فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 2 (پیاپی 10، زمستان 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/11/12
 • تعداد عناوین: 7
|
 • بهروز حسنی، ابوذر جعفری صفحه 99
  امروزه ساختمان های پانلی در صنعت ساختمان سازی از جایگاه ویژه ای برخوردارند. در این ساختمان ها هیچ گونه المان سازه ای مثل تیر یا ستون استفاده نمی شود و باربری ثقلی و جانبی تنها توسط دیوارهای بتنی صورت می گیرد. وجود برخی ابهامات در خصوص رفتار لرزه ای یا ضریب رفتار مناسب برای این نوع ساختمانها، موجب تردیدهایی در کاربرد گسترده تر و یا شناخت دقیق تر این سیستم سازه ای در فرآیند آموزش علم مهندسی سازه شده است. موضوع این مقاله بررسی ضریب رفتار سازه های پانلی، با مطالعه بر روی چند مدل ساختمانی با ارتفاع های مختلف و آرایش یکسان دیوارها، است. با به کارگیری نرم افزار PERFORM 3D، رفتار غیرخطی این سازه ها توسط المان های اجزای محدود پوسته ای چند لایه، دارای مقاطع الیافی، مدل شده است. پس از مدل سازی و انجام تحلیل ها، ضریب رفتار هر یک از نمونه ها محاسبه شده و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج، حاکی از آن است که ضریب رفتارهای محاسبه شده، تفاوت قابل ملاحظه ای با مقادیر ارایه شده در استانداردهای موجود دارند و به نظر می رسد نگرش استانداردها در مورد این سیستم سازه ای بیش از اندازه محافظه کارانه باشد.
  کلیدواژگان: سازه های پانلی، ضریب رفتار، شکل پذیری، مدل سازی غیرخطی دیوار، تحلیل استاتیکی غیر خطی
 • آوید بنی هاشمی، محمدرضا علوی مقدم، رضا مکنون، منوچهر نیک آذر صفحه 109
  هدف از این بررسی، مقایسه ماده منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید PACl)) با کلراید فریک، بهینه سازی فرآیند و بررسی استفاده توام آن با بنتونیت بر بازدهی کدورت و همچنین بررسی میزان آلومینیوم باقیمانده با مصرف PACl در مقایسه با آلوم در آب خام تهران، بوده است. در این راستا، نمونه هایی از آب خام ورودی به تصفیه خانه آب جلالیه تهران برداشته شد. در فاز اول با آزمایش جار، غلظتهای بهینه دو ماده منعقد کننده کلراید فریک و پلی آلومینیوم کلرایدمقایسه شد. غلظت بهینه برای حذف کدورت، برای کلرید فریک mg/L 40 و برای PACl mg/L 35 بدست آمد. در فاز دوم، با اضافه کردن بنتونیت (به میزان 20 میلی گرم بر لیتر)، غلظت بهینه برای کاربرد کلراید فریک و PACl به ترتیب به mg/L 25 و mg/L 15 کاهش یافت. نتایج حاصل از فاز سوم نشان داد که غلظت یون آلومینیوم باقیمانده در آب با مصرف PACl، در مقایسه با آلوم، کاهش یافته و به حدود استاندارد مجاز (mg/L 2/0) نزدیکتر است.
  کلیدواژگان: پلی آلومینیوم کلراید (PACl)، کلرید فریک، آلوم، آلومینیوم باقیمانده، آب شرب تهران، تصفیه آب
 • مهرک رحیمی، زهرا نبی لو صفحه 115
  هدف اصلی این مقاله بررسی مساله جهانی شدن و ارتباط آن با ضرورت بازنگری دوره های آموزش زبان انگلیسی در ایران و چالش ها و فرصت های پیش رو این فرآیند است. جهت نیل به این هدف ابتدا به تحلیل کیفی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق1404هجری شمسی و سیاست های کلی برنامه چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. سپس برای بررسی وضعیت دوره ی آموزش زبان در ایران به بررسی 1- سطح مهارت زبانی ایرانیان در مقایسه با کشورهای منطقه از طریق بررسی نمرات پنج ساله ی اخیر آنان در آزمون مهارت زبان انگلیسی تافل و 2- مشکلات آموزش و یادگیری زبان انگلیسی در مدارس ایران با مرور آثار پژوهشگران پرداخته شده است. نتیجه تحلیل های کیفی بیانگر این امر است که توسعه کشور با رویکرد ایرانی- اسلامی و تعامل سازنده با جامعه جهانی بر اساس عدالت و برابری، بهترین روش برخورد با پدیده جهانی شدن است. نتیجه بررسی وضعیت دوره ی آموزش زبان در ایران نیز نشان داد که این توسعه نیازمند بازنگری اساسی و اصلاح متون، برنامه ها، و روش های آموزش زبان انگلیسی در سطح ملی است.
