فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 42 (مرداد و شهریور 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/06/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • یادداشت سردبیر
  صفحه 1
 • حمیدرضا رضوانی، عاطفه طالب نژاد صفحه 2
  در محیط بسیار پویای بازار امروز، همگام با تغییرات محصول، بازار و رقابت در طول زمان، استراتژی های بازاریابی شرکت نیز باید تغییر کنند. چرخه عمر محصول، می تواند بیانگر تغییراتی باشد که شرکت در مسیر حرکت محصول در چرخه عمر خود، اعمال می کند. استراتژی های قیمت گذاری نیز باید با سایر استراتژی های شرکت هماهنگ باشند. مدیران باید بدانند چگونه قیمت مناسب را تعیین کنند.
  در ادبیات مربوطه، تلاش زیادی برای تعیین استراتژی های قیمت گذاری در هر مرحله از چرخه عمر محصول صورت نگرفته است. از این رو، با توجه به اهمیت موضوع قیمت و کاربرد چرخه عمر محصول در برنامه ریزی و تصمیم گیری های مرتبط با محصولات فعلی و آینده، مقاله حاضر با مرور ادبیات موضوع، دو نقطه ی مرجع استراتژیک «رقابت» و «توجه به مشتریان جدید» را شناسایی و سه رویکرد رایج قیمت گذاری، رویکرد مبتنی بر «هزینه»، «مشتری» و «رقابت»، را در چرخه عمر محصول، جانمایی کرده است. با تعیین رویکردهای قیمت گذاری هر مرحله، سیزده استراتژی قیمت گذاری نیز در مراحل مختلف چرخه عمر محصول جانمایی شده اند.
  کلیدواژگان: استراتژی های قیمت گذاری، چرخه عمر محصول، نقاط مرجع استراتژیک بازاریابی
 • میرعلی سید نقوی، علی بابایی صفحه 12
  صید غیرقانونی و قاچاق، همواره مانع بزرگی بر سر راه اجرای سیاست ها در مدیریت منابع صیادی و ماهیگیری بوده است. در این راستا محققان بسیاری تلاش کرده اند تا از دیدگاه های مختلف، به این موضوع پرداخته و با ارائه مدل هایی به تحلیل و رفع آن بپردازند.
  ماهی خاویار خزر گونه ای در حال انقراض است که بخش عمده ای از صید آن بصورت قاچاق و غیر قانونی می باشد. از این رو در سال های اخیر کشورهای حوزه خزر و نیز کنوانسیون های بین المللی، با درپیش گرفتن سیاست هایی، البته با محوریت مجازات، سعی در محافظت از این فسیل زنده را داشته اند.
  از نگاه پویایی سیستم ها (System Dynamics) رفتار قاچاقچیان، سیستمی متشکل از حلقه های بازخورد مهمی است که نادیده گرفتن هر یک از این حلقه ها منجر به تحلیل هایی ناقص از رفتار قاچاقچیان می شود. اجرای هر گونه سیاست حاصل از این تحلیل ها، همواره با مقاومتی ذاتی از طرف این سیستم، روبرو خواهد شد.
  در این مقاله با استفاده از دیدگاه اقتصاد خرد و نیز پویایی سیستم ها نشان داده می شود که هم محققان و هم سیاستگزاران، حلقه بازخورد مهمی را در مورد مکانیسم قیمت خاویار در بازار، نادیده گرفته اند. این حلقه بازخورد، همواره انگیزه قاچاق را برای قاچاقچیان زنده نگاه می دارد.
  در پایان مقاله نیز، با ارائه یک سیاست، به توضیح چگونگی برخورد با مسئله قاچاق و صید غیرقانونی خاویار، البته با در نظرگرفتن این حلقه بازخورد مهم، پرداخته خواهد شد.
