فهرست مطالب

علوم و فناوری دریا - پیاپی 52 (زمستان 1388)
 • پیاپی 52 (زمستان 1388)
 • 86 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1388/11/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمد افتاری، منوچهر راد صفحه 1
  یکی از روش های مهم کاهش درگ اصطکاکی، که از جمله نوین ترین و کاربردی ترین روش ها نیز محسوب می شود به کارگیری نانو تکنولوژی در این زمینه می باشد. که تحقیقات وسیعی در حوزه عملی و نظری در خصوص نانو مواد با خصوصیات ویژه، چگونگی تولید، چگونگی کاربری آن، شناخت مکانیزم عملکرد، عوامل موثر، همچنین نحوه استفاده بهینه، به ویژه در کاربردهای دریایی انجام شده است. امروزه این زمینه تحقیقاتی که در کاهش سوخت، افزایش سرعت متحرک و پاکیزگی محیط زیست موثر است، رو به گسترش می باشد.
  از جمله کاربردها و زمینه هایی که نانو تکنولوژی باعث ایجاد تحولی شگرف در کاهش درگ اصطکاکی خصوصا در صنایع دریایی شده است می توان به طور کلی از نانو پوشش های مختلف با کاربردهای متنوع، استفاده از نانو مواد در پوشش های ضدخزه، در کاهش اصطکاک بدنه شناورها و زیردریایی ها، در افزایش مقاومت به ضربه، خراش، ترک و همچنین دوام بیشتر رنگ های مورد استفاده و مقاومت بیشتر آنها در مقابل محیط های اسیدی و به طور کلی محیط دریا و بسیاری از کاربردهای مهم دیگر اشاره کرد که می توان گفت که تحولی عظیم در این صنعت رخ داده است. در این مقاله، تحقیقات مختلف و نظریه های مطرح در زمینه کاربرد نانو اکسید روی، به صورت دسته بندی شده جمع بندی تدوین و ارایه شده است
  کلیدواژگان: ضریب درگ، کاهش نیروی پسا، صنایع دریایی، نانو اکسید روی، نانوتکنولوژی، پوشش های دریایی، رنگ های دریایی، پوشش های ضد خوردگی
 • علی یزدانی، داریوش معین، محمدحسن خداداد صفحه 9
  جوشکاری به عنوان یکی از مهمترین روش های ساخت در شناورها مطرح است. از طرفی در پروسه های جوشکاری، در حین گرم و سرد شدن، تنش های حرارتی در فلز جوش و مناطق نزدیک به آن سبب به وجود آمدن نیروهای داخلی می شوند که عامل ایجاد خمش، کمانش و پیچش در قطعه است. به این تغییر و جابجائی پیچیدگی می گویند. برای حل مشکل پیچیدگی قطعات جوشکاری سه بحث مطرح می شود، اول بهبود روش های جوشکاری و ساخت جهت پیشگیری از اعوجاج، دوم در نظر گرفتن تلرانس های قابل قبول اعوجاج در طراحی و سوم از بین بردن اعوجاج به وجود آمده. یکی از بهترین روش ها در حل مشکلات پیچیدگی تیرک های بلند جوشکاری در شناورها، پیشگیری از به وجود آمدن اعوجاج با اتخاذ ترتیب جوشکاری مناسب است. در این تحقیق برای کاهش پیچیدگی تیرک های جوشی آلومینیومی، به طول 4 متر، سه ترتیب جوشکاری متفاوت بررسی شده و بعد از انجام تست بر روی نمونه آزمایشگاهی و انتخاب بهترین روش، جوشکاری قطعه ی اصلی با حداقل پیچیدگی انجام شده است. نتایج تحقیقات نشان می دهد که اولا در این موارد، بهترین روش برای حل مشکلات پیچیدگی تیرها، جلوگیری از به وجود آمدن اعوجاج است، و رفع پیچیدگی در این موارد بسیار مشکل و در بعضی موارد غیر ممکن است. ثانیا برای جلوگیری از پیچیدگی، بهترین راه تعیین ترتیب جوشکاری مناسب است.
