فهرست مطالب

اقتصاد انرژی - پیاپی 47 (فروردین 1382)
 • پیاپی 47 (فروردین 1382)
 • 80 صفحه، بهای روی جلد: 7,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/01/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سرمقاله
 • نقد و بررسی برخی تبصره های مربوط به بخش نفت در قانون بودجه 1382
  صفحه 2
 • اخبار انرژی
  صفحه 4
 • خلاصه مقالات
  صفحه 9
 • مصاحبه
 • مهم ترین مشکل در زمینه تولید نفت و گاز، کمبود دکل است
  صفحه 15
 • دریچه
 • اکتشاف نفت در زاگرس
  صفحه 16
 • مقالات
 • سازمان تجارت جهانی و نفت
  صفحه 17
 • متانول و کاربرد آن در اتومبیل پیل سوختی
  صفحه 24
 • مروری بر گونه های نوین قرارداد
  صفحه 32
 • گزارش
 • رسوب زدایی مخزن به شیوه نوین
  صفحه 38
 • ترازنامه انرژی سال 1380
  صفحه 40
 • گزارش کشوری
 • ونزوئلا، یک داستان حقیقی
  صفحه 42
 • مراکز تحقیقات
 • مرکز اطلاعات علمی پژوهشگاه صنعت نفت
  صفحه 46
 • معرفی طرح پژوهشی
 • پروژه مطالعات جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه با نفت
  صفحه 48