فهرست مطالب

 • پیاپی 1 (تابستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1389/02/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • احمد پوراحمد، صدیقه لطفی، امین فرجی، آزاده عظیمی صفحه 1

  یکی از موضوع هایی که بیشتر شهرهای جهان با آن دست به گریبانند، موضوع سوانح طبیعی است. سوانح طبیعی (بویژه زلزله) که اغلب خاموش و در عین حال بالقوه مستعد ایجاد آسیب هستند، به طور متوسط سالانه بیش از 150000 نفر تلفات جانی و بیش از 140 میلیارد دلار خسارت مالی در کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه به بار می آورند. در این میان، کشور ایران از کشورهای حادثه خیز دنیا بوده چنانکه در چند دهه قبل (زلزله بوئین زهرا، 1342 تا زلزله بم، 1382) به موجب وقوع این دست حوادث متحمل خسارات (جانی و مالی) وسیعی شده است.
  هدف این مقاله، بررسی و تحلیل ابعاد پیشگیری از بحران زلزله درچارچوب مناطق هفده گانه شهر بابل است. در این راستا، از روش معیاری-تحلیلی برای تحلیل ابعاد کالبدی و خصوصیات جمعیتی شهر بابل از نظر آسیب پذیری زلزله استفاده و به تحلیل تجهیزات امدادرسانی و آتش نشانی پرداخته شده است و در کنار آن از روش مقایسه ای برای جمع بندی یافته ها و تعیین سلسله مراتب آسیب پذیری مناطق مختلف شهری استفاده شده است. ابزارهای این تحقیق شامل: مشاهده، پرسشنامه، پژوهش میدانی، منابع کتابخانه ای و اینترنتی، بوده است. در این پژوهش، از تکنیک تحلیل SWOT برای ارائه راهبردها و اقدامات ضروری استفاده شده و جدول زمان بندی اقدامات و سازمان های مسوول به عنوان برنامه عمل ارائه شده است. بر مبنای یافته های تحقیق، مناطق 2، 9، 4، 15 و 10 دارای بالاترین آسیب پذیری از مجموع معیارها و مناطق 7و8 از بعد کالبدی آسیب پذیرتر از سایر مناطق است. بازنگری در طرح تفصیلی، بهسازی مساکن، تخصیص دو سایت امداد و نجات و نیز دسترسی سریع به عنوان بخشی از راهبردهای پیشنهادی برای پیشگیری ازاز تلفات جانی و مالی است.

  کلیدواژگان: مدیریت بحران، زلزله، آسیب پذیری، بافت فرسوده، بابل
 • اصغر ضرابی، یونس غلامی بیمرغ، سیدعلی موسوی صفحه 25
  تحلیل کاربری اراضی شهری؛ چگونگی استفاده، توزیع، حفاظت، ساماندهی مکانی– فضایی فعالیت ها و عملکردهای شهری را بر اساس خواست و نیازهای جامعه شهری، بررسی می کند. امروز با توجه به رشد نابسامان کالبدی شهرها و بی تعادل در کاربری های موجود و از طرفی برای ارتقای کیفی شهر نشینی و تعادل بخشی و ساماندهی و بهینه گزینی کاربری ها، اراضی شهر ها، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این تحقیق، علاوه بر بررسی دیدگاه های نظری و روند عملی چگونگی تحلیل کاربری اراضی شهری در ایران و جهان، برای نمونه به تحلیل کاربری اراضی شهر نورآباد ممسنی، به روش تحلیلی و پیمایشی پرداخته شده است. شهر نورآباد، نمونه ای از این شهر هایی است که براساس گسترش بی رویه و استفاده از زمین های مرغوب کشاورزی و همچنین پراکنش غیر اصولی خدمات، دچار کمبود امکانات و خدمات در سطح شهر است. این پژوهش جهت ساماندهی و تعادل بخشی و بالا بردن وضعیت کیفی زندگی شهری انجام گرفته است.
  در این تحقیق، با روش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی، مسایل و کمبودهای کاربری ها به طور جداگانه به صورت کمی و کیفی، با لحاظ کردن شرایط اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهر بررسی شده و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به تجزیه و تحلیل کاربری ها پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده این مطلب است که با توجه به وضع نامطلوب کاربری ها، به ارائه راهکارها و پیشنهادهایی همانند توجه دولت به مناطق روستایی، برای مهاجرت کمتر به شهر، مشخص کردن محدوده توسعه شهر، به دلیل کاهش تخریب زمین های مرغوب کشاورزی، اصلاح بافت های روستایی که جزو محدوده خدماتی شهر شده اند، جهت حمل و نقل آسان، انتقال تجهیزاتی مثل، قبرستان و کشتارگاه از درون شهر به بیرون از شهر و انتقال کاربری های ناسازگار به خارج از شهر پرداخته، که ثمره آن تعادل بخشی به توزیع خدمات شهری و جلوگیری از گسترش بی رویه شهر خواهد بود.
  کلیدواژگان: کاربری اراضی، نورآباد ممسنی، بهینه گزینی، دیدگاه های نظری، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS
 • محمدرضا پورمحمدی، زهرا سبحانی صفحه 51

