فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی گیلان - پیاپی 39-40 (زمستان 1380)

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان
پیاپی 39-40 (زمستان 1380)

 • 130 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1380/12/20
 • تعداد عناوین: 20
|
 • دانشکده پزشکی گیلان در آینه آمار نگاهی به کتاب بانک اطلاعات و رتبه بندی دانشکده های پزشکی ایران
  دکتر عبدالرسول سبحانی* صفحه 0
 • محمدتقی یاسمی، کتایون رازجویان صفحات 1-7

  قطع شیردهی مادران پس از بارداری‌، خصوصا در شش ماه اول پس از زایمان‌، می‌تواند اثرات سویی بر روی سلامت جسمی و روانی مادر و کودک و همچنین رابطه بین آن دو بجا گذارد . علیرغم شیوع تقریبا بالای انواع اختلالات روانپزشکی در مادران پس از زایمان‌، تا کنون شواهد مستقیمی دال بر رابطه بین این اختلالات با قطع شیردهی در مادران ارایه نشده است . در این تحقیق تلاش شده است که به این سوالات پاسخ داده شود : آیا تفاوتی بین میانگین سلامت روانی عمومی ، افسردگی و اضطراب مادرانی که شیردهی خود را قطع نموده و یا از شیر کمکی استفاده کرده اند با مادرانی که منحصرا از شیر خود استفاده می کنند، وجود دارد یا خیر؟ در این راستا در یک مطالعه مقطعی ، بمدت 6 ماه از 300 مادری که در شش ماه اول پس از زایمان خود قرار داشته و واجد شرایط بوده اند ، تست سنجش سلامت عمومی (28-GHQ) ، تست افسردگی بک (BDI) و تست اضطراب (STAI) به عمل آمد و از روش های آماری ANOVA یک طرفه‌، t - Test و کروسکال والیس برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. از نتایج اینگونه استنباط شده است که تفاوت های معنی داری در میانگین اختلال روانی عمومی (02/0=P) و اضطراب (001/0>P) بین مادران با قطع شیردهی و شیردهی مخلوط با گروه شیردهی انحصاری وجود دارد . معهذا این تفاوت برای افسردگی معنی دار نبوده است (18/0=P) . انجام یک مطالعه طولی جهت بررسی رابطه علت و معلولی سلامت روانی و ادامه شیردهی پیشنهاد می‌شود.

  کلیدواژگان: اختلالات روانی، اضطراب، افسردگی، تغذیه با شیر مادر
 • فریدون عزیزی، ربابه شیخ الاسلام، مهدی هدایتی، پروین میرمیران، جمشید بهلکه، سیدمسعود کیمیاگر، حسین دلشاد صفحات 8-15

  کمبود ید و اختلالات ناشی از آن بزرگترین و مهمترین مشکل بهداشتی - تغذیه ای در تمام دنیا محسوب می شود. این اختلالات در ایران نیز شناخته شده و برنامه کنترل و پیشگیری از بروز این اختلالات از جمله تولید و توزیع نمک یددار از سال 1368 به مرحله اجراء در امده است. به منظور پایش برنامه کشوری مبارزه با کمبود ید در سال 1357، این بررسی در دانش آموزان 8 تا 10 ساله استان گیلان انجام شد. طی یک بررسی توصیفی - مقطعی از طریق نمونه گیری تصادفی تعداد 1350 دانش آموز به تعداد مساوی دختر و پسر) از نظر شیوع گواتر از طریق معاینه بالینی، اندازه گیری T3 و T4 و TSH سرم به روش رادیوایمیونواسی و جذب T3 رزین نمونه ادرار برای اندازه گیری بد ادرار به روش هضم مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین T3 T4, TSH، سرم به ترتیب: µIU/m15/1+2و‌ ng/d171 ± 151 و‌ µg/d1 7/1 ± 10 بود. تفاوتی بین آنها در دو جنس و بین دانش آموزان شهری و روستایی وجود نداشت. ‌3 نفر (2/0٪) T4 بالاتر از g/ dl µ 5/12 داشتند، TSH بالاتر از ml/lu µ5 سه در یک نفر مشاهده شد.میانه دفع ادراری بد در جمعیت مورد مطالعه dl/g µ 23 بوده که در 94٪ موارد بیشتر از dl/ g µ 10 بود. ید ادرار کمتر از g /dl µ 5 سه در 3٪ موارد وجود داشت. درصد کلی کواتر در استان 72٪ بوده (دختران 72٪ پسران 72%) یافته های این بررسی نشان میدهد که 7 سال پس از شروع یدرسانی و 2 سال پس از آنکه بیش از نیمی از جمعیت استان از نمک یددار استفاده کرده اند، بد ادرار در گروه سنی 8 تا 10 ساله استان در مقایسه با بررسی های قبلی افزایش نشان داده و به حد مطلوب سازمان جهانی بهداشت رسیده است. اما با توجه به اینکه هنوز 72٪ از جمعیت مورد مطالعه مبتلا به گواتر هستند، این استان در سال 1375 از نظر گواتر هیپر آندمیک محسوب می‌شود.

  کلیدواژگان: ادرار، گواتر، ید
 • محمدجعفر مدبرنیا، عبدالرسول سبحانی، علی نصیری راد، سعید کیاکجوری صفحات 16-21

  بیماری افسردگی چهارمین مشکل فراگیر بهداشتی اعلام شده از طرف سازمان بهداشت جهانی است . شدت ناتوان کنندگی آن قابل مقایسه با هشت بیماری عمده طبی مزمن می باشد. پی آمد وجود این بیماری در مبتلایان به سکته قلبی، وخیم تر شدن حالت جسمی و روحی آنهاست . هدف این پژوهش تعیین شیوع افسردگی در مبتلایان به سکته قلبی بود. این مطالعه مقطعی و آزمودنیهای آن را همه 234بیمار مبتلا به سکته قلبی که طی سه ماه از اسفند 79 لغایت اردیبهشت 80 در بیمارستان حشمت رشت بستری بودند، شامل می شدند. با استفاده از پرسشنامه افسردگی بک ، بیمارانی که بیش از ده امتیاز کسب می کردند از نظر انواع افسردگی مورد ارزیابی بالینی بابهره گیری از DSM - IV قرار گرفتند و متغیرهای جنس وسن ، شغل ، محل زندگی ، تحصیلات و وضعیت تاهل نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss آزمون آماری خی دو انجام شد.‌از 234بیمار مبتلا به سکته قلبی 137 نفر (5/58%) مذکر و 97 نفر (5/41 ٪‌) مونث بودند و 123نفر (6 /52%) آنها‌، افسردگی داشتند. در میان مبتلایان به افسردگی ، افسردگی اساسی با تعداد 51 نفر (21/8 ٪) بیشترین فراوانی رابخود اختصاص داده بود. پس از آن به ترتیب افسردگی جزیی‌، کج خلقی‌، افسردگی زود گذر عود کننده قرار داشتند . از میان عوامل زمینه ای ، ارتباط س ن ، جنس ، محل س کونت و وضعیت تاهل با افسردگی معنی دار نبود ولی در مورد شغل و میزان تحصیلات این ارتباط معنی دار بود(05/0>p). نتایج این مطالعه نشان داد که افسردگی در مبتلایان به سکته قلبی بستری در بیمارستان شایع بوده لازمست به موقع شناخته و درمان شود.