  کلیدواژگان: جوشکاری، پیچیدگی، آلومینیوم، هاورکرافت
 • محمود سالاری، یدالله اقدود چابکی صفحه 18
  دراین مقاله عملکرد مدل های مختلف توربولانسی رینولدز پایین (LRN) برای پیش بینی موقعیت شروع فرایند گذار در لایه های مرزی و همچنین پیش بینی طول ناحیه گذار مورد ارزیابی قرار گرفته است. با اعمال شرایط مختلف ورودی جریان و مطابق با داده های تجربی ارائه شده توسط یکی از مؤلفین و موسسه ERCOFTAC، معادلات جریان و معادلات چندین مدل توربولانسی LRNبرای جریان بر روی یک صفحه تخت حل عددی شده اند. سرانجام با مقایسه نتایج عددی با نتایج آزمایشگاهی، بهترین مدل توربولانسی LRNبرای پیش بینی فرآیند گذار بر روی صفحه تخت معرفی شده است. نتایج نشان می دهد که بهترین مدل برای پیش بینی فرآیند گذار بر روی صفحه تخت مدل توربولانسی رینولدز پایین آقای ابید (Abid) می باشد
  کلیدواژگان: مدلهای توربولانسی رینولدز پایین، فرایند گذار از لایه ای به درهم
 • عبدالله جمالی، احسان ایپچی حق، احمد رهبررنجی صفحه 28
  در روش پیشنهادی توسط بوزینسک جسم نیمه بینهایت از یک طرف (مانند سطح زمین) تحت اعمال بارگذاری متمرکز یا گسترده مورد تحلیل قرار می گیرد و دامنه اعتبار این روابط منوط به شرط نیمه بینهایت بودن جسم مورد تحلیل می باشد.
  در پروژه پیش رو با استفاده از دو روش بر هم نهی و تبدیل صورت اولیه تحت نگاشت همدیس، روش بوزینسک برای ورق نیمه بینهایت با عرض محدود تعمیم داده شده و در انتها نتایج حاصله با نتایج بدست آمده توسط روش عددی (تحلیل نرم افزاری) مقایسه شده اند.
  کلیدواژگان: بوزینسک، نگاشت همدیس، تنش، برهم نهی
 • عباس دشتی منش، پرویز قدیمی، ابراهیم دامنگیر صفحه 41
  تاکنون محققان بسیاری روش های گوناگونی برای حل معادلات لایه مرزی ارائه نموده اند. این روش ها براساس روش های عددی یا روش های تحلیلی بوده است. در مطالعه حاضر، معادلات لایه مرزی به دو روش حل شده اند. ابتدا روش توایتز- والز و شکل انتگرالی معادلات لایه مرزی بیان گردیده است. سپس روش تفاضل محدود به صورت صریح بیان شده و معادلات لایه مرزی بر این اساس گسسته سازی گردیده اند.
  در نهایت، روش های مذکور برای تحلیل جریان آرام و دوبعدی سیال روی یک ورق تخت بکار گرفته شده اند. نتایج حاصل نشان دهنده توافق خوبی میان دو روش مذکور می باشد.
  کلیدواژگان: لایه مرزی، روش توایتز، والز، روش تفاضل محدود، ورق تخت
 • رضا وریج کاظمی صفحه 49
  بسته بندی، لباس کالاست و در طراحی آن باید به دو جنبه هنری و فنی توجه شود؛ منظور از جنبه هنری، جنبه های زیبایی شناسی و گرافیکی بسته بندی و منظور از جنبه فنی، مواد و مصالح بسته ها، چاپ و تولید بسته بندی است. مشکل صنعت بسته بندی در بخش محصولات دریایی بیش از آنکه به فناوری ساخت بسته مربوط باشد به جنبه زیبایی شناسی ارتباط دارد؛ هم اکنون جدیدترین نسل ماشین آلات بسته بندی در کشور مشغول به کارند و سرمایه گذاری قابل توجهی در این بخش صورت گرفته است، اما پایین بودن زیبایی و جنبه هنری بسته ها باعث ضعف صنعت بسته بندی غذاهای دریایی شده است؛ بطوریکه، بسیاری از محصولات مرغوب و صاحب نام ایرانی مانند خاویار، صدف و... به کشورهای دیگر رفته و از آنجا در بسته های مناسب و زیبا به جهانیان عرضه می شود و در این میان ما از سود واقعی تولیدات صادراتی خود محروم می مانیم. برای جلوگیری از تداوم این امر باید به فناوری ساخت بسته و زیبایی شناسی بسته بندی به عنوان پدیده ای علمی نگریست و برای رشد و شکوفایی آن سرمایه گذاری کرد و با توجه به قابلیت ها و امکانات بومی و سلایق و فرهنگ ملی از تجارب و پیشرفت های جهانی بهره مند شد؛ بنابراین در این مقاله سعی شده است تا مدلی جامع و فراگیر به نام برنامه ریزی استراتژیک برای طراحی بسته های مناسب و زیبا ارائه شود که به بهبود و توسعه صنعت بسته بندی محصولات دریایی کمک کند.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی استراتژیک، زیبایی شناسی بسته بندی، تکنولوژی بسته بندی