  دیدگاه های استفاده کنندگان درباره فضای فراغتی، در زمره مهم ترین معیارهای نیاز سنجی و مکان یابی این فضاها است. برنامه ریزی برای این نیاز شهروندان در شهر تهران تنها با بررسی امکانات و محدودیت ها میسر نیست و نظر شهروندان – که برنامه ریزی برای آنها صورت می گیرد – نقشی اساسی در آن ایفا می کند. شرایط متفاوت مردم و گروه های اجتماعی ساکن در شهر خواسته های متفاوتی را به وجود می آورد که باید در هر برنامه ریزی مد نظر قرار گیرد. شناخت دیدگاه ها، ویژگی ها و نیازهای شهروندان می تواند در برنامه ریزی فضاهای فراغتی و تفریحی به برنامه ریزان شهری کمک کند. به نظر می رسد در برنامه ریزی برای ایجاد فضای گذران اوقات فراغت در شهر تهران، به عوامل موثر بر دیدگاه ها و نگرش های شهروندان در این باره توجه نمی شود. این عدم توجه را می توان بعد پنهان و یاحلقه مفقوده برنامه ریزی، طراحی و اجرای فضای فراغتی نامید که یا کاملا به فراموشی سپرده می شود و یا به شکلی صوری به آن پرداخته می شود. در مقاله پیوست، دیدگاه های گروهی از شهروندان تهرانی درباره نوع، توزیع، تنوع، نحوه دسترسی و مشکلات استفاده از فضای فراغتی در مناطق نمونه شهر ارزیابی شده است. شایان ذکر است که الگوها و مدل های پیچیده فراوانی برای ارزیابی دیدگاه های شهروندان وجود دارد که پرداختن به آنها هدف این پژوهش نبوده است. مدل ورودی این بررسی مدل رابرتز است. با استفاده از این مدل، در این ارزیابی تاثیر سن، تحصیلات، جنس، میانگین اوقات فراغت و کیفیت خدمات ارائه شده در فضاهای فراغتی در میزان نیاز به این فضاها سنجیده و تلاش شده است نقش «تمایل شهروندان به برقراری ارتباطات اجتماعی» از طریق حضور در این فضاها را در«میزان نیاز به این فضاها» ارزیابی نماید. در پایان نیز مدل جدیدی بر اساس یافته های پژوهش ازائه شده است. پژوهش از نوع پیمایشی است که در سه منطقه شهر تهران انجام شده و در آن از روش ها و پارامترهای متداول ریاضی استفاده برای سنجش عوامل تاثیر گذار بر دیدگاه های شهر وندان درباره فضاهای فراغتی استفاده شده است. همچنین، از پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوری دیدگاه های شهروندان بهره گرفته شده است. نتایج و یافته های این پژوهش حکایت از آن دارد که فضاهای فراغتی مناطق نمونه در سطح نسبتا قابل قبولی قرار ندارند و شهروندان تهرانی، صرف نظر از پایگاه اقتصادی و اجتماعی، برای بهره برداری از امکانات موجود فراغتی شهر با مشکلاتی (از قبیل دشواری دسترسی، گرانی و...)مواجه هستند. بر این اساس، به نظر می رسد مسوولان شهری باید برای ارتقا، توزیع مناسب و ایجاد فضاهای جدید اقدامات موثری را در برنامه کار خود قرار دهند.