  کلیدواژگان: افسردگی، سکته قلبی
 • منصور بلالایی صومعه سرایی صفحات 22-29

  عصب سیاتیک که عصب دهی قسمت اعظم اندام تحتانی را به عهده دارد، در قسمتهای مختلف مسیر خود می‌تواند دچار آسیب شود. از محلهای شایع آسیب این عصب ناحیه سرینی می‌باشد که می‌تواند به عللی مانند شکستگی و در رفتگی های لگن و ران، متعاقب آرتروپلاستی هیپ و تزریقات داخلی سرینی روی دهد. ‌در چند سال اخیر به دفعات شاهد صدمه به عصب سیاتیک به وسیله تزریق داخل سرینی دیکلوفناک بوده ایم که گاهی باعث ایجاد عوارض وخیم و مشکلات قانونی فراوانی گردیده است. این مطالعه با هدف دستیابی به اطلاعاتی که ممکن است به شناخت و احتمالا پیش گیری از این مشکلات کمک کنند، انجام شده است. در مطالعه حاضر که بصورت گذشته نگر جمع آوری شده، تعداد 11 مورد از این بیماران را در طی یک دوره 4 ساله مورد بررسی بالینی و الکترودیاگنوستیک قرار داده ایم. تمام بیماران یک بار در طی ماه اول و اکثرا بطور مسلسل ، حتی تا 2 سال بعد از ضایعه مورد بررسی بالینی و الکترودیاگنوستیک شامل آزمایش سرعت هدایت عصبی (NCS) و الکترومیوگرافی (EMG) قرار گرفته اند. نکته مهم این است که افراد مبتلا کودک، مسن و یا مردان جوان لاغر بوده اند. از 11 بیمار مذکور، 8 بیمار (73٪) ضایعه کامل عصب پرونثال مشترک (Foot drop) داشته اند که در 4 مورد همراه با درجاتی از آسیب عصب تی بیال بوده است. در 3 مورد (27٪) نیز آسیب نا کامل (Partial) عصب پرونیال مشترک روی داده است. نکته قابل توجه این است که هیچ گاه عصب تی بیال به تنهایی در گیر نبوده و هرگز درگیری آن از نوع کامل نبوده است. پاتو فیزیولوژی آسیب در تمام موارد به صورت تخریب آکسونی بوده و به نظر می رسد پاتوژنز آن تحریک شیمیایی (نوریت توکسیک) می‌باشد. پیش آگهی در موارد آسیب کامل بسیار بد بوده و عملا هیچ گونه بهبودی مفیدی مشاهده نشده است. با توجه به نتایج حاصله، به نظر می‌رسد باید داروهای مناسبی را جایگزین دیکلوفناک تزریقی نمود. در صورت نیاز به استفاده از شکل تزریقی فعلی دیکلوفناک اجتناب از تزریق آن در افراد کمتر از 14 سال، بیماران مسن و افراد لاغر بویژه مردان، منطقی می‌نماید.

  کلیدواژگان: آسیب عصب سیاتیک، تزریق، دیکلوفناک
 • محمدحسین نویان اشرف صفحات 30-35

  پلی پپتید فعال کننده رگ (VIP) ترکیبی است که در سیستم‌های نوروترانسمیتری و مسیرهای عصبی مختلفی در مغز حضور دارد. نقش این ماده در اعمال فیزیولوژیک مختلفی چون تنظیم خواب و بیداری و ایجاد ریتم‌های زیست شناختی آشکار شده است. - در این پژوهش تاثیر تزریق دوز واحد یک آنتاگونیست صناعی برای VIP موسوم به Leu 174-CI-D-Phe/6، به صورت داخل بطن مغزی و در زمانهای سیر کادین مختلف، بر ریتم شبانه روزی استراحت و حرکت در موش صحرایی در شرایط Free run مورد آزمایش قرارگرفته است. نتایج این بررسی نشان داد که ساعت مغز در زمان مشخصی از فعالیت ریتمیک خود (CT6) به تزریق این ماده حساس است و این حساسیت را با تقدم فاز (Phase advance) در روزهای بعد از تزریق نشان می دهد در صورتیکه تزریق مشابه در زمانهای دیگر بر ریتم بیولوژیک استراحت و حرکت تاثیری نداشت. با توجه به نتایج آزمایش ما و بررسی های سایرین تاثیر پذیری ریتم های لوکوموتور از سیستم VIPergic آشکار می شود. با توجه به اینکه قبلا موثر بودن آنتاگونیست بکار رفته در این آزمایش برهومیوستاز خواب نیز آشکار شده است، و با در نظر گرفتن این نکته که گیرندگان درگیر در مورد این دو پدیده از نظر نوع و انتشار متفاوتند، بنابراین آنتاگونیست صناعی بکار گرفته شده برای رسپتورهای VIP اختصاصی نمی‌باشد.

  کلیدواژگان: پپتید روده ای فعال کننده رگ، خواب، نظم شبانه روزی
 • کامران شمخانی، منظر حسین اکبر، احسان الله صمدی، غفار حبیبی صفحات 36-41

  انفارکتوس حاد میوکارد اولین عامل مرگ در بسیاری از کشورهای دنیا است . طی چند دهه گذشته و بخصوص در دهه 1960 با تاسیس و راه اندازی بخش های مراقبت کرونری (Coronary care Unit: CCU) و در دهه 1960 با اتخاذ درمان ترمبولیتیک (Thrombolytic Therapy) و چند سال اخیر درمان تهاجمی و آنژیوپلاستی(Primary Angioplasty) مرگ و میر ناشی از انفارکتوس حاد میوکارد کاهش چشمگیر یافته است و مهمتر از آن‌، با توجه و دقت بیشتر در شناسایی و کنترل هر چه بیشتر و بهتر عوامل خطر ابتلا به CAD ، طی سالهای گذشته سن ابتلا به AMI افزایش قابل ملاحظه داشته است. در این مطالعه توزیع سنی بیماران مبتلا به آنفارکتوس حاد میوکارد در فاصله یک دهه یعنی سال 1368 با سال 1378 در یک هزار بیمار که با تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد در بیمارستان دکتر حشمت رشت بستری بوده‌اند. براساس نتایج این مطالعه سن بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد در سال 1368 به طور میانگین 08/58 سال و در سال 1378 (98/ 59) سال بوده که نشان دهنده 9/1 سال افزایش در میانگین سنی بیماران در فاصله یک دهه است(015/0>P). افزایش آگاهی جامعه نسبت به اهمیت بیماری در سلب سلامتی و کاهش طول عمر انسان ، امکان دسترسی به خدمات تشخیصی، درمانی در بسیاری نقاط کشور و احتمالا بهبود رژیم های غذایی در بیماران مبتلا به افزایش چربیهای خون، پرفشاری خون ، دیابت قندی ، از جمله عوامل موثر در افزایش سن ابتلا به آنفارکتوس حاد میوکارد می‌باشد.

  کلیدواژگان: انفارکتوس میوکارد، سن
 • فرنوش فرضی، عبدالرسول سبحانی، احمد کشت کار صفحات 42-49

  ‌لرز پس از عمل مسئله شایعی است که مشکلات بسیاری را بدنبال دارد. از اینرو پیشگیری از آن بخصوص در بیماران مبتلا به بیماری ایسکمی قلبی و افراد مسن حایز اهمیت است. اتیولوژی لرز ناشناخته است گرچه تصور می شود هیپوترمی حین عمل یک علت آن باشد، علت احتمالی دیگر برای تب و لرز ثانویه، فعال شدن پاسخهای التهابی و آزاد شدن سیتوکینها بدنبال ترومای جراحی است. دگزامتازون تفاوت بین دمای پوست و دمای مرکزی را کاهش داده و پاسخهای التهابی را نیز کنترل می کند. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر دگزامتازون بر میزان بروز لرز پس از عمل جراحی بوده است. این مطالعه بصورت کارآزمایی بالینی و دوسویه کور بر روی 250 نفر از بیماران در محدوده سنی 60-20 سال (زن ومرد) و کلاس بیهوشی او 2 (IIوІ ASA class) انجام شد. بیماران قبل از جراحی الکتیوبصورت تصادفی به دو گروه دگزامتازون(kg / mg 25/0 دگزامتازون قبل از القاء بیهوشی) و گروه پلاسبو تقسیم شدند. تمام بیماران تحت مونیتورینگ استاندارد قرار گرفتند و نحوه اداره بیهوشی در همگی یکسان بود. در ریکاوری بروز لرز پس از عمل و دمای بدن بیماران بمدت یکساعت بررسی و ثبت شد. در مقایسه با پلاسبو، دگزامتازون میزان بروز لرز پس از عمل را کاهش داد (40% در مقایسه با 7/16٪) (001/0>P) . در نتیجه این مطالعه نشان داد که تجویز دگزامتازون قبل از القاء بیهوشی در کاهش بروز لرز پس از عمل جراحی در ریکاوری موثر است و این اثر به طول مدت عمل جراحی ارتباطی ندارد.

