فهرست مطالب

حقوق اساسی - پیاپی 11 (تابستان 1388)
 • پیاپی 11 (تابستان 1388)
 • 520 صفحه، بهای روی جلد: 80,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/06/25
 • تعداد عناوین: 26
|
 • مقالات
 • آزادی بیان
  دکترمحمدحسین زارعی، مرتضی نجابت خواه صفحه 1
 • تاملی در فلسفه حقوق هگل
  دکتر کامران آقایی صفحه 33
 • مفهوم دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  دکتر کورش استوارسنگری صفحه 49
 • بررسی مفهوم انتخابات دمکراتیک
  دکتر حسن خسروی صفحه 87
 • حقوق بشر و حمایت از محیط زیست
  مهسا فرح زاد صفحه 115
 • اندیشه های مهم سیاسی در باره ماهیت دولت
  دکتر بیژن عباسی صفحه 131
 • بررسی نسبت میان ارزش های جامعه مدنی و نظریه های دولت در فقه شیعه
  هدی غفاری صفحه 141
 • رفاه اجتماعی در نظام حقوقی ایران
  دکتر علی اکبر گرجی، جعفر شفیعی سردشت صفحه 169
 • تحولات اخیر حق بر محیط زیست در حقوق اساسی فرانسه
  علی مشهدی صفحه 191
 • حق بنیادین معلولین در دسترسی به وسایل حمل و نقل هوایی
  دکتر حسن مرادزاده صفحه 205
 • مفهوم مصلحت نظام و مرجع تشخیص آن در نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران
  دکتر ابراهیم موسی زاده صفحه 229
 • دادگاه قانون اساسی آلمان
  هوشیار ویسی صفحه 245
 • نقش شفافیت در تحقق حکمرانی مطلوب
  هرمز یزدانی زنوز صفحه 271
 • ترجمه
 • آموزه حاکمیت پارلمانی از منظر تطبیقی
  مارکوس آگورک ترجمه: سیده فاطمه فقیهی ، تقی دشتی صفحه 291
 • شهروندی دموکراتیک، زبان ها، تنوع و حقوق بشر
  هاگ استارکی ترجمه: دکتر رضا اسلامی ، مهدی ابوالفتحی صفحه 303
 • تفسیر اعلامیه های حقوق: ارزش رویکرد تطبیقی
  جک تسن تا لی ترجمه: دکتر علی اکبر گرجی ، سعید عابدی صفحه 331
 • مشروطه خواهی و حاکمیت قانون
  سی. ال. تن ترجمه: سیدحسین ملکوتی هشتجین ، احمد مرکز مالمیری صفحه 363
 • پدرسالاری حقوقی
  پتر سابر، جرالد دورکین ترجمه: دکتر جلال الدین قیاسی ، فهیم مصطفی زاده صفحه 375
 • در باب حاکمیت قانون و فضیلت آن
  جوزف رز ترجمه: لیلی منفرد صفحه 393
 • حاکمیت قانون در جهان امروز
  جفری جول ترجمه: مسلم آقایی طوق صفحه 409
 • مقدمه ای در باره تاریخ اندیشه حاکمیت قانون
  آر.سی.کنگم ترجمه: احمد مرکز مالمیری صفحه 437
 • ضرورت ایجاد دادگاه قانون اساسی در سوئد و فنلاند
  ولی پکا هاوتاماکی ترجمه: صالح حمزه ئی ماشاری ، امیر طاهری کندر صفحه 465
 • دیدگاه ها
 • ماه خورشید نما: یادداشتی بر کتاب حق الناس نوشته دکتر محسن کدیور
  رضا رسولی صفحه 483
 • طرح 20 میلیون دلاری مجلس
  دکتر سیدمحمود کاشانی صفحه 491
 • جایگاه قانونی مصوبات دولت از تاریخ تصویب تا پایان ابطال
  حسین کاویار صفحه 495
 • عدم درج شرط اصالت در ملیت و تابعیت خاص برای مقام رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  دکتر محمدباقر لایینی، محمدمهدی رسکتی صفحه 503