  کلیدواژگان: جهانی شدن، آموزش زبان انگلیسی، سند چشم انداز
 • رضا ابراهیم پور، نینا طاهری مخصوص، علیرضا حاجیانی صفحه 125
  در این مقاله، به آموزش بازشناسی چهره مبتنی بر اختلاط خبره ها پرداخته شده است و ایده اساسی آن اضافه کردن واحد گشتاور به ساختار اختلاط خبره ها با هدف افزودن کارایی بازشناسی چهره می باشد. این واحد به هر طبقه بند ساختار اختلاط خبره ها نسبت داده می شود. برای استخراج ویژگی از تجزیه مولفه های اساسی و برای بازشناسی از روش بهبود یافته اختلاط خبره ها با اضافه کردن واحد گشتاور بهره گرفته شده است. ضمنا در ساختار اختلاط خبره های به کار گرفته شده به جای به کارگیری شبکه پرسپترون خطی در خبره های ساختار اختلاط خبره های مرسوم از شبکه پرسپترون چندلایه استفاده شده است. در آزمایش ها سه ساختار متفاوت بر روی مجموعه تصاویر Yale و ORL در مقایسه با روش ارایه شده، مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج آزمایش ها حاکی از این است که ساختار ارایه شده با سرعت بیشتری به کارایی بالاتری رسیده است.
  کلیدواژگان: بازشناسی چهره، اختلاط خبره ها، واحد گشتاور، تجزیه مولفه های اساسی
 • محمد جواد مغربی، مجید فیض آبادی فراهانی، احد ضرغامی صفحه 137
  معادله بی بعد شده ناویر- استوکس در فرم چرخشی، برای جریان لایه مرزی دو بعدی صفحه ای، به روش مستقیم عددی حل شده است. با در نظر گرفتن پروفیل سرعت در ورودی دامنه محاسباتی، از ضخامت لایه مرزی به عنوان طول مشخصه و از سرعت یکنواخت محیط به عنوان سرعت مشخصه به منظور بی بعد سازی استفاده شده است. معادلات دیفرانسیل حاکم با استفاده از روش اختلاف محدود فشرده در جهات اصلی جریان و عمود بر جریان گسسته شده اند. از یک نگاشت جبری برای تبدیل دامنه فیزیکی به دامنه محاسباتی استفاده شده است. جهت توسعه محاسبات در دامنه زمان از روش رانج کوتای فشرده مرتبه سوم استفاده شده است. شرط مرزی خروجی با استفاده از مدل انتقالی تعیین شده است. نتایج شبیه سازی این نوع جریان، با حل بلازیوس مقایسه شده، که صحت کد را نشان می دهد. در این مطالعه مشخصه های جریان لایه مرزی آرام نیز جهت ارزیابی صحت کد، امتحان و با تقسیم کردن طول ها و سرعت ها به ترتیب با ضخامت لایه مرزی و سرعت یکنواخت محیط، پروفیل ها و کانتورهای سرعت و گردابه در دستگاه مختصات بی بعد رسم و خود تشابهی در آنها مشاهده شده است.
  کلیدواژگان: شبیه سازی مستقیم عددی، جریان لایه مرزی، تفاضلات محدود فشرده، معادلات ناویر، استوکس، خود تشابهی
 • علیرضا کمالی، جواد فهیم صفحه 147
  فرایند تف جوشی واکنش پذیر، گونه ای از روش های سنتز احتراقی برای سنتز مواد جدید است. در این تحقیق از این روش جهت تولید کامپوزیت آلومیناید تیتانیم/آلومینا از مواد اولیه دی اکسید تیتانیم و آلومینا استفاده شد. مطابق با نتایج به دست آمده، آسیاکاری مکانیکی مخلوط پودری اولیه به مدت 20 ساعت موجب تولید ذرات کامپوزیتی مرکب از TiO2/Al با ابعاد حدود 100 نانومتر می شود. عملیات چگالش اولیه پودر مذکور به وسیله پرس ایزواستاتیک سرد شده و به دنبال آن اجرای فرایند تف جوشی منجر به تولید یک بدنه کامپوزیتی می گردد. کامپوزیت مزبور از دو فاز پیوسته آلومیناید تیتانیم و آلومینا تشکیل شده است.
