فهرست مطالب

بسپار - سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 93، اردیبهشت 1389)
 • سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 93، اردیبهشت 1389)
 • ویژه افزودنی ها و حلال های صنعت پوشرنگ
 • 58 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1389/02/25
 • تعداد عناوین: 17
|
 • سرمقاله
 • افزودنی های رنگ در بازار ایران
  سعید رستگار صفحه 2
 • لطفا نفتی نشوید
  صفحه 3
 • دانش فنی بومی سرمایه گذار بومی می خواهد
  صفحه 6
 • از واردات حلال ها بی نیاز شده ایم
  صفحه 8
 • تحریم ها را با جایگزینی های بجا می توان کم اثر کرد
  صفحه 10
 • اقتصادهایی با رویکردهای متفاوت در دهه های مختلف
  صفحه 12
 • اخبار داخلی
  صفحه 14
 • تازه هایی از دنیای پوشرنگ
  صفحه 17
 • مقالات
 • غلبه بر مشکلات تر کردن زیرآیند
  مهندس حسین شعبانی برزگر ترجمه: مهندس حسین شعبانی برزگر صفحه 22
 • افزودنی های جدید برای افزایش قابلیت تمیزشوندگی سطح
  مهندس محمد شهبازی ترجمه: مهندس محمد شهبازی صفحه 26
 • مکانیزم غلظت دهنده های پلی یورتانی در رنگ های آب پایه
  گردآورنده: مهندس احمد احمدی، مهندس سمیرا بیات صفحه 30
 • افزودنی های پوشش های پودری
  مهندس فاطمه اسلام پناه ترجمه: مهندس فاطمه اسلام پناه صفحه 32
 • تازه های مواد افزودنی
  مهندس حسین یحیایی ترجمه: مهندس حسین یحیایی صفحه 36
 • فوق روان کننده ها
  مهندس سوگل برجیان، مهندس محمد احمدی ترجمه: مهندس سوگل برجیان ، مهندس محمد احمدی صفحه 41
 • نگرشی نوین در جهت شناخت افزودنی های رئولوژیکی
  مهندس محمدرضا شمشیری ترجمه: مهندس محمدرضا شمشیری صفحه 44
 • رنگ در نقاشی
  گردآوری: کاوه قادریان صفحه 48
 • دیدگاه
  علی اصغر علیزاده صفحه 50