انسان و دام با انتشار جهانی است و بوسیله مرحله لاروی انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس ایجاد مشود.
  در مطالعه حاضر، 20 موش به چهار گروه 5 تایی تقسیم شدند (سه گروه آزمایش و یک گروه کنترل). هر موش در گروه های آزمایشی 1، 2 و 3 بوسیله 100 میکروگرم (100 میکرو لیتر) آنتی ژنهای مایع کیست هیداتید، پروتواسکولکس و انگل بالغ اکینوکوکوس گرانولوزوس مورد تزریق قرار گرفتند. به هر موش 200 میکرولیتر (100 میکروگرم از آنتی ژنهای فوق در 100 میلی لیتر فسفات بافر حل شده و با 100 میکرو لیتر ادجوانت کامل فروند مخلوط شدند) به روش زیر جلدی تزریق گردید. موشهای گروه کنترل نیز با دوز یکسان (100 میکرو لیتر فسفات بافر و 100 میکرو لیتر ادجوانت فوق) مورد تزریق قرار گرفتند. تزریق مجدد 4 هفته بعد با مقدار فوق و با استفاده از ادجوانت ناقص فروند انجام شد. سه هفته بعد، هر موش با 2000 عدد پروتواسکولکس به روش داخل صفاقی تلقیح شدند. خونگیری از موشها قبل و پس از تزریقات انجام شد و میزان آنتی بادی بوسیله آزمایش الایزا مورد بررسی قرار گرفت.
  سطح تولید آنتی بادی در 28 روز پس از تزریق در موشهایی که با انگل بالغ ایمن شده بودند 7 برابر بیشتر قبل از ایمن کردن آنها بود و نیز تولید آنتی بادی در این گروه بیشتر از موشهای ایمن شده با مایع کیست هیداتید و پروتواسکولکس بود. سطح تولید آنتی بادی در روز 49 (سه هفته پس از دومین ایمن سازی) در گروه آزمایشی که با آنتی ژن انگل بالغ اکینوکوکوس گرانولوزوس مورد تزریق قرار گرفته بودند بیشتر از دو گروه دیگر بود. نتایج حاصله از این آزمایش دلالت بر این دارد که آنتی ژن انگل بالغ اکینوکوکوس گرانولوزوس میتواند به عنوان یک کاندیدا برای تولید واکسن مورد استفاده قرار گیرد.
 • موسی توسلی، سیف الله ایگانی نژاد، شهین علیزاده اصل صفحه 35
  نوزما آپیس تک یاخته انگلی سلول های اپی تلیال دستگاه گوارش زنبوران بالغ می باشد و بیماری حاصل از آن در سراسر دنیا دیده می شود. این مطالعه در چهار پریود در بهمن ماه 1380، اردیبهشت و بهمن 1381 و اردیبهشت 1382 انجام پذیرفته است. در هر مرحله نمونه گیری از 20 زنبورداری در شهرستان ارومیه و اطراف انجام شد. در اولین مرحله نمونه گیری آلودگی به انگل مشاهده نشد، در حالی که در مرحله دوم آلودگی فقط در یک زنبورداری مشخص گردید. در سومین و چهارمین مرحله نمونه گیری به ترتیب آلودگی در یک و چهار زنبورداری وجود داشت. نتایج نشاندهنده آلودگی بیشتر در سومین و چهارمین پریود نمونه گیری دارد، دلیل این امر افزایش روزهای ابری و بارانی در سال دوم نسبت به سال قبل بود. در چنین شرایطی زنبورها مدت بیشتری در کندو باقی می مانند، مدفوع بیشتری در کندو دفع می کنند و به علت تماس بیشتر زنبوران با یکدیگر بلع اسپور در موقع تمیز کردن شان ها بیشتر و آلودگی بیشتر صورت می پذیرد.
 • جواد خوش نگاه، حسین کاظمی مهرجردی، مهرناز راد صفحه 41
  از یک خرگوش خانگی ماده ی 2 ساله نژاد مخلوط، مبتلا به آبسه ی ناحیه ی زیر بغل، باکتری استافیلوکوکوس لنتوس به طور خالص جدا شد. به احتمال زیاد این ارگانیسم از طریق بزاق به هنگام لیس زدن زخمی کوچک در ناحیه ی زیر بغل به زیر جلد منتقل شده، ایجاد آبسه کرده و به دلیل نوتروپنی شدید، طی چند هفته بیماری شدیدی را سبب شده است. به دنبال برش و خارج سازی جراحی توده ی آبسه و تجویز داروی سولفامتوکسازول- تری متوپریم، بهبود چشمگیری در وضعیت بالینی خرگوش رؤیت شد. با توجه به جداسازی خالص باکتری استافیلوکوکوس لنتوس، این باکتری باید به فهرست رو به افزابش علل باکتریایی ایجاد عفونت در خرگوش ها به ویژه خرگوش های دچار نقص ایمنی، افزوده شود.
