فهرست مطالب

انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی ایران - پیاپی 34 (بهار 1389)
 • پیاپی 34 (بهار 1389)
 • 56 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1389/04/05
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سرمقاله
  علی نقیب صفحه 2
 • اخبار انجمن
  مجتبی سلیمی نژاد صفحه 4
 • بررسی اثرات تداخل انواع بیلدرها در اندازه گیری سدیم ترپیلی فسفات به روش pH متری (استاندارد ملی 4-3675)
  مهدی فراهانی، اصغر خلخالی صفحه 14
 • طرح توجیهی چیست؟
  صفحه 24
 • طرح اصلاح یارانه ها و گمانه هایی برای صنعت ایران
  صفحه 28
 • تاثیر بهره وری بر ارتقا و بازدهی عملیات
  دکتر فریدون رهنمای رودپشتی، مهندس رامین رضایی صفحه 34
 • مدیریت دانش در کسب و کارهای الکترونیکی و مدیریت روابط مشتری
  صفحه 38
 • بررسی اثر افزایندگی گرانروی مواد فعال سطحی غیر یونی در حضور مواد فعال سطحی آنیونی و الکترولیت
  عباس بنائی، محمد کریمی، محمدهادی ریاضی صفحه 44
 • ناخن
  صفحه 49
 • لنز
  صفحه 54
 • در باره فصلنامه
  صفحه 56