  کلیدواژگان: تف جوشی واکنش پذیر، کامپوزیت، آلومیناید تیتانیم، آلومینا، چگالش، پرس ایزواستاتیک، سنتز احتراقی
 • مهدی ملکان، سعید شبستری، سپیده قدرت صفحه 159
  در آلیاژ های ریختگی آلومینیم- سیلیسیم فازهای سیلیسیم یوتکتیک به صورت تیغه های خشن و سوزنی شکل تشکیل می شوند که این نوع مورفولوژی موجب افت شدید خواص مکانیکی قطعات می گردد. لذا از عملیات بهسازی جهت تبدیل این گونه فازها به حالت رشته ای و کروی استفاده می شود. دراین تحقیق جهت بهسازی ساختار آلیاژ 319 از آمیژان Al-10Sr استفاده شد و با استفاده از ابزار دقیق و پیشرفته آنالیز حرارتی، منحنی های سرد شدن و مشتق اول متناظر آنها برای نمونه های حاوی مقادیر مختلف استرانسیم ترسیم و از بررسی اطلاعات حاصل از آنها دماهای جوانه زنی () و رشد () سیلیسیم یوتکتیک تعیین شد. نتایج نشان داد که با افزایش عنصر استرانسیم دماهای جوانه زنی () و رشد () یوتکتیک کاهش می یابد. تغییرات افت دمای رشد یوتکتیک نسبت به حالت بهسازی نشده که با پارامتر بیان گردید به عنوان بهترین پارامتر برای کنترل بهسازی معرفی شد. با کاهش درحالت بهسازی شده، افزایش یافته و پس از محدوده ی wtSr% (016/0-012/0) کاهش می یابد. نتایج حاصله نشان می دهد که از آنالیز حرارتی می توان به عنوان یک ابزار دقیق و سریع در خط تولید قطعات آلومینیمی برای اندازه گیری بهسازی سیلیسیم یوتکتیک استفاده نمود.
  کلیدواژگان: بهسازی سیلیسیم یوتکتیک، آنالیز حرارتی، آلیاژ آلومینیم
|
 • Behrooz Hasani, Abozar Jafari Page 99
  Panel construction has played an important role in building construction in recent decades. These buildings are different from the conventional frame structures because of lack of usual beam and column elements. It seems that structural engineers have reservations in using these construction systems, due to some ambiguities in the seismic behavior and specially in choosing the proper value for the seismic response modification factor. Study of this factor in panel buildings dealt with in this paper by investigation on three different panel structures with similar plan layouts and different heights. PERFORM-3D software is employed to model the nonlinear behavior of these structures with the capability of finite element analysis by making use of the multilayer fiber section shell elements. Doing so, the response modification factors are calculated and discussed. According to the drawn conclusions, it seems that there exist a considerable difference between the obtained results and the values suggested by the related standards, which implies a need for revision due to apparently excess conservatism.
  Keywords: Panel Buildings, Response modification Factor, Ductility, Nonlinear Static Analysis
 • Seyed Mohammad Reza Alavi Moghadam, Avid Bani Hashemi, Reza Maknoon, Manochehr Nikazad Page 109
  The main aims of this study were to compare the effectiveness of Polyaluminum Chloride (PACl) and Ferric Chloride, to optimization the coagulation/flocculation process, to investigate the effect of adding bentonite (as a coagulant aid) and to compare the residual Aluminum after adding PACl and Alum. Samples were collected from influent of Jalalieh water treatment plant, Tehran, Iran. In the first phase, the effectiveness of PACl and Ferric Chloride was compared. In this phase, the optimum coagulant dosages were 40 and 35 mg/L for Ferric Chloride and PACl, respectively. In the second phase, with adding 20 mg/L of bentonite, the optimum coagulant dosages were reduced to 25 and 15 mg/L for Ferric Chloride and PACl, respectively. The results of third phase of this study showed that PACl leaves less residual Aluminum than Alum.
