فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال نهم شماره 5 (پیاپی 68، 1389)
 • سال نهم شماره 5 (پیاپی 68، 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/08/19
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقالات پژوهشی
 • فاطمه کیانپور، خدامراد زندیان صفحه 427
  زمینه و هدف
  بررسی مجلات و کتاب های علمی جدید نشان می دهد که اخیرا به مسایل جسمانی و روانی سالمندی توجه خاصی مبذول می شود. مطالعات علمی نشان می دهند که سالمندی به عنوان یک دوره طولانی با همه مسائلش به عنوان یک واقعیت فردی و اجتماعی پذیرفته شده است. بنابراین مطالعه، تحقیق و کمک به سالمندان برای سازگاری با مسائل سالمندی امری جدی و حائز اهمیت است. هدف از انجام این پژوهش بررسی وضعیت سلامتی بازنشستگان ساکن اهواز بود.
  روش بررسی
  233 سالمند (118 زن و 115 مرد) 65 سال به بالای اهوازی به طور تصادفی از لیست مرکز آمار ایران انتخاب شدند. برای سلامت روانی(Mental health) از مقیاس (Symptom Check List 90 Revised) و برای خشنودی از بازنشستگی از مقیاس (Retirement Descriptive Index) استفاده شد. مقیاس (SCL90-R) ابعاد پرخاشگری، اضطراب، حساسیت، افسردگی، شکایت جسمانی، وسواس- اجبار، ترس مرضی، افکار پارانوئیدی و روان پریشی را می سنجد. مقیاس RDI چهار حیطه دارد. این حیطه ها عبارتند از: فعالیت، درآمد ماهیانه، وضعیت سلامتی و افرادی که با آن ها تماس دارند.
  یافته ها
  این تحقیق نشان داد که در حیطه های خشنودی از بازنشستگی، سالمندان به ترتیب از درآمد ماهیانه با میانگین91/10± 46/17 و وضعیت سلامتی با میانگین 90/12± 65/19 بیشترین نارضایتی را داشته اند و در ابعاد سلامت سالمندان، بیشترین نارضایتی ها مربوط به افسردگی با میانگین 89/10± 29/28 و شکایت های جسمانی با میانگین 82/7± 45/20 بوده است.
  نتیجه گیری
  نتیجه این پژوهش نشان می دهد که درآمد پایین و وضعیت نامطلوب سلامتی دلایل عمده ای هستند که سالمند را از بازنشستگی ناخشنود می کند. همین عوامل موجب افسرده شدن او شده و در مرحله بعد ممکن است او از وضعیت جسمانیش شکوه کند.
 • امان الله حیدری، کمال الدین طباطبایی صفحه 435
  زمینه و هدف
  اختلالات عصبی بعد از بای پس عروق کرونر در رابطه با آمبولی مغزی می باشد. یک علت مهم آمبولی، دستکاری روی آئورت است. پیوند عروق کرونر شامل دو آناستوموز پروگزیمال (روی آئورت) و دیستال (روی قلب) می باشد که می توان هر دوی اینها را با یک کلمپ کامل آئورت ویا جهت کاهش ایسکمی قلبی با دو کلمپ که شامل یک کلمپ کامل و یک کلمپ نا کامل است، انجام داد. استفاده از روش تک کلمپی به علت دستکاری کمتر آئورت شاید باعث کاهش عوارض مغزی بعد از عمل بای پس کرونر بشود. هدف از این بررسی کاهش عوارض مغزی بعد از اعمال جراحی بای پس عروق کرونر قلب(CABG) می باشد.
  روش بررسی
  از آذرماه 1385 تا بهمن ماه 1387 تعداد 187 بیمار با تنگی عروق کرونر در بخش جراحی قلب یک بیمارستان خصوصی به روش تک کلمپی (گروهI) و همین تعداد بیمار در بخش جراحی قلب بیمارستان گلستان به روش مرسوم چند کلمپ (گروه II) تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر قرار گرفتند. سپس عوارض مغزی قابل تشخیص بالینی آنها مانند سکته مغزی و تحریک پذیری شدید بعد از عمل جراحی بررسی و مقایسه شدند.
  یافته ها
  در گروه I یک مورد همی پلژی چپ و یک مورد مرگ و میر بود. در گروه II یک مورد همی پلژی چپ و دو مورد تحریک پذیری شدید بعد از عمل و بدون مرگ و میر ثبت شد.
  نتیجه گیری
  به نظر نمی آید استفاده از یک کلمپ بطور مؤثری باعث کاهش عوارض مغزی بعد از عمل بای پس کرونر شود ولی ممکن است باعث کاهش اختلالات شناختی مغزی بعد از عمل بشود.