  کلیدواژگان: فراغت، فضای فراغتی، دسترسی، توزیع
 • سیامک شهابی، رسول ربانی صفحه 77
  ارزش ها طی فراگرد اجتماعی شدن به افراد منتقل و درونی می شوند. ارزش ها بر نهادهای اجتماعی اثر گذاشته، مهمترین ابزار جامعه برای برقراری انتظام اجتماعی هستند. از این رو، نظریه پردازان توسعه، به ویژه توسعه روستایی، تحول ارزش ها و گرایش ها را شرط اساسی توسعه دانسته، بر این اعتقادند که مهم ترین وظیفه مجریان توسعه رخنه در رفتار اجتماعی افراد و گروه هایی است که همکاری آنها در فراگرد توسعه اساسی است. به طور کلی، تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رخ داده در کشور باعث متحول شدن نظام ارزشی جامعه روستایی گردیده است. هدف این تحقیق، شناسایی مهمترین ارزش های اجتماعی جوانان روستایی و عوامل مؤثر بر آن است. جامعه آماری، شامل افراد 18 تا 30 ساله ساکن مناطق روستایی استان اصفهان هستند. در انجام این پژوهش، از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شد. برای جمع آوری داده های میدانی تحقیق با 544 جوان روستایی که با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب گردیدند، مصاحبه به عمل آمد.
  نتایج
  8/65 درصد جوانان روستایی از عام گرایی زیادی برخوردارند. از نظر ارجحیت جنسی برای 3/83 درصد پاسخگویان جنسیت فرزندشان تفاوتی نمی کند. 7/55 درصد جوانان روستایی تمایل کمی به زندگی در روستا دارند. بین خودپنداری طبقاتی و نگرش نسبت به طبقه مطلوب پاسخگویان تفاوت وجود داشته، در حالی که 6/34 درصد آنان خود را متعلق به طبقه پایین می دانند، 4/2 درصد تعلق به این طبقه را مطلوب ارزیابی نموده اند. 75 درصد اعتقاد کمی به وجود عدالت در جامعه دارند. بیشتر از 8/92 درصد جوانان روستایی دارای غرور ملی بوده، به ایرانی بودن خود افتخار می کنند. پاسخگویان از اعتماد کمی به دوستان خود برخوردار بوده، فقط 25 درصد پاسخگویان اعتماد زیادی به دوستان خوددارند. میانگین انگیزه پیشرفت جوانان روستایی بالاتر از حد متوسط و تقدیرگرایی کمتر از حد متوسط است. رضایت از زندگی، سطح تحصیلات، شرایط اقلیمی و استفاده از رسانه های جمعی عواملی هستند که به طور مستقیم و سن، جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت اقتصادی، ارتباط با مراکز شهری و قابلیت دسترسی روستا به طور غیرمستقیم بر ارزش های اجتماعی مؤثر هستند.
  کلیدواژگان: ارزش های اجتماعی، روستا، جوانان، عوامل مؤثر
 • عیسی ابراهیم زاده، عبدالله آقاسی زاده صفحه 107

  گردشگری صنعتی است که توسعه آن نیازمند شناخت و آگاهی کافی از مسائل و عوامل موثر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر منطقه است. شهرستان چابهار در منتهی الیه جنوب شرقی ایران و در یک محیط بکر و دور از هیاهوی شهرهای پرجمعیت و شلوغ کشور قرار دارد و با توجه به ویژگی های محیطی، جاذبه های فرهنگی و انسانی آن(شهرستان چابهار با 228 جاذبه گردشگری شامل: 74 مورد جاذبه طبیعی، 44 مورد جاذبه فرهنگی- تاریخی و 110 مورد جاذبه انسان ساخت است) و نزدیکی به کشورهای حوزه خلیح فارس، هند، افغانستان و پاکستان و همین طور برخوداری از منطقه آزاد تجاری- صنعتی، می تواند با مدیریت و برنامه ریزی علمی به قطب توریستی مهمی در سطح منطقه تبدیل گردد و یکی از محورهای مهم گردشگری کشور باشد. تحلیل های حاصل از مدل SWOT نشان می دهد که این شهر علی رغم برخورداری از ظرفیت تبدیل شدن به یک منطقه نمونه گردشگری، تعدد تصمیم گیران و مسایل مدیریتی، کمبود زیر ساخت ها و ضعف تبلیغات را به عنوان موانع اساسی در راه رسیدن به این هدف در مقابل خود دارد. با این حال، وجود زمینه اشتغال زایی، درآمد ارزی و سرمایه گذاری زیر بنایی، به ترتیب با امتیاز های وزنی 40/0، 28/0 و 18/0 مهمترین فرصت ها و وجود آثار تاریخی، جاذبه های ورزشی- تفریحی و برخورداری از سواحل شنی و جذابیت های طبیعی به عنوان نقاط قوت و جاذب در کنار امکان توسعه و اصلاح نهادهای مدیریتی، تقویت تبلیغات، تعامل و هم فکری بین مسوولان منطقه آزاد و سازمان های مرتبط با گردشگری و مردم و توسعه اکوتوریسم، از مهم ترین رهیافت ها به منظور توسعه گردشگری این ناحیه تلقی می گردند.