  کلیدواژگان: بیهوشی، دگزامتازون، عوارض پس از عمل جراحی، مراقبت های پیش از عمل جراحی
 • هما ضرایی، مریم کوشا، زهرا محتشم امیری، سید امیر کیانی صفحات 50-55

  نوجوانی از مهمترین مراحل رشد و تکامل انسان می‌باشد که ویژگیهای رشدی این مرحله می‌تواند زمینه ساز بروز انواع اختلالات رفتاری، بزهکاری و سوء مصرف مواد و بیماریهای روانی باشد. با توجه به افزایش تعداد نوجوانان و جوانان در ساختار جمعیتی ایران، شناخت سریع و برنامه ریزی مناسب برای کنترل این اختلالات، حایز اهمیت می باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی شیوع کلی آسیب شناسی روانی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر رشت در سال 1380 بود، که به این منظور، طی یک مطالعه مقطعی، 557 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهر رشت با استفاده از آزمون استاندارد SCL90R (Symptom Checklist 90 Rewised) و پرسشنامه‌ای شامل متغیرهای مورد لزوم، تحت ارزیابی قرار گرفتند و داده‌های پژوهش با استفاده از نرم افزار 6 EPI تجزیه و تحلیل شد. شیوع کلی آسیب شناسی روانی GSI در این مطالعه5/10٪ بود. فراوانی نسبی هر کدام از آسیب های روانی عبارت بودند از: افکار پارانوییدی (٪1/39)، حساسیت در روابط متقابل (6/17٪)، پرخاشگری (5/16٪)، افسردگی (2/16٪)، اضطراب (3/13٪)، وسواس و اجبار (8/11٪) روانپریشی (٪6/11)، شکایات جسمی (7/ 7٪)، ترس مرضی (2/3٪) اختلاف معنی‌دار آماری بین دو جنس در معیارهای: افکار پارانوییدی، حساسیت در روابط متقابل، پرخاشگری، افسردگی، اضطراب و وسواس و اجبار وجود داشت (05/0>P). همچنین ارتباط معنی دار آماری بین مصرف سیگار و آسیب پذیری نسبت به افکار پارانوییدی، پرخاشگری، وسواس واجبار و شکایات جسمانی وجود داشت (05/0>P). بین سن وافکار پارانوییدی و همچنین بین افزایش جمعیت خانواده و آسیب پذیری نسبت به پرخاشگری و ترس مرضی ارتباط معنی دار آماری وجود داشت (05/0 >P). ارتباط معنی دار آماری بین سطح تحصیلات مادر، وضعیت سرپرستی خانواده و میانگین معدل در سیبا موارد نه گانه آزمون مشاهده نشد. نتیجه اینکه، اگر چه شیوع آسیب شناسی روانی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر رشت در مطالعه ما، از میزان آن در سایر نقاط جهان کمتر است، بعلت اهمیت این موضوع، توصیه می شود توجه بیشتری به بهداشت روانی این نسل مبذول گردد.

  کلیدواژگان: دانش آموزان، روان آسیب شناختی
 • فریبرز منصورقناعتی، حسین فروتن، محمدصادق فلاح، افشین شفقی، اکرم پورشمس، نقی رمضانی، فرشید فرزانه، محمود یوسفی صفحات 56-64

  گزارشهای پراکنده‌ای مبنی بر آلودگی بیماران هموفیلی به ویروسهای هپاتیت A وB از نقاط مختلف کشور وجود دارد. این مطالعه جهت تعیین فراوانی آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت A و آنتی بادی ضد ویروس هپاتیت B واختلال تستهای عملکرد کبدی در بیماران هموفیلی استان گیلان انجام شد. این مطالعه بصورت مقطعی از بهمن 1377 لغایت اردیبهشت 1378 انجام گردید و بیماران مبتلا به هموفیلی ثبت شده در کانون هموفیلی استان گیلان از نظر وجود آنتی بادی ضد ویروس هپاتیت C Ab)-‌(anti HCV، آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت HBsAg) B) و تستهای عملکرد کبدی مورد بررسی قرار گرفتند. شناسایی آنتی بادی ضد ویروس هپاتیت C به روش(Radio immunoblot assay) RIBA - II و آنتی ژن سطحی ویروس به روش Elisa (Enzyme Linked Immunosorbant Assay) انجام شد. یکصدویک بیمار وارد مطالعه شدند. بیماران دارای میانگین سنی7/19 سال (دامنه : 3 تا 71 سال) بودند و 100 نفر از آنها مرد و یک نفر زن بود. 29 نفر از بیماران (7/28 درصد) دارای سطح سرمی آلانین آمینوترانسفراز(ALT) بالاتر از حد طبیعی بودند . در سرم 27 بیمار (7/26 درصد) آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت(B (HBsAg شناسایی شد. آنتی بادی ضد ویروس هپاتیت C در سرم 72 نفر (‌3/‌71 درصد) وجود داشت. در این مطالعه رابطه معنی‌داری بین مثبت شدن آنتی بادی ضد ویروس هپاتیت C و مدت زمان دریافت فاکتور انعقادی تا سال 1376 وجود داشت (01/0=P) ولی مثبت شدن آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت B و سطح افزایش یافته آلانین آمینوترانسفراز بامدت دریافت فاکتور انعقادی رابطه معنی داری نداشت. میزان فعالیت فاکتور انعقادی و مثبت شدن از نظر آنتی بادی ضد ویروس هپاتیت‌ C (001/0 > P) و آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت B با یکدیگر ارتباط معنی داری داشتند (04/0>P). فراوانی نسبی مثبت شدن آنتی بادی ضد ویروس هپاتیت C در دریافت کنندگان توام فاکتور VIII لنوفیلیزه و کرایوپرسیپیتیت بیش از دریافت کنندگان فاکتور VIII لنوفیلیزه به تنهایی و در دریافت کنندگان توام فاکتور IX و(Fresh Frozen Plasma) FFP بیش از دریافت کنندگان FFP به تنهایی بود (1/0>P). فراوانی آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت B در این مطالعه بیش از حد انتظار بود لذاواکسیناسیون برعلیه هپاتیت B در بیماران هموفیلی در بدو تشخیص توصیه می شود. ولی فراوانی سطح افزایش یافته آنزیم آلانین آمینوترانسفراز در این مطالعه کمتر از مطالعات مشابه بود. با توجه به اینکه فراوانی anti HCV - Ab در حد مطالعات مشابه بود و با توجه به رشد آهسته ویروس هپاتیت C و احتمال زیاد مزمن شدن، شناسایی و درمان این افراد توصیه می شود.

  کلیدواژگان: آمینوترانسفراز آلانین، پادتن های هپاتیت C، پادگن های سطحی هپاتیت B، هموفیلی
 • بهناز صدیقی، سیدبابک مجاورعقیلی صفحات 65-71

  تغییرات نوار قلبی (ECG) در 90٪ بیماران که به دلیل آنوریسم مغزی دچار خونریزی زیر عنکبوتیه (SAH) می شوند ایجاد می‌شود . در بین شرایین مغز، شریان قدامی مغز شایعترین محل آنوریسم را تشکیل می‌دهد و از طرفی محلهایی که مراکز کنترل خودکار قلب را به عهده دارند عمدتا توسط این شریان خونرسانی می‌شوند . بنابراین چنین به نظر می‌رسد که محل آنوریسم در تغییرات ECG موثر باشد که به این مهم در منابع علمی موجود اشاره‌ای نشده است . این مطالعه آینده نگر مقطعی بر روی بیماران مبتلا به آنوریسم مغزی که دچار SAH شده و با آنژیوگرافی محل آنوریسم آنها مشخص شده است به مدت 5 سال در طی سالهای 1379- 1374 برروی 94 بیمار صورت گرفته است . نوار قلبی بیماران در دو نوبت روز اول مراجعه و هنگام ترخیص (هفته سوم پس از بستری) گرفته شده و مورد بررسی قرار گرفته است. 94 بیمار مورد مطالعه دارای میانگین سنی7/52 سال بودند که 54 بیمار مرد و 40 بیمار زن بودند. در مواردیکه آنوریسم در آنژیو گرافی مغزی دیده شده است فراوانی تغییرات نوار قلب بیشتر بود(0001/0>P) در آنوریسمهای شریان مغزی قدامی تغییرات نوار قلب بیشتر است (001/0>P) تغییرات Q - TC در روز اول در 46 مورد بصورت افزایش فاصله Q - TC و در روز ترخیص در 14 مورد دیده شده است که این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار است (001/0>P) تغییرات قطعه ST بصورت بالارفتن از خط ایزو الکتریک در 24 مورد در روز اول و در دو مورد در روز ترخیص وجود داشته است که این تفاوت از لحاظ آماری معنی‌دار است (001/0>P) تغییرات موج T به شکل موج T بلند یا شدیدا معکوس در 37 مورد در روز اول و 11 مورد در روز ترخیص دیده شد که این تفاوت از لحاظ آماری معنی‌دار است.(001/0>P) بنابراین توجه به نوار قلبی بیماران مبتلا به SAH می‌تواند در تصمیمات درمانی اتخاذ شده بصورت غیر مستقیم دخالت داده شود .

