فهرست مطالب

صحنه - سال پنجم شماره 8 (پیاپی 28، تیر 1382)
 • سال پنجم شماره 8 (پیاپی 28، تیر 1382)
 • 80 صفحه، بهای روی جلد: 4,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/03/17
 • تعداد عناوین: 24
|
 • روی صحنه تئاتر
  صفحه 2
 • ساختارگرایی مکتب پراگ و نشانه تئاتری کی یرالام
  بهزاد خداپرستی ترجمه: بهزاد خداپرستی صفحه 5
 • تئاتر, جهان نشانه ها
  حسن پارسایی صفحه 12
 • درسنامه جامع سایکودراما
  دکتر مهدی پوررضائیان صفحه 16
 • گفتگو با مجید واحدیزاده کارگردان «سبز, سهراب,سرخ»
  آزاده سهرابی صفحه 19
 • تحلیل نمایش «سبز, سهراب, سرخ»
  کتایون حسین زاده صفحه 22
 • نقدی بر نمایش «سبز, سهراب, سرخ»
  حسن وارسته صفحه 24
 • نگاهی به نمایش «خشایار»
  سام فرزانه صفحه 28
 • گفتگو با منصور خلج, نویسنده و کارگردان «خشایار»
  مشهود محسنیان صفحه 31
 • گفتگو با مجتبی احمدی کارگردان «مرد گل به دهان»
  صفحه 34
 • نگاهی به «مرد گل به دهان»
  مشهود محسنیان صفحه 35
 • نقد بر «قصیده, بلند باران»
  مسعود موسوی صفحه 36
 • گفتگو با حسین پارسایی نویسنده و کاگردان «قصیده بلند باران»
  آزاده سهرابی صفحه 39
 • نقد تطبیقی بر نمایشنامه «اودیپ شهریار»
  دکتر احمد عثمان ترجمه: سید قاسم غریفی صفحه 42
 • نقد و تحلیل
  نصرالله قادری صفحه 50
 • گفتگو با دکتر محمود عزیزی, نویسنده کارگردان «حر»
  هادی جاودانی صفحه 56
 • گفتگو با امیرحسین حریری کارگردان «سین گاف»
  صفحه 59
 • گفتگو با رامین سیار دشتی کارگردان «برج»
  علی اصغر دشتی صفحه 61
 • کتاب صحنه
  امین عظیمی صفحه 65
 • سیگار برگ به روایت استراگون
  محمدمهدی اعتمادی صفحه 68
 • نگاهی به نمایش «ضیافت شیطان»
  سعید تشکری صفحه 69
 • نقدی بر نمایش «ضیافت شیطان»
  حسام الدین مقامی کیا صفحه 70
 • «عصری با نمایش» عصاره تئاتر ماست
  هادی جاودانی صفحه 72
 • رویدادها
  صفحه 76