  کلیدواژگان: صید غیرقانونی، قاچاق، پویایی سیستم ها، مقاومت در برابر سیاست، خاویار، مجازات، اقتصاد خرد
 • حبیب الله دعایی، ژاله فرزانه حسن زاده صفحه 26
  هدف این مقاله بررسی ادراک مصرف کنندگان از برندهای جهانی در مقابل برندهای محلی در سه کشورایران، کره جنوبی، ژاپن است. با توجه به این که تعداد برندهای جهانی در حال افزایش است و در مقابل بازار جهانی در حال پیچیده شدن است و مصرف کنندگان در بازارهای مختلف تقاضاهای متفاوتی دارند، ضرورت بازاریابی محلی و ایجاد استراتژی های خاص در خصوص آن احساس می شود. بنابراین، در این مطالعه اثر نوع کشور (از لحاظ توسعه اقتصادی) روی پاسخ و واکنش مصرف کنندگان در سه کشور ایران، کره و ژاپن در خصوص جنبه های سه گانه برند: ارتباطات خاص و ویژه برند، ادراک کلی برند و تعهد برند بررسی شده است. نتایج نشان داد ارتباطات خاص برند، ادراک عمومی برند و تعهد برند (فقط وفاداری برند) برای هر کشور تاثیر متفاوتی دارد.
  کلیدواژگان: برند، ماهیت برند، بازار مصرف، ایران، ژاپن، کره جنوبی
 • یوسف حسن پور صفحه 41
  در کشورهای عضو سکا علیرغم گذشت چندین دهه از فعالیت آن، هنوز هیچ یک از مراحل یکپارچگی اقتصادی به مرحله اجرا در نیامده است. مقاله حاضر با هدف ارزیابی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (سکا) از منظر فضا و امکان یکپارچگی اقتصادی نوشته شده است. این مطالعه با استفاده از یکسری شاخص های اقتصادی و استفاده از حجم وسیعی از اطلاعات تجاری در طی سال های اخیر نشان می دهد که شکاف عمیقی فیمابین کشورهای عضو سکا از حیث فضا و امکان یکپارچگی اقتصادی وجود دارد. به نظر می رسد فراهم شدن فضا و امکان یکپارچگی اقتصادی فیمابین کشورهای عضو سکا نیازمند مدیریت اقتصادی و سیاست گذاری کارآمد از طرف کشورهای عضو جهت بهبود فضای یکپارچگی اقتصادی می باشند. مضافا اینکه از حیث امکان یکپارچگی فاقد تنوع صادراتی جهت رشد و پیشرفت جهت پیشبرد تعاملات بازرگانی و اقتصادی فیمابین می باشند.
 • وحید ناصحی فر، محمدرضا سعادت، زهرا عباسی صفحه 60
  اختصاص سهم بالایی از بنگاه های صنعتی کشور به بنگاه های کوچک و متوسط و نقش انکارناپذیر آن ها به ویژه در برخی از شاخص های اقتصادی از جمله سهم از صادرات و ارزش افزوده تولید در کشورهای صنعتی، کانون توجه اقتصاددانان را از بنگاه های بزرگ و صنعتی به سمت بنگاه های کوچک و متوسط سوق داده است. در کانادا 98 درصد بنگاه ها کوچک و متوسط هستند و در ژاپن 60 درصد صادرات صنایع متعلق به اینگونه بنگا ه ها است. در ایران با وجود آنکه 99 درصد بنگاه ها کوچک و متوسط می باشند، تنها 17 درصد ارزش افزوده صنعت متعلق به آن ها است. براساس نتایج مطالعه برنامه ریزی در جهت هدایت بنگاه های کوچک و متوسط از وظایف دولت ها است و نقش کلیدی در موفقیت آن ها ایفا می کند. مشخص کردن گروه کالاها و خدماتی که بنگاه در تولید آن ها از مزیت بیشتری برخوردار است، از جمله این وظایف است.
