فهرست مطالب

مقام موسیقایی - سال پنجم شماره 5 (تیر 1382)
 • سال پنجم شماره 5 (تیر 1382)
 • 82 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/04/01
 • تعداد عناوین: 22
|
 • سخن سردبیر: پس مسند هنر کجاست؟
  صفحه 4
 • اخبار موسیقی ایران
  صفحه 6
 • اخبار موسیقی جهان
  صفحه 14
 • طلای هنر در مینای اصفهان / سخنرانی دکتر حسین عمومی
  صفحه 17
 • آخرین کاروان بانک کهن / گفتگو با سید محمد طاهرزاده
  صفحه 28
 • موسیقی فرهنگی ما خیلی گلخانه ای شده است / گفتگو با سید عبدالحسین مختاباد
  صفحه 33
 • ضربان نبض آواهای مسیحی در موسیقی قرن بیستم / معرفی اوروپارت
  صفحه 42
 • آشنایی با رسالت موسیقی
  حسین محمدزاده صدیق صفحه 47
 • بررسی موسیقی غنایی
  آیت الله محمد ابراهیم جناتی صفحه 49
 • صدای عاشیقی, موسیقی عاشیقی
  علی اکبر قاضی زاده صفحه 52
 • نبودی ببینی..
  هوشنگ سامانی صفحه 57
 • زی بازی / گفتگو با رامین بهنا
  صفحه 61
 • آویژ خاطره ای که باقی می ماند
  آزاده شهمیر نوری صفحه 63
 • پیکولو, سنت شکن بین المللی / گفتگو با کاوه رمضان زاده
  صفحه 65
 • به یاد رضا وهدانی
  رضا مهدوی صفحه 66
 • به یاد مهدی کمالیان و... دلتنگی برای آن اطاق من
  سیدعلی رضا میر علی نقی صفحات 67-68
 • ردیف: اقیانوس بیکران
  مهدی فلاح صفا صفحه 69
 • دور مانترا با راک
  احسان فتحی صفحه 71
 • عطر خسرو جهان در جهان خسرو
  حامد نیک پی صفحه 73
 • تا ثریا می رود دیوار کج (ه.س)
  صفحه 74
 • این چهار نفر... به بهانه طرح ملی موسیقی ایران
  سعید جلالیان صفحه 76
 • نامه ها
  صفحه 78