فهرست مطالب

نشریه تاریخ ادبیات
سال یکم شماره 1 (بهار 1388)

 • تاریخ انتشار: 1388/01/15
 • تعداد عناوین: 9
|
 • میرمنصور ثروت صفحات 5-19
  سعدی در ادب پارسی به افصح المتکلمین معروف شده است و این لقب نشانه آن است که در طول زمان، شاعر را به فصاحت و شیوایی سخن سرایی شناخته اند. حال آن که سعدی در ضمن فصاحت بیان، افکار بلند و نظریات عالی در شیوه حکومت، اخلاق شخصی و اجتماعی دارد که جا داشت همچون برخی از شاعران ادب پارسی به صفت حکیم، مصدر می شد. این نوشته سعی دارد اندیشه شاعر را در سیاست مدن بررسی کند.
  کلیدواژگان: سعدی، پادشاه، رعیت، سپاهی، جنگ، صلح، استبداد، عدل
 • نجم الدین جباری صفحات 21-33
  قطران تبریزی را به‎عنوان نخستین شاعری می شناسند که در سده پنجم هجری در آذربایجان و اران سرودن شعر به زبان دری را آغاز کرد؛ چنان‎که او خود نیز در بیتی به این که سرسلسله شاعران آذربایجان به شمار می آید، فخر نموده است. شعر او از همان قرن پنجم تاکنون، از زوایای گوناگون بررسی و در تذکره ها نیز همه جا از وی به عنوان شاعری توانا تمجید شده که شاعران پس از خود را متاثر کرده است. شعر قطران، از یک زاویه دیگر هم استعداد کاویدن را دارد و آن تاثیری است که این شاعر نامی، بر جریان شعرگویی در غرب ایران بر جای نهاده است. قطران، به زبان فارسی شعر می سرود و چون از این زبان، به عنوان یک زبان رسمی که در آن روزگار با توجه به پشتوانه های لازم، به اندازه کافی بالیده بود بهره می جست، طبعا باعث شد که این زبان برای شعرگویی در دربار امیران غرب ایران، به یک زبان مرسوم و جا افتاده تبدیل شود و عملا دیگر زبان های بومی را به حاشیه براند. این جستار بر آن است که در حد خود، نگاهی نسبی بر کارنامه قطران بیفکند و نقش او را در به حاشیه راندن زبان های ایرانی برای آفرینش های ادبی، بررسی نماید.
  کلیدواژگان: قطران تبریزی، ادب دری، سبک خراسانی، سنت ادبی، زبان فارسی، زبان (های) آذری
 • علیرضا جعفری صفحات 35-51
  گرچه در اکثر آثار ادبی تمام نقاط دنیا رد پای پول و مسائل اقتصادی دیده می شود، اما قائل شدن رابطه ای عمیق و ناگسستنی بین پول، اقتصاد و ادبیات حرکتی است عجیب و نا مانوس؛ عجیب تر و نامانوس تر این که چنین رابطه ای را در شعر عرفانی فارسی جستجو کنیم. و این کاری است که در این مقاله انجام خواهد شد. نکته دیگر این است که در اکثر آثار انتقادی ادبی درباره شعر، رمان و غیره، تقریبا هیچ توجهی به جنبه استعاری پول و اقتصاد در این آثار نمی شود. بنابراین یکی از مسائل مهمی که این مقاله به آن خواهد پرداخت، نشان دادن حضور پررنگ پول، طلا، و مسائل اقتصادی به مثابه استعاره در این آثار خواهد بود. همچنین این مقاله نگرش مولانا نسبت به زبان شعر را به طور مختصر بررسی خواهد کرد. نکته دیگری که در این مقاله حائز اهمیت است، ارزش تاریخی این پژوهش در حوزه ادبیات فارسی است؛ زیرا نه در تاریخ ادبیات فارسی و نه در تاریخ نقد ادبی ایران، تاکنون به شعر مولانا و شاعران قدیم و جدید دیگر، از این دیدگاه نگریسته نشده. پس این رویکرد می تواند پنجره ای باشد به سوی دیدگاه ها و تفسیرهایی متفاوت از آن چه تاکنون وجود داشته است.
