فهرست مطالب

پزشک - پیاپی 130 (امرداد 1389)
 • پیاپی 130 (امرداد 1389)
 • 68 صفحه، بهای روی جلد: 8,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/07/25
 • تعداد عناوین: 17
|
 • سرمقاله
 • مشکلات همچنان برای پزشکان عمومی پابرجاست اما...
  علیرضا مدرس صفحه 4
 • دیدگاه ها
 • جریانی در کشور تلاش می کند واردات دارو افزایش یابد
  صفحه 5
 • بایدها و نبایدها در مورد خصوصی سازی بیمارستانهای دولتی
  صفحه 9
 • گزارشهای خبری
 • مهاجرت پزشکان و پرستاران از کشور نگران کننده است
  صفحه 12
 • جزئیات تعرفه های درمان بخش دولتی سال 89
  صفحه 14
 • تغییر در آزمون پذیرش دستیار
  صفحه 16
 • سرویس خبری
 • اخبار تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و آزمایشگاهی
  صفحه 18
 • اخبار داخلی
  صفحه 20
 • اخبار خارجی
  صفحه 23
 • دارو رسانه
 • بررسی مسائل دارویی کشور
  صفحه 26
 • افزایش قیمت داروها تا رسیدن به قیمت واقعی باید مورد توجه قرار بگیرد
  صفحه 28
 • تازه های عوارض ناخواسته دارویی
  صفحه 29
 • نتایج پایش نسخ پزشکان در سال 88 مشخص شد
  صفحه 32
 • مروری بر مقالات دارویی
  صفحه 34
 • اخبار دارویی ایران
  صفحه 36
 • اخبار دارویی بین المللی
  صفحه 39
 • اخبار پژوهش های دارویی
  صفحه 41