فهرست مطالب

رشد فناوری - پیاپی 22 (بهار 1389)
 • پیاپی 22 (بهار 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/05/25
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سرمقاله
  صفحه 1
 • رضا انصاری، سید حبیب الله طباطباییان صفحه 2
  امروزه در کشورهای صنعتی و بطور فزاینده ای در کشورهای تازه توسعه یافته سیاستگذاران به این نتیجه رسیده اند که مفهوم سیستم ملی نوآوری به عنوان رویکردی سیستمی چارچوبی مفید برای تدوین سیاست تکنولوژی می باشد. در این مقاله با مروری بر ادبیات سیاستگذاری تکنولوژی و مفهوم نظام ملی نوآوری به عنوان چارچوبی برای تدوین سیاست تکنولوژی، تجربه سیاستگذاری تکنولوژی های نوظهور در کشور (نانوتکنولوژی به عنوان یک مثال) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و چالش های اساسی و همچنین چند پیشنهاد به منظور بهبود وضعیت سیاستگذاری ارائه گردیده و نهایتا با توجه به ادبیات و ملاحظات اساسی مطرح شده ضرورت طراحی رویکردی سیستمی در مواجهه با تکنولوژی های نوظهور تبیین شده است.
  کلیدواژگان: سیاست تکنولوژی، نظام ملی نوآوری
 • سعید حسین رفیعی صفحه 11
  مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی دو مقوله مهم در مدیریت سازمان ها می باشند. علی رغم ادبیات گسترده ای که در خصوص هر یک وجود دارد، کاربردی نمودن آن ها همچنان محل چالش است. از یک سو در بسیاری از سازمان ها به مدیریت دانش به عنوان یک روال کاری جانبی نگریسته می شود که این نگاه عمدتا ناشی از عدم ملموس بودن ارزش افزوده های مدیریت دانش در کوتاه مدت است و از سوی دیگر مدیریت منابع انسانی در اغلب سازمان ها به مدیریت پرسنلی و انجام امور اداری کارکنان محدود شده است و ارکان مهم آن، مانند ارزیابی عملکرد در بسیاری از موارد بیش از آن که موجبات ارتقاء سطح دست یابی به اهداف سازمانی را فراهم آورد، به عنوان ابزاری برای تشویق و تنبیه کارکنان شناخته می شود. در این مقاله تلاش بر آن است تا با بررسی ابعاد مختلف مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی چارچوبی معرفی شود که در آن، این دو مقوله به گونه ای در تعامل با یکدیگر قرار گیرند که با ایجاد یک سیستم مجتمع، موجبات کارایی و موفقیت هر دو مقوله فراهم گشته و با ایجاد هم افزایی میان آن ها، نقاط ضعف هر یک با قوت دیگری پوشانده شود.
  کلیدواژگان: سیستم مدیریت دانش، مدیریت منابع انسانی، ارزیابی عملکرد
 • فاطمه ثقفی، کلثوم عباسی شاهکوه، اکبر کاری دولت آبادی صفحه 19
  ظهور فناوری های نو انتظارات بشر را از سطح رفاه و کیفیت زندگی به شدت ارتقا داده است. تحقیقات نشان داده است که نوآوری مبتنی بر فناوری های نو باعث ایجاد بازارهای جدید و افزایش اندازه بازار می شود. تقاضای بازار از یک طرف و فناوری های نو از طرف دیگر باعث شده تا چارچوب تدوین استراتژی نواوری به عنوان یک ضرورت سازمان مطرح باشد. به این منظور در این مقاله ابتدا فرایند های معتبر نوآوری بررسی می شود. با توجه به اینکه تفکر استراتژیک و کشف فرصتهای آینده نیازمند شناخت روندهای آینده و آینده نگاری است. لذا در گام دوم آینده نگاری و کارکردهای آن معرفی می شود. سپس با استفاده از روش فراتلفیق میزان تاثیر گذاری کارکردهای آینده نگاری در فرآیندهای نوآوری تحلیل می شود. در گام سوم، چارچوبی فرایندی برای نوآوری در سازمانها مبتنی بر ساختار فرآیندی استراتژی اثربخش ارائه و گامهای آن تشریح می شوند.