  کلیدواژگان: گردشگری و توسعه، ناحیه ساحلی چابهار، مدل SWOT
 • اسماعیل نصیری صفحه 129
  صنایع کوچک کارگاهی از یک سو به واسطه نقش و جایگاه انکار ناپذیرشان در ایجاد اشتغال مؤثر در شهرها و از سوی دیگر به دلیل داشتن پیوند تنگاتنگ با بخش های دیگر اقتصادی نقش بسزایی در توسعه شهری دارد و می تواند در فرایند توسعه ملی نیز مؤثر و سودمند واقع شوند.در این مقاله، با استفاده از روش اسنادی و اطلاعات پرسشنامه ای و برداشت های میدانی، شاخص های بهره وری کل عوامل تولید در صنایع کوچک کارگاهی خرمدشت شهر بومهن، واقع در شرق کلانشهر تهران طی سالهای 1388-1386 محاسبه شده و سپس با استفاده از روش های آماری پارامتری، ناپارامتری و نرم افزار SPSS و به کمک مطالعات پیمایشی، تاثیر آن بر شاخص های توسعه شهری مورد آزمون قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده های بهره وری صنایع، از مدل تابع تولید کاب داگلاس استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که: صنایع کوچک کارگاهی شهر بومهن از صرفه های مقیاس برخوردار بوده است. نتایج این تحقیق، حاکی از ان است که بین بهره وری صنایع کوچک کارگاهی و شاخص های توسعه - درآمد، رضایت از درآمد، برخورداری از امکانات- رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در پایان مقاله نیز راهکارهایی در زمینه بهبود کارایی هرچه بیشتر صنایع کارگاهی کوچک ارائه شده است.
  کلیدواژگان: بهره وری، صنایع کارگاهی (کوچک)، توسعه شهری، بومهن
 • مهری سادات طیبی نیا صفحه 143
  پژوهش حاضر به بررسی پدیده مهاجرت و آثار آن بر خانوارهای مهاجر به شهر تهران پرداخته است. هدف تعیین میزان تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهاجران و میزان تاثیر پذیری مهاجران از جنبه های مختلف محیطی در قالب تفاوت های اجتماعی، اخلاقی، رفاهی و نگرشی در مقایسه با افراد بومی است. تحلیل نهایی این پژوهش بر روی 400 خانوار، شامل 200 نفر ازمهاجران و 200 نفر افراد بومی (متولد تهران) به عنوان گروه گواه، در بین خانوارهای معمولی ساکن در مناطق 3، 6 و12 شهر تهران که لزوما دارای فرزند بالای 10 سال بوده اند، انجام گرفته است.
  نتایج پژوهش بر اساس تحلیل های دو متغیری آزمون های تاو-کندال c و کای اسکوار پیرسون نشان می دهد که رابطه معنی داری بین تحرک اجتماعی و پایگاه اجتماعی مهاجران وجود دارد. همچنین بین تغییر وضعیت اخلاقی مهاجران و افراد بومی تفاوت معنی داری وجود دارد که در جریان تحلیل مسیر میزان اثرات متغیرها بر تغییر وضعیت مهاجر و سپس ارزیابی مجدد فرد مهاجر و در نهایت، تآثیر آن بر تمایل به مهاجرت معکوس و ماندگاری بررسی شده است. تبیین فرضیات با تکیه بر دیدگاه های کارکردی و کلاسیک مهاجرت صورت گرفته است.
  کلیدواژگان: پیامد مهاجرت، خانوارهای معمولی ساکن، تحرک اجتماعی، پایگاه اجتماعی، امکانات رفاهی و باروری
|
 • A. Pourahmad, S. Lotfi, Babolsar, Iran, A. Faraji, A. Azimi Page 1

