فهرست مطالب

بسپار - سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 97، شهریور 1389)
 • سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 97، شهریور 1389)
 • ویژه پوشش های خودرویی
 • 60 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1389/06/20
 • تعداد عناوین: 19
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • گزارش و گفتگو
 • پشت شما به کجا گرم است؟
  صفحه 4
 • خودروها برای نخستین بار چگونه رنگ آمیزی شدند؟
  صفحه 8
 • بازهم رد پای تحریم ها این بار در رنگ های خودرویی
  صفحه 12
 • فناوری هفتمین تولید کننده رنگ دنیا در کشور
  صفحه 15
 • مشکل آنچنانی در بخش رنگ های خودرویی وجود ندارد
  صفحه 17
 • آینده پوشش های خودرویی با فن آوری نانو
  صفحه 19
 • تولیدات به روز شرط کار با خودروسازی
  صفحه 21
 • اخبار داخلی
  صفحه 25
 • رنگ در هنر نقاشی
  صفحه 27
 • دیدگاه
 • طنز افراط و تفریط
  صفحه 28
 • تازه هایی از دنیای پوشرنگ ها
  صفحه 30
 • مقالات
 • مقررات جدید EPA برای پوشش های خودرویی
  صفحه 34
 • محاسبه VOC
  صفحه 36
 • تاثیرات ساختار شیمیایی بر روی خواص فوق روان کننده پایه پلی کربوکسیلاتی
  نازنین نادری، محمد احمدی صفحه 37
 • مرروی بر پلاستیک های خودرویی
  دکتر سعید رستگار صفحه 43
 • پوشرنگ ها و محصولات خود ترمیم شونده وارد صنعت پلاستیک می شوند
  صفحه 47
 • کوتاه کردن فاصله بین پوشش های ترمیمی و OEM خودرویی
  صفحه 53
 • بخش انگلیسی
  صفحه 59