  کلیدواژگان: نوآوری، تفکر استراتژیک، فرآیند نوآوری، آینده نگاری
 • غلامرضا ملک زاده صفحه 31
  شرکت های دانش محور با تغییرات و تحولات نوظهوری در محیط های اقتصادی، اجتماعی، فناوری، فرهنگی و سیاسی مواجه هستند. واکنش موفق این سازمان ها در محیط به شدت پویا و خصمانه ی تجاری امروز بستگی به توانائی تهیه ی اطلاعات لازم و یافتن راه حل در حد کفایت برای این مسائل بستگی دارد. توجه مدیران باید بر طراحی هوش سازمانی و توانمندی ها هوشمندانه نظیر یادگیری،ارتباطات و حافظه ی سازمانی متمرکز گردد. در نتیجه ی این روند، یک مفهوم نسبتا جدید در نظریه سازمان با عنوان هوش سازمانی مطرح گردیده است.
  هدف این مقاله این است که ضمن توضیح مفهوم هوش سازمانی، مفاهیم هوش سازمانی و یادگیری سازمانی به عنوان ابزارهایی قدرتمند در مدیریت شرکت ها و سازمان های دانش محور بپردازد.
  کلیدواژگان: هوش سازمانی، یادگیری سازمانی، شرکت های کوچک و متوسط، توانمندی های مدیریتی
 • محسن شفیعی نیک آبادی، اعظم جلیلی بوالحسنی، سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی صفحه 38
  امروزه استفاده از اینترنت و کسب و کارهای حاصله از این فناوری توسط شرکت ها به وسیله ای برای کسب مزیت رقابتی در کسب و کارها تبدیل شده است. همین امر باعث ایجاد یک روند رو به رشد روی آوری شرکتها به انجام فعالیت در زمینه کسب و کار الکترونیک شده است. در این مقاله سعی بر آن است که با تدوین مجموعه معیارهای کلیدی در زمینه کسب و کار الکترونیک، به دسته بندی آنها بر اساس امتیاز بندی متوازن پرداخته شود. سپس بر اساس مجموعه اطلاعات شش شرکت بین المللی فعال در زمینه کسب و کار الکترونیک، به ارزیابی و رتبه بندی این شرکتها بر مبنای سه روش تصمیم گیری پرامتی، TOPSIS و SAW پرداخته خواهد شد. در نهایت این شش شرکت با کمک روش میانگین رتبه ها و قاعده اکثریت رتبه بندی می شوند. جنبه نوآوری تحقیق را می توان در تدوین تدوین معیارهای ارزیابی کسب و کار الکترونیک و استفاده از ابزارهای رتبه بندی در بررسی اینگونه کسب و کارهای نوین است.
  کلیدواژگان: کسب و کار الکترونیک، کارت امتیازی متوازن، پرامتی، TOPSIS و SAW
 • کورش خسروی، مرتضی راستی برزکی، حمید مهدوی صفحه 48
  در فرایند جهانی شدن و ظهور جامعه شبکه ای، موضوع فرارمغز ها، جای خود را به بحث چرخش مغزها داده است. فرار مغزها لزوما یک تهدید برای جوامع درحال توسعه نیست بلکه اتفاقا می تواند فرصتی نیز باشد تا آن ها با درک مفهوم شبکه و شراکتی شدن جریان دانش، با بهره وری از سرمایه انسانی نخبگان خود در این جریان سهمی داشته باشند. بنابراین با به کارگیری مدل چرخش مغزها هیچ نیازی به مقیم شدن نخبگان در مرز های ملی نیست بلکه می توان زمینه های نهادینی را فراهم آورد که دانش ها از طریق نخبگان به سهولت در میان مرز ها در تحرک باشند و از افزایش بهره وری آن ها در شبکه جهانی دانش، جامعه ملی نیز نصیب خود را ببرد.. پارک علم و فناوری شیخ بهایی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان توانسته ارتباطات مقدماتی مناسبی با ایرانیان فعال کشورهای خارج برقرار نماید. استقرار چند شرکت با فناوری سطح بالا از جمله این دستاوردها می باشد. در این مقاله پس از بیان مقدماتی در خصوص مدل چرخش مغزها و ارایه برنامه شهرک در این مورد، به تشریح اقدامات اجرایی انجام شده در این خصوص به همراه بیان موردهای خاص پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: چرخش مغزها، جذب مغزها، پارک های علم و فناوری
 • بهتاج رسولی پشته، جعفر باقری نژاد صفحه 55
  سالانه تقریبا دو تریلیون دلار در جهان بر روی پروژه های فناوری اطلاعات سرمایه گذاری و هزینه می شود. بیش از یک دهه است که محققان ارزش تجاری سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات را مورد بحث و بررسی قرار داده اند. همچنین سرمایه گذاری های زیادی برای جلب رضایت و تکرار تجربه خرید مشتری در زمینه های مرتبط با فناوری اطلاعات منظور شده است. برای نمونه سرمایه گذاری های سبک نظیر فراهم کنندگان خدمات شبکه و سرمایه گذاری های سنگین نظیر سیستم های اطلاعات جامع در خصوص پیاده سازی و اجرای برنامه ریزی منابع انسانی بنگاه تجربه شده است.