 • غلامرضا محمدی، کامران سرداری صفحه 47
  التهاب مخاط دهان و لثه در 26 راس از 96 راس اسب در یک آموزشگاه سوارکاری در مشهد، ایران تشخیص داده شد. معاینه درمانگاهی اسب های مبتلا درجات مختلفی از زخم در حد فاصل لثه و دندان حاوی داسه های متعدد (نوک بذر) را آشکار ساخت. زخم های دردناک با اندازه بیش از 5 سانتی متر در محل اتصال لب به لثه، لگام زبان، قاعده پشتی زبان، کام نرم و سطوح جانبی زبان قرار داشتند. بررسی غذای حیوانات مبتلا آلودگی یونجه با نوک بذر هوردئوم مورینوم را نشان داد. پس از حذف یونجه آلوده از جیره غذایی، زخم ها به تدریج و پس از 3 هفته التیام یافتند.
 • محمدرضا اصلانی، امیرحسین عسکری صفحه 53
  سنگ کلیوی به طور تصادفی در دو اسب نژاد عرب، یک کره اسب جوان و یک مادیان درمیبد استان یزد در ایران تشخیص داده شد. کره اسب دارای سنگ کلیوی دوطرفه به صورت سنگ ریزه های متعدد در ناحیه لگنچه کلیه بود. سنگ های کلیوی بزرگ در کلیه چب مادیان یافت شدند. ترکیب غالب این سنگها فسفات آمونیوم منیزیوم بود. عوامل خطر ساز و سایر جنبه های ایجاد سنگ کلیوی در اسب ها در این مقاله مورد بحث قرار می گیرند.
|
 • Abolghassem Nabipour Page 1
  Cardiac conduction system enables the heart to pulsate continuously by producing electric impulse and conducting it. As the anatomical information about cardiac conduction system in human being and other mammals needed in various fields of sciences, such as anatomy, histology, physiology, pathology and cardiology, the present review article intends to provide this basic information about an important part of this system; the atrioventricular node. The histological structure and blood supply of the node and also the internodal pathways which conduct impulse from the sinus node to the AV node will be discussed.
 • Jasem Estakhr, Naser Sanchooli, Maryam Shams Lahijani, Leili Hatami, Minoo Dabiri Page 11
  Quinazolinones are heterocyclic and water insoluble compounds with various pharmacological and biological characteristics (antibacterial, antiswelling, antifungal, parkinson and etc.). They are used for treatment HIV and cancer. This study investigated the effects of 4(3H) quinazlonones-2-ethyl-2-phenyl ethyl (QEPE) as a new quinazolinons compounds on the spleen and immunocompetent cells of newborn Balb/C mice. Pregnant mice were divided into 3 groups (n=10) of control, sham and experimental, received distilled water, methyl cellulose %0.05 (the solvent) and 100 mg/kg body weight (ip) of QEPE (most effective dose), respectively, on days 8 to 15 of gestation. Examinations indicated an increase in weight of spleen in experimental group. Pathological studies showed increase in capsule thickness and number of macrophage cells of experimental group. Statistical analysis showed significant differences in morphological studies between experimental, sham and control groups. The statistical data on capsule thickness and number of macrophage cells indicated significant differences between groups. Detailed observations showed an increase in the volume of monocyte, neutrophile and eosinophile, in response to QEPE, but the volume of lymphocyte and basophile were similar in experimental, control and sham groups. The damages caused by this dose of QEPE could have been the reason for the increase in the number of immonucompetent and macrophage cells. Some studies showed damages to the organs such as livers and hearts would lead to the increase in the thickness of spleen capsule, consequently, increase in its weight and leading to splenomegaly. So, QEPE can not be an appropriate candidate for drug development. QEPE in lower doses might be an appropriate candidate for increase of immune system resistance.
 • Abdolkarim Zamani Moghadam, Amin Bigham Sadegh, Siavash Sharifi, Saeid Habibian Page 19
  Safe and effective sedation methods are as much important for small pet birds as for the other animals not only for surgical procedures but also for safe handling and diagnostic and clinical procedures such as radiography, wound dressing, blood collection, endoscopy and fracture repair procedures. The aim of this study is comparison of sedation efficacy in intranasal administration of xylazine, diazepam and midazolam in Pigeons. Fifteen healthy adult domesticated Pigeons of both sexes, weighing 289±61.8 gram were used in this study. Xylazine (29.4±1.9 mg/kg), diazepam (6.4±0.9 mg/kg) and midazolam (6.5±1.0 mg/kg) was administered intranasaly using a micropipette. The onset time, dorsal recumbency duration time and duration of sedation time were measured and recorded. This study showed that intranasal (IN) drug administration could provide fast and reliable sedation in Pigeons and IN midazolam or diazepam can provide adequate sedation for diagnostic and minor therapeutic procedures.