  Keywords: Polyaluminum Chloride (PACl), Ferric Chloride, Alum, Residual Aluminum, Tehran drinking water, Water treatment
 • Mehrak Rahimi, Zahra Nabilo Page 115
  This study investigated the relationship between globalization and the necessity for EFL curriculum reform in Iran. It also analyzed challenges and opportunities created for curriculum and syllabus designers in this process. The qualitative analysis of the Perspective of Islamic Republic of Iran in 1404, and Development Plans 4 and 5 was done in order to find out the country’s policy toward globalization. The status of EFL program in Iran was described by carrying out two further analyses: (1) a comparative study of Iranian and Middle Eastern examinees’ TOEFL scores from 2002 to 2007, and (2) a review study of problems of teaching and learning English in Iranian high schools. The results of the analyses showed that: (1) Iran has taken an active role in facing globalization by appreciating its Iranian-Islamic values; (2) EFL program in Iran has serious problems, and (3) EFL curriculum reform in Iran is essential and inevitable in the process of globalization.
  Keywords: Globalization, I.R. Iran, EFL curriculum reform
 • Reza Ebrahimpoor, Nina Taheri, Alireza Hajiyani Page 125
  This paper proposed a new method for face recognition with principal component analysis in the feature extraction phase, and devised a modified version of Mixture of Experts in which each expert is an MLP, instead of linear networks in order to improve the performance of the expert networks, and consequently the whole network performance; Therewith, we use a Momentum term in training the MLP experts, which speeds up the adjustment of weight greatly. We explore three different Mixture of Experts constructing a neural network. Our proposed model, achieved a correct recognition rate on Yale and ORL datasets. Comparisons with other algorithms demonstrate that our method performs better in terms of higher recognition rate, with smaller number of epochs in human face recognition.
  Keywords: Face Recognition, Mixture of Exports, Momentum Term, Principal Component Analysis
 • Mohammad Javad Maghrebi, Majid Feiyz Abadi, Ahad Zarghami Page 137
  The non-dimensional Navier stokes equations in rotational form for the boundary layer flow are solved using direct numerical simulation. The length scale and velocity scale of the base flow the boundary layer thickness and the inviscid velocity outside the layer are used as the length and velocity scales at the inlet boundary of the computational domain are used as two characteristics to define the flow Reynolds number. The governing equations are discritised in the streamwise direction using a sixth order compact finite difference scheme, and in the cross-direction using a mapped compact finite difference scheme. An algebraic mapping is used to map the physical domain into the computational domain. The compact third order of Runge-kutta method is used for the time-advancement purpose. The convective outflow boundary condition is employed to create a non-reflective type boundary condition at the outlet. The simulation results of this flow were compared by Blasius solution that show accuracy program. In this study, also, characteristics of laminar boundary layer flow verification for accuracy program with divided the lengths and velocity by length of plane and uniform velocity of environment respectively. Profiles and contours of velocity and vorticity have planed in flow arrow and self- similar have seen.
  Keywords: Direct numerical simulation, Boundary layer flow, Compact finite difference, Navier, Stokes Equatio
 • Alireza Kamali, Javad Fahim Page 147
  Reactive sintering is a kind of combustion synthesis processes for synthesize of new materials. In this research, the mentioned process was used for production of titanium aluminide/alumina composite from starting materials of titanium dioxide and aluminum. According to the obtained results, composite particles including TiO2/Al with a size around 100 nm can be produced. Densification of produced powders via cold isostatic pressing machine following by reaction sintering lead to produce a composite body consisting titanium aluminids and alumina.
  Keywords: Reactive sintering, Composite, Titanium aluminide, alumina, Densification, Cold Isostatic Press, combustion synthesis
 • Saed Shabestari, Mahdi Malekan, Sepideh Ghodrat Page 159
  Eutectic Silicon phases form as the coarse and acicular shape in Aluminum-Silicon alloys. These phases have detrimental effect on mechanical properties of casting parts. Modification process has been used to change the shape of these phases to fibrous morphology. In this research different level of strontium; in the form of Al-10%Sr master alloy; have been added to 319 aluminum alloy to investigate their effects on modification. Thermal Analysis has been used as a technique to study the cooling curves and first derivative curves. Effect of strontium on solidification parameters such as nucleation temperature ((, and growth temperature () of eutectic silicon has been determined. ((and () have been reduced by increasing strontium content. () can be used as a parameter to control the modification of eutectic silicon. The results of this research indicate that thermal analysis technique can be used as an accurate and quick device of on-line quality control in production lines of aluminum casting industries.
  Keywords: Silicon Eutectic Modification, Thermal Analysis, 319 aluminum alloy