 • امیر عطاالله هیرادفر، بیژن کیخایی دهدزی، محمد پدرام صفحه 441
  زمینه و هدف
  بیماران مبتلا به تالاسمی به علت ماهیت بیماری نیازمند دریافت مداوم خون هستند. آلوآنتی بادی(ها) با پدیده همولیز تاخیری موجب افزایش نیاز به خون و تشدید عوارض تزریقات مکرر خون در این بیماران می شوند. این مطالعه با هدف تعیین شیوع آلوایمونیزاسیون در جمعیت مورد مطالعه و شناسایی الگوی غالب آلوآنتی بادی(ها) انجام گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه ای مقطعی بروی 133 بیمار مبتلا به تالاسمی وابسته به تزریق خون در بیمارستان شفا اهواز انجام شد. تعیین نوع آلوایمونیزاسیون فرد به آنتی ژن های گلبول قرمز خون با استفاده از کیت های جستجوی آنتی بادی استاندارد تولید سازمان انتقال خون به روش لوله ای انجام شد.
  یافته ها
  از 133 بیمار مورد بررسی، 66 مرد(1/49 درصد) و 67 زن(9/50 درصد) در محدوده سنی 2 تا 54 سال با میانگین سنی 6/7 ±63/17 سال بودند. از بین بیماران، در 42 مورد (57/31 درصد) نتیجه غربالگری مثبت بود. از این تعداد 25 بیمار(52/59 درصد) با آلوآنتی بادی(ها) و 17 بیمار (5/40 درصد) با اتوآنتی بادی بودند. الگوی غالب آلوایمونیزاسیون در این مطالعه از نوع آنتی بادی علیه زیر گروه های Rh (55 درصد) و گروه Kell (33درصد) بود. آلوایمونیزاسیون در این مطالعه با افزایش سن شروع تزریق خون، برداشتن طحال و نوع تالاسمی ارتباط معنادار داشت.
  نتیجه گیری
  شیوع بالای عارضه آلوایمونیزاسیون در جمعیت مورد بررسی، لزوم تعیین زیر گروه های فرعی خون بویژه گروه Rh و Kell در بیماران تالاسمی قبل از شروع به درمان با تزریق خون و تهیه خون های سازگار با زیر گروه های فرعی خون با هدف کاهش پاسخ های ایمنی تاخیری را نشان داد.
 • حمیرا رشیدی، حاجیه شهبازیان، سیدمحمود لطیفی، مرضیه قاسمی صفحه 449
  زمینه و هدف
  دیابت ملیتوس یکی از مهمترین بیماری های مزمنی است که به صورت فزاینده ای در سطح جهان مخصوصا کشورهای درحال توسعه رو به افزایش است. امروزه تغییر سبک وشیوه زندگی، عادات نامناسب غذایی، کم تحرکی و چاقی از علل عمده دیابت نوع 2 است. افزایش سطح آگاهی عمومی تا حدود زیادی می تواند از گسترش بیماری و پیشرفت عوارض آن بکاهد.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت اپیدمیولوژیک توصیفی و به روش مقطعی بر روی 400 بازدید کننده از نمایشگاه سیمرغ در دهه فجر سال1387 (سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران از روز 12/11/ 1387 لغایت 22/11/1387) انجام گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میزان آگاهی کلی از دیابت در رده بندی خوب 8/36 درصد، در رده بندی متوسط 2/44 درصد و در رده بندی ضعیف 19 درصد بوده است. متوسط سنی افراد شرکت کننده10± 31 سال بود. زنان بیش از مردان و متاهلین بیشتر از مجردها) 001/0 (P< از آگاهی خوب برخوردار بودند. با افزایش سطح سواد میزان آگاهی نیز افزایش می یافت. آگاهی زنان خانه دار و افراد کارمند از دیگر گروه های شغلی بیشتر بود) 002/0 (P< وجود افراد دیابتی در خانواده آگاهی دیگر اعضا را افزایش می داد. منبع کسب اطلاعات به ترتیب رادیو و تلویزیون 2/23 درصد، دوستان و آشنایان 2/21 درصد، کتب و مجلات 1/19 درصد و پزشکان در رتبه چهارم قرار داشتند.
  نتیجه گیری
  اگر دو فاکتور افزایش سن و وجود افراد دیابتی در خانواده از این مطالعه حذف شوند، میزان آگاهی به شدت کاهش می یابد و لازم است آگاهی در زمینه بیماری دیابت نوع 2 از سنین پایین انجام پذیرد.
