فهرست مطالب

جامعه پزشکی تهران - پیاپی 87 (زمستان 1388)
 • پیاپی 87 (زمستان 1388)
 • 80 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1389/05/10
 • تعداد عناوین: 19
|
 • سخنی با همکاران
 • شوراهای حل اختلاف و آزمونی دیگر
  صفحه 2
 • اخبار پزشکی
 • اخبار
  صفحه 2
 • مصوبات و رویدادها
 • در دهمین جلسه هیات مدیره تهران بزرگ و با حضور روسای برخی بیمارستان های دولتی بررسی شد / باید ها و نبایده ای اداره هیات امنایی بیمارستان ها
  صفحه 3
 • در یازدهمین جلسه هیات مدیره مطرح شد: چالش های پیش روز طرح هدفمند شدن یارانه ها
  صفحه 7
 • در دوازدهمین جلسه هیات مدیره بررسی شد / تعرفه های سال بعد، اما و اگره ا
  صفحه 11
 • در روزهای پایانی سال 88 صورت گرفت / افتتاح شورای حل اختلاف پزشکی تهران
  صفحه 15
 • در دومین جلسه شورای هماهنگی استان تهران مطرح شد / قانون مجازات های جایگزین در حال نه ایی شدن است
  صفحه 18
 • وزیر رفاه در اولین همایش روسای سازمان های نظام پزشکی سراسر کشور / همه به ارتقا سلامت جامعه فکر می کنیم
  صفحه 21
 • در دومین مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی تاکید شد / عبور از چالش ها با همدلی بیشتر اعضا
  صفحه 27
 • خلاصه فعالیت های هیات مدیره نظام پزشکی تهران در سال 88 / تثبیت مواضع، گسترش فعالیت ها
  صفحه 29
 • وزیر بهداشت در بیست و چهارمین گردهمایی معاونان غذا و دارو دانشگاه های سراسر کشور / هدفمند شدن یارانه ها تولید داروی داخلی را افزایش می دهد
  صفحه 36
 • در نهمین همایش علمی - کاربردی پزشکان عمومی مطرح شد / سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی 6/5 درصد است
  صفحه 39
 • دکتر صدر در همایش نظام پرستاری، ارتقاء بهره وری، بررسی فرصت ها و چالش ها / 100 هزار پرستار در کشور کم داریم
  صفحه 42
 • در سمینار سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن مورد تاکید قرار گرفت / مصرف شیر و فرآورده های لبنی در کشور بسیار پایین است
  صفحه 44
 • در جلسه روسای بیمارستان های خصوصی مطرح شد / از بیمارستان های خصوصی هیچ حمایتی نمی شود
  صفحه 46
 • تعرفه های درمانی بخش خصوصی در سال 89
  صفحه 52
 • اخبار پزشکی
 • اخبار
  صفحه 52
 • دانش پزشکی
 • مرثیه ای برای آزمون دستیاری
  بهنوش ناصرپور صفحه 69
 • اطلاعیه ها
  صفحه 77