فهرست مطالب

مقام موسیقایی - سال ششم شماره 6 (مرداد 1382)
 • سال ششم شماره 6 (مرداد 1382)
 • 82 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/05/01
 • تعداد عناوین: 25
|
 • از کلک و بیان زرین رهبر
  صفحه 4
 • تنها مکلف به عمل درست
  رضا مهدوی صفحه 9
 • اخبار موسیقی ایران
  صفحه 11
 • اخبار موسیقی جهان
  صفحه 20
 • باغی رنگین از صداهای جوان
  صفحه 22
 • بسر قله ی آواز ایران بر قله ی آواز (نقد نوار نسیم وصال)
  صفحه 24
 • از بوشهر تا سن ژرمن
  رامتین همایون صفحه 27
 • گفت و گو با دکتر مجید تکه
  موسی جرجانی صفحه 34
 • صدای عاشقی
  روح الله عباس خانی صفحه 36
 • کنسرتو
  صفحه 38
 • بعد از ظهر یک فون
  همایون نوراحمر ترجمه: همایون نوراحمر صفحه 41
 • گریخته از نظام و...
  محمدرضا فرزاد ترجمه: محمدرضا فرزاد صفحه 42
 • عصر موسیقی سیاه: جز, بلوز و...
  خ. کرباسی، ن. نیک اندام صفحه 44
 • موسیقی بدون اسپانسر
  نیلوفر رستمی صفحه 49
 • راهی آهنگین به آسمان فطرت
  آیت الله محمدعلی تسخیری صفحه 50
 • عصر غنا
  اکبر ایرانی صفحه 54
 • بررسی موسیقی غنایی...
  آیت الله محمدابراهیم جناتی صفحه 56
 • آشنایی با رسالات موسیقی
  ح.م. صدیق صفحه 58
 • یاد استاد: جعفر بردک نیا
  صفحه 60
 • و... عباس مدینه ای
  صفحات 61-62
 • عشق این چوب های خوشخوان / گفت و گو با ع. م. عظیمی
  صفحه 64
 • نگاهی به ساختمان دف
  زکریا یوسفی صفحه 69
 • نغمه های عصر عاشورا
  صفحه 71
 • نامه ها
  صفحه 72
 • تسلیت ها و...
  صفحه 80