فهرست مطالب

تشخیص آزمایشگاهی - پیاپی 26 (خرداد و تیر 1382)
 • پیاپی 26 (خرداد و تیر 1382)
 • 88 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/03/17
 • تعداد عناوین: 13
|
 • شناسنامه
  صفحه 1
 • سخن مدیرمسئول
  صفحه 2
 • نقش کلسترول و حامل های لیپوپروتئینی آن در ایجاد عوارض قلبی عروقی
  دکتر رضا نفیسی صفحه 4
 • کلامیدیا نومونیه و آترواسکلروزیس
  جواد واعظ، دکتر عظیم اکبرزاده، دکتر داریوش نوروزیان، بهرخ فرهمند، علی فرهنگی صفحه 11
 • تره پونما پالیدوم
  محسن گرامی شعار، پیام بهزادی، الهام بهزادی صفحه 17
 • عفونت های استافیلوکوک اپیدرمیدیس
  حمیدرضا هنرمند صفحه 23
 • روش های جامع تشخیص آزمایشگاهی تریکوموناس واژینالیس
  مجتبی تاران صفحه 33
 • استریل کننده های گازی اکسید کننده
  سعید ریوندی صفحه 37
 • مصاحبه با آقای دکتر فاطمی
  صفحه 41
 • گزارش و اخبار علمی
  مریم بشرا صفحه 44
 • تازه های آزمایشگاهی
  شهرزاد زمانی صفحه 48
 • اخبار آزمایشگاهی
  دکتر محمدجواد غروی صفحه 53
 • جدول نتیجه ارزیابی اقلام آزمایشگاهی (آزمایشگاه رفرانس)
  صفحه 57