  این مقاله حاصل یک پژوهش در این زمینه است و قصد دارد به بررسی سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات و تکنولوژی هایی مانند مدیریت ارتباط با مشتری بپردازد و تاثیر آن را بر رضایت مشتری تعیین نماید، در ضمن تحلیل مقایسه ای یافته ها نشان می دهند که رابطه مستقیم بین سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات سازمان و رضایت مشتریان در ابعاد گسترده ای وجود دارد.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات، مدیریت ارتباط با مشتری، رضایت مشتری
 • محمد جواد قربانی، عبدالرضا شاکری صفحه 65
  در دنیای کسب و کار امروزی که رقابت به صورت افسار گسیخته ای توسعه پیدا کرده، بکارگیری فناوری اطلاعات برای دستیابی به مزیت رقابتی و به منظور مقابله با رقبا اجتناب ناپذیر شده و عاملی برای تضمین بقا محسوب می گردد. از آنجاییکه استفاده از فناوری اطلاعات مستلزم هزینه های هنگفتی برای شرکت ها می باشد، بکارگیری بی برنامه و بدون جهت فناوری اطلاعات، در مواردی نه تنها مشکلات پیش روی شرکتها را رفع نمیکند بلکه ممکن است علاوه بر تحمیل هزینه منجر به بروز مشکلات جدیدی نیز گردد. از اینرو سازمانها به منظور برخورداری از مزایای ناشی از استفاده فناوری اطلاعات باید به صورت هدفمند و با برنامه عمل کنند. شرکتها باید از ویژگی های خاص خود در کنار شرایط محیطی که منجر به بروز فرصتها و تهدیدهایی برای استقرار فناوری اطلاعات می گردد شناخت حاصل نمایند و از این طریق احتمال شکست خود را کاهش و موفقیت خود را افزایش دهند. اگر چه مدلها و متدلوژی های متعددی برای حوزه های مختلف و مراحل مختلف بکارگیری فناوری اطلاعات ارایه شده است ولی بین آنها مدل مرحله ای نولان به عنوان یکی از متدلوژی های اصلی در مرحله برنامه ریزی شناخته می شود. لذا در این مقاله تلاش شده تا ضمن معرفی کامل این متدلوژی به بررسی ارتباط بین سبک های مدیریتی و میزان مشارکت کاربران و میزان موفقیت سیستم در مراحل مختلف مدل پرداخته شود تا به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی فناوری اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد و میزان موفقیت شرکت ها در بکارگیری و استقرار فناوری اطلاعات افزایش یابد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی فناوری اطلاعات، مدل مرحله ای نولان، مراحل رشد سیستم، سبک رهبری، مشارکت
|
 • Ansarir., Tabatabaeianh. Page 2
  Nowadays, in the industrial countries and ever-increasingly in the developing countries, thepolicy makers found that the concepts of National Innovation System are useful framework as systematic approach for compilation of technology policy. In this essay, by review- ing technologic policy making literature and concepts of National Innovation System as a frame- work for compilation of technologic policy, the experience of policy making of emerging technologies in the country (nano-technology as an example) have been inspected and analyzed. Also the main challenges and also some proposals have been presented in order to promote the status of emerging technologies policy making and finally with regard to the literature and main observations presented in this essay, necessity of systematic approach design faced with emerging technologies have been explained.
 • Km, Performance Appraisal System Case Study Rafiei, S.H Page 11
  Knowledge Management and Human Resources Management are two significant fields inOrganization Management. Despite the vast literature available in each of them, their put-ting into practice is indeed challenging. On the one hand, Knowledge Management is considered as an additional work procedure in some organizations mainly due to the intangibility of the value which it adds to the system in the short run. On the other hand, in some other organizations, Human Resources Management is reduced to personnel management and handling the employees official tasks. Therefore its principles such as employee's performance appraisal, leading in most cases to the achievement of organizational goals, are exploited as a means for either encouraging or punishing the employees. This research aims at defining a framework, through studying the different aspects of Knowledge Management and Human Resources Management, in which thesetwo fields interactively produce a combinatory system which helps them effectively flourish and brings about their overlapping so that they can compensate for each field's deficiencies.
