فهرست مطالب

چاپ و تبلیغات - پیاپی 1 (تیر 1388)
 • پیاپی 1 (تیر 1388)
 • 52 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/04/20
 • تعداد عناوین: 22
|
 • در آغاز کلام
  صفحه 2
 • تبلیغات در آینه تاریخ
  صفحه 4
 • هنر طراحی بسته بندی
  صفحه 7
 • همه نوایی هنر و چاپ
  صفحه 8
 • اشتباهات متداور در تبلیغات
  صفحه 10
 • مدیریت کارآمد
  صفحه 12
 • لیبل سخنگو
  صفحه 14
 • سهم ما از گرافیک تجاری
  صفحه 15
 • سه بعدی های دیجیتال
  صفحه 16
 • واژه نامه چاپ
  صفحه 19
 • ویژگی های یک آگهی تبلیغاتی
  صفحه 20
 • طراحی رسانه در عصر تبلیغات
  صفحه 22
 • باز هم این PDF دوست داشتنی
  صفحه 24
 • هوش عاطفی، رمز موفقیت
  صفحه 28
 • بازگشت بسته بندی کاغذی
  صفحه 30
 • کاغذ طلا صفت
  صفحه 32
 • فناوری پیش از پرواز
  صفحه 34
 • بسته بدی از نوع فلکسو
  صفحه 36
 • رازهایی از بازاریابی وابسته
  صفحه 38
 • مبانی رسانه چاپ
  صفحه 41
 • اخبار چاپ و تبلیغات
  صفحه 48