  کلیدواژگان: پول، ادبیات، زبان، رابطه پول و ادبیات، شعر عرفانی فارسی
 • عبدالباقی چتین، علیرضا مقدم صفحات 53-72
  مفردات، اثری منثور از احمد داعی ادیب و شاعر قرون هشتم و نهم هجری است که به منظور آموزش صحیح زبان فارسی نگاشته شده است. این اثر را می‎توان قدیمی ترین دستور زبان فارسی تالیف شده، در آناتولی دانست. این اثر شامل چهار بخش است: 1. اسما 2. افعال 3. تصرفات (مورفولوژی) 4. حروف.
  بخش اول، در واقع لغت نامه ای است که معادل ترکی اسامی فارسی را عرضه می دارد. بخش دوم، لغت نامه‎ای الفبایی است که معادل ترکی افعال فارسی را شامل می شود. در این دو بخش، معادل ترکی کلمات فارسی در زیر آن ها نوشته شده است. در بخش سوم، صرف (مورفولوژی) فارسی و در بخش چهارم نیز، حروف فارسی مطرح می شود. در این مقاله، ضمن آشنایی کلی با چگونگی نفوذ زبان فارسی در آناتولی، مختصری درباره سنت دستور نویسی در ادب فارسی، به ویژه در آناتولی بحث می شود. سپس در کنار آشنایی با زندگی و آثار نویسنده، درباره فصل های مختلف مفردات، توضیح داده می شود.
  کلیدواژگان: احمد داعی، مفردات، لغت نامه فارسی، ترکی، دستور زبان فارسی، زبان قدیم ترکی آناتولی
 • احمد خاتمی، عیسی امن خانی، منا علی مددی صفحات 73-88
  یکی از مباحث بحث انگیز در کتب تاریخ ادبیات، شکل گیری و تثبیت مکتب بازگشت ادبی است؛ مکتبی که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، تحول شعر فارسی را برای مدتی از سیر طبیعی خویش دور ساخت؛ دلبستگی شاهان قاجار به رسوم درباری حکومت های سامانی‎ و غزنوی، آرامش جامعه ایرانی در دوره زند و پس از آن، دل زدگی از سبک هندی و تلاش برای رهایی شعر از انحطاط و... دلایلی هستند که برای شکل گیری و تثبیت این مکتب ادبی از سوی محققان ارائه شده است.
  نویسندگان این مقاله بر این باورند که این موضوع را می توان از منظر دیگری (نظریه گفتمان میشل فوکو) نگریسته، آن را به‎گونه ای دیگر نیز تبیین کرد. به‎نظر آنان، اگر قبول داشته باشیم که دوره بازگشت جزئی از گفتمان پیشامدرن است، آن گاه باید بپذیریم که تاریخ (به‎عنوان یکی از صورت های گفتمانی گفتمان پیشامدرن) فاقد مفهوم پیشرفت بوده، حرکت آن دورانی و دوری خواهد بود؛ چراکه صورت گفتمانی تاریخ در این گفتمان برخلاف گفتمان مدرن است که مسیری خطی و رو به جلو دارد. در چنین گفتمان و صورت گفتمانی ای اصل بر بازگشت به مبدا و آغازگاه است؛ یعنی درست همان کاری که شاعران دوره بازگشت با رجوع به شاعران دوره عراقی (در غزل) و خراسانی (در قصیده) انجام‎دادند.