 • Saghafif. , Abbasi Shahkoohk., M., Sc, Kari Dolatabadi, A Page 19
  The emersion of new technology enhances the man's expectation of welfare's level and standard of living. The research studies have shown that innovation which is based on new technologies create new market's and enhances the volume of market. Market's demand in one hand and new technologies on the other hand, causes innovation strategy planning framework to be as an organization necessity. In this paper, first innovation processes are investigated. Since strategic thinking and future opportunities explorations need to identify future trends and foresight, so in the second step, foresight and its functionalities are presented. Then the effect of foresight functionalities on innovation process is analyzed. In the third step, a proposed framework for innovation strategy in organizations is presented based on effectiveness of strategy process structure and then the stage of this framework is explained.
 • Malekzadeh, Gh.R Page 31
  Knowledge based enterprises are faced with the rapidly changing events in economical,technological, social, cultural, and political environment. Successful reaction to theseorganizations in a very dynamic and inimical trade ambiance depends on their ability to provide relevant information and find adequate solutions to the problems that they are faced with. he attention of managers must be focused on designing of the so called "Organizational intelligence" and intellectual abilities of an organization (organizational learning, communication and memory). As a result of these trends, a relatively new concept in organizational theory has developed - Organizational Intelligence. The aim of this paper, after determining the concept of organizational intelligence, is to identify organizational intelligence and learning as one of the most powerful tools in managing knowledge based organizations and enterprises.Keywords:
 • Shafiei Nikabadim., Jalili Bolhasania. , Khatami Firouzabadia. Page 38
  The Internet is considered as an important innovation in business environment and acts as avery important tool in getting competitive advantages. Researchers have tried to gather critical and key factors in e-Businesses and classify them in Balance Score Card(BSC) based Method. Then, 6 international e-businesses get ranked using 3 Decision Making Method (SAW,TOPSIS, PROMETHEE). At last, these 6 international e-businesses get ranked using Mean Ranking and Majority Rule. Innovative aspect of this article is gathering and classification of Critical Criteria in e-businesses assessment and using Decision making method in assessing e-business.
 • Khosravik. , Rasti Barzakim. , Mahdavih. Page 48
  The brain drain is substituted by brain circulation in the globalization process and social networking. The brain drain can be an opportunity by using the human knowledge indevelopment. So it is not necessary to settle elite in national region with regards to brain circulation model. The technology transfer occurs by going on the other region and acquiring the knowledge.Isfahan Science and Technology Town provides the preliminary communications with the Iranian scientists. The consequence is development of several high technology companies. In this paper, we describe the activity carried out in this regard with the expression of the case studies after a preliminary expression in brain circulation model and introducing the ISTT plan.
 • Rasoulib. , Bagherinejadj. Page 55
  information technology projects annually. It's been more than a decade that researchershave discussed business value of information technology investment. Also plenty of investment has been spent to satisfy the customer and shopping experience in fields which are related to information technology. For example, firms have experienced low investment of information technology such as the Internet Services providers and high investment of information technology such as comprehensive information systems for the implementing and enforcing human resources planning.This article is a result of research on information technology and intends to review information technology investments and technologies such as Customer Relationship Management and determine its impact on customer satisfaction. Comparative analysis of findings showed that there is a direct relationship between information technology investment of organizations and customer satisfaction in wide-scale.
 • Ghorbani, M.J., Shakeria. Page 65
  In this paper we study Nolan's life cycle models and explain it as an Instrument for ITPlanning. In this world that competition is developed libertine, use of IT to access to competition advantage is necessary for all companies and is a more important key for companie's survival guaranty. However use of IT costs a lot, implementing unplanned IT probably burdenheavy problems to companies. So the organizations try to decrease these threats and access to IT opportunities, using IT planning to implement IT/IS. Environment produces different opportunities and threats to companies. So organizations should recognize all their characteristics and use of opportunities to decrease threats. Although we have different models and methodologies that explain all of IT/IS implementation stages, but Nolan's life cycle model is more important and famous in IT/IS planning stage. In this article we explain Nolan's life cycle model and finally we explore relationship between managerial styles, participation and system success in each stage of model.