 • عباس سقایی، حمیده فتحی صفحه 63
  در کاربردهای متداول کنترل کیفیت آماری کیفیت یک فرآیند یا محصول بوسیله رابطه بین یک متغیر پاسخ ویک یا چند متغیر مستقل توصیف می شود این دسته از مسائل در قالب مفهومی به نام «پروفایل» مورد بررسی قرار می گیرند و جهت بررسی عملکرد فرآیند، نیاز است پروفایلی که مشخصه کیفی فرآیند را توصیف می کند، مورد توجه قرار داد. برای این منظور نیاز به طراحی نمودارهای کنترلی پدیدار می گردد که بعنوان قابل ترین ابزار کنترل فرآیند آماری، توانایی تشخیص انحرافات با دلیل در اینگونه پروفایل ها را داشته باشند. پایش پروفایل در کنترل محصول، بکمک معادلات ریاضی و آماری، از روش های نوینی است که در صنایع مختلف ازجمله صنایع هوایی مورد استفاده قرار گرفته است ولی درصنایع کشتی سازی گزارشی مبنی بر استفاده از پایش پروفایل در کنترل فرآیند ساخت کشتی ارائه نشده است. از طرفی با توجه به استفاده از روش بازرسی محصول جهت کنترل کیفیت در کارخانجات کشتی سازی، نیاز است بتوان بگونه ای این نقص را برطرف و اتلاف زمان و هزینه بازرسی محصول را با بکارگیری روش های پایش پروفایل به حداقل رساند. حال با توجه به اینکه در صنایع کشتی سازی از پایش پروفایل استفاده نگردیده است و اغلب پروفیل ها و مقاطع موجود در کشتی را می توان بکمک توابع چند جمله ای مدل نمود، نیاز است نحوه پایش پروفیل ها را به کمک پروفایل های چند جمله ای ارائه و بررسی کرد.
  در این مقاله چندین نمونه از پروفایل های مشاهده شده در صنایع مختلف و همچنین نظیر آنها در صنایع کشتی سازی بیان و برخی از روش های پایش پروفایل جهت پایش آنها بررسی گردیده است.
  کلیدواژگان: کنترل فرایند آماری، پایش پروفایل، کارخانه کشتی سازی، ساخت کشتی
 • صفحه 75
 • صفحه 80
|
 • M. Eftari, M. Rad Page 1
  One of the most important methods of decrease the frictional drag, the newest and more applicable method, is use nanotechnology in this field. The very large researches has been performed in the theoretical and practical area about nano-meterial with special specifications, circumstance of production, manner of its application, recognize mechanism of application, effective factors, also the way of optimum use, specially in sea applications and aerospace. Today this research field that is effective in decrease fuel, increase movable speed and cleanliness of environment, has been expanding. Among applications and fields that nanotechnology cause wonderful change in decrease fractional drag especially in sea industries, can be pointed to different nano-covers with different application, using nano-material in the covers of anti-moss, in decrease fraction of body of floats and submarines, in increase resistance to stroke, scratch, crack and also more durability of used color and their resistance against acidic space and totally in sea environment and many other an important applications that can say that has been happened huge change in this industry. In this essay, different researches and considered theories in case of ZnO2 s application is classified, added up, collected and presented.