  کلیدواژگان: آنوریسم، الکتروکاردیوگرافی، خونریزی زیر عنکبوتیه، شریان مغزی قدامی
 • نادر اسماعیل پور، رویا شکوفه صفحات 72-77

  پیشگیری از زایمان زودرس از مسایل مهم طب زنان و مامایی و نوزادان است. این مطالعه به منظور مقایسه اثر سولفات منیزیوم (تزریقی) و دارونما در پیشگیری از زایمان زودرس انجام شده است. در یک کارآزمایی بالینی در گروه درمان 13 زن و در گروه شاهد 19 زن واجد شرایط شرکت داشتند. گروه درمان سولفات منیزیوم (طبق پروتوکل) و گروه شاهد فقط سرم رینگر یا 3/2 دکستروز و یک سوم سالین دریافت داشتند و نتیجه برحسب تاخیر زایمان تا 24 و 48 ساعت و تا 7 شبانه روز اندازه گیری شد. تاخیر زایمان تا 24 ساعت در گروه درمانی اندکی بیش از گروه شاهد و پس از 48 ساعت و 7 شبانه روز در گروه شاهد اندکی بیش از گروه درمان بود؛ ولی در هیچکدام از این موارد تفاوت معنی دار نبود. این مطالعه نشان داد که تجویز سولفات منیزیوم در کاهش زایمان زودرس، پس از 24 ساعت و در 48 ساعت و 7 شبانه روز در پیشگیری از زایمان زودرس تفاوتی ندارند. پیشنهاد می‌شود کار آزمایی دیگری با تجویز سولفات منیزیوم همراه با یک آنتی بیوتیک انجام شود.

  کلیدواژگان: پارگی زودرس پرده های جنین، داروهای توکولیتیک، زایمان زودرس
 • رحمت الله بنان، سیدرحمان موسوی، علی رحمانی صفحات 79-82

  اوتیت مدیا همراه با افیوژن (OME) بیماری شایع کودکان قبل از سن مدرسه است بطوریکه بیش از 90٪ کودکان قبل از سن مدرسه حداقل یکبار به این بیماری مبتلا می شوند. %10 بیماران به OME علیرغم درمان بهبود نمی یابند و در گروه اوتیت مدیا با افیوژن مزمن (COME) قرار می‌گیرند. درمان پذیرفته شده این بیماران داشتن لوله تهویه (VT) در گوش است و در هنگام گذاشتن آن ترشحات گوش میانی ساکشن می شود. نویز حاصل از ساکشن می تواند سبب کاهش شنوایی حسی عصبی گردد. بعلاوه ترومای کانال گوش خارجی ایجاد خونریزی و محدود شدن دید جراح و طولانی شدن مدت جراحی نیز محتمل است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر ساکشن ترشحات گوش میانی قبل از گذاشتن VT بر شنوایی بیماران مبتلا به COME بوده است. این مطالعه به روش کار آزمایی بالینی دوسوکور روی پنجاه بیمار مبتلا به COME دوطرفه انجام شد. 50 بیمار که مبتلا به COME دو طرفه به همراه تیمپانو گرام تیپ B و کاهش شنوایی انتقالی بیشتر از 20 دسی بل در هر دو گوش بودند برای مطالعه انتخاب شدند و موارد COME یکطرفه و بیماران مبتلا به COME با تیمپانوگرام تیپ C از مطالعه حذف شدند. در گوش راست بیماران انتخاب شده پس از میرنیوتومی VT گذاشته شد و در گوش چپ بدنبال میر نگوتومی و ساکشن ترشحات گوش میانی VT قرار داده شد و بیماران در فواصل یک هفته‌، سه هفته و سه ماه بعد معاینه شدند و میزان بهبود شنوایی با انجام اودیومتری در هر معاینه بررسی شد. نتایج حاصله با آزمونهای کای دو و تی مورد آنالیز قرار گرفت. 46 گوش ساکشن شده (4/92٪) و 34 گوش ساکشن نشده (68٪) در پایان هفته اول بهبود شنوایی داشتند میزان بهبود شنوایی در دو گروه در پایان هفته سوم و ماه سوم 100٪ بود. نهایت اینکه میزان بهبود شنوایی بیماران مبتلا به COME با ساکشن ترشحات گوش میانی حین گذاشتن VT ارتباط نداشت.

  کلیدواژگان: التهاب گوش میانی همراه با ترشح، تهویه گوش میانی، تهویه های مکانیکی
 • رویا فرجی درخانه صفحات 83-88

  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر اینداکشن زایمانی با استفاده از سوند فولی در مقایسه با تزریق اکسی توکسین در موارد نامناسب بودن سرویکس می‌باشد در این مطالعه 60 زن حامله‌ای که اندیکاسیون تحریک زایمانی دارند و دارای جنینی با نمای ورتکس، کیسه آب سالم با 4 >Bishop Score بودند انتخاب شده و بطور تصادفی در 2 گروه قرار گرفتند : 1- گروه سوند فولی که در این گروه از سوند فولی شماره 18، که از سوراخ داخلی سرویکس عبور داده می‌شود استفاده شده و سپس با 30 سی سی آب مقطر پر می شد و با کشش مختصر به سطح داخلی ران متصل می شد. اینداکشن لیبر در این گروه بعد از خروج خودبخودی سوند فولی در صبح روز بعد شروع میشد. 2- گروه اینداکشن تنها با گروه کنترل، که در این گروه افراد در مرحله قبل از اینداکشن چیزی جهت مناسب سازی سرویکس دریافت نکرده بودند و با 10 واحد اکسی توسین در 1000 سی سی سرمرینگر اینداکشن جهت بیماران شروع میشد .تعداد سزارین ، تعداد دفعات اینداکشن ، تغییر در Bishop Score ، دیلاتاسیون سرویکس و فاصله شروع تحریک تا زمان زایمان در دو گروه با استفاده از آزمونهای آماری کای دو، فیشر، تی استیودنت و مان ویتنی مقایسه گردید. میزان سزارین در گروه مورد43 درصد و در گروه شاهد 63 درصد بود. میانگین تغییر Bishop Score در دو گروه به ترتیب 7/‌1±5 و 2/‌1±5/2 بود(001/0>P). بطور متوسط فاصله شروع تحریک تا زایمان به ترتیب 3/3 ± 6/8 و 2/3± 8/15 ساعت بود(001/0>P). دفعات اینداکشن ، در گروه مورد 2/‌0±1/1 و در گروه شاهد 2/‌0±5/1 بدون اختلاف معنی‌دار آماری بود. ‌با انجام این مطالعه مشاهده شد که استفاده از سوند فولی برای مناسب سازی دهانه رحم موجب موفقیت بیشتر در انجام زایمان طبیعی نسبت به گروه کنترل می‌شود.

  کلیدواژگان: آماده سازی دهانه رحم، القای زایمان، سوند گذاری
 • فرزانه ترکان، لاله حاکمی، نوشین عبدلی یزدی صفحات 89-95

  شرکت در ورزش امروزه در بین بانوان رشد چشمگیری داشته است. بنابراین صدمات وارده در آن که جزیی اجتناب ناپذیر از فعالیتهای ورزشی می باشد نیز افزایش پیدا کرده است. تعیین میزان بروز صدمات اهمیتی اساسی در برنامه های مراقبتهای لازمه دارد. در این مطالعه، 97 مورد صدمات وابسته به ورزش که در دومین دوره بازیهای بانوان کشورهای اسلامی اتفاق افتاده بود، مورد بررسی قرار گرفت. به کلیه مراجعین فرم هایی تخصیص داده شده بود که در آن سن، رشته ورزشی، ملیت، انتقال به واحد درمانی دیگر، زمان وقوع آسیب (تمرین یا مسابقه (اوایل، اواسط یا اواخر بازی) محل آناتومیک صدمه دیده، نوع آسیب، سابقه آسیب، درگیری با بازیکن دیگر، ترک بازی، گرم کردن و آمادگی جسمی توسط پزشک ثبت می گشت. سپس میزان بروز آسیب در ورزشهای تماسی و غیر تماسی بطور جداگانه محاسبه گشت. میزان بروز آسیب بر حسب نفرات شرکت کننده و بر حسب ساعات بازی محاسبه گشت. میزان بروز صدمات ورزشی در این دوره با نوع ورزش (تماسی و غیر تماسی) ارتباط داشت. (02/0 = P) میانگین سن آسیب دیدگان ورزشی 08/20 سال بود. بیشترین میزان آسیب در ورزشهای بدمینتون، هندبال و کاراته و کمترین آن در شطرنج، شنا و تیراندازی گزارش شده بیشترین میزان صدمات (7/56 درصد) در اندام تحتانی گزارش شده بود.8/94 درصد از موارد بافت نرم درگیر بود.4/47 درصد از موارد دچار کوفتگی، 4/14 درصد دچار زخم یا لاسراسیون بودند و بقیه موارد با درصد کمتری گزارش شده بود.5/81 درصد از موارد قبل از بازی بیشتر یا برابر 10 دقیقه گرم کردن، داشته‌اند و1/81 درصد از موارد بیشتر یا برابر 3 بار هفته × ساعت / هفته تمرین داشته اند. گروه ورزشهای تماسی با احتیاج و انتقال به بیمارستان (01/0 = ضریب فیشر) و سابقه آسیب قبلی (006/0 = P)، مچ پا در مقابل زانو (در مفاصل اندامهای تحتانی) (05/0= P) نیاز به ترک بازی (0001/0= P) و درگیری در حین صدمه (000/0 = P) ارتباط معنی داری داشت. شایعترین صدمات ورزشی صدمات بافت نرم بوده و بیشتر در اندام تحتانی اتفاق می افتد و صدمات ورزشی در ورزش های تماسی از فراوانی و شدت بیشتری برخوردارند.

