فهرست مطالب

فوتبال - پیاپی 122 (اول خرداد 1389)
 • پیاپی 122 (اول خرداد 1389)
 • 164 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/03/01
 • تعداد عناوین: 22
|
 • و این بود لیگ نهم
  صفحه 8
 • تلخ و شیرین
  صفحه 12
 • مصاحبه: مجتبی جباری
  صفحه 14
 • عکس نوشت
  صفحه 20
 • مصاحبه خیالی
  صفحه 22
 • طنز
  صفحه 26
 • مصاحبه: هوار ملا محمد
  صفحه 34
 • فوتبال خارجی
  صفحه 38
 • مصاحبه سرمربی: مدیرروستا
  صفحه 86
 • قصه های فوتبالی
  صفحه 98
 • تیم ملی
  صفحه 100
 • مصاحبه: وحید هاشمیان
  صفحه 110
 • کارت قرمز
  صفحه 112
 • مصاحبه: مهدی مهدوی کیا
  صفحه 122
 • پیشکسوتان
  صفحه 128
 • آنالیز
  صفحه 134
 • رخ به رخ سرخابی
  صفحه 138
 • زندگی نامه علیرضا منصوریان
  صفحه 142
 • عکس و مکث
  صفحه 150
 • جدول
  صفحه 154
 • ماشین
  صفحه 156
 • اخبار انگلیسی
  صفحه 158