فهرست مطالب

علوم و فناوری های پدافند نوین - پیاپی 1 (پاییز 1389)
 • پیاپی 1 (پاییز 1389)
 • 72 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/05/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • منصور سرآبادانی، داود اشرفی، مهران ببری صفحه 5
  از آنجا که گاز ازن ماده اکسیدکننده قوی و در عین حال، عنصر ناپایداری است که پس از مدتی باقیمانده آن در آب حذف شده و تاثیر منفی بر انسان و محیط زیست ندارد، این ترکیب جهت رفع آلودگی آب آلوده به عوامل شیمیایی مورد توجه قرار گرفت. در این تحقیق تاثیر ماده ازن بر رفع آلودگی آب آلوده به عوامل شیمیایی مهم و شاخص مانند خردل گوگردی و VX بررسی شد. عملیات رفع آلودگی در غلظت های مختلف از آب آلوده به عوامل، انجام و سینتیک واکنش های رفع آلودگی تعیین گردید و مشخص شد که هوادهی آب آلوده، با هوای حاوی گاز ازن تاثیر مثبتی بر رفع آلودگی دارد. با شناسایی مواد حاصل از فرایند آبکافت، هوادهی و ازن زنی با به کارگیری سامانه گاز کروماتوگراف مجهز به طیف سنج جرمی مشخص شد که ازن زنی به صورت برگشت ناپذیری عوامل را به ترکیبات دیگر تبدیل می کند.
  کلیدواژگان: ازن، عوامل شیمیایی، خردل گوگردی، VX، آلودگی آب، رفع آلودگی، سینتیک و سرعت تخریب
 • محمود صالح اصفهانی، مهرداد ابوعلی صفحه 15
  در سال های اخیر تبادل داده دیجیتال به صورت بی سیم به طور روز افزونی مورد توجه قرار گرفته و این توجه موجب بوجود آمدن فناوری های جدیدی در عرصه شبکه های کامپیوتری گردیده است. یکی از این فناوری ها، شبکه های بی سیم اقتضایی می باشد که در آن گره های شبکه بدون استفاده از زیرساخت ثابت و معینی قادرند بسرعت یک شبکه چند پرشی رادیویی را تشکیل دهند و در آن به تبادل داده بپردازند. تغییرات توپولوژیکی، مداوم و با عدم وابستگی گره ها به یک واحد مرکزی است که از خصوصیات طبیعی شبکه های اقتضایی می باشد. به دلیل طبیعت متغیر ارتباطات بین گره ها و همچنین برخی خصوصیات ذاتی شبکه های بی سیم، برقراری امنیت در اینگونه شبکه ها کار ساده ای نیست. در این مقاله، یک سامانه تشخیص نفوذ جدید برای تشخیص حملات فعال علیه مسیریابی در شبکه های اقتضایی ارائه می گردد. این سامانه پس از تشخیص حمله با اتخاذ تدابیری، اثر حمله را به حداقل رسانده و عملکرد شبکه را در حد قابل قبولی نگه می دارد. مزیت این سامانه تشخیص نفوذ، مقابله سریع یا عاجل آن با گره های حمله کننده و خنثی کردن حمله آنها می باشد. سامانه تشخیص نفوذ پیشنهادی، منجر به تغییر پروتکل مسیریابی نمی گردد، بلکه به عنوان یک واسط بین ترافیک شبکه و پروتکل مسیریابی قرار می گیرد. عملکرد سامانه پیشنهادی با استفاده از نرم افزار OPNET شبیه سازی و تحلیل شده و نتایج عددی آن نیز ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: سامانه های تشخیص نفوذ، شبکه های بیسیم اقتضایی، حملات منع سرویس
 • تیمور نظام الاسلام، بنفشه جواهری، منیره شکیبا نهاد، حسین فخراییان صفحه 23