  کلیدواژگان: آسیب های ورزشی، زنان، فعالیت بدنی، ورزش
 • بررسی حوادث زندگی در اقدام کنندگان به خودکشی
  سید محمدرسول خلخالی، مرتضی رهبر، رسول فردمسعود، آسیه جمادی صفحات 96-106

  حوادث استرس زای زندگی با فراوانی قابل توجهی در افرادی که اقدام به خودکشی کرده اند، قبل از اقدام به خودکشی دیده می شود. مطالعه حاضر به منظور بررسی حوادث زندگی قبل از اقدام به خودکشی ، در بخش فوریت های بیمارستان رازی رشت در تابستان 1380 ، برروی بیمارانی که بعلت اقدام به خودکشی به این مرکز آورده شده بودند انجام شد. برای رسیدن به این هدف 173 نفر از اقدام کنندگان به خودکشی توسط دو نفر از پزشکان عمومی آموزش دیده مردو زن ، مورد مصاحبه بالینی قرار گرفتند. روش گرد آوری داده ها پرسش نامه بود. یافته های پژوهش بیانگر آن بود که شایعترین حادثه زندگی قبل از اقدام به خودکشی مشکلات خانوادگی (1/76%) و بعد از آن به ترتیب مشکل در روابط بین فردی (25٪) بالاخص شکست در روابط عاشقانه ، مشکلات اقتصادی (1/19٪) ، مشکلات شغلی(1/12٪)، مرگ عزیزان(4%) و بیماری (4/3٪)، شکست تحصیلی (3/2٪) و درگیریهای قانونی (1/1٪) می باشد. ارتباط معنی دار آماری بین حوادث مرگ عزیزان (02/0 =p)، مشکلات اقتصادی (04/0=P)، مشکل در روابط بین فردی (01/0>P) با گروه سنی و مشکلات اقتصادی (001/0>p)، مشکلات شغلی (0001/0>p)، مشکلات در روابط بین فردی (02/0>p) با جنس و مرگ عزیزان (01/0>p با میزان تحصیلات و مشکلات شغلی (02/0 >p)، مشکل در روابط بین فردی (01/0>p) ، مشکلات خانوادگی (01/0>p) ، مشکلات تحصیلی (03/0>p) با وضعیت تاهل و مشکلات اقتصادی (01/0 >p) با محل زندگی بدست آمد. نتیجه نهایی اینکه حوادث زندگی قبل از اقدام به خود کشی در دو جنس ، گروه های سنی و افراد دارای میزان تحصیلات ، وضعیت تاهل و محل زندگی مختلف متفاوت است و ارتباط معنی داری بین آنها دیده می شود. شناخت و بررسی بیشتر این ارتباطات و بررسی الگوهای مختلف آن شاید بتواند در شناسایی گروه های پر خطر در مقابل حوادث زندگی و ارایه راهکارهای مناسب کاهش اقدام به خود کشی موثر باشد.

  کلیدواژگان: حوادث، خودکشی
 • غلام رضا مختاری، سیدعلاالدین عسگری صفحات 107-111

  یکی از روش های درمان اختلال نعوظ، بستن وریدی آلت (Penile vein ligation) PVL با استفاده از جراحی است. در این مطالعه 16 بیمار با اختلال نعوظ ناشی از اشکال عملی بسته شدن ورید کورپورا که تحت عمل جراحی PVL قرار گرفته بودند مورد بررسی قرار گرفتند. سن بیماران 28 تا 48 سال (متوسط 37 سال) و طول مدت ناتوانی از 24 تا 96 ماه (متوسط 60 ماه) بود. مدت زمان پیگیری بعد از عمل حداقل 3 ماه و حداکثر 60 ماه (متوسط 5/36 ماه) بود. از 16 بیمار عمل شده 11 نفر (7/68%) بهبود کامل یافتند و بدون استفاده از وسایل کمکی قادر به انجام مقاربت شدند. در 5 بیمار باقیمانده بطور موقت بهبود حاصل گردید که همگی کمتر از یک سال قادر به تماس جنسی بودند (یک نفر 8 ماه و مابقی کمتر از شش ماه). و یکی از آنها بعد از عمل با تزریق 20mg پاپاورین داخل کور پورا قادر به انجام نعوظ و انجام مقاربت بود. با توجه به نتایج بالا بنظر می رسد که حداقل زمان پیگیری لازم بعد از عمل جراحی برای بررسی نتایج نباید کمتر از یکسال باشد و بنظر می رسد که بستن ورید آلت در درمان بیماران دچار ناتوانی جنسی با نشت وریدی نسبتا موفقیت آمیز باشد.

  کلیدواژگان: آلت (مرد)، جراحی، ناتوانی جنسی در مرد
 • عطاالله اسدی لویه صفحات 112-118

  تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی (PONV) از عوارض شایع و ناخوشایندی است که برای پیشگیری و درمان آن از داروهای متعددی استفاده میشود. اخیرا استفاده از داروی لورازپام با اثرات احتمالی ضد استفراغ بعنوان پیش داروی بیهوشی جهت کاهش PONV در اطفال توصیه شده است. با توجه به ایمن بودن بنزودیازپین ها و در صورت داشتن اثر ضد استفراغ، این داروها احتمالا می توانند جایگزین داروهای ضد استفراغ رایج که عمدتا دارای عوارض اکسترا پیرامیدال و پسیکولوژیک می باشند گردند. در این مطالعه که یک کار آزمایی بالینی است اثر دو داروی دیازپام و میدازولام ودارونما (پلاسبو) در پیشگیری از بروز PON7 در 75 بیمار که بطور تصادفی در لیست عمل جراحی قرار گرفته و بصورت 3 گروه 25 نفری تقسیم شده بودند مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. در گروه اول میدازولام با دوز kg/mg 01/0 و برای گروه دوم دیازپام با دوز kg/mg 1/0 و در گروه سوم نرمال سالین به مقدار ml 2بعنوان پیش دارو و بصورت داخل وریدی استفاده شد. میزان بروز تهوع و استفراغ طی 24ساعت پس از عمل جراحی در گروه اول که میدازولام دریافت کرده بودند 20٪ و در گروه دوم که دیازپام دریافت کرده بودند 32٪ و در گروه سوم که پلاسبو را بعنوان پیش دارو دریافت کرده بودند 36٪ بود. نتایج طی آنالیز آماری با آزمون فیشر تفاوت معنی داری را در میزان PONV در سه گروه و در سطح 05/0 = α نشان نداد بعبارتی دو داوری میدازولام و دیازپام نه تنها اثرات ضد استفراغ نداشته بلکه از نظر میزان بروز PONV نیز با یکدیگر تفاوت قابل ملاحظه ای ندارند.

  کلیدواژگان: پیش داروی بیهوشی، تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی، دیازپام، ضد استفراغ، میدازولام
 • شهره سیام صفحات 119-126

  ‌سالخوردگی تجربه ای است که هر شخصی در زندگی با آن روبرو خواهد شد. پدیده تنهایی و انزوای اجتماعی سهم بسزایی در دشوار کردن دوران پیری دارد. لذا در این تحقیق سعی نمودیم وضعیت سالمندان ساکن در آسایشگاه معلولان و سالمندان گیلان بررسی نماییم. مطالعه به روش توصیفی ،مقطعی صورت گرفت و 170 نفر از سالمندان واجد شرایط آن آسایشگاه برای بررسی انتخاب شدند. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از پرسشنامه توام با مصاحبه و مراجعه به پرونده سالمندان بدست آمده است. خلاصه یافته ها و نتایج این بررسی نشان داد که: مردان سالمند از وضعیت نسبی بهتری در تمام زمینه ها، مانند میزان تحصیلات، وضعیت اشتغال و منبع درآمد برخوردار بودند همچنین پیرمردان بیش از پیرزنان با سایر سالمندان سازگار بودند. در مورد رابطه بین سالمندان ساکن در آسایشگاه سالمندان با بستگان و دوستان خود نتایج بررسی نشان داد که این ارتباطات بسیار معدود واندک بوده است. وسیله تفریح و سرگرمی مورد استفاده سالمندان مورد بررسی در آسایشگاه بطور کلی معدود بود. تفریح عمده آنان صحبت با یکدیگر و قدم زدن در حیاط آسایشگاه بود. ابتلا به انواع بیماریهای ریوی، گوارشی، اختلال شنوایی وبینایی، بیماری استخوانی و انواع معلولیتها در مردان مورد بررسی بیشتر بود در حالی که ابتلاء به بیماریهای قلبی و ناراحتی های روانی در زنان بیشتر به چشم می خورد. 44 / 71 درصد افراد مورد بررسی کاملا از زندگی کردن در آسایشگاه معلولان و سالمندان گیلان اظهار رضایت نمودند، البته میزان رضایت زنان بیشتر از مردان سالمند بود. سالمندان مورد بررسی مهمترین دلیل خودرا برای زندگی کردن در آسایشگاه نداشتن فرزند بیان نموده‌اند