 • حسین رکابی بناء، سید عبدالحسین معصومی، حبیب فلاح، مظفر سرافراز، اعظم فضلی پور صفحه 457
  زمینه و هدف
  وزوزگوش به صورت درک صدا در غیاب هر گونه تحریک خارجی تعریف می گردد. حدود 2-1 درصد جمعیت، وزوزگوش شدید دارند. درمان های زیادی جهت درمان این اختلال به کار گرفته شده است. یکی از این درمان ها طب سوزنی می باشد. هدف از این مطالعه یافتن شواهد علمی در زمینه اثر طب سوزنی بر وزوزگوش مقاوم به درمان است.
  روش بررسی
  این مطالعه یک مطالعه کارآزمایی بالینی است. در این مطالعه 50 بیمار مبتلا به وزوزگوش مقاوم به درمان مراجعه کننده به درمانگاه گوش و حلق و بینی بیمارستان امام خمینی اهوازانتخاب و به دو گروه 25 نفری بیمار و کنترل تقسیم شدند. گروه بیمار و گروه کنترل قبل و بعد از درمان، پرسشنامه Tinnitus Handicap Inventoryرا پر نمودند. همچنین از همه 50 بیمار آزمون شنوایی سنجی بعمل آمد. گروه بیمار، تحت درمان با طب سوزنی در 15 جلسه 30 دقیقه ای قرار گرفتند. نتایج بر اساس T-test مورد آنالیز قرار گرفتند.
  یافته ها
  در گروه بیمار و کنترل به ترتیب میانگین دوره درگیری 8/5 سال و 6/5 سال بود. در گروه بیمار میانگین نمرات پرسشنامه THI مورد مقایسه قرار گرفتند. در این مقایسه بین نتایج قبل از درمان و بعد از درمان اختلاف معناداری مشاهده شد
 • بهمن دشت بزرگی، نسترن مجدی نسب، زهرا ثابتی، هوشنگ علیجانی رنانی، سید محمود لطیفی صفحه 465
  زمینه و هدف
  بیماری صرع سبب بروز مشکلات زیادی در کودکان و نوجوانان می شود که اثر منفی بر روی کیفیت زندگی آنها می گذارد. تن آرامی در کاهش تعداد حملات صرع مؤثر واقع شده است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تن آرامی پیشرونده عضلانی بر کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به صرع می باشد.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه شبه تجربی است. نمونه 20 نفر که به صورت در دسترس و مبتنی بر هدف انتخاب شدند. با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به صرع48 (48 AD QOL) ابتدای مطالعه، 4 هفته بعد و پس از مداخله، داده ها جمع آوری شد. بیماران تحت تمرینات تن آرامی پیشرونده عضلانی، روزانه به مدت 20 دقیقه در طول یک دوره 4 هفته ای قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که بیشترین نمره کیفیت زندگی در بعد کارکرد مدرسه 52/84 و کمترین نمره در بعد نگرش نسبت به صرع 5/22 می باشد. نمره کیفیت زندگی قبل از مداخله از 27/62 به 95/71 بعد از مداخله تغییر کرد(001/0>P). افزایش آماری معنادار، در 5 بعد از کیفیت زندگی (اثرات صرع، حافظه- تمرکز، درک از سلامت، عملکرد مدرسه، عملکرد فیزیکی(001/0p≤)، بعد از مداخله مشاهده شد. ولی در ابعاد حمایت اجتماعی، برچسب بیماری و نگرش نسبت به صرع قبل و بعد از مداخله اختلاف معناداری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که تمرینات تن آرامی پیشرونده عضلانی بر افزایش کیفیت زندگی نوجوانان صرعی موثر است.
 • پروین شهری، معصومه نمدمالان، آذر رفیعی، محمد حسین حقیقی زاده صفحه 473
  زمینه و هدف
  مطالعات انجام شده نشان می دهد که ازدواج فامیلی منجر به افزایش شیوع مرگ ومیر نوزادان، ناهنجاری های مادرزادی و عقب ماندگی ذهنی می شود. یکی از مهمترین عوامل معلولیت و بروز بیماری های ژنتیکی در ایران ازدواج فامیلی است. مطالعه حاضر به منظور مقایسه میزان ازدواج فامیلی در والدین کودکان استثنایی و عادی صورت گرفته است.
