فهرست مطالب

تازه های جهان بیمه - پیاپی 61 (تیر 1382)
 • پیاپی 61 (تیر 1382)
 • 64 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1382/04/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سخن سردبیر
  صفحه 194
 • هفت گام استراتژیک در بازاریابی خدمات بیمه (قسمت دوم)
  عبدالله آستین صفحه 195
 • راهکارهای اساسی روش های جانشین انتقال ریسک در حوادث غیرمترقبه
  مجید ذوالقدر ترجمه: مجید ذوالقدر صفحه 208
 • تجارت الکترونیک و صنعت بیمه (قسمت اول)
  مهدی شهیدی ترجمه: مهدی شهیدی صفحه 216
 • تحلیلی بر نحوه عملکرد مدیریت ریسک مالی در شرکت ها در سال 2002
  منصور خادمعلی ترجمه: منصور خادمعلی صفحه 227
 • مجموعه مباحثی پیرامون ارزیابی عملکرد بیمه های اتکایی
  حسین اقبال منتظری طالقانی ترجمه: حسین اقبال منتظری طالقانی صفحه 230
 • جمع بندی بیمه های عمر در کشورهای مختلف
  علی جودت ترجمه: علی جودت صفحه 234
 • آشنایی با بازار بیمه کشورهای مختلف جهان
  سوران سیدی ترجمه: سوران سیدی صفحه 246
 • اخبار بازار بیمه
  مریم منتصرالدوله ترجمه: مریم منتصرالدوله صفحه 251
 • تازه های پژوهشکده بیمه / توصیه های کاربردی پایان نامه های بیمه ای
  صفحه 254
 • آشنایی با سایت های بیمه ای-شرکت های بیمه اتکایی (بخش سوم)
  صفحه 257