  One of the major problems of urban areas is natural disasters which threatens the life of many urban residents. As the statistical reports show, it imposes more than 150000 deaths and over 140 billion dollars of financial damages as annual average world wide especially in developing countries. Iran is among the most hazardous prone area of the world by experiencing many destructive earthquakes notably Boeenzahra 1963 and Bam 2001. This paper aims to analyze and investigate the aspects of prevention of earthquake crisis in the seventeen neighborhoods of Babol. The research, which is based on descriptive and analytical method, means to analyze the different physical and demographical characteristics of the city which contribute to the earthquake vulnerability and also to examine the equipment of aid agencies and fire stations. The comparative method was applied for conclusion and determining the level of vulnerability. Observation and questionnaires have been the main tools of the research. Moreover, SWOT technique was used to present strategies and necessary measures and then the timing table was constructed to guide urban authorities. The results revealed that neighborhoods of 2, 4, 9, and 10 had the highest level of earthquake vulnerability; the neighborhoods 7 and 8 showed a lower physical vulnerability level. The study concluded that there is an urgent need to review the detail plan and also housing renovation especially in the old parts of the city. Creating two new sites for emergency aids and rescue could prevent and mitigate the level of human casualties and financial losses.

 • A. Zarabi, Y. Gholami Bimorgh, S. A. Musavi Page 25
  Investigating the application of city lands means the way the application, distribution, maintenance, local-spatial organization of the activities and city functions are analyzed on the basis of the needs and requirements of the civil society. Nowadays, paying attention to the inappropriate development of the cities and the imbalance of the current applications, on the one hand, and moving toward qualitative improvement of the citizenship, organizing and optimizing the application of lands in the cities, on the other hand, are among significant issues in this field. In this research, the application of the land in Nur Abad Mamasani has been analyzed both analytically and theoretically; moreover, the theoretical viewpoints and the applied procedures of the application analysis of the civil lands, both in Iran and the world, have also been analyzed. Therefore, Nur Abad Mamasani is an example of such cities which suffer from the inappropriate development, exploiting the fertilized agricultural lands, asymmetrical distribution of the services, absence of facilities and services in the city. This study aims at organizing, balancing and improving the quality of the civil life in the cities.In this research, the problems and the application deficits have been discussed both quantitatively and qualitatively, using descriptive, analytical and survey method; furthermore, the social, economical, natural situations of the city have been considered and analyzed using the GIS. The findings indicate that with regard to the inappropriate situation of the city application, solutions and methods such as the government's paying attention to the rural areas to prevent immigration to cities, determining the city development zone to prevent destroying the fertilized agricultural lands, modifying rural contexts which are included in the city servicing zone to facilitate easy transportation, transferring equipments such as cemetery, slaughterhouse from the inside of the city to the outside, transferring the inappropriate applications to the outside of the city are all appropriate approaches toward balancing the service contribution and preventing the widespread growth of the city.
 • M.R. Pourmohammadi, Z. Sobhani Page 51

  User's attitude about recreational spaces is one of the most important criteria in urban planning. Different situations of the dwellers and social groups in the cities bring about different needs and requirements that should be considered in planning. Knowing these needs and requirements will be a great help for urban planners. It seems that in planning for recreational spaces in Tehran "people's attitudes" has been completely ignored. This lack of attention can be considered as the lost circle in the chain of planning process. One of the main goals of this analysis is to evaluate the factors influencing people's attitude on distribution, variety and …of recreational land use. To achieve such a goal, mathematical methods have been used. In this research, Robert's Model for evaluating the needs for recreational spaces has been used. This model analyzes the relations between all the factors related to people and facilities. Research methodology is a descriptive survey type by using the resources documents. In this study, three different regions were chosen as research areas. Then Cochrane formula was used to estimate the size of sample community. Meanwhile to evaluate the citizen's viewpoint, a questionnaire was prepared. Based on the facts and figures of this research, variables such as age, education, the quality of services and optimal location of recreational land use show correlation with the needs for recreational spaces. It means that these variables have the power to predict the needs for recreational land use. Education has the greatest effect comparing with the other variables. In other words, the more educated people in one region, the greater need is for recreational land use. The results and findings of the research show that in Tehran the traditional patterns of spending leisure times are changing rapidly and in its modern forms it will face with great challenges. Therefore, the authorities and urban managers should take this into consideration and make a serious effort to promote the recreational land use standards in this city.