  روش بررسی
  در این مطالعه که از نوع مورد شاهدی و در شهر اهواز انجام شده است، 134 کودک معلول با 134 کودک سالم که از نظر سنی و جنسی با آنها همسان بودند مقایسه شدند. متغیرهای مورد بررسی نسبت فامیلی والدین، سابقه وجود فرد معلول در خانواده، متغیرهای دموگرافیک والدین و سابقه بیماری ها در مادر و کودک بودند. سپس داده ها با استفاده از آزمون های مجذور کای، رگرسیون لجستیک و تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان می دهد که میزان ازدواج فامیلی در گروه مورد 1/79 درصد و درگروه شاهد 4/57 درصد بود. در این مطالعه ازدواج فامیلی، سن مادر هنگام زایمان، سابقه تشنج و سیانوز، سابقه بیماری در حاملگی و سابقه وجود معلولیت در بستگان والدین و تفاوت سنی با فرزند قبلی رابطه معنادار با معلولیت داشتند(05/0>P) اما معلولیت با قومیت، نوع زایمان، سابقه زردی نوزادی و تفاوت سنی با فرزند بعدی فاقد رابطه آماری معنادار بود
 • فروغ ریاحی، زهرا شهریور، مهدی تهرانی دوست صفحه 483
  زمینه و هدف
  اختلال بیش فعالی – کم توجهی در بالغین با عوارضی همچون اختلال در عملکرد شغلی و تحصیلی همراه است. در حال حاضر داروهای محرک به عنوان خط اول درمان در این اختلال به کار می روند. با توجه به نگرانی های موجود در مورد این داروها، از جمله احتمال وابستگی به دارو در بالغین تاثیر داروی ریباکستین در درمان اختلال بیش فعالی- کمبود توجه، در بالغین بررسی گردید.
  روش بررسی
  در یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور با مقایسه دارونما، 40 فرد بالغ مبتلا به اختلال بیش فعالی کم توجهی غیر بستری و فاقد هر گونه اختلال روانپزشکی عمده همراه به مدت 6 هفته تحت درمان روزانه با 8 میلی گرم ریباکستین یا دارو نما قرار گرفتند. آزمون کانرز بالغین برای ارزیابی نتایج مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  پاسخ به درمان یعنی میزان کاهش نمرات کانرز در گروه ریباکستین به طور معناداری بیشتر از گروه دارونما بود(001/0> p).
  نتیجه گیری
  ریباکستین می تواند داروی موثر در جهت درمان اختلال بیش فعالی - کمبود توجهی بالغین باشد.
 • رویا کیانی، منصور سودانی، سید مسعود سیدیان، عبدالله شفیع آبادی صفحه 495
  زمینه و هدف
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس بر نشانگان جسمانی و اضطراب در بیماران عروق کرونری قلب شهر اهواز بود.
  روش بررسی
  این پژوهش بر روی 40 بیمار عروق کرونری قلب از بیمارستان های گلستان، مهر، نفت و کلینیک قلب تپش که این مراکز به قید قرعه از بین مراکز درمانی شهر اهواز انتخاب شده بودند، اجرا گردید. این 40 بیمار عروق کرونری قلب به صورت تصادفی منظم انتخاب شدند که از این میان 20 بیمار زن و 20 بیمار مرد بودند. سپس افراد به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. گروه آزمایش به مدت 8 هفته تحت درمان آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس قرار گرفت. فرض پژوهش بر این بود که این آموزش باعث کاهش میزان نشانگان جسمانی، اضطراب گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل می شود. شرکت کنندگان در این پژوهش قبل و بعد از اجرای مداخله به کمک پرسشنامه سلامت عمومی - 28 مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس حاکی از آن بود که این روش باعث کاهش معناداری در نشانگان جسمانی و اضطراب گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر کاهش نشانگان جسمانی و اضطراب بیماران عروق کرونر مؤثر است و این روش می تواند همراه با مراقبت های معمول پزشکی در بهبود و توانبخشی بیماران قلبی - عروقی استفاده گردد.
 • منیره باباشاهی، صدیقه فیاضی، نسرین عاقل، محمدحسین حقیقی زاده صفحه 507
  زمینه و هدف
  اضطراب قبل از عمل با شیوع بالای درد بعد از عمل، افزایش مصرف مخدر ها و داروهای بیهوشی، تاخیر در بهبودی و ترخیص بیماران از بیمارستان همراه است. یکی از درمان های طب مکمل در رابطه با اضطراب که دردسته اقدامات پرستاری قرار می گیرد، آروماتراپی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر آروماتراپی استنشاقی بر سطح اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی شکم و قلب می باشد.
