فهرست مطالب

هنرهای تجسمی - سال یکم شماره 1 (پیاپی 27، اردیبهشت 1389)
 • سال یکم شماره 1 (پیاپی 27، اردیبهشت 1389)
 • 42 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/03/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • هنرمندی به دور از اضافه گویی های مرسوم
  صفحه 4
 • درباره آلبرتو جاکومتی، مجسمه ساز
  قدرت عاقلی صفحه 10
 • معرفی کتاب عکس خرمشهر
  صفحه 14
 • نماد خورشید در صنعت تبلیغات و هنرهای تزئینی
  صفحه 20
 • مصاحبه با کائو گومز
  سیدمسعود شجاعی طباطبایی صفحه 24
 • طراح پروژه آفریقا
  صفحه 28
 • فرانک فرازتا
  صفحه 30
 • تصویرسازان برجسته جهان
  صفحه 34
 • رون مونگ مجسمه ساز رئالیست
  صفحه 36
 • رون مونک مجسمه ساز رئالیست
  صفحه 36
 • واینس فراست
  صفحه 40
 • رویدادها
  صفحه 42