  کلیدواژگان: بازگشت ادبی، صورت گفتمانی تاریخ، گفتمان پیشامدرن، حرکت دورانی
 • مجتبی دماوندی صفحات 89-101
  در لابلای متون عربی که در قرون نخستین اسلامی، ایرانیان نگاشته اند، عبارات و ابیاتی به فارسی دیده می شود که نکات ارزشمندی را در تاریخ زبان و ادبیات فارسی روشن می نماید. با بررسی این متون گاه ابیاتی به گنجینه کهن ادب فارسی افزوده می شود و گاه حوزه نفوذ فارسی دری در قرون نخستین، دقیق تر مشخص می گردد. بحث در تاریخ ادبیات فارسی بدون بررسی فارسی نگاشته های متون عربی چندان دقیق نخواهد بود. در این جستار، با نگاهی به برخی متون کهن عربی، فارسی نگاشته های کتاب آداب الفقراء نگاشته بابا جعفر ابهری بررسی می شود. تاریخ تالیف کتاب اواخر قرن چهارم یا اوایل قرن پنجم می باشد. بابا جعفر این اثر را در همدان نگاشته است و از نظر رواج نظم و نثر فارسی در حوزه عراق عجم، پیش از زمانی که در تاریخ ادبیات های فارسی از آن بحث می شود، بسیار در خور توجه و درنگ می باشد.
  کلیدواژگان: تاریخ ادبیات، فارسی نگاشته ها، متون عربی، آداب الفقراء
 • رضا ستاری صفحات 103-112
  کاووس یکی از نامدارترین پادشاهان ایرانی است که در میان پادشاهان شاهنامه، بیشترین و طولانی ترین حضور را در حماسه ملی ایران دارد. بسیاری از داستان‎ها و نبردهای مشهور شاهنامه در زمان پادشاهی و یا پس از پادشاهی و در زمان حیات او رخ می دهد؛ داستان‎هایی چون داستان رستم وسهراب، سیاوش و نبردهایی چون جنگ مازندران، هاماوران‎ و نبرد بزرگ کیخسرو با افراسیاب ازجمله مهم ترین این داستان‎ها و نبردهاست. هم چنین در اوستا، متن های پهلوی و متن های فارسی و عربی پس از اسلام نیز از این پادشاه و کارهای او سخن رفته است.
  کاووس هرچند در اوستا شهریاری فرهمند و توانا خوانده شده است که بر همه کشورها و مردمان فرمان می راند؛ اما سرگذشت روشنی در این کتاب ندارد. خطوط اصلی چهره این شخصیت نامدار در متن های پهلوی و متن های فارسی و عربی پس از اسلام نمودار می شود. در این مقاله سیر شخصیت کاووس در متن های موجود از اوستا تا شاهنامه و کرده های این پادشاه نامدار چون آسمان نوردی، جنگ مازندران و هاماوران و... بررسی شده است.
  کلیدواژگان: کاووس، حماسه، اوستا، شاهنامه
 • سید علی محمد سجادی صفحات 113-126
  قرن هفتم هجری زمانی کاملا استثنایی در تمام مظاهر زندگی ایران و ایرانی است. حمله ویرانگر مغول و آثار شوم آن، پرده از بی تدبیری دستگاه سلطنت برداشت و مردم بی پناه را در برابر مصیبت بارترین حادثه جهانی به عکس العمل های متفاوت واداشت. این کنش و واکنش با خود پدیده های شگرف اجتماعی به همراه آورد که بخشی از آن را در لابه لای متون ادبی و تاریخی آن روزگار می توان دید.
  موضوع اصلی این پژوهش، بازجست و تحلیل و تاثیر آن پدیده ها در مظاهر زندگی ایرانیان است، چه بازشناخت هویت ایرانی و تبیین و تشریح مولفه های آن موجب می گردد که نسل جدید، گذشته خویش را در آیینه زمان به روشنی بنگرد و از آن درس گیرد.
  مطالبی که با شش عنوان کلی در این پژوهش بررسی شده است، بخشی از پدیده هایی اجتماعی است که باید بدان پرداخت و جوانب آن را بازشناخت.
  کلیدواژگان: اجتماعیات، ادبیات، تاریخ، قرن هفتم، مغول
 • ذوالفقار علامی صفحات 127-145
  آثار ادبی از نظر اشاره بر رویدادهای تاریخی و بازتاب اوضاع و احوال اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و پی بردن به طرز فکر و روانشناسی مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در کنار مآخذ تاریخی، که منابع مستقیم اند، منابعی غیرمستقیم به‎شمار می آیند. درست در جایی که تاریخ نویسان در گزارش وقایع تاریخی، بنا بر مصحلت، سکوت و یا پرده پوشی کرده اند، شاعران و نویسندگان وظیفه آنان را به عهده گرفته و به تصریح و یا به کنایه بدان رویدادها اشاره کرده اند و این کار اهمیت آن آثار را دوچندان می کند.
