فهرست مطالب

پوپک - سال هفدهم شماره 6 (پیاپی 194، شهریور 1389)
 • سال هفدهم شماره 6 (پیاپی 194، شهریور 1389)
 • 68 صفحه، بهای روی جلد: 4,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/06/01
 • تعداد عناوین: 25
|
 • ماه رمضان
  صفحه 4
 • داستان / آرزو
  صفحه 6
 • با قرآن آشنا شویم
  صفحه 8
 • شعر - پروانه / انگشتر مامان
  صفحه 12
 • باورهای آسمانی - چرا وضو می گیریم
  صفحه 14
 • حوض نقره
  صفحه 18
 • آموزشی - قصه گویی که فقط یک قصه می دانست
  صفحه 20
 • قصه رمزی - نغمه ای زیبا
  صفحه 23
 • سرگذشت من - خانه آلاله ها
  صفحه 24
 • دور ایران بگردیم - کرمان
  صفحه 27
 • علمی - مواد معدنی
  صفحه 30
 • فصل ها - گل های تابستانی
  صفحه 34
 • چراهای شفگت انگیز
  صفحه 36
 • کاردستی - اریگامی پاندا
  صفحه 38
 • با بچه های جهان
  صفحه 40
 • آزمایش علمی - فشار آب
  صفحه 43
 • یک قصه - یک شاعر / غیبت دیگران
  صفحه 44
 • داستان ترجمه - گل سرخ
  صفحه 48
 • گوناگون
  صفحه 53
 • من همیشه دست و صورتم را می شویم
  صفحه 58
 • سرگرمی
  صفحه 60
 • شکوفه های آسمانی - رازداری
  صفحه 61
 • بچه ها خبر
  صفحه 62
 • جدول
  صفحه 66
 • عکس های اینترنتی
  صفحه 67