 • S. Shahabi, R. Rabbani Page 77
  Value is defined as a thing that attracts the attention of society and is the basic motivation of activity and social trends. Internalized values conduct the individual in social orientations and help him to recognize where, when and how to behave. The aim of this study is to understand rural youngster's most important social values.The main methods in this study were ‘documentary’ and ‘survey’. The data collected was carried out through interview with 545 rural youths who were selected by employing multiple stage sampling method. The data shows that %65/8 rural youths are universalists. 83.3% of the interviewees state that the gender of their children does not make any difference to them. %55/7 of the interviewees have very low interests for living in rural areas. Since 34.6% of respondents categorize themselves as lower class, there is a significant difference between their class self-concept and their ideal class; 75% believe there is a low justice in society. 92.8% of rural people emphasize their nationality as being Iranians. They have little trust in their friends. The motivation for advancement among the youths is higher than average. Their satisfaction with life, their educational level, their climatic conditions and their exposure to mass media directly affect their social values. The data also show their age, gender, marital status, economical situation, their connection to urban areas and the potential availability of urban facilities could indirectly affect their social values.
 • I. Ebrahimzadeh, A. Aghasi Zadeh Page 107

  Tourism is a mystery whose development needs adequate cognition and knowledge of economical, social and cultural details in each region. Chabahar is located in extreme Southeast of Iran and in an original environment away from commotion of busy and populous cities in country. According to its environmental features such as cultural and human attractions, neighborhood with countries around the Persian Gulf—like India, Afghanistan, Pakistan-and the advantage of benefiting from a commercial-industrial free zone, this city can become an important tourism pole in country and the region by applying scientific management and scheduling. The outcomes resulted from this research indicate that Chabahar with 228 tourism attractions (74 natural, 44 cultural-historical, 110 manmade) can be one of the important tourism bases in the country. However, the SWOT model analysis shows that this city, despite having potency to become a sample tourism region, has some fundamental preventives in achieving this purpose such as multiplicity of determinants and management problems, shortage of sub-bases and absence of adequate publicity. In spite of that, existence of job making basis, foreign income and sub base investiture with precedence 0.4, 0.28, 0.18 respectively, are the most important opportunities, and existence of historical signs, athletic-social attractions, sand beaches and natural attractions are considerable and exciting points. Moreover, the possibility of development and renovation of management institution, of improving advertisement, cooperation and consultation between administers of free zone and organizations related to tourism and people and development of ecotourism are some of the most important trends for tourism development in this region.

 • E. Nasiri Page 129
  Small workshop industries, in one way, by their undeniable role in effective occupations in cities and due to close bond with other economical parts, have a remarkable role over urban development and can be useful in national development.By using documentary, questionnaire and field data, in this article, profiting index of total produce elements in small workshop industries in Khoramdasht Boom-e-hen (2007-2009) situated in metropolitan Tehran has been calculated. Then, by parametric and in parametric statistical ways, spss software and survey studies, its influence on urban development indices has been analyzed.We have used (kubduglass)’s product model to analyze industry profiting data.The findings show that “small workshop industries of boom-e-hen have had suitable economical profits." The results show that there is a positive and meaningful relation between profiting workshop industries and developmental indices such as earning, earning satisfaction, profiting index, amount of using accommodations and some of developmental indices for occupants.At the end of the article, some techniques of functional improvements in small industries have been presented.
 • M.S. Tayebinia Page 143
  The present paper explores migration phenomenon and its impacts on the immigrating households to Tehran city. The aim of the study is to determine the extent of economic, social and cultural changes among the immigrants. Through this study, the scale/rate of affectability of migrants is determined in terms of different social, ethical, welfare and attitudinal frames as compared with those of the natives.The empirical part of the research includes 400 sample households consisting of 200 migrants to Tehran city and 200 natives in the city of Tehran as an evidence group within normal resident households in districts 3, 6 and 12 in Tehran city, who should necessarily have children of 10 years of age and above.The results of the research, based on double-variable analyses of test of Kendall’staub shows that there is a meaningful relationship between social mobility and social status of the migrants. Similarly, it is concluded that there is a meaningful difference between the change of ethical status of the migrants and those of the natives. In the course of path analysis, the rate of impacts of variables on change of status of the migrant, and consequently the re-appraisal of the migrant, and finally its impact on the tendency of reverse migration and on the tendency to stay have been studied. Clarification of the hypotheses has been achieved through functional and classical theories of migration.