فهرست مطالب

فوتبال - پیاپی 121 (پانزدهم اردیبهشت 1389)
 • پیاپی 121 (پانزدهم اردیبهشت 1389)
 • 164 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/02/15
 • تعداد عناوین: 22
|
 • خداحافظ گل یاس
  صفحه 8
 • تلخ و شیرین
  صفحه 10
 • مصاحبه: آندریاتیک تیموریان
  صفحه 12
 • فوتفالیست
  صفحه 20
 • مصاحبه خیالی
  صفحه 22
 • آبی آسیایی
  صفحه 24
 • مصاحبه: علیرضا حقیقی
  صفحه 34
 • فوتبال خارجی
  صفحه 40
 • زندی: ستاره می شوم
  صفحه 87
 • فوتبال بانوان
  صفحه 94
 • کوشکی: نمیتوانم نقاب بزنم
  صفحه 104
 • قصه های فوتبالی
  صفحه 110
 • آفساید
  صفحه 112
 • پیشکسوتان
  صفحه 128
 • رخ به رخ سرخابی
  صفحه 136
 • زندگی نامه اردشیر قلعه نوعی
  صفحه 140
 • بچه عقاب در پرسپولیس می ماند
  صفحه 142
 • کمیک استریپ
  صفحه 146
 • عکس و مکث
  صفحه 148
 • جدول
  صفحه 150
 • ماشین
  صفحه 152
 • اخبار انگلیسی
  صفحه 154