  روش بررسی
  این پژوهش یک کارآزمایی بالینی است که بر روی 72 بیمار کاندید عمل جراحی شکم و قلب بیمارستان گلستان اهواز انجام گرفته است. واحدهای مورد پژوهش به روش آسان مبتنی بر هدف با توجه به معیارهای ورود انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه مورد و کنترل تقسیم شدند. جهت ارزیابی میزان اضطراب از مقیاس اسپیل برگر استفاده شد. مداخله در گروه مورد به صورت 20 دقیقه استنشاق دستمال حاوی دو قطره اسانس لاوندولا که توسط داروساز تهیه شده بود انجام گردید و در گروه کنترل به همین مقدار از دارونما(آب) استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین میزان اضطراب قبل از مداخله در گروه مورد 94/8 ± 51 بود که بعد از مداخله به79/9 ± 61/38 کاهش یافته است. در حالی که این میانگین قبل از مداخله در گروه کنترل 69/9 ± 7/50 بوده که بعد از مداخله به 37/9 ± 5/49 رسیده است. آزمون آماری تی مستقل، اختلاف آماری معناداری را از نظر میانگین میزان اضطراب قبل از مداخله بین دو گروه نشان نمی دهد(88/0=P). اما بعد از مداخله آزمون آماری تفاوت معناداری را بین دو گروه نشان می دهد (001/0=P).
  نتیجه گیری
  آروماتراپی استنشاقی با اسانس لاوندولا در کاهش اضطراب قبل از عمل جراحی مؤثر است و می توان از این روش به عنوان یکی از درمان های طب مکمل در بالین بهره گرفت.
 • مقالات مروری
 • حشمت الله شهبازیان، علی احسان پور، علی قربانی، خدیجه گلزاری، سید سیف الله بلادی موسوی، فاطمه حیاتی، عیسی رضایی، آزیتا ظفر محتشمی صفحه 517
  بیماری مزمن کلیه یک مشکل سلامت در دنیای امروز است. امروزه به کمک بررسی آزمایشگاهی می توان این بیماری را تشخیص داد و مدارک مستدلی وجود دارد که نشان می دهد با اقدامات درمانی در مراحل اولیه بیماری، می توان مانع پیشرفت بیماری مزمن کلیه شد. این اقدامات می توانند از بروز بیماری مرحله نهائی کلیه جلوگیری کرده و مانع از عوارض بیماری مزمن کلیه شوند. لذا هر پزشک باید در حیطه مسؤولیت خود افراد را غربالگری، بیماران را شناسائی و اقدامات درمانی اولیه را اعمال کند. همچنین لازم است در سیستم سلامت، همکاری بین بخشی قابل توجهی بین پزشکان، کادر سلامت و دولتمردان وجود داشته باشد. متاسفانه در ایران اطلاعات اپیدمیولوژیک اندکی در مورد وضعیت بیماری مزمن کلیه در دست است که این امر مانع مهمی در پیشگیری از این بیماری است. مقاله حاضر مجموعه ای از مطالعات اخیر پیرامون اپیدمیولوژی بیماری مزمن کلیه در دنیا و ایران را گردآوری کرده است.
 • گزارش مورد
 • سید پیمان پیامی، شاهرخ رئیسیان، علی احسان پور صفحه 529
  تومور قهوه ای((Brown Tumor یا (OFC)Osteitis Fibrosa Cystica یک مورد بالینی نادر است که ممکن است هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه را عارضه دار نماید. شایع ترین محل بروز این تومور در ناحیه سر و گردن، فک تحتانی است. هیپر پاراتیروئیدیسم اولیه معمولا با هیپر کلسمی همراه می شود. در این گزارش بانویی 35 ساله با تومور قهوه ای فک تحتانی ثانوی به هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه نورمو کلسمیک معرفی می شود. در این مورد علیرغم هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه و ضایعه استخوانی سطح کلسیم سرم در دامنه نرمال بود. این مورد نشان می دهد که ضایعه استئولیتیک استخوانی در زمینه هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه نورمو کلسمیک قابل انتظار است. وجود سطح طبیعی کلسیم تام سرم در هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه بایستی پزشکان را به اندازه گیری کلسیم یونیزه و جستجوی کمبود ویتامین D، کمبود منیزیم، اختلال کارکرد کلیه، استفاده از بعضی داروها و دیگر اختلالات مربوطه وادار نماید. در صورت عدم اختلال در موارد فوق، هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه نورمو کلسمیک بایستی در نظر گرفته شود.
|
 • F. Kianpoor Ghahfarokhie, Kh Zandian Page 427
  Background And Objective
  Evaluation of new scientific journals and books show that there is recently specific attention to physical and Psychological Problems in elders. Scientific studies show that aging as a long period with all problems is accepted as an individual and social fact. So studying, research and helping elders to adjust with problems in aging is serious and important. The aim of this research was evaluating health position in retired Ahvazian residents. Subjects and
  Methods
  Two hundred thirty three Subjects of Ahvazian elders (118 Women and 115 Men) 65 years and older were selected randomly from the list of Iranian Statistic Department in Tehran. For mental health measuring symptom check List 90- Revised (SCL90-R) scales and for satisfactory of retirement, Retirement Descriptive Index (RDI) scale were used. SCL-90-R measures the modalities of somatization, obsessive-compulsive, depression, interpersonal sensitivity, anxiety, aggression, phobia, paranoid and psychotisism. RDI scale has four domains, these domains are: activity, monthly income, health situation and people contact with.
