فهرست مطالب

معمار - پیاپی 21 (تابستان 1382)
 • پیاپی 21 (تابستان 1382)
 • 147 صفحه، بهای روی جلد: 30,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/06/01
 • تعداد عناوین: 22
|
 • سرمقاله
 • موسم تحول
  سیدرضا هاشمی صفحه 3
 • کتاب
 • سازه و پوشش، نقد کتاب معماری سطح، میشله کالزاوارا
  باوند بهپور صفحه 4
 • نگاهی ظریف به جنبش مدن، نقد کتاب معماری مدرن روبرتو دولیو
  باوند بهپور صفحه 5
 • نگاه
 • فرهنگ و اخلاق در معماری
  کامران دیبا صفحه 12
 • انعطاف، تنوع و پویایی در فضاهای دانشگاهی / مهندسان مشاور پلشیر
  صفحه 16
 • نظر
 • درخت گونه شناسی آثار معماری فرشید موسوی و آلخاندرو زائروپولو
  نگار حکیم صفحه 24
 • معماری اطلاعات
  عدالت عصر صفحه 30
 • برنامه ریز عمیق، روش کاربن وان برکل و کارولین بوس
  جان تاکارا ترجمه: باوند بهپور صفحه 35
 • عناصر معماری
 • پلکان
  کامران افشار نادری صفحه 42
 • معرفی
 • دو طرح از شامیل محمدزاده
  رضا دانشمیر صفحه 52
 • کارهای مسعود افسرمنش
  رضا دانشمیر صفحه 56
 • مجموعه اداری واحد (5/0) / مهندسین مشاور فردانو
  ایمان رئیسی صفحه 64
 • مسابقه
 • مسابقه طراحی مجموعه اقامتی - تجاری زائرسرای مشهد
  صفحه 68
 • مسابقه بین المللی طراحی ادارات مرکزی ناتو در بروکسل
  میرسعید موسوی ترجمه: میرسعید موسوی صفحه 76
 • از ایران
 • عمارت دیوانخانه شیراز، پروژه طرح پردیسان، سازمان میراث فرهنگی کشور
  فرامرز پارسی صفحه 82
 • معماری و روابط فرهنگی ایران و چین
  زهره بزرگ نیا صفحه 90
 • آثار شاخص معماری دوران معاصر تحت حمایت قانون
  اسکندر مختاری صفحه 100
 • در جهان
 • فومیهیکو ماکی
  کامران افشار نادری صفحه 106
 • طراحی داخلی
 • سادکی، راحتی و بی ادعایی در طراحی داخلی بناهای تاریخی / گفتگو با فریدون آو
  صفحه 120
 • طراحی
 • عصر پلاستیک
  آرماند درور صفحه 130
 • طراحی تحت سلطه تکنولوژی
  حسن مهرابی صفحه 133
 • ساخت و صنعت
 • شرکت آروپ
  آبتین گلکار ترجمه: آبتین گلکار صفحه 136