فهرست مطالب

زیتون - پیاپی 210 (شهریور 1389)
 • پیاپی 210 (شهریور 1389)
 • 72 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1389/08/15
 • تعداد عناوین: 11
|
 • نانوتکنولوژی ف نانوبیوتکنولوژی و کاربردهای آن در علوم مختلف
  اسماعیل قلی نژاد صفحه 1
 • تاثیر هومیک اسید بر جوانه زنی بذور برخی از گیاهان دارویی و سبزیجات
  مریم حقیقی، فاطمه روستایی صفحه 8
 • مدیریت، بهره برداری و نگهداری سیستم آبیاری قطره ای
  محمد کریمی صفحه 13
 • اثر سوزاندن بقایای گیاهی بر عناصر غذایی خاک، مصرف کود و عملکرد محصول
  احمدحیدری صفحه 18
 • بهنژادی گلرنگ در شرایط دیم ایران
  سیدسعید پورداد صفحه 25
 • آلوئه ورا، گیاه هزار خاصیت
  سکینه شعبان زاده صفحه 38
 • بررسی کمی و کیفی ضایعات خرمای استعمران در فرایند تولید
  احمد مستعان، سهام احمدی زاده صفحه 43
 • بررسی تاثیر تنش حرارتی بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی، گلدهی و اجزاء عملکرد در کلزا
  مصطفی احمدی صفحه 48
 • بررسی الگوی کشت مخلوط ذرت زودرس و لوبیا چیتی توده محلی مشکین شهر
  مهندس حسن بیگناه، دکترعزیز جوانشیر صفحه 53
 • تاثیر مصرف خاکی آهن و روی در گندم های نان بهاره در کرج
  نیما قاسمی، محمدرضا مهرور، محمد لطف الهی صفحه 61
 • بررسی روش های مقابله با سرمازدگی در درختان بادام در اطراف شهرستان ساوه
  خلیل انصاری صفحه 68