 • Gholamreza Hashemi Tabar, Gholamreza Razmi Page 27
  Echinococcosis is one of the world’s relevant zoonoses, affecting both humans and their domestic animals and caused by infection with the metacestode stage of the dog tapeworm, Echinococcus granulosus. In the present study, twenty mice were randomly divided into 4 groups of 5. Each mouse in groups 1, 2 and 3 was immunized with 100 μg of hydatid cyst fluid protein, protoscolex and adult worms of E. granulosus proteins in 100 μl of phosphate-buffered saline which was emulsified with an equal volume of Freund’s complete adjuvant respectively. In group 4, mice were just immunized with above adjuvant in PBS. Mice were boosted four weeks after the first immunization with the same preparation and with Freund’s incomplete adjuvant. Three weeks later, each mouse was challenged with 2000 protoscolices intraperitoneally. Sera were collected before and after each immunization and serum antibodies were tested by ELISA. Results showed that the level of antibody in mice which were immunized with adult worms of E. granulosus on day 28 was roughly seven times higher than before immunization and was higher than hydatid cyst fluid and protoscolex. Level of antibody in mice immunized with adult worms of E. granulosus was also higher than in hydatid cyst fluid and protoscolex groups at day 49. The results of this article indicate that antigen of adult worms of E. granulosus can be used as a candidate for production of a vaccine.
 • Moussa Tavassoli, Seyfollah Eiganinejad, Shahin Alizadeh- Asl Page 35
  The microsporidium Nosema apis is a protozoan parasite specific for the epithelial cells of the ventricles of adult bees. Nosemosis occurs throughout the world. Between February and May 2002-2003, samples were randomly collected twice from 20 apiaries in Urmia region North-West of Iran. During this survey total of 487 hives were examined for infection with N. apis. In the first stage of study (February 2002), no infection was seen in hives samples, but in second stage of same year (May 2002) the infection was seen in one apiary with 131 hives. In third and forth stage of study (February and May 2003) the infection was seen in one and 4 apiaries respectively. The results showed the low infection rate in the early months of the first year of study that it was increased in next year. The reason of high infection rate in the second year of the study can be the result of more rainy and cloudy days in this period comparing to the first year. This has caused the hone bees to stay more often in the hives and increase spores excreted and subsequently spore intake were raised.
 • Javad Khoshnegah, Hossein Kazemi Mehrjerdi, Mehrnaz Rad Page 41
  A 2-year-old, female, crossbred pet rabbit was found to have a subcutaneous axillary abscess from which Staphylococcus lentus was the sole isolate. The S. lentus - an indigenous bacterium in rabbit saliva - probably was introduced into the axillary region during licking of a small wound. Due to severe neutropenia, the rabbit had developed a serious infection within a few weeks. Marked clinical improvement was observed following abscess excision and treatment with sulfamethoxaszole-trimethoprim. S. lentus should be added to the growing list of bacteria causing infection especially subcutaneous abscesses in rabbits.
 • Gholamreza Mohammadi, Kamran Sardari Page 47
  Stomatitis and gingivitis were diagnosed in twenty-six of 96 horses at a club in Mashhad, Iran. Clinical examination of the affected horses revealed varying degrees of ulceration at the gum-tooth margins with many awns (seed heads) embedded in ulcers. The ulcers were painful, up to 5 cm in diameter, and located at the labial-gingival junction, the lingual frenulum, the base of the lingual dorsum, soft palate, and the sides of the tongue. The evaluation of feed ingredients which had been fed to the affected horses showed contamination of alfalfa hay to mouse barley (Hordeum murinum) seed heads. After removal of the contaminated hay from the ration, the ulcers healed slowly over about 3 weeks.
 • Mohammadreza Aslani, Amirhossein Askari Page 53
  Nephrolithiasis was incidentally diagnosed in 2 Arabian horses, a young foal and an adult mare, from Maybod, Yazd province, Iran. The foal had bilateral neophrolithiasis, as multiple sand like stones in renal papillary area. Large nephroliths were found in the left kidney of mare. Prominent composition of those nephroliths was magnesium ammonium phosphate. Risk factors and other aspects of nephrolithiasis in horses are discussed.