فهرست مطالب

 • سال بیست و نهم شماره 1 (پیاپی 44، بهار 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/06/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • صفحه 1
 • بهناز زرگری، شیوا زمانی، بیژن ظهوری زنگنه، راما کنت صفحه 11
  قیمت گذاری اختیارهای معامله از مسائل مطرح در حوزه ریاضیات مالی است. نوشته حاضر شامل مروری بر حل این مساله در بازارهای کامل، توضیح روش مینیمم سازی ریسک به عنوان یک روش پوشش ریسک در بازارهای ناکامل و سرانجام به کارگیری این روش برای تعیین تابع قیمت گداری در مدل هستون است.
  کلیدواژگان: سهام، سبدمالی، آربیتراژ، مارتینگل، بلک، شولز، معادله دیفرانسیل تصادفی
 • آنتونی دبلیو. ناپ ترجمه: احمد صفاپور صفحه 29
  نمایش های گروه و آنالیز هارمونیک نقش حساسی در مباحث متنوعی چون نظریه اعداد، احتمال و ریاضی فیزیک ایفا می کنند. قضیه نمایش لانگلندز عنصری اساسی در کار وایلز روی آخرین قضیه فرما بود و نظریه نمایش چارچوبی برای پیش بینی وجود کوارک ها فراهم کرد. در این مقاله نظریه نمایش و ارتباط آن را با آنالیز هارمونیک دوره می کنیم.
  کلیدواژگان: حاصل ضرب اویلر، تابع زتا، سری فوریه، آنالیز هارمونیک، نمایش گروه ها
 • احسان منبتی، حسین تقی زاده کاخکی صفحه 41

  قضیه فارکاش یکی از قضایای آلترناتیو (این یا آن) است که کاربردهای مختلفی از جمله اثبات بهینگی در برنامه ریزی خطی و غیرخطی و اثبات قضایای دوگانی در برنامه ریزی خطی دارد. در این مقاله به بیان این قضیه و برخی صورتهای معادل و اثبات های مختلفی از آن می پردازیم.

  کلیدواژگان: لم فارکاش، برنامه ریزی خطی، برنامه ریزی غیرخطی، قضایای دوگانی
 • رشید زارع نهندی صفحه 55
  پایه گروبنر ابزار اصلی جبر جابجایی محاسباتی و عامل عمده تبلور این مبحث از ریاضیات است. به بیانی ساده، هر پایه گروبنر محاسبات روی چنذجمله ای ها را به محاسبات روی تک جمله ای ها تبدیل می کند. در این مقاله ابتدا به تبیین سیر تاریخی پیدایش نظریه پایه های گروبنر می پردازیم که شامل شرح مختصری از زندگی علمی برونو بوخبرگر، واضع اصلی پایه گروبنر است. سپس بعضی از تعاریف، قضایای اصلی و نتایج مقدماتی در این زمینه را بیان می کنیم. در نهایت برخی از کاربردهای پایه گروبنر را معرفی می نماییم.
  کلیدواژگان: بوخبرگر، پایه گروبنر، حلقه چندجمله ای ها، الگوریتم تقسیم، معادلات چندجمله ای، صفرهای هیلبرت
 • ریچارد همینگ ترجمه: سید محمد غلامزاده محمودی صفحه 81
  مطالب کمی درباره مدیریت کار تحقیقی و مطالب کمتری درباره نحوه برخورد با افرادی که کار تحقیقی شما را مدیریت می کنند، نوشته شده است. با این حال، کار تحقیقی بیش از آنچه تصور می کنید در کنترلتان است. در این مقاله، درباره کارهای تحقیقاتی اثرگذار صحبت می کنیم. کارهایی که مقبولیت وسیع و فراگیر به دست می آورند. درباره کارهای تحقیقاتی صحبت می کنیم که اهمیت درازمدت و ارزشی بیش از یک پانویس در مورد تاریخ دارند.
  کلیدواژگان: پژوهش، مقاله، مساله، مجلات علمی، مقاله تاثیرگذار، تولید علم
 • وحید مومنایی کرمانی، حسین مومنایی کرمانی صفحه 91
  مقاله حاضر درصدد است برخی نارسایی های دوره کارشناسی ریاضیات در ایران و نتایج آن را مورد بررسی قرار دهد. قسمتی از مشکلات به برنامه مصوب دوره بازمی گردد که با استثاهایی در کلیه دانشگاه های کشور به مورد اجرا گذاشته می شود. به جهت مستند شدن اطلاعات، ویژگی های اصلی برنامه های دوره کارشناسی رشته ریاضیات برخی دانشگاه های معتبر دنیا بررسی و اختلاف نگرش آنها با برنامه موجود در ایران مقایسه خواهد شد. در انتها نیز راهکارهایی جهت برون رفت از وضعیت حاضر ارائه می شود.
  کلیدواژگان: آموزش ریاضیات، ریاضیات دانشگاهی، کارشناسی ریاضی، مهاد و کهاد
 • جیمز. پی. لسکو، وندی. دی. اسمیت ترجمه: سعید علیخانی صفحه 107
  افتیمو در مقاله ای نشان داد که چگونه می توان تبدیل لاپلاس را به عنوان ابزاری برای محاسبه سری های نامتناهی به کاربرد. در این مقاله این روش را مورد بررسی قرار داده کاربردهای آن را بیشتر شرح می دهیم.
  کلیدواژگان: سریهای نامتناهی، تبدیل لاپلاس
 • سهیلا غلام آزاد صفحه 113
  زندگینامه و فعالیتهای علمی آلن شونفیلد به طور مختصر توضیح داده می شود.
  کلیدواژگان: آموزش ریاضیات، آلن شونفیلد