  فنتانیل و مشتقات آن از مؤثرترین و کاربردی ترین ضد دردهای مخدر و نوع خاصی از اگونیست های گیرنده هستند. این ترکیبات به عنوان سلاح های شیمیایی غیر کشنده شناخته می شوند. تعداد زیادی از مشتقات فنتانیل با هدف بررسی رابطه ساختار فعالیت آنها و یافتن کاربردی ترین دارو با مناسب ترین خواص مانند تاثیر زیاد بدون اثرات جانبی (همچون ایست تنفسی و اعتیاد) سنتز شده اند. شناخته شده ترین مشتقات فنتنانیل عبارتند از: 3- متیل فنتانیل، اهم فنتانیل، لوفنتانیل، کارفنتانیل، آلفنتانیل و سوفنتانیل. دز مؤثر مشتقات مختلف فنتانیل در منابع متعدد گزارش شده اند ولی این داده ها تاکنون به طور سیستماتیک مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته اند. در این مقاله تاثیر 5 گروه عمده مؤثر در فعالیت ضد دردی مشتقات فنتانیل (70 ترکیب) مورد بررسی قرار گرفته اند. بهترین گروه ها شناسایی شده و مؤثرترین مشتق فنتانیل پیشنهاد شده است. سعی گردیده که وزن نسبی گروه های مختلف در تاثیر مشتقات فنتانیل تعیین شود. ضمنا مقایسه داده های مختلف نشان داد که تاثیر گروه های مختلف غیر وابسته به هم نیستند. از طرف دیگر، مقایسه دانسیته الکترونی و صورتبندی مشتقات فنتانیل به روش Abinitio با دز مؤثر آنها صورت گرفت.
  کلیدواژگان: رابطه ساختار فعالیت (SAR)، فنتانیل، ضد دردها، بی حس کننده ها
 • محمد علایی، رضا امیری صفحه 33
  در این مقاله روش جدیدی برای حذف نویز از سیگنال بازگشتی رادار ارائه شده است. با استفاده از روش های مرسوم پردازش سیگنال مانند تبدیل فوریه و یا تبدیل فوریه کوتاه مدت، پارامترهای مختلفی از سیگنال استخراج می شود. در این مقاله ما توانسته ایم پارامترهای سیگنال را با استفاده از تبدیل چیرپلت که تحلیل را به حوزه زمان، فرکانس، چرخش، برش و اندازه، گسترش می دهد و فرض را بر غیرایستا بودن سیگنال بازگشتی می گذارد، به عنوان یک ابزار حذف نویز به استخراج سیگنال بپردازیم. الگوریتم ارائه شده در این مقاله روی داده های واقعی تست شده اند و نتایج، نشان دهنده عملکرد بسیار خوب این الگوریتم در حذف نویز از سیگنال بازگشتی رادار است.
  کلیدواژگان: حذف نویز، رادار، تبدیل چیرپلت
 • سعید قدیمی، علی اصغر ابراهیمی ولموزویی صفحه 43
  با استفاده از تکنیک QSAR در سال های اخیر روابط ریاضی بسیاری در ارتباط بین ساختار شیمیایی و فعالیت بیولوژیکی ترکیبات هم خانواده بدست آمده است. در این روش با انتخاب مولکول هایی با خواص الکترونی، فضایی و آبگریزی معین، تغییرات هدفداری در ساختار عمومی ترکیب مادر ایجاد می شود. با اندازه گیری خواص شیمی فیزیکی و فعالیت بیولوژیکی (سمیت، فعالیت دارویی) و یا هر فعالیت بیولوژیکی دیگر، یک خانواده از مولکول ها و با کمک روش های آنالیز پیوستگی، مهمترین خواص شیمی- فیزیکی تاثیر گذار بر یک خاصیت بیولوژیک خاص، شناسایی و امکان طراحی مولکول هایی با خواص بیولوژیکی معین فراهم خواهد شد. بررسی های انجام شده بر روی خواص شیمی فیزیکی، رفتار بیولوژیکی و روابط ساختار- فعالیت ترکیبات فسفرآمید بیانگر آن است که فعالیت بیولوژیکی این دسته از ترکیبات وابستگی زیادی به پارامتر آبگریزی در مقایسه با دو پارامتر الکترونی و فضایی نشان می دهد.