  Results
  This research showed in the domains of satisfaction of retirement, elders were most dissatisfied from monthly income (mean: 17.46±10.91), and health situation (mean: 19.65±12.9). In health modalities elders showed more depression (mean: 28.29±10.89) and somatization (mean: 20.45±7.82).
  Conclusion
  The results of this study, shows that the low level income and undesired health situation are most reasons which make elderly unsatisfied in retirement period. These factors make them depress and they may complain of body situation in next stage.
 • A. Heidari, K. Tabatabai Page 435
  Background And Objective
  Stroke and cognitive impairment after coronary artery bypass grafting (CABG) are associated with cerebral embolization. An important cause of embolism is manipulation of the ascending aorta. There are two distal and proximal anastomosis in CABG that can be done by single cross-clamp or by on cross-clamp and one side-biting clamp on ascending aorta. The later is done for reducing cardiac ischemia. Single clamp technique may be associated with lesser cerebral injury. The Aim of study is survey of surgical Complications of CABG.Subjects and
  Methods
  This study was carried out over 26 months (from oct 2006 until Jan 2009). Patients referred for CABG to a private hospital (n= 187) single clamp was used (group I), while patients referred to university hospital (n=187) were operated upon by conventional method of multiple clamps (group II). The incidence of cerebral injury that was clinically patients referred diagnosed in both groups were analyzed.
  Results
  There were one left side hemiplegia and one mortality in group I and one left side hemiplegia and two cases of encephalopathy without any mortality in group II.
  Conclusion
  The results of this study suggest that there is no benefit of single clamp over multiple clamp technique in terms of reduction in the incidence of stroke although there are some advantages of single clamp in causing less cognitive disorders
 • Aa Hiradfar, B. Keikhai, M. Pedram Page 441
  Background And Objective
  The mainstay of management of severe β-thalassemia remains lifelong blood transfusion. The development of one or more alloantibody against specific red cell minor antigens is a common complication of chronic transfusion therapy. Delayed hemolytic transfusion reactions are due to alloantibodies cause increased blood requirement in transfusion-dependent β-thalassemia patients. This study was performed to detect the frequency and predominant pattern of alloimmunization in the target population.Subjects and
  Methods
  This is a cross-sectional study carried out on 133 transfusion- dependent β-thalassemia patients referring to Shafa hospital-Ahvaz. Antibody screening and identification technique employed was tube method. All panel test phases were done at immunohematology laboratory of Iranian Blood Transfusion Organization.
  Results
  Among the selected patients, 66 were males (49.1%) and 67 were females (50.9%), with a mean age of 17.63 years (SD±7.6). The antibody screening panel was positive in 42 patients (31.57%), of whom 25 patients (59.52%) had alloantibody and 17 patients (40.50%) additionally had autoantibody. The predominant patterns of alloimmunization were anti-Rh (55%) and anti-Kell (33%). Frequency of alloimmunization were significant with increasing duration of transfusion (P= 0.01), history of splenectomy (P=0.03) and β-thalassemia intermedia (P=0.02).
  Conclusion
  Alloimmunization was a common complication in our transfusion-dependent β-thalassemia patients. It's recommended that before embarking on transfusion therapy, patients should have extended red cell antigen typing that includes at least Rh and Kell blood grouping, in order to help reduce the likelihood of development of immunological responses later.
 • H. Rashidi, H. Shahbazian, Sm Latifi, M. Ghassemi Page 449
  Background And Objective
  Diabetes mellitus is one of the most important chronic diseases which is substantially increasing in the world especially in developing countries. Nowadays changes in life style, inadequate diabetic habits, sedentary life and obesity are among the most significant causes of type 2 diabetes. Increase in general population knowledge can greatly reduce the expansion of the disease and progression of its complications. The aim of the present study was determine population knowledge of diabetes mellitus in Ahvaz.Subjects and
  Methods
  This was a descriptive cross-sectional study on 400 visitors of Simorgh exhibition of Ahvaz University of Medical Sciences which was held during the 10 days of Fajr in 2009 were the subjects of this study. Data were collected by a questionnaire and analyzed by chi-square test with SPSS.
