فهرست مطالب

شعر - پیاپی 31 (بهار 1382)
 • پیاپی 31 (بهار 1382)
 • 84 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/02/16
 • تعداد عناوین: 20
|
 • اول دفتر
  صفحه 4
 • فرهنگ جدال کهنه و نو در شعر معاصر
  ابوطالب مظفری صفحه 5
 • توهم مدرنیته در شعر امروز ایران
  اسماعیل امینی صفحه 8
 • فراغزل
  بیژن ارژن صفحه 11
 • بحران مخاطب و شعر امروز ایران
  کاووس حسن لی صفحه 12
 • وقتی ملیجک بر تخت طاووس تکیه می زند
  آرش شفاعی صفحه 17
 • آسیب شناسی ساختاری شعر نو
  ضیاءالدین ترابی صفحه 18
 • ما را از شر این شعرها نجات دهید
  محمود درویش ترجمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی صفحه 22
 • قالیچه های جادویی
  محمدکاظم کاظمی صفحه 26
 • از درد سخن گفتن و...
  حمیدرضا شکارسری صفحه 34
 • نقد و بررسی مجموعه شعر «پا برهنه تا صبح»
  احمد نامی، ضیاءالدین ترابی، حمیدرضا شکارسری صفحه 34
 • تازه های نشر
  صفحه 39
 • شعر ناکام، شاعران ناکام
  محمدرضا سنگری صفحه 42
 • عشق های مقوایی
  جواد صالحی صفحه 54
 • مدرنیسم و آشفتگی
  علی محمد مؤدببب صفحه 56
 • خروج از هنجار
  شهرام مقدسی صفحه 58
 • بافتهای زبان گفتار
  صفحه 60
 • در سپیده دم رؤیا، نقد مجموعه شعر «کبوتر کال»
  ضیاءالدین ترابی صفحه 64
 • کارکردهای اسطوره ای شعر سنتی فارسی
  محمود سنجری صفحه 67
 • فصلی با وارثان آب و خرد و روشنی / محمدعلی بهمنی، قیصر امین پور، نیما، احمدرضا احمدی، منوچهر نیستانی، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری، حسن حسینی، حسین منزوی، میمنت میرصادقی، سلمان هراتی، مهدی اخوان ثالث، شمس لنگرودی، عبدالملکیان، حمید مصدق، فریدون مشیری، فرشته ساری، محمدرضا شفیعی کدکنی و...
  صفحه 103