  کلیدواژگان: خواص بیولوژیکی، خواص شیمی، فیزیکی، فسفرآمیدها، QSAR، logP، IC50
 • ضرغام رستمی، مجید حامدیان، میرلطیف موسوی صفحه 49
  افزایش چشمگیر بکارگیری امواج مایکروویو بویژه در تبادل اطلاعات، از جمله ارتباطات شخصی، عمومی، نظامی و پزشکی، ما را بر آن داشت که به تحقیقاتی پیرامون آثار بیولوژیکی این نوع امواج بپردازیم. در این تحقیق، سلول لاین کلیه میمون سبز آفریقایی را در حالات مختلف استراحت و رشد تحت تاثیر امواج مایکروویو با توان ثابت در زمان های مختلف قرار دادیم و آسیب سلولی و رشد سلولی را قبل و بعد از پرتودهی به دقت بررسی کردیم. آزمایشات حاکی از این بود که این امواج بر روی سلول های در حال استراحت هیچگونه تاثیری ندارند؛ ولی سلول های در حال رشد را کاملا تحت تاثیر قرار داده و رشد آنها را موقتا متوقف و با افزایش زمان پرتودهی، رشد را به طور کامل قطع نموده است. در نهایت، با توجه به گزارشات مربوط به اثر پرتودهی در تغییرات تعدادی از مولکول های دخیل در چرخه رشد سلول نظیر P53، Cyclin-D1، PCNA، HSP (Heat shock proteins)، مکانیزم های احتمالی توقف رشد را مورد بحث قرار داده ایم.
  کلیدواژگان: رشد سلولی، امواج مایکروویو، اثرات بیولوژیکی
 • احمدرضا امین، علیرضا صالحی، محمدحسین قزل ایاغ، محمدحسین راهدان صفحه 53
  ویژگی های بردها و ریزنوارها (خطوط میکرواستربپ) تاثیر تعیین کننده ای در پدیده تداخل و القای امواج الکترومغناطیسی بر روی بردهای الکترونیکی دارند. در این مقاله اثر تغییر مشخصات فیزیکی خطوط هادی و برد های مدار چاپی با تابش یک پالس الکترومغناطیسی ذوزنقه ای به صورت سه بعدی با روش مشتقات محدود در حوزه زمانFDTD شبیه سازی شده است. اندازه طول و عرض یک ریزنوار و ضخامت فیبر مدار چاپی از جمله مواردی است که اثرات تغییر در آن ها با شبیه سازی ارائه می گردد. هم چنین با انتخاب مدل گامل-پون برای ترانزیستور دو قطبی روابط متناظر الکترومغناطیسی در نرم افزار شبیه ساز وارد شده و با استفاده از آن تاثیر امواج پر قدرت الکترومغناطیسی بر روی مدار تقویت کننده ترانزیستوری تحلیل گردیده است.
  کلیدواژگان: ریزنوار، القای موج، تداخل الکترومغناطیسی، ترانزیستور دو قطبی
 • راهنمای تهیه مقاله
  صفحه 61
 • چکیده های لاتین
  صفحات 4-10
|
 • M. Sarabadani *, D. Ashrafi, M. Babri Page 5
  Ozone gas is applied in treatment of water contaminated with chemical warfare (CW) agents such as HD and VX. Ozonation has been reported as a suitable process for water decontamination and is able to irreversibly decompose CWs. In this paper decomposition rates of HD and VX during ozonation are reported and decomposition products which were identified using GC-MS, are introduced.
 • M. Saleh Esfehani *, M. Abo Ali Page 15
  In recent years, wireless technology has experienced a tremendous rise in popularity and usage, opening new fields of applications in the domain of networking. One of such fields concerns Ad Hoc networks in which the mobile nodes do not rely on any predefined network infrastructure. By definition, the nature of Ad Hoc networks is dynamically changing and they have a fully decentralized topology. Hence security is hard to achieve due to the dynamic nature of the participating nodes as well as the vulnerabilities and limitations of the wireless transmission medium. In this paper, an IDS for detection of active attacks against the routing fabric of mobile Ad Hoc networks is proposed. The system is designed to take countermeasures to minimize the effectiveness of an attack and keep the performance of the network within acceptable limits. The novelty of the system lies in the fact that it does not alter the basic routing protocol of the network. The proposed architecture was simulated with OPNET network simulator and numerical results were studied and analyzed.
