فهرست مطالب

دندانپزشکی امروز - پیاپی 42 (فروردین و اردیبهشت 1389)
 • پیاپی 42 (فروردین و اردیبهشت 1389)
 • 44 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1389/03/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حرف اول: اهمیت تحقیق در تاریخ دانش
  محمدرضا طاهریان صفحه 2
 • گذری و نظری بر تاریخ دندانپزشکی در ایران
  محمدرضا طاهریان صفحه 3
 • چگونگی پر کردن دندان ها در هزار سال پیش
  محمدابراهیم ذاکر صفحه 16
 • اولین دندان پزشک و اولین سند قرارداد دندان پزشک
  رفیع کافیه صفحه 21
 • درمان های دندانپزشکی از زبان حکیم میسری
  بهروز کنزلی صفحه 26
 • بی حسی، بیهوشی و کاشف آن
  المیرا سفیدپور صفحه 30
 • عنوان دکترا از چه زمانی برای دندانپزشکان آلمانی به کار رفت
  نسرین جهان پهلوان ترجمه: دکتر نسرین جهان پهلوان صفحه 34
 • گزارش و خبر: استاد دکتر شاهور دیانی درگذشت
  صفحه 37