 • A. Yazdani, D. Moein, M.H. Khodadad Page 9
  Welding is one of the most important production methods in marine vehicle. Otherwise in welding process while the welding metal is heated or cooled temperature tension around the welding metal cause internal forces which is a factor of bending, bulking and rotating in the parts. This change or displacement is known as distortion. In order to solve the distortion problem of welding peaces three discussion is developed. The first is optimization of the welding and production method for prevention of distortion. The second one an acceptable distortion tolerance is predefined and used in design. The Third one is repairing the produced distortion. One of the best methods in solving the problems of bending in long truss welding in marine vehicle is prevention of creating distortion by using a suitable welding sequence. In this research in order to reduce the bending of aluminum truss welding with 4 meter length, three different procedure is investigated and after testing on the prototype the best method is chosen. And the original peace is welded with the minimum distortion. The research result reveals that the best method for solving the problem of bending truss is preventing the distortion creation. Resolving the distortion in these cases is too difficult and in some cases improbable. Otherwise in order to prevent the distortion the best method is suitable welding sequence identification.
 • M.Salari, Y.A. Chabooki Page 18
  In this paper, performance of six different Low Reynolds Number, LRN, turbulence models for prediction the onset of boundary layer transition and the length of transitional region is evaluated numerically. The numerical test cases are selected in adoption with experimental conditions that reported by one of the authors and ERCOFTAC institute for some transitional flows over flat plates. A RANS approach is used for computing of the momentum and turbulence equations. Comparision of the CFD results with the experiments shows that the ABID LRN-turbulence model has best predictions of flat plate transitional boundary layers among the others.
 • A. Jamaly, E. Ipchi Hagh, A. Rahbar Ranji Page 28
  For the 1st time Boussinesq published a paper in which a method for analyzing a semi infinite object (e.g surface of the ground) under concentrated loading was suggested. As It was mentioned in his paper the validity of the suggested equations is limited to semi infinite extent of the chosen object.In the proceeding Paper the suggested method by Boussinesq is popularized for a plate with infinite length and limit width. In order to analyze the plate, two different methods have been suggested and the results are presented. Finally the results are compared with the result of Numerical method (Done by Software).
 • A. Dashti Manesh, P. Ghadimi, E. Damangir Page 41
  Different schemes have been implemented for Solution of boundary layer equations by many of researchers in the past. These methods are commonly based on numerical or analytical techniques. In this study, boundary layer equations are solved by two different methods. At first, the integral forms of boundary layer equations are expressed and considered by using Thwaites-Walz method. Then, explicit form of finite difference equation is implemented for discretization of boundary layer equation. Finally, laminar two dimensional flow on a flat plate is analyzed by employing both Thwaites-Walz and Finite difference method. Obtained results from the suggested methods are in good agreement with each other.
 • R. Verij Kazemi Page 49
  Packaging is goods clothing and its design to be considered both artistic and technical aspects; aspects of artistic is aesthetic aspects of graphics and packaging, technical aspects is the package materials, packaging, printing and production. Packaging problem in marine products rather than manufacturing technology package is related to the aesthetic aspect; now there are the latest generations of packaging machinery in the country and considerable investment in this sector has been done, but the low level of beauty and artistic aspects of the package has been causes weakness seafood packing industry. Moreover, many high quality products and known as Iranian caviar, oysters and. .. Go to other countries where appropriate and beautiful packages are offered to the world and we deprived the real interest our export products.To prevent the continuation of this problem, should be considered to technology of package and packaging aesthetics as a scientific phenomenon and invested for its growth and prosperity used experiences and global development despite capabilities and features local tastes and national cultural. Therefore, this article has tried to provide model of total and comprehensive that is named strategic planning for designing appropriate and beautiful packages that help to improvement and development of marine products packaging industry.
 • A.Saghaei, H. Fathi Page 63
  In many practical applications, the quality of a process or product can be appropriately represented by a functional relationship between a response variable and one or more explanatory variables, which is referred to as profile. It's needed to identify appropriate profile model that can be described quality characteristic and consider it to check process procedure. Therefore designing control charts as much qualified quality control tools which are able to recognize root causes in these profile models are necessary. Profile monitoring in quality control whit mathematics and statistics equations is used by different industries like NASA, but in ship industry there is no report that demonstrates profile monitoring is used in quality of a ship product procedure. Furthermore quality control in ship production is performing whit quality control inspection which is waste of time and money, so it's too vital to remove these defects. Most of part blocks can be modeled by two or more profiles like ship hull structure blocks in bow which can be described whit a polynomial model. In this paper, we gather different kinds of profile models that are used in different industries and are the same in ship industry and investigate some profile monitoring methods.