  کلیدواژگان: پرستاری سالمندان، پیری
 • سید حسین مجتبایی صفحات 127-130
|
 • MT. Yasemi *, K. Razjooyan Pages 1-7

  Cessation of breastfeeding, especially in the first 6 months after delivery, could have negative effects on mental and physical health of infant and mother and their mutual relationships. Despite high prevalence of puerperal psychiatric disorders, evidence of correlation between mental disorders and interruption of breastfeeding isn't existent. In this research, it has been tried to find whether there are any significant differences in general mental health, depression and anxiety mean scores among mothers who stopped breastfeeding, or used supplementary feeding with continued exclusive breastfeeding .300 mothers who fulfilled the research requirements, were tested by General Health Questionnaire (GHQ 28), Beck Depression Inventory (BDI) and State Trait Anxiety Inventory (STAI). Data were analyzed using One-way ANOVA, t-Test and Kruskal Wallis. Results suggested that those who stopped breastfeeding and the supplementary feeders, had higher rates in general mental health (P=0.02) and anxiety (P<0.001), but not in depression (P=0.18). A longitudinal study is suggested to study the cause and effect relationship between mental health and continuation of breastfeeding .

  Keywords: Anxiety, Breast feeding, Depression, Mental disorder
 • F. Azizi *, R .Shaikholeslam, M .Hedayati, P .Mirmiran, J .Behlakeh, M. Kimiagar, H. Delshad Pages 8-15

  Iodine deficiency disorders (IDD) is a worldwide health problem. Many parts of the Islamic Republic of Iran had been known as areas of endemic goiter. IDD was accepted as a priority health problem in the country, and a national IDD council was formed in 1989, under the supervision of the Ministry of Health and Medical Education. One of the main strategies of National Council for IDD control was to provide at least 150 mg of iodine per day to the entire population through making available iodized salt. This study was performed to evaluate the national LDD council program in 1996, in rural and urban areas of Gilan. 1350 schoolchildren, aged 8 to 10 year, including 50% girls and 50% boy, were selected through random sampling. Grading of Goiter was performed according to WHOs classification. Serum T3, T4 and TSH were measured by RIA and uninary iodine by digestion method. The mean of serum T4, T3 and TSH were: 10±1.7 µg/dl, 151±71 ng/dl and 2.0±1.5 µlu/ml respectively. There were no differences between males and females and schoolchildren of rural or urban areas. 0.2% had serum T4 more than 12.5 µg/dl, one person had TSH more than 5 µlu/ml. The median iodine was 23 µg/dl in entire population, 94% had urinary iodine more than 10 µg/dl. Only 3% had urinary iodine less than 5µg/dl. Total prevalence of Goiter was 72% (72% in girls and 72% in boys). Based on the available data, seven years after distribution of iodized salt and 2 years after used iodized salt with more than 50% of population , urinary iodine of school children in Gillan is inadequate range. However regarding to prevalence of Goiter in 72% of our study group, Goiter is still hyper endemic in Gillan province.

  Keywords: Goiter, Iodine, Urine
 • MJ ..Modabernia *, A Sobhani, A. Nasiri rad, S. Kiakajoori Pages 16-21

  Depression is a common disorder and WHO has ranked fourth on the list of the most urgent health problems worldwide. Severity of disability resulted from depression is comparable with 8 major chronic disorders. The impact of depressive disorders on poor outcome of coronary artery disease appears equal or exceed than other well-known cardiovascular risk factors Our purpose was to ascertain prevalence of depressive disorders in post MI patients because of the important practical implication. This study was cross-sectional and included 234 post MI patients who were admitted since 20/2/2001 to 21/5/2001 in Heshmat Hospital in Rasht. Patients were requested to fill a questionnaire, if patient's score was more than 10, types of depression were evaluated with DSM-IV clinically. With consideration of other factors such as sex, age, occupation, residence, educational and marital status data were analysed with spss software and chi2 test . From 234 patients who filled this questionnaire, 137 (56.5%) were male and 97(41.5%) were female, 123(52.6%) had one type of depressive disorders that major depression was the most common (n=51,21.8%), followed by, dysrhythmia, minor depression and recurrent brief depressive disorder, respectively. Also, sex,age, residence and marital status were not significantly related to depression, but there was relation between occupation and educational status with depression (p< 0.05 ). We found that depression was common in post MI patients and require to be diagnosed and managed as soon as possible.

  Keywords: Depression, Heart Block
 • M. Balalaie * Pages 22-29

  Sciatic nerve which is responsible for innervation of major part of the lower limb, can be injured with various causes. One of the common sites of this nerve injury is gluteal region. This injury occurs following hip arthroplasty and other surgeries of the hip region, Fx - dislocation of the pelvis and femur, acute external compression of the nerve, intragluteal injections, and some other reasons In the recent years, we have seen several cases of Sciatic nerve injury following Diclofenac intragluteal injection. In the present study, we have reviewed 11 cases clinically and electrodignostically during a 4-year period. All of them has been examined within the first month after injection, and most of them has been tested serially during 2 next years. It should be noted that all of the patients were children, old persons or young thin men. 8 of 11 patients (73%) had complete lesion of common peroneal nerve (foot drop), accompanied by various degrees of Tibial nerve lesion in 4 cases. 3 patients (27%) had incomplete lesion of common peroneal nerve (CPN). Tibial nerve was never involved alone. Axnoal degeneration was the pathophysiology of lesion in all cases. It appears that chemical irritation (toxic neuritis) was the pathogenesis of the lesion. CPN was more involved than Tibial nerve because of its especial anatomic situation. Prognosis of complete lesion was poor and there was no functional recovery. With respect the results of this study, it is recommended to avoid Diclofenac injection in persons below 14 years old, old and thin persons.

  Keywords: Diclofenac, Injection, Sciatic Neuropathy
 • MH .Noian Ashraf * Pages 30-35

  Vasoactive Intestinal Polypeptide (VIP), has been found in different neurotransmitter systems and exists in various nerve tracts in the brain. Potential role of this peptide in physiological processes such as regulation of sleep and wakefulness, and biological rhythms has been confirmed in several reports. In the present research effects of intracerebroventricular (ICV) injection of a VIP antagonist, 4-CID- Phe6/leu 17, at different circadian time on rest-activity cycle of rats during free- run, has been investigated. Results of this study showed that brain clock in definite time of its endogenous rhythmic activity is sensitive to the antagonist and presents this sensivity through phase advance following ICV injection at CT 6. While injection of same drug at other circadian time and also injection of artificial cerebrospinal fluid has no effect on this rhythm. According to our experiment and considering the results of others, the sensitivity of locomotor, rhythms to VIP ergic system is revealed. In previous studies, effect of this antagonist on sleep homeostasis has also been demonstrated. Regarding difference in type and distribution of known VIP receptors in sleep homeostasis and biological rhythm of locomotor, activity, it is clear that above mentioned synthetic antagonist has no specificity for known VIP receptors.

  Keywords: Circadian Rhythm, Sleep, Vasoactive Intestind Peptide
 • K. Shamkhani *, Manzar, E. Samadi, Gh. Habibi Pages 36-41

  Acute myocardial infarction (AMI) is the leading cause of death in most countries. With the advent of modern coronary care units CCU during the last decades particularly since 1960, the thrombolytic therapy and interventional techniques including angioplasty; the mortality of AMI has decreased significantly. Moreover the vigilant approach towards diagnosis and control of risk factors have resulted increase in mean age of AMI cases. To evaluate the mean age of AMI occurrance in recent years (1999) and to compare it with the mean age of AMI ten years ago (1989) in Dr. Heshmat cardiovascular center of Rasht, we carried out this study on 1000 cases. Mean age of AMI in 1989 at our center was 58.08 years, while in 1999 this appeared as 59.98 years. An increase of 1.9years in mean age of AMI occurrance within 10 years period was statisticaly significant (P<0.0005). Results of this study suggest that, during one decade mean age of AMI incidence in Rasht (north of Iran) has increased. Finally, the results are suggestive of overall positive effects of health knowledge and practice in disease control. The probable improvement in dietary regimen of patients suffering from hyperlipidemia, hypertension and diabetes mellitus may include the factors increasing the age at the time of AMI occurrance.