  هدف مقاله حاضر بررسی دیدگاه شاعران و نویسندگان دوره مغول درباره حادثه عظیم یورش مغولان و استیلای آنان بر ایران است، تا از یک سو انحطاط فکری، فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران در آن دوران آشکار شود، و از سوی دیگر طرز تلقی و نوع واکنش شاعران و ادیبان، در برابر این فاجعه ملی روشن گردد.
  کلیدواژگان: جایگاه مغولان، سعدی، مولانا، سیف فرغانی، عبیدزاکانی، نجم الدین رازی، نجم الدین کبری
|
 • Mansur Servat Pages 5-19
  In Persian literature Sadi is known as the “Afsah al-Motekallmin” (the most eloquent speaker), emphasizing the quality and clarity of the poet’s language. Apart from eloquence of language, Sa’di possesses such great depth of thought and excellent views on government and personal and social morality that it would have been fitting to bestow on him the title of sage as well, like some other Persian poets. The aim of this paper is to examine the poet’s thoughts in practical knowledge or pragmatism.
 • Najmoddin Jabbari Pages 21-33
  The eleventh-century poet, Ghatrane Tabrizi is considered the first to compose Dardic poetry in Azerbaijan and Arran. He himself in some verses has expressed his pride in being the precursor of Azerbaijan poets. Even in the fifth century his poetry was surveyed from different viewpoints and, in most hagiographies, he has been praised as a dexterous and influential poet. Another point of view from which Ghatran’s poetry can be analyzed is his influence on the poetry of western Iran. Ghatran composed in Persian. Since Persian was a well-established language at that time and had developed because of its effective basis, it became a regular and significant language at the court of Amirs of western Iran and made vernaculars marginal. This survey traces Ghatran's poetic career and analyzes his literary role in marginalizing Iranian languages.
 • Alireza Jafari Pages 35-51
  It is quite customary and natural to come across images and discussions of money and economic issues in works of literature throughout the world, but not so when we see a deep relation imagined between literature and money as two fundamentally inseparable things. Even stranger is to look for this relation in Persian mystical poetry, and this is what this article will undertake to do. This essay will basically look at the economic metaphor in Rumi’s (1207-1273) ghazals, something that, as far as I know, has never been undertaken before. The presence of money and certain economic concepts will be looked at and discussed in the mystical poems of Rumi. Also, Rumi’s view of poetic language, basically as related to the economic metaphor, will be considered. Another important point to be taken into consideration is the fact that as far as the history of Persian literature as well as the history of literary criticism and theory in Iran are concerned, this kind of approach has never been applied to works of Persian literature. Therefore, it is high time for this to be done.
 • Abdolbaghi Chetin, Alireza Moghaddam Pages 53-72
  Mofradat is a prose work on how to teach Persian correctly, written by the ninth-century poet and literary figure, Ahmad Daei. This work is thought to be oldest teaching manual that contains grammatical rules of Persian in Anatolia. It contains four chapters comprising nouns, verbs, morphology and prepositions. Chapter one is a dictionary of Persian to Turkish nouns. Chapter two is an alphabetical dictionary of Persian to Turkish verbs. In these two chapters, Turkish equivalents of Persian words are written below the line. Chapters three and four respectively deal with Persian morphology and prepositions. This article deals with how Persian has been diffused in Anatolia, and provides a brief description of the structure and writing of Persian grammatical rules—especially in Anatolia. In addition, the life and works of Daei and the various chapters of Mofradat will be explained.