 • T. Nezamoleslam *, B. Javahery, M. Shakiba Nahad, H. Fakhraian Page 23
  Fentanyl and its analogues are highly potent and clinically widely used as narcotic analgesics and represent a particular class of ì agonist. These compounds are known as non-lethal chemical warfare agents. A very large number of fentanyl analogues (FA) have been synthesized, with the aim of establishing structure-activity relationship (SAR) and finding clinically more useful drugs with better pharmaceutical profile such as high potency and less side effects (e. g. respiratory depression and lower addiction potential). The most well-known FA are 3-methyl fentanyl, ohmefentanyl, lofentanil, carfentanil, alfentanil and sufentanil. ED50 of different FA are reported but these data are not considered all together to deduce structure-activity relationship. In this contribution, the effect of 5 groups contributing to the analgesic activity of FA (70 compounds) are reinvestigated. The best groups are determined and more effective fentanyl analogue is suggested. We have tried to determine the relative weight of effective groups on ED50 of FA, but comparison of different data indicates that actions of different groups on ED50 are not independent. In another part, atomic electron density and conformational studies of FA by abinitio methods are correlated with their respective ED50.
 • M. Alaee *, R. Amiri Page 33
  A new method for noise cancellation of reflected RADAR signal is proposed in this paper. With customary signal processing techniques such as Fourier transform or short time Fourier transform, some signal parameters are extracted. Using Chirplet transform which represent signal in time, frequency, shear, rotation and scale with non-stationary assumption, some signal parameters are estimated. Our presented algorithm is implemented on real RADAR signatures and the result illustrates very good performance in noise cancellation of reflected RADAR signal.
 • S. Ghadimi *, A.A. Ebrahim Valmozoei Page 43
  In recent years application of QSAR technique has shown that, there are mathematical relationships between chemical structures and biological activities of compounds. In this method, by changing some specific directions on main molecule composition like, altering electronical shape, shifting in hydrophobicity values of molecule and certain specific changes in general structure of main molecule composition results in creation of a molecule with new chemo-physical properties and biological activities. In this method, by measuring physical and chemical properties of a family of molecules and comparing their biological activities (like: toxicity, drug properties, etc.), a data bank of molecular properties is created. The method of linkage analysis of molecules is used and important physiochemical properties and their correlation with specific biological properties is stored in this data bank.In this way, the method provides possibilities to design a new molecule with certain biological properties. As a conclusion, it has been shown that there are very close dependency between biological activities of phosphoramidate compounds and their respective hydrophobicity.
 • Z. Rostami *, M. Hamedian, M.L. Mosavi Page 49
  Increased uses of microwave radiation in communication systems like mobile phones, radars and satellites, have pushed us to do some experimental studies on the biological effects of such radiations. Experiments were performed on cell line of Vero (African green monkey kidney cell), which were exposed to constant power electromagnetic fields with a frequency of about 9 GHz in rest (G1) and growth situations. The cells are exposed to varying field strengths at different times.The cytopathic effects (CPE) and cell proliferation before and after exposure are monitored. Experiments reveals that electromagnetic fields did not affect on cells in rest situation, but arrest the cell cycle transiently in proliferating ones. At prolonged exposure time, damaged cells were not repaired or were destroyed, so more faulty cells were produced. As some molecules like P53, cyclin-D1, PCNA and HSP (Heat shock proteins), probable mechanisms of growth stoppage are discussed.
 • A.R. Amin *, A.L. Salehi, M.H. Ghezelaiagh, M.H. Rahdan Page 53
  Microstrip lines and tracks of Printed Circuit Boards (PCBs) have definitive effects on the electromagnetic wave induction and interference on boards. In this paper the effect of changes in the physical characteristics of conductive lines and PCBs was simulated three dimensionally using Finite Difference Time Domain (FDTD) method. The length and width of a microstrip line and thickness of PCB are among parameters that variation effects of which are presented using simulation. High power Electromagnetic radiation effect on a transistor amplifier is also investigated by introducing corresponding electromagnetic equations into the simulation software using BJT GP model