فهرست مطالب

کودکان استثنایی - پیاپی 1 (پاییز 1380)
 • پیاپی 1 (پاییز 1380)
 • 113 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1380/09/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صفحه 4
 • مصطفی نچواک صفحه 6
  هدف از انجام این تحقیق تعیین سوتغذیه در دانش آموزان کم توان ذهنی شهر تهران و همچنین بررسی ارتباط بین وضعیتن تحصیلی با وضعیت تغذیه ای این دسته از دانش آموزان بوده است. به همین منظور 10% از جمعیت دانش آموزی تعدادی از مراکز آموزش استثنایی ویژه کودکان کم توان ذهنی که از نظر جغرافیایی در نقاط مختلف شهر تهران قرار داشته اند به عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب شدند.
  کلیدواژگان: سو تغذیه، کم توان ذهنی، وضعیت تحصیلی، تن سنجی
 • فریدون یاریاری، مهدی رصافیانی، مسعود کریملو، زهرا پاشازاده آذری صفحه 17
  این پژوهش به منظور تعیین وجود یا عدم وجود اختلال در مهارت های حرکتی و عملکرد عصبی عضلانی در کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه و بیش فعالی (ADHD) ده - هفت ساله و همچنین تعیین الگو و ماهیت اختلالات یاد شده انجام شده است. در این مطالعه مقطعی، توصیفی - تحلیلی، گروه آزمودنی شامل 22 دانش آموز مبتلا به ADHD می باشند که به مرکز مشاوره و درمان دانش آموزان توحید مراجعه کرده بودند و گروه مقایسه شامل 22 دانش آموز طبیعی می باشند که در منطقه 4 آموزش و پرورش شهر تهران مشغول به تحصیل بودند.
  کلیدواژگان: اختلال کمبود توجه و بیش فعالی، مهارتهای حرکتی، عملکرد عصبی، عضلانی
 • سعید حسن زاده، اصغر مینایی صفحه 35
  پژوهش حاضر با هدف انطباق، اعتباریابی، رواسازی و هنجاریابی آزمون رشد زبان، روی نمونه ای با حجم 1235 نفر (626 پسر و 609 دختر) از کودکان 0-4 (سال تمام) تا 11-8 (8 سال و 11 ماه) شهر تهران که با روش نمونه برداری چند مرحله ای انتخاب شدند، اجرا گردید. این آزمون مشتمل بر 9 خرده آزمون (6 خرده آزمون اصلی و 3 خرده آزمون تکمیلی) است. علاوه بر این، از ترکیب نمرات خرده آزمون اصلی، 6 نمره مرکب نیز به دست می آید.
  کلیدواژگان: هنجاریابی، زبان بیانی، اعتباریابی، رواسازی
 • محمد احمدپناه صفحه 52
  این مقاله گزارشی پژوهشی است که به منظور بررسی تاثیر کم توانی ذهنی فرزند بر نظام روانی خانواده، اجرا شده است. در این زمینه تاثیر کم توانی ذهنی فرزند بر والدین، برادران و خواهران سالم و اطرافیان بررسی شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای بود که بر اساس متون روانشناسی و تحقیقات پیشین طراحی و بر روی 200 نفر از والدین کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر و 60 نفر از والدین کودکان کم توان ذهنی تربیت پذیر اجرا شد و با استفاده از روش خی 2 و درصد داده های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  کلیدواژگان: کم توانی ذهنی، بهداشت روانی خانواده، احساس شرمساری
 • علی اصغر کاکوجویباری، آلیس هوسپیان صفحه 69
  یک قرن تجربه مربوط به ساختارهای مختلف آموزشی ما را به این نتیجه رسانده است که آموزش مجزا که در آن افراد بر اساس ویژگی های مختلف، مثل معلولیت ها، گروه بندی می شوند و تحت آموزش های ویژه و جدا از همسالان عادی خود قرار می گیرند نتوانسته است پاسخگوی بسیاری از نیازهای واقعی این افراد به عنوان عضوی از اعضا یک جامعه انسانی باشد. از آنجایی که این نیازها در هر زمان و مکان و در شرایط مختلف اجتماعی متفاوت هستند، بنابر این یک نظام آموزشی کارآمد نظامی است انعطاف پذیر که از یک سو دارای خصیصه بومی شدگی، یعنی متناسب با شرایط ملی و دینی آن جامعه و از سوی دیگر مبتنی بر یک رویکرد انسانگرایانه است و آموزش را به عنوان یک هدف در نظر نمی گیرد، بلکه به عنوان وسیله ای می داند برای رشد ارزش های انسانی و بالا بردن قابلیت های افراد برای”با هم زیستن“.
  کلیدواژگان: آموزش و پرورش فراگیر، آموزش مجزا
 • پرویز شریفی درآمدی صفحه 81
  تحقیق حاضر مقایسه توانایی شنوایی کودکان بینا و نابینا از لحن صدای اشخاص (آموزگاران) و تجسم ویژگی های شناختی - عاطفی آنان را مورد بررسی قرار داده است. نمونه های تحقیق 50 نفر از دانش آموزان پسر در سن 11 تا 12 سال در پایه پنجم ابتدایی سال 80-1379 (25 نفر نابینایان آموزشگاه ابابصیر اصفهان و 25 نفر نابینا از مدارس همجوار) بوده اند. برای جمع آوری اطلاعات در مراحل مختلف تحقیق از پرسشنامه شانزده عاملی شخصیت کتل برای بزرگسالان، پرسشنامه خود ساخته مبتنی بر عوامل شانزده گانه شخصیتی کتل و نوار ضبط صوت و نوار ویدیویی استفاده شده است. آزمودنی ها، پس از گزینش تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم و بر اساس ویژگی های سنی، وضعیت اقتصادی-اجتماعی پایه تحصیلی و معدل درسی همتراز شدند.
  کلیدواژگان: توانایی شنوایی، لحن صدا، تصویر ذهنی، ویژگی های شناختی-عاطفی، نابینا، بینایی
 • خبر، کنگره ها و مجامع علمی
  صفحه 104