  Keywords: Age, Myocardial Infarction
 • F .Farzi *, A. Sobhani, A. Keshtkar Pages 42-49

  Shivering after surgery is common and followed by many problems. Therefore prevention of shivering is important specially in elderly and Ischemic Heart Disease patients. The etiology of shivering is unknown, although is thought intraoperative hypothermia is a major causative factor. Another possible etiology is fever and chills secondary to activation of the inflammatory responses and release of Cytokinas by trauma of surgery. Dexamethasone decreases the gradient between core and skin temperature and modifies the inflammatory responses. The goal of this study was to determine the reduction of the incidence of postoperative shivering with Dexamethasone. This study was a clinical trial, randomized, double – blind and placebo-controlled that was done on 250 patients between 20-60 years old (female and male) and ASA class I and II. Patients scheduled for elective surgery were randomly assigned to receive either Dexamethasone 0.25 mg/kg or placebo before induction of anesthesia. All of patients received standard monitoring and the same anesthetic management. In the post anesthetic care unit (PACU) shivering and patient, temperature recorded for an hour. Compared with placebo, Dexamethasone decreased the incidence of shivering (40%vs 16.7%, P<0.001) In conclusion Dexamethasone is effective in decreasing the incidence of postoperative shivering. The effectiveness of Dexamethasone is independent of duration of surgery.

  Keywords: Anesthesia, Dexamethasone, Postoperative Complication, Preoperative Care
 • H .Zarrabi *, M. Koosha, Z. Mohtashame Amiri, SA. Kiani Pages 50-55

  Adolescence is an important period of human's growth and development. The developmental characteristic of this period can produce many behavioral problems, such as delinquencies, drug abuse and psychiatric problems. Regarding to this fact that young population is expanding rapidly in Iran, control of these problem seems important. Thus with the aim of detecting the prevalence of psychopathology in high school students in Rasht in 2001, we have done a study. A cross-sectional study was done in 557 high school student with SC190R (Symptom check list 90 revised)questionnaire and appended's. The results were evaluated with EPI6 soft ware that indicated prevelance of psychopathology as fallows: GSI 10.5%, paranoid- ideation 39.1%, interpersonal sensitivity 17.6% ,hostility 16.5%, depression 16.2%, anxiety 13.3%, obsessive-compulsive 11.8%, psychotism 11.6%, somatization 7.7% and phobia 3.2%. There was significant statistical difference between boys and girls paranoid ideation, interpersonal sensitivity, hostility, depression, anxiety, obsessive- compulsive (P<0.05). There was direct relation between smoking and paranoid ideation, somatization obsessive- compulsive and aggression. Also there was direct relation between age and paranoid ideation. There was direct relation between family member and aggression and phobia (p<0.05). There was no relation between subsebts of psychopathology and mothers educational level, family structure and students school average level. However, we found lower prevalence of psychopathology in our population than other published paper, much attention should be paied to mental health of adolescence.

  Keywords: psychopathology, Students
 • F .Mansour Ghanaei *, H. Foroutan, MS. Fallah, A. Shafaghi, A. Pourshams, N. Ramezani, F. Farzaneh, M. Yousefi Pages 56-64

  There are some reports about hepatitis B and C Virus infection in hemophiliacs in different part of our country. We studied Guilan Province hemophiliacs to determine the frequency of hepatitis B surface antigen (HbsAg), anti hepatitis C antibody and liver function test impairments. This study was done from Feb to Apr 1999 among hemophiliacs registered in Guilan Hemophilia Society. Patients were examined for anti hepatitis C antibody (Radio immunblot assay(RIBA-II)method), hepatitis B surface antigen (Enzyme linked Immunosorbant Assay (ELIZA)) and liver function tests. 101 patients included. Mean age was 19.7 years old (Range 3-71 years old), 100 patients were male and one female. 29 patients (28.7%) had increased serum level of Alanine Aminotransfrase (ALT). 27 patient (26.7%) were HbsAg positive and 72 patient(71.3%) were Anti HCV-Ab positive. Duration of clotting factor receiving until 1376(1996) had an association with positive Anti HCV-Ab(P=0.01) but not with positive HbsAg or increased ALT. Clotting factor activity had an association with positive Anti HCV-Ab(P<0.001) and positive HbsAg (P<0.04). Frequency of positive anti HCV-Ab in who had received leophilized Factor VIII and Cryoprecipitate Factor VIII or Factor IX and Fresh Frozen Plasma (FFP) was greater than who had received only leophilized factor VIII or FFP.(P<0.01). Frequency of HbsAg positive patients was more than what we expected. Vaccination against hepatitis B virus after diagnosis of hemophilia is advised. Although Anti HCV-Ab frequency was similar to other studies, frequency of increased ALT was less. Because of high chronicity of hepatitis C Virus, diagnose and treat Anti HCV positive patients is suggested.

  Keywords: Alanine Aminotransferase, Hemophilia, Hepatitis B Surface Antigen, Hepatitis C Antibodies
 • B. Sedighi *, SB. Mojavere Aghili Pages 65-71

  Some changes are present in ECG of about %90 of patients with subarachnoid hemorrhage (SAH) who are admitted due to cerebral aneurysm . The most common site of these lesions amoung the cerebral arteries is anterior cerebral arteries which supplies autonomic cardiovascular c. centers. It seems that the location of aneurysm is effective on variability of ECG manifestation and there is not refer to this important point in our refences. This prospective, cross-seetional study was done on 94 patients , presenting with SAH due to cerebal aneurysm which their angiographies detected the location of pathology during 1374-1379. ECG of these patients was taken two times, one on admission and other on discharge -after 3rd week of admission. The mean age of cases was 52.1 years old and this group was composed of 54 male and 40 females. In patients who have aneurysm based on brain angiographies, more ECG changes are present (P<0.001). The most changes of ECG were in the anterior cerebral artery aneurysms (P<0.001). Q-TC changes observed in 46 cases in form of prolonged Q-TC interval in admission and 14 cases at the time of discharging which these differences are statistically significant (P<0.001). ST changes observed in 24 cases at first day and 2 cases at the day of discharge which are statistically significant (P<0.001). T wave changes were observed as T tall or severe inverting in st cases on admission and 11 cases on the time of discharge which are statistically significant (P<0.001). Attention to ECG of nontraumatic SAH patients could have indirect role in management of this Patients

  Keywords: Aneurysm, Anterior Cerebral Artery, Electrocardiography, Subarchnoid Hemorrhage
 • N. Esmailpour *, R .Shokrieh Pages 72-77

  Preterm delivery is an important problem in gynecology and neonatology. To compare magnesium sulfat (Injection) and placebo effects in prevention of preterm delivery, in a Clinical trial, 13 women in treatment group and 19 women in control group were participated. Magnesium Sulfate (according to Protocol) and Ringer Solution or 2/3 Dextrose, 1/3 Salin Solution was given to treatment group and control group, respectively. delayed delivery as outcome in 24 hours, 48 hours, and 7 days later was measured. Delayed delivery in 24 hours in treatment group was slightly increased, but in 48 hours and 7 days follow up it was slightly increased in control group (Statistically). There was no difference between Magnesium Sulfate and Placebo perfusion in prevention of preterm delivery. Another trial with Magnesium sulfate +Antibiotic is suggested.

  Keywords: Fetal Membranes, Premature Rupture, Labor, Premature, Tocolytic Agents
 • R .Banan *, R. Mosavi, A .Rahmani Pages 79-82

  OME is a Common disease in children. over than 90% of children in preschool ages experienced this disease once at least. Despite medical therapy about 10% of the OME patients won't improved and these are the group of patients who referred to as chronic OME patients. Insertion of VT in TM is an accepted therapy for these patients and during surgery for insertion of VT, suctioning of middle ear effusion is done. This suctioning produces noise and this noise can produce SNHL. Further, during suctioning probable traumatization of external ear canal, developing hemorrhage in the canal, obscuring visual field of surgeon, and finally surgical time becoming too long are probably. This double blind clinical trial that included 50 patients with bilateral COME evaluated the effect of suctioning of middle ear effusion before VT insertion on hearing acuity of patients with COME. All selected patients had type B tympanogram and conductive hearing loss over 20db in both ears. The patient with unilateral COME and tympanogram of type C was omitted. In right ear after myringotomy and in left ear after myringotomy and suctioning of middle ears effusion VT was inserted and patients were followed up in one week, three weeks and three months after surgery and in each examination the degree of improvement of hearing was evaluated by mean of audiometery. The results of this trial analyzed by statistical chi-square and t.test. 46 suctioned ear(92.4%) and 34 unsuctioned ear(68%) developed hearing improvement at the end of the first week. Hearing improvement in the two groups at the end of third week and third month was 100%. Therefore, we concluded that the degree of hearing improvement in patients with COME doesn't correlates with middle ear effusion suctioning during surgery for inserting VT.

