فهرست مطالب

اطلاع یابی و اطلاع رسانی - پیاپی 25 (آبان 1388)
 • پیاپی 25 (آبان 1388)
 • 92 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/08/07
 • تعداد عناوین: 17
|
 • اخبار: الف - کتاب و کتابخوانی: داخلی:
 • مدیر کل امور کتابخانه های شهرستان های استان تهران: کتابخانه های غرب استان تهران بیش از 50 هزار عضو دارد / استاندارد: بالا بردن انگیزه در بحث کتاب و کتابخوانی امری ضروری است
  صفحه 5
 • شهرام نیا: هدف یاد یار مهربان ترویج فرهنگ کتابخوانی است / در مراسم تجلیل از ناشران نمایشگاه یادیار مهربان عنوان شد
  صفحه 6
 • اخبار: الف - کتاب و کتابخوانی: خارجی:
 • لانه ای برای خواندن / باغ مطالعه برای کودکان زیر سه سال تاسیس شد
  صفحه 7
 • اخبار: ب- کتابخانه ها و کتابداری: داخلی:
 • کتابخانه ای برای درس خواندن
  صفحه 8
  زمینه و هدف
  بیماری های عروق کرونر عمده ترین علت بروز مرگ و ایجاد ناتوانی در قرون جدید محسوب می شوند. یکی از روش های درمانی مورد استفاده در کنترل این بیماری ها، انجام عمل جراحی پیوند بای پس شریان کرونر می باشد. نتایج این نوع درمان اغلب بر اساس میزان مرگ و میر و نتایج آزمایشگاهی و... سنجیده می شود. این ابزارها قادر به سنجش تمامی ابعاد سلامتی خصوصا بعد اجتماعی و روان شناختی بیماران نیستند. یک راه جهت ارزیابی این ابعاد سلامتی بیمار، استفاده از معیار کیفیت زندگی می باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر عمل جراحی پیوند بای پس شریان کرونر بر جنبه های مختلف کیفیت زندگی در مبتلایان به بیماری های عروق کرونر انجام شده است.
  روش کار
  این مطالعه ی توصیفی - مقطعی بر روی 71 بیمار کاندیدای عمل جراحی پیوند بای پس شریان کرونر بستری در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سال 1382انجام شده است که به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شده اند. جمع آوری داده ها در 3مرحله: 1 24 ساعت قبل از عمل با استفاده از فرم مشخصات فردی قسمت الف پرسشنامه ی کیفیت زندگی SF-36 و پرسشنامه ی حمایت اجتماعی از طریق مصاحبه و استفاده از پرونده ی بیمار؛ 2 بلافصله بعد از عمل با استفاده از فرم مشخصات فردی قسمت ب با کمک از اطلاعات موجود در پرونده ی بیمار و 3- 3 ماه بعد از عمل با استفاده از پرسشنامه ی کیفیت زندگی SF-36 و پرسشنامه ی حمایت اجتماعی از طریق مصاحبه جهت افراد دارای شرایط پژوهش، در هر کدام از مراحل صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS و با استفاده ازآزمون های آماری توصیفی و نیز استنباطی نظیر آزمون تی مستقل و ویلکاکسون انجام شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون های تی زوجی نشان داد که بین میانگین نمره ی کل کیفیت زندگی واحدهای پژوهش 3 ماه بعد از عمل جراحی با نمره ی کل کیفیت زندگی 24 ساعت قبل از عمل تفاوت آماری معنی داری وجود دارد؛ به طوری که میانگین این نمره در زمان 3 ماه بعد از عمل از میانگین آن در زمان 24 ساعت قبل از عمل بالاتر بوده است.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه، می توان عنوان نمود که عمل جراحی پیوند بای پس شریان کرونر علاوه بر این که باعث تخفیف درد و دیگر علائم جسمانی مبتلایان به بیماری های عروق کرونر می شود، باعث بهبود وضعیت سلامت عمومی این بیماران نیز می گردد. از این رو می تواند به عنوان روش درمانی مطلوب جهت درمان این بیماران و بهبود کیفیت زندگی آنها در نظر گرفته شده و مورد استفاده قرار گیرد.
 • تنها 16 کتابخانه در 2673 روستای گیلان فعالیت دارند
  صفحه 10
 • مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی: تجهیز کتابخانه های حوزه دین از ماموریت های سازمان تبلیغات اسلامی است
  صفحه 12
 • اخبار: ب- کتابخانه ها و کتابداری: خارجی:
 • تغییر کاربری باجه های تلفن به کتابخانه
  صفحه 13
 • اخبار: ج- فناوری اطلاعات: داخلی:
 • کنترل رایانه با حرکات چشم محقق ایرانی ماوس و صفحه کلید را حذف کرد
  صفحه 14
 • ضریب نفوذ اینترنت پر سرعت در ایران تنها 4 درصد / 120 هزار کیلومتر فیبر نوری بدون استفاده است
  صفحه 15
 • اخبار: ج- فناوری اطلاعات: خارجی:
 • آیا کیندل (و دیگر کتابخوان های الکترونیکی) برای تفسیر شدن به راه های بهتری نیاز دارند?
  اسکات استین صفحه 16
 • کیندل برای دانشگاه
  الکس گولوب صفحه 17
 • بارنز و نوبل با nook اندروید (android) را بر روی یک کتابخوان الکترونیکی قرار داد
  جان تیمر صفحه 18
 • مقالات
 • بررسی میزان آشنایی دانشجویان کارشناسی علوم کتابداری با ماهیت و کارکردهای اصلاحنامه ها
  مونا مهدیان صفحه 20
 • صدای معلولین هند: خواستار برابری در خدمات کتابخانه
  فاطمه مهدی فر، فاطمه عبدی ترجمه: فاطمه مهدی فر ، فاطمه عبدی صفحه 27
 • هوش مصنوعی و نظام های خبره با رویکرد کاربردی آنها در ذخیره و بازیابی اطلاعات
  فائزه السادات طباطبایی امیری صفحه 32
 • بررسی کاربرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در کتابخانه های عمومی استان قم
  فائزه السادات طباطبایی امیری، بنت الهدی خبازان صفحه 61