 • Ahmad Khatami, Easssa Amankhani, Mona Alimadadi Pages 73-88
  One of the most controversial issues in Literary History books is the formation of Restoration in literature; a literary school which, according to many experts, kept Persian poetry away from its revolutionary movement for a time. The interest of Qajar kings in the royal customs of Qaznavi and Samani reigns, the peaceful society of Iran during the Zand period and the period after that, the unpopularity of the Indian Style, the efforts made to rid poetry of decadence, etc, are reasons presented by researchers for the formation of this literary style. The writers of this article are of the opinion that it is possible to view this subject from another perspective (the Foucauldian discourse theory) and state it in some other way. In their opinion if we are of this belief that the Restoration period is a part of pre-modern discourse, then we have to admit that history (as one of the discursive aspects of pre-modern discourse) has no developmental meaning and its movement is periodic and circular; that is because the discursive aspect of history in this discourse is against the modern discourse which has a linear and developmental movement. Such a discourse and discursive aspect is based on returning to the origins, which is the very same thing that the poets of the Restoration Period did by returning to the style of the poets of the Iraqi Period (in Sonnet) and the Khorasani Period (in Ode).
 • Mojtaba Damavandi Pages 89-101
  Among the Arabic texts written by Iranians during the early centuries of Islam, one can find Persian phrases and verses which can shed light on valuable issues in the history of Persian language and literature. The study of these texts will sometimes increase the treasury of Persian literature, and sometimes give a better picture of the infiltration of Dari Persian during the early centuries. A proper discussion of the history of Persian literature requires the study of Persian writers of Arabic texts. The Arabic text under study in this article is Adabol Foghara, written by Baba Ja’far. The compilation date of this book is around the turn of the fifth century. Baba Jaifar wrote this book in Hamedan. The importance of this book is that it helped spread Persian poetry and prose in non-Arab areas of Iraq, prior to it being discussed in histories of literature.
 • Reza Satari Pages 103-112
  Amongst all the kings of Ferdowsi’s Shahnameh, Kavoos is the most favored king who rules during a major portion of Iran’s national epic poem. A significant number of tales, as well as battles, of Shahnameh either happen during his reign, or subsequently, when he is still alive. Some of these tales and battles are those of Rostam and Sohrab, Siavosh and the battle of Mazandaran and Hamavaran, and Keikhsorow’s grand battle with Afrasiab. Kavoos is also mentioned in Avesta, Pahlavi, and post-Islamic Persian and Arabic texts. Although Avesta describes Kavoos as a competent and intelligent king who ruled “all peoples and all nations”, it does not, however, provide him with an unambiguous fate. The main features of this mighty and noted character becomes discernible mainly through browsing Pahlavi as well as post-Islamic Persian and Arabic texts. The current paper attempts to conduct a linear investigation into the evolution of the character of Kavoos through existing texts, from Avesta to Shahnameh. It also tries to delineate his involvement in such matters as flying and the battle of Mazandaran and Hamavaran.
 • Seyyed Ali Mohammad Sajjadi Pages 113-126
  The fifteenth century is unique in all aspects of Iran and Iranian life. The destructive Mongol invasion and its inauspicious effects showed the imprudence of the monarchic system and resulted in different reactions from the destitute against this most tragic of world events. This action and reaction brought about impressive social phenomena, some of which can be found within historical and literary texts of the period. The main subject of this research is to survey and analyze the effects of these phenomena in different aspects of Iranian life. The recognition of Iranian identity, and the expression and explanation of its components allow the new generation to watch their past clearly in the mirror of time and learn the lessons of history. The contents of the six sections of this paper deal with some of the social phenomena which should be analyzed and re-evaluated.
 • Zolfaghar Allami Pages 127-145
  The Mongol period is one of the most outstanding eras in the history of Iran: positively because of the variety of epoch making events which took place in that era, and negatively due to the intellectual‚ cultural and social degradation which became prevalent in that period. Therefore this era still deserves careful study from different perspectives. One of the issues which requires scrutiny is the reaction of literary figures of those days against Mongol hegemony which naturally can be traced to their philosophical and ideological orientation to life in general. The present article is the result of an attempt to scrutinize this topic‚ utilizing available historical and literary sources and to offer an explanation for the reaction of contemporary men of letters to that national catastrophe.