  در مقاله حاضر، 10 گروه برتر از کالاها و خدمات دارای توانمندی منطقه ای در 10 استان دارای بیشترین تعداد بنگا ه های کوچک و متوسط شناسایی و بررسی می شوند. روش شناسایی 10 گروه برتر کالاها و خدمات مزیت دار، روش امتیاز استاندارد شده و شاخص ناموزون موریس می باشند که بیشترین سنخیت را با شاخص های کلیدی تصمیم گیری در بنگاه های کوچک و متوسط دارند. در نهایت راه کارها و توصیه های سیاستی براساس گروه های کالایی شناسایی شده مطرح شده اند که از جمله می توان به استفاده از روش ها و ساختارهای حمایتی مختلف با توجه به تفاوت صنایع و در نظر داشتن شکل های مشخص و دقیق سیاستی به جای اشکال کلی و مبهم اشاره کرد.
  کلیدواژگان: توانمندی منطقه ای، بنگاه های کوچک و متوسط، بهره وری، کاردهی، سودآوری، سرمایه بری، عدم وابستگی به منابع خارجی
 • حسن محمد زاده، مجتبی برومند، محمد شهبازی، مهدی جواهری کامل صفحه 73
  انتخاب تجارت الکترونیکی شرکت با شرکت مبتنی بر اینترنت به شرکت ها در کشورهای در حال توسعه مکانیسم های مبادلاتی جدیدی را ارائه می کند که آن ها را قادر می کند تا بر یک مبنای برابر و عادلانه تر در بازارهای جهانی رقابت کنند. اجرای تجارت الکترونیکی شرکت با شرکت، منجر به کاهش هزینه های معاملاتی شرکت ها می شود. همچنین فرصت هایی را برای شرکت ها در کشورهای در حال توسعه فراهم می کند که روابط تجاری مستقیم خود را با خریداران و فروشندگان بین المللی افزایش دهند. در این میان عواملی که بر انتخاب و به کارگیری تجارت الکترونیکی شرکت با شرکت تاثیر دارند از اهمیت خاصی برخوردار می باشند. در این تحقیق تلاش شده است تا به بررسی عوامل مؤثر بر قصد به کارگیری تجارت الکترونیک شرکت به شرکت در گروه شرکت های همکاران سیستم پرداخته شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی – پیمایشی است. جهت بررسی نرمال بودن جامعه از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و جهت آزمون فرضیات از رگرسیون استفاده شده است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات این پژوهش نشان داد که عوامل نوآوری (سازگاری تجارت الکترونیکی با سیستم های فعلی، هزینه درک شده از تجارت الکترونیک)، عوامل ارتباطی (معیارهای مشارکت با مشتریان، فواید تجارت الکترونیکی)، ساختار سازمانی (تخصص فنی، تمرکز، ادغام) بر قصد به کارگیری تجارت الکترونیکی شرکت با شرکت تاثیر دارند.
  کلیدواژگان: تجارت الکترونیکی، قصد به کارگیری، گروه شرکت های همکاران سیستم، مشتری
 • میرزا حسن حسینی، مصطفی احمدی نژاد، سمیه قادری صفحه 88
  با نگاهی به اطراف خود در می یابیم که خدمات به صورتی وسیع گسترش یافته و هیچ اقتصادی نمی تواند بدون خدماتی چون حمل و نقل، ارتباطات، بیمه، آموزش و پرورش و بانکداری به حیات خود ادامه دهد. با توجه به اهمیت مبحث کیفیت خدمات (به ویژه خدمات بانکی) و همچنین رویکرد مشتری گرایی و مشتری محوری که در سال های اخیر در بحث بازاریابی عنوان شده است نیاز است که در این خصوص راهکارهای اجرایی اتخاذ گردد. مقاله حاضر حاصل تحقیقی میدانی است که هدف از آن سنجش کیفیت خدمات ارائه شده توسط بانک تجارت و نیز بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات بانکی با رضایتمندی مشتریان بوده است. در این پژوهش از مقیاس سروپرف به منظور ارزیابی کیفیت خدمات استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه مشتریان بانک تجارت در شهر کرج و نمونه آماری 250 نفر از این مشتریان هستند. نتایج این تحقیق با استفاده از روش همبستگی پیرسون نشان می دهد که فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، سروکوال، سروپرف، رضایتمندی مشتریان