  Keywords: Middle Ear Ventilation, Otitis Media with Effusion, Ventilator's Mechanical
 • R. Faraji Darkhaneh * Pages 83-88

  The aim of this study was comparing the efficacy of induction of labor using balloon Foley catheter with conventional Oxytocin infusion method in cases of unfavorable cervix. 60 pregnant women that had an indication for induction of labor with a singleton vertex fetuses, intact membranes, and bishop score lower than 4 interred in this study and allocated in one of two induction methods randomly (30 women in each group). Method of induction was insertion of Foley catheter no. 18 with a 30 ml balloon (Badex Foley Catheter) in Case group. Inductions were done by Oxytocine drip in control group. Cesarean rate, number of induction tries, Bishop Score change, dilatation of cervix, and the induction to delivery interval were assessed and compared in two groups with Chi square, Fisher exacted, T-Student, and Mann- Whitney tests. Cesarean rate were 43% and 63% in case and control groups respectively. The mean of Bishop Score change in two groups were 5±1.7 and 2.5±1.2 respectively (P<0.01). The means of induction to delivery interval were 8.6±3.3 hours and 15.8±3.2 hours respectively without statistical significant difference. The Foely catheter is a superior method for cervix ripening and labor induction of unfavorable cervixes compared with conventional Oxytocin infusion method.

  Keywords: Catherization, Cervical Ripening, Labor, Induced
 • F .Torkan *, L. Hakemi, N .Abdoly Yazdi Pages 89-95

  Nowadays participation in sports has increased among women thus, sport injuries which makes an inevitable part of it has increased too. Determination of sports injuries incidence has a critical importance in care programs. In this study 97 cases of sports injuries occurred during the Second Islamic Countries women's sports games were evaluated. For each case referee a special form was filled out by the physician. This form included these parameters: age, field of sport, nationality, transportation to hospital , timing of the accident (training or competition, first, middle or last part of the play), anatomic location of the injury kind of injury, history of previous injury, involvement of another player in occurring , leaving the game , warming up and physical fitness (weekly training). Then incidence of injury was calculated in contact and non contact sports separately. Incidence of injuries per participants and incidence per hours of play were calculated. Incidence of sports injuries had a significant relationship with the kind of sport (contact or non contact) (P=0.02) Mean of age of injured cases was 20.08 yr. The highest rate of injuries was reported in Badminton, Handball and Karate, and lowest of which in Chess, Swimming and, Shooting. The highest rate of injuries occurred in the lower limb (56.7%). In 94.8% of cases, soft tissue was injured. In 47.4% of cases contusion and 14.4% wound or laceration were reported. Other kinds of injury had lower rates. 81.5% of cases had warming up equal or more than 10 minutes before playing. 81.1% of cases had equal or more than 3 times hour/week training in their program. The contact sports group had significant relationship with transport to hospital (Fischer index= 0.01), history of pervious injury (P=0.006), ankle vs knee (in lower limb joints) (P=0.05)•leaving the game (P=0.0001), another player involved in injury (P=0.00). The most frequent sports injuries was soft tissue injuries and occurred most frequently in the lower extremities:and sports injuries occurs more frequently and more severely in contact sports than non contact sports.

  Keywords: Antletic Injuries, Exertion, Sports, Women
 • Survey of Life Events Prior to Suicide Attempt
  SMR .Khalkhali *, M .Rahbar, R. Farde Masood, A. Jamadi Pages 96-106

  Stressful life events are seen frequently, prior to suicide in persons who attempted. This study was done to survey problematic life events prior to suicide attempt in patients who had been admitted in emergency ward of Razi Hospital in Rasht 2001. To achieve this goal , 173 patients who had been admitted due to suicide attempt were interviewed by two trained male and female general practitioner .For collection of data , a questionnaire was used. Findings of investigation showed that the most common life event was family problem (76.1%). problem in interpersonal relationships (25%), especially break in love , financial problems (12.1%) death of close friends or relatives(4%),somatic illness(3.4%), academic problems(2.3%) and legal problems (1.1% )were less frequent. Significant statistical relationships were found between life evens of death of close friends or relatives (p=0.02), financial problems(p=0.04), problem in interpersonal relationships (p<0.01) with age groups and financial problems (p<0.001),job problems (p<0.0001), problems in interpersonal relationships(p<0.02)with sex and death of close friends or relatives with academic level and job problems(p<0.02), problem in interpersonal relationships (p<0.01),family problems (p<0.01), academic problems (p<0.03) with marital status financial problems with place of living (p<0.01). It is concluded that, problematic life events prior to suicide attempt in two sexes, age groups, different academic levels, marital status and place of living was vary and significant relationships were seen between them. More study about this relationships and their patterns for identifying of high risk groups in front of problematic life events and presenting appropriate programs for reducing suicide attempt is recommended.

  Keywords: Accident, Suicide
 • Gh .Mokhtari *, SA .Asgari Pages 107-111

  The indication for venous surgery in the treatment of erectile dysfunction have been reduced as evidence of unsatisfactory long - term results has emerged. The short and long - term results of venous surgery were assesesd in patients with veno - occlusive dysfunction who were selected in the basis of thorough diagnostic criteria. All of patients in this study were unresponsive to maximum recommended does of intracavernous injection theraphy. All of patients provided a detailed medical and sexual history underwent a compelete physical examination. Douplex Doupler US of penile arteries and cavernosometry and cavernosograpy was also performed, and serum testosterone concentration was determined. The Study group included 16 impotent men aged from 27 to 48 (average, 37 years) Who underwent complex penile venous surgery. Of the 16 patients, 15 (93.7%) had normal erections within one year after surgery but one patient needed to injection (20 mg papaverine) for erection. At long - term follow up, from 13 to 60 months (average 60 months) spontaneous erection were demonstrated in 11 patients (68.7%). It would appear that the short and long-term complex venous surgery can result in more successful outcomes, provided that it performs in case of pure and high-degree veno - occlusive dysfunction as well as careful selection of patients.

  Keywords: Impotence- Surgery, Penis- Surgery
 • A .Asadi Louyeh * Pages 112-118

  Postoperative nausea and vomiting (PONV) is a common and unpleasant complication. Various drugs are used for prevention and treatment of PONV. Recently an antiemetic effect of Lorazepam has been reported, that it's usage as premedication can reduce PONV in children. As Benzodiazepines are safe drugs, their probable antiemetic effect may reduce the usage of other antiemetic drugs with psychologic and extrapyramidal side effects, and prevent poly pharmacy in anesthesia. This study is a clinical trial. In this randomized, placebo controlled study, the effects of Midazolam versus Diazepam or placebo on "PONV" were compared. We studied 75 patients undergoing surgical operations. They were randomly assigned in 3 groups. Patients in group 1, received 0.01mg/kg Midazolam i.v, patients in group 2, received 0.1mg/kg Diazepam i.v and patients in group 3, received 2ml Normal Saline i.v as premedication. The patients were observed for "PONV", 24 hours after operation. The incidence of PONV in the groups of Midazolam, Diazepam and placebo were 20%, 32%and 36% respectively. In the statistical analysis with fischer exact test no significant difference was observed between three groups (α=0.05). It was concluded that Diazepam and Midazolam neither have antiemetic effects nor different effects on "PONV".

  Keywords: Antiemetics, Diazepam, Midazolam, Postoperative Nausea, vomiting, Premedication
 • SH. Seyam * Pages 119-126

  Elderly is an experience that each person will confront with it.Loneliness phenomenon and social solitude has much share in difficult old period. The purpose of this research was to study of he situation of elderly residents in Guilan Elderly Nursing Home. It was a descriptive cross-sectional study. For purpose of this investigation 170 old men and women were selected from this nursing home .Data and information were collected with questionnaire, interview and available data from old adults records. The results of this study showed that, old men had better situation compared with old women such as: literacy and educational level, occupation and income. Also the old men was compatible with other elderly more than old women. This study showed that elderlies relation with their children, friends and family in nursing home were very limited. Recreative and amusement instruments weren't enough for old adults. The results showed that old men suffered from diseases such as: lung, digestive, skeletal, vision and hearing disorders more than the old women. Old women suffered from heart and mental disease more than the old men. 44/71%old adults were completely satisfy with live in the nursing home. This was more in women than men. Old adults said that the most important reason to live in nursing home was having no children.

  Keywords: Aging, Geriatric Nursing