  Results
  The awareness of diabetes amont Ahvazians was good in 36.8 %, at intermediate level in 44.2 % and weak in 19 % of the subjects of the study. Average age of participants was 31years.Women's knowledge was more than men (P
 • H. Rekabi, S. A Masoumi, H. Fallah, M. Sarafraz, A. Page 457
  Background And Objective
  Tinnitus is defined as the perception of sound in the absence of any appropriate external stimulation. About 1-2% of the population are severely disturbed by tinnitus and it may disrupt daily activities and sleep. Several treatments are applied for this disorder and one of these treatments is acupuncture. The aim of this study was to finding scientific evidence for efficacy of acupuncture on this disorder that is resistance to conventional treatment modalities.Subjects and
  Method
  This study is a clinical trial. In this study, 50 patients with resistance tinnitus to conventional treatment who referred to ENT ward of Emam Khomeini university hospital, Ahvaz, were chosen and divided to two groups (each 25 cases). The first group was used as treatment group (with acupuncture) and the other control group. Tinnitus Handicap Inventory questioners were completed for both groups before and after the allocated treatment period. All of the 25 treatment group cases underwent daily treatment for 15 secessions of 30 minutes each. The reasults analysis with SPSS software.
  Results
  In case and control groups, the males were 56%, 52% and the females were 44%, 48%. The mean period of disorder in case and control groups were 5.8 and 5.6 years respectively. The results of THI were according to assessment quantity and quality. In case group, there had significant difference before and after treatment (P=0.03). Also, the case group after treatment and group control had significant difference (P=0.02).
  Conclusion
  According to this finding, it is thought, the acupuncture is useful for treatment of tinnitus, especially in this condition that there is no proven treatment for it. More studies are necessary to find the better management methods
 • B. Dashtebozorgi, N. Majdinasab, Z. Sabeti, H. Alijani Ranani, S. M Latifi Page 465
  Background And Objective
  Epilepsy can causes some problems for epileptic child and adolescences that are negative affect on quality of life in these patients. relaxation was effective in reducing seizure frequency. Purpose of this study was to investigate the effects of progressive muscular relaxation on quality of life in adolescents with epilepsy.Subjects and
  Methods
  This investigation is a quasi-experimental study. Twenty epileptic people were selected by goal-based sampling. Data were collected in start of research, 4 weeks late and past of intervention by interview, demographic questionnaire and Iranian version of the QOLIE-AD-48 questionnaire. Participants were asked to practice the technique 20 minutes daily at home for 4 weeks.
  Findings
  findings had showed school performance had the highest score in quality of life (89.52) and attitude toward epilepsy had the least score in quality of life mean scores (22.5) of patients. Quality of life mean scores improved from 62.27 to 71.95 after intervention period (P
 • P. Shahri, M. Namadmalan, A. Rafiee, M. H Haghighizadeh Page 473
  Background And Objective
  Previous studies showed that consanguineous marriage increases the incidence of mortality, congenital malformation and mental retardation in offsprings. One of the most important factors in appearance of disability and genetic diseases is consanguineous marriage in Iran. This study aimed to comparing the prevalence of family marriage in disable and healthy children's parents in Ahvaz city, Iran.Subjects and
  Methods
  one hundred and thirty four disabled and 134 healthy children who were selected randomly in Ahvaz were evaluated in this case-control study and were matched by age and sex. Variables included consanguinity in parents, presence of a disabled person in the family, Mothers illness record and some parent's demographic factors. Data were collected by a questionnaire and analyzed by chi-square test, logistic regression and independent t-test.
  Results
  The study shows that the rate of family marriage in case and control groups was 79.1% and 57.4% respectively. There was a significant relationship between disability and consanguineous marriage, pregnancy age, history of convulsion and cyanosis, maternal diseases in pregnancy, being of a disabled family member and birth spacing from previous child (P0.05).
  Conclusion
  Based on these findings consanguinity is the most important factor of genetic disorders and disability among the subjects studied. Therefore appropriate actions should be considered for decreasing the incidence of disability including: promotion of youth and families knowledge relating to risks of consanguineous marriage, available premarital genetic consulting and provision for prenatal screening tests.
 • F. Riahi, Z. Shahrivar, M. Tehranidost Page 483
  Background And Objective
  Attention-deficit-hyperactivity disorder (ADHD) in adults is accompanied with different complications such as decreased occupational and educational performance. At present, stimulant drugs are used as the first line treatment in this disorder. However, possible development of side effects and dependence on these drugs are of concern. Therefore, it was decided to evaluate the efficacy of reboxetine in the treatment of adults with attention-deficit-hyperactivity disorder. Subjects and
  Methods
  Forty adult diagnosed with ADHD without any significant psychiatric disorder were participated in a 6-weeks a double blind clinical trial with reboxetine (8 mg/d) in two divided doses. The principle measured outcome was the Conner's ADHD Rating Scale (adult version).
