فهرست مطالب

 • سال یک هزار و سیصد و هشتاد و ششم شماره 4 (زمستان 1386)
 • تاریخ انتشار: 1386/10/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بررسی میزان مهاجرت ترکیب سمی بیسفنول A دی گلایسیدیل اتر (BADGE) و برخی از مشتقات آن به درون محصولات غذایی کنسرو شده
  مریم میزانی، عباس گرامی، مرتضی شهرستانی، سید علیرضا حاج سید جوادی، فرزین شفق صفحه 1
 • بررسی اثر فرآیند تصفه بر ویژگی های کیفی تالواولئین
  پیمانه قاسمی افشار، مهرداد قوامی، مریم قراچورلو، پرویز آبرومند آذر، امیرحسین الهامی راد صفحه 2
 • تاثیر نگهداری کشت ماست در درجه حرارت های پائین بربقاء و فعالیت لاکتوباسیلوس بلگاریکوس و استرپتوکوکوس ترموفیلوس به عنوان باکتری های آغازگر
  پریناز طاهری، محمدرضا احسانی، فرخ درویش صفحه 3
 • بررسی میزان ژلاتینه شدن نشاسته در نان بربری توسط دستگاه DSC
  آرزو عرفانیان، سیدمهدی سیدین اردبیلی، محمدحسین عزیزی صفحه 4
 • مقایسه کمی و کیفی الگوی اسیدهای آمینه در روش های مختلف تولید پنیرهای رژیمی
  سیدعلی یاسینی اردکانی، سید حسن فاطمی صفحه 5
 • بررسی وضعیت کیفی کره های گیاهی تولید داخل کشور از نظر میزان ایزومر ترانس
  سید ابراهیم حسینی، بابک غیاثی طرزی، پرویز بشیری صفحه 6
 • مقایسه اثر روغن کنجد با لسیتین بر یادگیری فضایی موش صحرایی جوان و پیر
  منیره شفاهی، احمدعلی معاضدی، رحیم چینی پرداز صفحه 7
 • طراحی الگوی خصوصی سازی اداره امور بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی
  امیراشکان نصیری پور، خلیل علی محمدزاده، شهزاد آردن، پوران رئیسی صفحه 8