فهرست مطالب

زیتون - پیاپی 206 (اردیبهشت 1389)
 • پیاپی 206 (اردیبهشت 1389)
 • 72 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1389/03/15
 • تعداد عناوین: 15
|
 • اثرات اللوپاتیک (دگر آسیبی) در درخت گردو و گیاهان مقاوم به آن
  حسن معصومی، علیرضا پورتقی صفحه 1
 • کاربردهای تولید گیاهان هاپلویید در اصلاح نباتات
  علیرضا مطلبی آذر صفحه 8
 • تاثیر کود زیستی نیتروژنه بر عملکرد گل همیه بهار
  محمدرضا حاج سیدهادی، محمدتقی درزی، زهره قندهاری علویجه صفحه 14
 • کنه قرمز چای و روش مبارزه با آن
  صائب جوادی، فخرالدوله دیلمی معزی صفحه 19
 • تاثیر مدیریت علمیات زراعی بر کنترل بیماری های خاکزاد
  مجید روزبه صفحه 24
 • بررسی مناسب ترین تراکم کاشت موز رقم دوارف کاوندیش
  ابراهیم لطیفی خواه، عزیز تراهی صفحه 29
 • اثر سطوح مختلف آبیاری قطره ای بر عملکرد محصول سیب زمینی
  منوچهر شیری جناقرد صفحه 33
 • آنتی بادی های گیاهی Plantibodies و مقاومت به بیماری ها
  علیرضا محمدی حاجی آبادی، خیرالله منصوری، فلور پوراحمدی صفحه 37
 • مهم ترین بیماری های گل نرگس
  فائزه السادات ابطحی صفحه 43
 • تاثیر عناصر غذایی بر عملکرد و مواد موثره گیاهان دارویی
  فاطمه حیدری، سعید زهتاب سلماسی، عزیز جوانشیر صفحه 48
 • خواص دارویی گیاه پاپایا
  محبوبه داودی پهنه کلایی صفحه 51
 • ژینکو: درخت زندگی
  مریم میرزایی، مجید صدقی مقدم صفحه 55
 • اکالیپتوس گونه درختی مناسب برای اراضی شور و غرقاب
  حسین عباسعلیان، هاشم زعفرانی صفحه 62
 • ضرورت اصلاح مدیریت تغذیه ای باغ های مرکبات استان هرمزگان
  جهانشاه صالح، محمدجعفر ملکوتی صفحه 67
 • معرفی کتاب
  صفحه 72