  Results
  Rate of response (decrease of Conner’s rating scale scores) in reboxetine group were significantly greater than control group (p
 • R. Kiani, M. Sodani, S. M Seidian, A. Shafi Abady Page 495
  Background And Objective
  The purpose of this study was to determine the effectiveness of stress inoculation training on the Somatization and Anxiety of coronary heart disease patients.Subjects and
  Methods
  Subjects were consisted of 40 patients with coronary heart disease, who were randomly selected from the hospitals Golestan, Mehr,naft and Tapesh Clinic of Ahwaz, through systematic sampling method.These patients were randomly assigned to experimental (N=20) and control (N=20) groups. There was 10 females and 10 males in each group.The experimental group received 8 weekly sessions of stress inoculation training that the control group did not received it. It was hypothesized that training would increase the general health of the training group as compared with the control group. The GHQ-28 was administered to both groups before and after training.
  Results
  The results of analysis of covariance showed that training significantly improved the general health in the experimental group as compared with the control group. Also, compared with the control groups, the experimental group showed significantly lower scores on the somatization Anxiety disorder and insomni.
  Conclusion
  The result of research showed the stress inoculation training effected on the amount of general health, somatization and Anxiety disorder and insomnia in coronary heart disease and this method can be used with usual medicine care in improvement and rehabilitation in cardiovascular diseases.
 • M. Babashahi, S. Fayazi, N. Aghel, Mh Haghighizadeh Page 507
  Background And Objective
  Surgery can cause high levels of anxiety in patients. Preoperative anxiety can increase postoperative pain and need for postoperative analgesia, delay wound healing and increase stay in hospital. Nurses often look for ways to help control anxiety following surgery and disease. Aromatherapy is currently recognized as a comple- mentary therapy and tool holistic nursing care in many countries that may help patients and lower their anxiety. The aim of this study was evaluation the effect of inhalation aroma- therapy on level of anxiety in patient before abdominal and heart surgery. Subjects and
  Methods
  This research is a randomized clinical trial on 72 preoperative patients who admitted to Golestan and Emam Khomeini hospitals in Ahvaz city in 2008. Patients divided in two groups; first group took inhalation aromatherapy with lavender oil and second group took water vapor as inhalation placebo. The level of anxiety evaluated by Spielberger’s State Anxiety questionnaire before and after intervention and vital sign docum- ented. The data were analyzed by t and chi square tests.
  Results
  The results of study showed that mean of anxiety rate before intervention in inhalation aromatherapy group was 51.00±8.94 and after intervention decreased to 38.61±9.79, whiles this mean before placebo group was 50.67±9.69 and after, received to 49.53±9.37. Statical paires t-test reveals no significant difference between mean before intervention in two groups (P=0.88), but after intervention the result showed significant statistic difference between them (p=0.001).
  Conclusion
  The findings imply that inhalation aromatherapy decreased anxiety in preope- rative patients and can use as a complementary therapy.
 • Shahbazian, A. Ehsanpour, A. Ghorbani, Kh Golzari, Ss Beladi Mousavi, F. Hayati, I. Rezai, A. Zafar Mohtashami Page 517
  Chronic kidney disease (CKD) is a worldwide public health problem. Increasing evidence indicates that earlier stages of CKD can be detected through laboratory testing, and that therapeutic interventions implemented early in the course of CKD are effective in slowing or preventing the progression toward end stage renal failure and its associated complications. Each physician should consider how he/she can contribute to an increase in the local screening, identification, and treatment efforts for CKD. Multidisciplinary collaboration between physicians, health care workers, and the government is necessary to halt the progression of CKD. Unfortunately, there is paucity of data concerning epidemiologic characteristics of CKD in Iran, resulting in lost opportunities for prevention. The present article summarizes recent observations about CKD epidemiology, both in Iran and worldwide.
 • S. P Payami, Sh Raeisian, A. Ehsanpour Page 529
  Brown tumor or Osteitis Fibrosa Cystica (OFC) is a rare clinical entity complicating hyperparathyroidism. It may occur in the head and neck, with the mandible being the most frequent site. Primary hyperparathyroidism is usually associated with hypercalcemia. We report a 35 years old female with mandibular brown tumor secondary to primary hyperparathyroidism. In this case in spite of primary hyperparathyroidism and the bony lesion the serum calcium level was within normal limit. This case demonstrates that in osteolytic bony lesions a hyperparathyroidism complication can be expected even with normal serum calcium level. The presence of normocalcemia in hyperparathyroidism should prompt the physician to measurement of ionized calcium and look for vitamin D deficiency, magnesium deficiency, impaired renal function, use of interacting drugs and associated disorders. If there weren’t these factors, normocalcemic primary hyperparathyroidism should be considered.