فهرست مطالب

چاپ و تبلیغات - پیاپی 2 (مرداد 1388)
 • پیاپی 2 (مرداد 1388)
 • 56 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/05/20
 • تعداد عناوین: 23
|
 • در آغاز کلام
  سیدمجید غضنفری صفحه 2
 • تبلیغات در نقطه خرید
  صفحه 4
 • این آرم های آشنا
  صفحه 6
 • تبلیغات در آینه تاریخ
  صفحه 8
 • درباره کتاب الکترونیکی
  صفحه 12
 • خلاقیت در مدیریت
  صفحه 14
 • از چه کسانی آگهی بگیریم؟
  صفحه 17
 • اطلاع رسانی در شهر
  صفحه 18
 • بخش بندی بازار
  صفحه 20
 • راهی برای پس انداز
  صفحه 22
 • هفت اصل در گرافیک داخلی
  صفحه 23
 • نگاهی بر مبنای رسانه چاپ
  صفحه 24
 • ایجاد جذابیت در تبلیغات
  صفحه 28
 • رازهایی از بازاریابی وابسته
  صفحه 29
 • کسب و کارتان چه رنگی است؟
  صفحه 33
 • سه بعدی های دیجیتال
  صفحه 34
 • واژه نامه
  صفحه 37
 • انواع آگهی در روزنامه ها
  صفحه 38
 • نامی برای جاودانگی
  صفحه 40
 • کشک از نوع افست
  مهدی پزشکی صفحه 44
 • fAIRS IN THE WORD
  صفحه 48
 • پیش بینی رفتار خریداران
  صفحه 50
 • اخبار چاپ و تبلیغات
  صفحه 52